TUẦN TĨNH TÂM LINH MỤC GIÁO PHẬN ĐÀ LẠT TẠI TRUNG TÂM MỤC VỤ, THỨ HAI NGÀY 06.11,2017 ĐẾN SÁNG THỨ BẢY NGÀY 11.11.2017.

Thứ hai - 13/11/2017 04:20
TUẦN TĨNH TÂM LINH MỤC GIÁO PHẬN ĐÀ LẠT TẠI TRUNG TÂM MỤC VỤ, THỨ HAI NGÀY 06.11,2017 ĐẾN SÁNG THỨ BẢY NGÀY 11.11.2017.
TUẦN TĨNH TÂM LINH MỤC GIÁO PHẬN ĐÀ LẠT TẠI TRUNG TÂM MỤC VỤ, THỨ HAI NGÀY 06.11,2017 ĐẾN SÁNG THỨ BẢY NGÀY 11.11.2017.
Chiều nay thứ hai ngày 06.11.2017,các Cha từ các Giáo xứ, Giáo họ và các Cha Dòng đang làm mục vụ trong địa phận Đà Lạt đều trở về Trung Tâm Mục vụ Đà Lạt để dự tuần tĩnh tâm linh mục.
TUẦN TĨNH TÂM LINH MỤC GIÁO PHẬN ĐÀ LẠT TẠI TRUNG TÂM MỤC VỤ, THỨ HAI NGÀY 06.11,2017 ĐẾN SÁNG THỨ BẢY NGÀY 11.11.2017.
 
Chiều nay thứ hai ngày 06.11.2017,các Cha từ các Giáo xứ, Giáo họ và các Cha Dòng đang làm mục vụ trong địa phận Đà Lạt đều trở về Trung Tâm Mục vụ Đà Lạt để dự tuần tĩnh tâm linh mục. Các Cha sau những tháng ngày làm việc, phục vụ miệt mài cho bà con giáo dân, nay gặp nhau tay bắt mặt mừng, trò chuyện với nhau vui như ngày tết. Quả thật, sau những ngày tháng tất bật làm việc ở nơi các Giáo xứ, Giáo họ, các Cha đã xếp lại tất cả mọi việc để đi vào nơi thanh vắng nghỉ ngơi đôi chút và cầu  nguyện. Đức Cha Chính Antôn Vũ Huy Chương, Giám mục Giáo phận Đà Lạt đã nhắc nhở Linh mục đoàn :” Tĩnh Tâm địa phận hay tĩnh tâm tháng là việc đào tạo trường kỳ của các linh mục.Do đó, tĩnh tâm hay thường huấn rất quan trọng  và cần thiết cho các linh mục. Đây là dịp các Cha gặp gỡ nhau, trao đổi với nhau, cầu nguyện chung với nhau và sống tình huynh đệ bác ái với nhau “.
Tuần Tĩnh Tâm Linh Mục đã được khai mạc bằng việc chào thăm nhau.Đức Cha Chính Antôn Giáo phận Đà Lạt đã giới thiệu Vị giảng phòng Tuần Tinh tâm Linh Mục năm 2017 là Đức Cha Phêrô Huỳnh Văn Hai, Giám  Mục Giáo phận Vĩnh Long. Để kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima, Đức Cha Phêrô đã nói về Đức Mẹ trong Tuần Tinh Tâm Linh Mục cho các Cha Giáo phận Đà Lạt.
 
Đề tài được chia ra các đề mục như sau :
 
Bài một
Vị trí của Mẹ Maria trong việc loan báo Sự Cứu Chuộc
 
Bài hai
Đức Kitô – Linh mục, và theo một mức độ đặc biệt, Mẹ của mỗi Linh mục.
 
Bài ba
Sống gần Mẹ Maria – điều đó là quan trọng đối với một Linh mục : Mẹ Maria, biểu tượng và Mẹ của Hội Thánh, mà các nhân viên là các Linh mục:- những điểm tương đồng và sự  song song giữa Mẹ Maria và Linh mục;- cơ bản Linh mục cần Mẹ Maria.
 
Bài bốn
Mẹ Maria định hình Linh mục như một Đức Kitô – Linh mục khác : đào tạo Linh mục tín thác vào Mẹ Maria ; thánh hiến hoàn toàn cho Mẹ Maria.
 
Bài năm
Mẹ Maria định hình Linh mục như một Đức Kitô khác: suy niệm hằng ngày với Mẹ Maria về Đức Kitô – Linh mục.
 
