CHƯƠNG HAI BỐ CỤC TIN MỪNG MÁC-CÔ

Thứ tư - 06/03/2024 21:47
Header for khangwins.com
Bài Viết của Anh
Nguyễn Văn Nội

Các bài viết khác

Khám phá Tin Mừng Máccô -1

Khám phá Tin Mừng Máccô -2

Khám phá Tin Mừng Máccô -4

Khám phá Tin Mừng Máccô -5

Khám phá Tin Mừng Máccô -6

Khám phá Tin Mừng Máccô -7

Khám phá Tin Mừng Máccô -8

Hình

KHÁM PHÁ TIN MỪNG MÁC-CÔ
1 2 3 4 5 6 7 8

MichelAnge
CHƯƠNG HAI
BỐ CỤC TIN MỪNG MÁC-CÔ
00
00
CHƯƠNG HAI
BỐ CỤC TIN MỪNG MÁC-CÔ

 
 
CÂU HỎI GỢI Ý:
1. Tin Mừng Mác-cô có cấu trúc như thế nào?
2. Tại sao hiện nay các nhà chuyên môn Thánh Kinh đều cho rằng Mc 8,27-30 là “bản lề” của toàn sách Tin Mừng?
3. Nguyên việc nhìn vào bố cục Tin Mừng Mác-cô, chúng ta đã có thể rút ra được những điều bổ ích nào?

 
Có nhiều cách phân bổ bố cục Tin Mừng Mác-cô, nhưng phần đông đều đồng ý với bố cục gồm hai phần, cộng với phần dẫn nhập (Mc 1,1-13) và phần phụ trương (Mc 16,9-20). Từ các cách phân chia bố cục khác nhau của nhiều nhà chuyên môn về Thánh Kinh, chúng ta có bố cục đầy đủ sau đây:
 
 
 
 Phần dẫn nhập: Giai đoạn dọn đường cho sứ vụ của Đức Giê-su
* Ong Gio-an Tẩy Giả rao giảng.
* Đức Giê-su chịu phép rửa và được tuyên bố là Con Thiên Chúa.
* Đức Giê-su chịu cám dỗ.
 
1,1-13
1,1-8
1,9-11
1,12-13
 
I.                   MẦU NHIỆM ĐẤNG MÊ-SI-A.
 
1. Đức Giê-su và dân chúng.
 
*  Dẫn nhập: tóm lược hoạt động rao giảng:
     và việc gọi các môn đệ đầu tiên.
 
 
* Một ngày ở Ca-phác-na-um;
   một câu tóm kết;
   và một phụ trương;
   một câu tóm kết.
   
 
    * Năm cuộc tranh luận.
    * Kết luận: phe Pha-ri-sêu quyết định giết Đức Giê-su.
 2. Đức Giê-su và người thân thuộc.
 
* Dẫn nhập: Tóm lược hoạt động chữa bệnh và trừ  tà;
   việc lập Nhóm Mười Hai.
 
 
* Trình thuật: a) các thân nhân coi Đức Giê-su là mất trí;
                        b) các kinh sư coi Đức Giê-su là người bị quỉ ám;
                        c) Đức Giê-su  trả lời.
  
   * Các dụ ngôn.
   * Ba phép lạ lớn.  
   * Kết luận: Dân làng Na-da-rét không nhận biết Đức Giê-su.
 
3.      Đức Giê-su và các môn đệ.
 
* Dẫn nhập: Tóm lược hoạt động rao giảng;
 
 các Tông Đồ được sai đi
 
và trở về;
 
 
mối lo của Hê-rô-đê về Đức Giê-su và trình thuật về cái chết của ông    Gio-an Tẩy Giả.
 
 
* Phép lạ bánh hóa nhiều lần thứ nhất 
   và chuỗi phép lạ, tranh luận tiếp theo.
 
 
* Phép lạ bánh hóa nhiều lần thứ hai;
 
  tranh luận với người Pha-ri-sêu;
 
  dạy dỗ các môn đệ;
 
 chữa người mù.
 Kết luận: Đoạn bản lề: Lời tuyên xưng của Phê-rô và chỉ thị giữ bí mật.
 
1,14- 8,26
1, 14 – 3,6
1,14-15
1,16-20
1,21-38
1,39
1,40-44
1,45
2,1 – 3,5
3,6 
3,7 – 6,6
3,7-12
3,13-19
3,20-21
3,22
3,23-35
4,1-34
4,35 - 5,43
6,1-6
6,6 – 8,30
6,6
6, 7-13
6,30
 
6,14-29
6,31-44
6,45-7,37
8,1-10
8,11-13
8,14-21
8,22-26
8,27-30
II. MẦU NHIỆM CON NGƯỜI.
 
1.  Con đường của Con Người: ba lần loan báo cuộc Thương Khó và Phục Sinh, kèm theo ba lần giáo huấn về số phận các môn đệ.
 
*  a) Loan báo Cuộc Thương Khó và Phục Sinh lần thứ nhất và phản ứng của ông Phê-rô.
    b) Giáo huấn.  
    c) Bổ túc:1) Đức Giê-su biến đổi hình dạng và nói về ông Ê-li-a.
                              
                      2) Đức Giê-su chữa người động kinh.
  
   *   a) Loan báo Cuộc Thương Khó và Phục Sinh lần thứ hai.
     
 
     b) Giáo huấn về phục vụ và vài danh ngôn.
   
    c) Bổ túc: 1) ly dị.                    
                     
                     2) các trẻ em.                
                    
                    3) của cải.                   
                    
                   4) phần thưởng.
      *   a) Loan báo Cuộc Thương Khó và Phục Sinh lần thứ ba.
   
       b) Giáo huấn nhân chuyện hai người con ông Dê-bê-đê.
          c) Bổ túc: người mù ở Giê-ri-khô.
 2. Phán xét Giê-ru-sa-lem.
 
* Phán xét bằng hành động và lời nói:
a)      Đức Giê-su vào Giê-ru-sa-lem. 
 
b)       Đức Giê-su đuổi con buôn khỏi Đền Thờ.  
 
c)       Cây vả bị rủa. 
 
 
 
 
d)      Tranh luận về quyền của Đức Giê-su.
    
  đ) Dụ ngôn những tá điền sát nhân.
    * Ba cuộc tranh luận và một lời giáo huấn:
      a) Nộp thuế cho Xê-da.
      b) Kẻ chết sống lại.
      c) Điều răn đứng đầu.     
 
e)      Đức Ki-tô là Con và là Chúa của vua Đa-vít.  
 
Kết luận: “Coi chừng những ông kinh sư!”
    Phụ trương: Đồng xu của bà goá nghèo.
  
 
  Về ngày Giê-ru-sa-lem bị tàn phá và ngày tận thế .  
 
 
 
3. Cuộc Thương Khó và Phục Sinh.
    *  Dẫn nhập:Am mưu và chuyện xức dầu thơm ở Bê-ta-ni-a.
    *  Am thầm: Tiệc ly và cầu nguyện tại Ghết-sê-ma-ni.           
* Công khai:
   a) Đức Giê-su bị bắt.
  
   b) Đức Giê-su bị người Do-Thái kết án vì là Mê-si-a.
  
   c) Đức Giê-su bị người ngoại kết án vì là Vua.  
  
  d) Đức Giê-su chịu đóng đinh thập giá và chết.
  
  đ) Đức Giê-su được mai táng.
    * Lời bạt: Mồ trống.
 Phụ trương: các lần Đức Giê-su hiện ra.
 
8,31- 16,8
 
8,31-10,52
8,31-33
8,34 -9,1
9,2-13
9, 14-29
 
9,30-32
9,33-50
10,1-12
10,13-16
10,17-27
10,28-31
10,32-34
10,35-45
10,46-52
11,1- 13,37
11,1-11.
11,15-19.
11,12-14.
         20-25
11,27-33
12,1-12
 
12,13-17
12,18-27
12,28-34
12,35-37
12,38-40.
12,41-44.
13,1-37.
 
14,1  16,8
14,1-11
14,12-42.
14,43-52
14,53- 15,1
15,2-20.
15,21-41
15,42-47
16,1-8
16,9-20
 
 
 
 
GIÊRÔNIMÔ NGUYỄN VĂN NỘI
 

 

Tác giả: tinvui

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
LIÊN KẾT WEB SITE

Các Giáo Phận

Giáo phận Bà Rịa
Giáo phận Ban Mê Thuột
Giáo phận Bắc Ninh
Giáo phận Bùi Chu
Giáo phận Cần Thơ
Giáo phận Đà Lạt
Giáo phận Đà Nẵng
Giáo phận Hải Phòng
Tổng Giáo phận Huế
Giáo phận Hưng Hóa
Giáo phận Kon Tum
Giáo phận Lạng Sơn
Giáo phận Long Xuyên
Giáo phận Mỹ Tho
Giáo phận Nha Trang
Giáo phận Phan Thiết
Giáo phận Phát Diệm
Giáo phận Phú Cường
Giáo phận Qui Nhơn
Giáo phận Thái Bình
Giáo phận Thanh Hóa
Tổng Giáo phận TP HCM
Giáo phận Vinh
Giáo phận Vĩnh Long
Giáo phận Xuân Lộc

Các Giáo Phận

Giáo phận Bà Rịa
Giáo phận Ban Mê Thuột
Giáo phận Bắc Ninh
Giáo phận Bùi Chu
Giáo phận Cần Thơ
Giáo phận Đà Lạt
Giáo phận Đà Nẵng
Giáo phận Hải Phòng
Tổng Giáo phận Huế
Giáo phận Hưng Hóa
Giáo phận Kon Tum
Giáo phận Lạng Sơn
Giáo phận Long Xuyên
Giáo phận Mỹ Tho
Giáo phận Nha Trang
Giáo phận Phan Thiết
Giáo phận Phát Diệm
Giáo phận Phú Cường
Giáo phận Qui Nhơn
Giáo phận Thái Bình
Giáo phận Thanh Hóa
Tổng Giáo phận TP HCM
Giáo phận Vinh
Giáo phận Vĩnh Long
Giáo phận Xuân Lộc
CÁC DÒNG TU 
Dòng Chúa Cứu Thế VN 
Dòng Đồng Công (Hoa Kỳ) 
Dòng Ngôi Lời 
Dòng Chúa Cứu Thế (Hoa Kỳ) 
Dòng Thánh Tâm Huế 
Dòng Lasan 
Tỉnh Dòng Đa Minh VN 
Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ 
Dòng Tên Việt Nam 
Dòng Phanxicô VN 
Giáo Hoàng Học Viện Piô X ( Đà Lạt ) 
Đại Chủng Viện Huế 
Đại Chủng Viện Vinh Thanh - GP Vinh 
Đại Chủng Viện Xuân Lộc 
Dòng Thánh Thể 
Dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ 
Đan Viện Biển Đức Thiên Tâm (Hoa Kỳ)
Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm Huế 
Dòng Mến Thánh Giá LA (gốc Phát Diệm) 
Dòng Đức Mẹ Trinh Vương 
Dòng Anh Em Đức Mẹ Lên Trời 
Dòng Đaminh Tam Hiệp 
Dòng Don Bosco 
Tu đoàn Tông Đồ Giáo Sĩ Nhà Chúa 
Dòng Thừa Sai Đức Tin VN 
Liên hiệp bề trên thượng cấp VN 
Dòng Nữ Tử Thánh Phaolô 
Dòng Đồng Công (Việt Nam) 
Dòng Chúa Thánh Thần 
Dòng Thừa Sai Bác Ái Chúa Kitô 
Dòng Truyền Giáo Thánh Carôlô - Scalabrini 
Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm Huế
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Gửi phản hồi