Bài sáu
Mẹ Maria định hình Linh mục như một Đức Kitô – Linh mục khác :- Mẹ Maria dạy cho Linh mục cách sống bằng đức tin :- Mẹ Maria dạy Linh mục từ  bỏ chính mình.
 
Bài bảy
Thực thi Thừa tác vụ Linh mục với Mẹ Maria.Cử hành Thánh lễ với Mẹ Maria.
 
Bài tám
Thực thi Thừa tác vụ Linh mục  với Mẹ Maria :-Cầu nguyện bằng kinh Thần vụ cùng Mẹ Maria;- Cầu nguyện cá nhân với Mẹ Maria.
 
Bài  chín
Thực thi Thừa tác vụ Linh mục với Mẹ Maria : Cử  hành các Bí tích với Mẹ Maria- Những quy định chung.       
oOo
Đức Cha Phó Đa Minh Nguyễn Văn Mạnh đã chủ tọa chầu Minh Thánh Chúa khai mạc.Các Cha quỳ trước Thánh Thể đã dâng Tuần Tĩnh Tâm Linh mục cho Chúa Giêsu Thánh Thể.
Ngày thứ nhất trong Tuần Tĩnh Tâm Linh mục, Đức Cha Chính Antôn mời gọi các Cha cầu nguyện cho Tuần Tĩnh Tâm Linh mục. Cha Tình, Dòng Tên đã chia sẻ  trong thánh lễ về “ Bữa Tiệc “, Chúa mời gọi mọi người tham dự.Bữa Tiệc Thánh, Bữa Tiệc Nước Trời. Các Linh mục được kêu gọi cảm nghiệm sâu xa về Bữa Tiệc Thánh Thể mà các ngài cử hành hằng ngày. Gương của thánh Gioan Vianney, Cha sở họ Ars là mẫu gương sáng ngời về việc ngài dâng lễ và cử hành Thánh Thể.  
Sáng thứ tư ngày 08.11.2017, Đức Cha Phêrô Huỳnh Văn Hai, Giám Mục Giáo phận Vĩnh Long trong thánh lễ đã xin mọi Linh mục đoàn Đà Lạt cầu nguyện cho các gia đình ân  nhân, thân nhân,các gia đình tốt đã góp công, góp của xây dựng đời sống vật chất và đặc biệt đời sống thiêng liêng. Chia sẻ Thánh lễ, Cha Phanxicô Nguyễn Văn Hoàng ICM đã nói về sự từ bỏ để theo Đức Kitô. Từ bỏ không phải là chuyện dễ vì nó đụng tới chính bản thân của con người .Tuy nhiên, với ơn Chúa giúp, chúng ta có thể vượt thắng để gắn bó với Đức Kitô,mặc lấy Ngài như chính Ngài đã trút bỏ vinh quang để chia  sẻ kiếp sống của con người.  
Sáng thứ năm ngày 9.11.2017,ngày kỷ niệm cung hiến thánh đường Latêranô, Đức Cha Phó Đaminh, Giám mục Phó Giáo Phận Đà Lạt nói :” Tĩnh tâm là dịp chúng ta đến với Chúa, đồng thời chúng ta sống tình hiệp thông Linh mục, sự hiệp thông này không phân biệt tuổi tác, Cha xứ, Cha phó, người Kinh, người Dân tộc, Cha Triều , Cha Dòng. Chúng ta cầu nguyện cho các Linh mục còn sống nhưng đồng thời chúng ta cũng tưởng nhớ, biết ơn các Vị tiền bối : ba Vị Giám mục Simon Hòa Nguyễn Văn Hiền, Gioan Cassaigne, Bartôlômêô Nguyễn Sơn Lâm và 50 Linh mục đã ra đi trước chúng ta…Mừng lễ  cung hiến thánh đường Latêranô, chúng ta cầu xin Chúa thanh tẩy tâm hồn chúng ta, hãy trả lại sự thánh thiêng của thánh đường.
Cha Quản Hạt Mađaguoi đã chia sẻ về vẻ đẹp của Nhà thờ, đừng biến nhà thờ thành nơi không tốt, đặc biệt xin Chúa thanh tẩy tâm hồn của các Linh mục vì tâm hồn của Linh mục đã được hiến thánh, được cung hiến. Ngày nay ngay xã hội cũng luôn cần môi trường xanh, sạch, đẹp… Do đó, các Linh mục cần đẹp cà xác cũng như hồn.    
Thứ sáu ngày 10.11.2017, thánh Leo cả Giáo Hoàng, Tiến sĩ Hội Thánh, Đức Cha Phêrô, Giám mục Giáo phận Vĩnh Long trong thánh lễ đã nhắc đến một chút tiểu sử cuộc đời của thánh Leo cả. Ngài sinh vào thể thứ IV giữa thời kỳ khó khăn : Ngài phải chống lại lớp dân Man Ri và đặc biệt phe lạc giáo không tin Mầu nhiệm Nhập thể, Ngài động viên, khuyến khích, thúc giục các Kitô hữu sống đức tin để không rơi vào cảnh lạc đường, lạc lối. Các Linh mục cầu nguyện cho nhau để luôn sống đức tin sâu xa, nhờ đó sẽ làm cho nhiều người nhận biết Chúa và theo Chúa.
Cha Quản Hạt Đà Lạt chia sẻ về sự khôn ngoan phải có để  chiếm được Nước Trời. Người quản lý bất lương trong Tin Mừng của thánh Luca sáng nay, được Chúa khen là khôn ngoan, không phải do cách lắt léo, xảo quyệt của ông ta mà là cách khôn ngoan nắm bắt thời cơ…Chúa muốn chúng ta cũng phải khôn ngoan để dành được tài sản là Nước Thiên Chúa. Chúa ban cho con người khả năng, của cải nhưng phải biết dùng ơn huệ Chúa ban để sinh hoa trái cho Chúa và phải biết dùng tiền của  Chúa ban để chia sẻ, giúp đỡ những người nghèo, những người bơ vơ,vất vưởng vv…
Trong những giờ giảng tĩnh tâm, Đức Cha Phêrô đã chia sẻ về Đức Mẹ, giúp các Cha thấu hiểu hơn, xác tín sâu xa hơn về vai trò của Đức Mẹ và lòng yêu mến mà các Cha phải có đối với Đức Mẹ. Sau mỗi bài chia sẻ, Đức Cha Phêrô luôn nhắc đến câu nguyện tắt : Hãy đến với Mẹ.Nhờ Mẹ, chúng ta đến với Chúa Giêsu .Lạy Mẹ Maria, xin làm cho chúng con được biết Mẹ và yêu mến Mẹ.
Bài tám  có đoạn nói về việc cầu nguyện cá nhân với Mẹ Maria rất cảm động:” …Mẹ Maria giúp Linh mục nhận ra tầm quan trọng mà Linh mục cần phải được hướng dẫn bởi Thiên Chúa, Đấng tín nhiệm Linh mục.Do ý thức mình yếu đuối mà Linh mục chạy đến với Mẹ Maria, Đấng sẵn sàng giúp đỡ Linh mục khi cần. Hơn nữa, vì mối liên hệ mật thiết giữa Linh mục với Mẹ Maria làm cho Linh mục khát khao mãnh liệt cứu chuộc các linh hồn đang được trao phó cho mình.Linh mục mà không lưu tâm đến sự hiến dâng cho Mẹ Maria thì hiểu rất ít về lòng khiêm tốn, nhìn nhận rằng nếu Thiên Chúa không giúp đỡ thì Linh mục cũng chỉ là vô dụng. Ngược lại, ai thiếu khiêm tốn thì không thể hiến dâng cho Mẹ Maria “.
Đức Cha Phó  Đa Minh đã tổng kết những ngày tĩnh tâm, Ngài tế nhị cám ơn tất cả các Cha và mọi người đã cầu nguyện, giúp đỡ vật chất cũng như tinh thần để cho Tuần Tinh Tâm Linh Mục Giáo phận được thành công và mang lại nhiều hoa trái tốt đẹp. Đặc biệt, Ngài cám ơn Đức Cha Chính Antôn Vũ  Huy Chương đã đem hết sức lực, tài năng của  mình để lo liệu, điều khiển làm cho Tuần Tĩnh Tâm thành công và đem lại rất nhiều lợi ích cho các Linh mục. Chúng con xin hết lòng cám ơn Đức Cha Chính, Đức Cha phó đã hết lòng lo cho anh em Linh mục đoàn về phần xác cũng như phần hồn. Định hướng về Mục Vụ cho anh chị em Dân tộc là nỗ lực rất lớn và là hướng đi cho toàn Giáo phận  về việc Truyền giáo và thăng tiến cho người Dân tộc Thiểu số mà Đức Cha Chính, và Đức Cha Phó đã vạch ra và hướng dẫn cho toàn Giáo phận thực hiện.
Tuần tĩnh tâm đã để lại ấn tượng rất đẹp về tình hiệp thông Linh mục :” Kìa xem anh em sống chung một nhà.Bao là vui sướng, bao là dịu êm…”.
 
Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi   DCCT             
 
 
 

Nguồn tin: simonhoadalat

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

RADIO CÔNG GIÁO
LIÊN KẾT WEB SITE

Các Giáo Phận

Giáo phận Bà Rịa
Giáo phận Ban Mê Thuột
Giáo phận Bắc Ninh
Giáo phận Bùi Chu
Giáo phận Cần Thơ
Giáo phận Đà Lạt
Giáo phận Đà Nẵng
Giáo phận Hải Phòng
Tổng Giáo phận Huế
Giáo phận Hưng Hóa
Giáo phận Kon Tum
Giáo phận Lạng Sơn
Giáo phận Long Xuyên
Giáo phận Mỹ Tho
Giáo phận Nha Trang
Giáo phận Phan Thiết
Giáo phận Phát Diệm
Giáo phận Phú Cường
Giáo phận Qui Nhơn
Giáo phận Thái Bình
Giáo phận Thanh Hóa
Tổng Giáo phận TP HCM
Giáo phận Vinh
Giáo phận Vĩnh Long
Giáo phận Xuân Lộc

Các Giáo Phận

Giáo phận Bà Rịa
Giáo phận Ban Mê Thuột
Giáo phận Bắc Ninh
Giáo phận Bùi Chu
Giáo phận Cần Thơ
Giáo phận Đà Lạt
Giáo phận Đà Nẵng
Giáo phận Hải Phòng
Tổng Giáo phận Huế
Giáo phận Hưng Hóa
Giáo phận Kon Tum
Giáo phận Lạng Sơn
Giáo phận Long Xuyên
Giáo phận Mỹ Tho
Giáo phận Nha Trang
Giáo phận Phan Thiết
Giáo phận Phát Diệm
Giáo phận Phú Cường
Giáo phận Qui Nhơn
Giáo phận Thái Bình
Giáo phận Thanh Hóa
Tổng Giáo phận TP HCM
Giáo phận Vinh
Giáo phận Vĩnh Long
Giáo phận Xuân Lộc
CÁC DÒNG TU 
Dòng Chúa Cứu Thế VN 
Dòng Đồng Công (Hoa Kỳ) 
Dòng Ngôi Lời 
Dòng Chúa Cứu Thế (Hoa Kỳ) 
Dòng Thánh Tâm Huế 
Dòng Lasan 
Tỉnh Dòng Đa Minh VN 
Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ 
Dòng Tên Việt Nam 
Dòng Phanxicô VN 
Giáo Hoàng Học Viện Piô X ( Đà Lạt ) 
Đại Chủng Viện Huế 
Đại Chủng Viện Vinh Thanh - GP Vinh 
Đại Chủng Viện Xuân Lộc 
Dòng Thánh Thể 
Dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ 
Đan Viện Biển Đức Thiên Tâm (Hoa Kỳ)
Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm Huế 
Dòng Mến Thánh Giá LA (gốc Phát Diệm) 
Dòng Đức Mẹ Trinh Vương 
Dòng Anh Em Đức Mẹ Lên Trời 
Dòng Đaminh Tam Hiệp 
Dòng Don Bosco 
Tu đoàn Tông Đồ Giáo Sĩ Nhà Chúa 
Dòng Thừa Sai Đức Tin VN 
Liên hiệp bề trên thượng cấp VN 
Dòng Nữ Tử Thánh Phaolô 
Dòng Đồng Công (Việt Nam) 
Dòng Chúa Thánh Thần 
Dòng Thừa Sai Bác Ái Chúa Kitô 
Dòng Truyền Giáo Thánh Carôlô - Scalabrini 
Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm Huế
LỜI HẰNG SỐNG
RADIO TỔNG HỢP

Suy Niệm Hằng Ngày


Phút cầu nguyện mỗi ngày

Bài Giảng Hằng Ngày

Bài Giảng Thánh lễ Chúa Nhật

HHTM TGP Sàigòn Tổ chức Hội Thi Thánh Ca Chủ đề “ĐẾN VỚI CHÚA GIÊSU NHỜ MẸ MARIA” tại thánh đường GX Sao Mai Hạt Chí Hòa Lúc 19g00 Ngày 28-05-2017. Mừng Kính 100 năm Đức Mẹ Hiện ra tại FATIMA.


Nhạc Thánh Ca

 

  BÀI GIẢNG LÒNG THƯƠNG XÓT

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây