GIÁO PHẬN LONG XUYÊN:BỔ NHIỆM VÀ CHUYỂN ĐỔI LINH MỤC THÁNG 7/2021

Thứ tư - 07/07/2021 06:58
GIÁO PHẬN LONG XUYÊN:BỔ NHIỆM VÀ CHUYỂN ĐỔI LINH MỤC  THÁNG 7/2021
Đức Giám mục giáo phận Long Xuyên đã bổ nhiệm và chuyển đổi các linh mục có tên dưới đây:

 

 

Đức Giám mục giáo phận Long Xuyên đã bổ nhiệm và chuyển đổi các linh mục có tên dưới đây:

 

1/ Cha Giuse Đỗ Tiến Trình

- Đương nhiệm: Cha sở giáo xứ Trảng Tranh - Giáo hạt Rạch Giá

- Nhiệm sở mới: Đi chữa bệnh

 

2/ Cha Gioan B. Nguyễn Công Lệnh

- Đương nhiệm: Cha quản sở giáo họ Kitô Vua, K.C1 - Giáo hạt Vĩnh Thạnh

- Nhiệm sở mới: Cha sở giáo xứ Trảng Tranh - Giáo hạt Rạch Giá

 

3/ Cha Giuse Trần Đình Lợi

- Đương nhiệm: Cha phó giáo xứ Hà Tiên - Giáo hạt Hà Tiên

- Nhiệm sở mới: Cha quản sở giáo họ Kitô Vua, K.C1 - Giáo hạt Vĩnh Thạnh

 

4/ Cha Giuse Nguyễn Đức Thịnh

- Đương nhiệm: Phục vụ tại  giáo xứ Bắc Xuyên - Giáo hạt Vĩnh An

- Nhiệm sở mới: Phục vụ tại giáo xứ Hà Tiên - Giáo hạt Hà Tiên

 

5/Cha Phêrô Nguyễn Hữu Tuyến

- Đương nhiệm: Cha sở giáo xứ Tân Hải - Giáo hạt Vĩnh Thạnh

- Nhiệm sở mới: Nghỉ hưu

 

6/ Cha Phêrô Nguyễn Hữu Phước

- Đương nhiệm: Cha sở giáo xứ Thức Hóa, K.5a - Giáo hạt Tân Thạnh

- Nhiệm sở mới: Cha sở giáo xứ Tân Hải, K.C2 - Giáo hạt Vĩnh Thạnh

 

7/ Cha Phêrô Bùi Minh Chiến

- Đương nhiệm: Cha quản sở giáo họ Mẫu Tâm, K.B2 - Giáo hạt Vĩnh Thạnh

- Nhiệm sở mới: Cha sở giáo xứ Thức Hóa, K.5a - Giáo hạt Tân Thạnh

 

8/ Cha Giuse Nguyễn Văn Tinh

- Đương nhiệm: Nghỉ dưỡng bệnh

- Nhiệm sở mới: Cha quản sở giáo họ Mẫu Tâm, K.B2 - Giáo hạt VĩnhThạnh

 

9/ Cha Phêrô Chu Văn Tần          

- Đương nhiệm: Cha sở giáo xứ Cái Dầu - Giáo hạt Châu Đốc

- Nhiệm sở mới: Nghỉ hưu

 

10/ Cha Phaolô Nguyễn Minh Đăng

- Đương nhiệm: Cha phó giáo xứ Bò Ót - Giáo hạt Long Xuyên

- Nhiệm sở mới: Cha sở giáo xứ Cái Dầu - Giáo hạt Châu Đốc

 

11/ Cha Phanxicô X. Lê Phạm Khánh

- Đương nhiệm: Cha phó giáo xứ Núi Tượng - Giáo hạt Long Xuyên

- Nhiệm sở mới: Cha phó giáo xứ Bò Ót - Giáo hạt Long Xuyên

 

12/ Cha Phanxicô X. Đoàn Trung Lập

- Đương nhiệm: Cha phó giáo xứ Hòa Hưng - Giáo hạt Rạch Giá

- Nhiệm sở mới: Cha phó giáo xứ Núi Tượng - Giáo hạt Long Xuyên

 

13/ Cha Luy G. Mai Hùng Dũng

- Đương nhiệm: Cha sở giáo xứ Năng Gù - Giáo hạt Long Xuyên

- Nhiệm sở mới: Nghỉ hưu

 

14/ Cha Phêrô Nguyễn Văn Sơn  

- Đương nhiệm: Cha giám quản giáo xứ Năng Gù - Giáo hạt Long Xuyên

- Nhiệm sở mới: Cha sở giáo xứ Núi Tượng - Giáo hạt Long Xuyên

 

15/ Cha Phanxicô X. Nguyễn Trường Hải Đăng

- Đương nhiệm: Cha sở giáo xứ Hòa Hưng - Giáo hạt Rạch Giá

- Nhiệm sở mới: Cha sở giáo xứ Năng Gù - Giáo hạt Long Xuyên

 

16/ Cha Phêrô Trần Văn Quắn

- Đương nhiệm: Cha sở giáo xứ Núi Tượng - Giáo hạt Long Xuyên

- Nhiệm sở mới: Cha sở giáo xứ Hòa Hưng - Giáo hạt Rạch Giá

 

17/ Tân linh mục Giuse Nguyễn Mạnh Tiến                 

- Nhiệm sở đầu tiên:  Cha phó giáo xứ Năng Gù - Giáo hạt Long Xuyên

 

18/ Tân linh mục Gioakim Nguyễn Hoàng Huynh      

- Nhiệm sở đầu tiên:  Cha phó giáo xứ Môi Khôi - Giáo hạt Vĩnh An

 

19/ Cha Luca Nguyễn Chí Ty

- Đương nhiệm: Cha phó giáo xứ Môi Khôi - Giáo hạt Vĩnh An

- Nhiệm sở mới: Cha phó giáo họ Mân Côi Sóc Xoài - Giáo hạt Hà Tiên

 

20/ Cha Gioan Nguyễn Bỉnh Khiêm

- Đương nhiệm: Phục vụ tại giáo họ Mân Côi Sóc Xoài - Giáo hạt Hà Tiên

- Nhiệm sở mới: Phục vụ tại Tiền Chủng viện Têrêsa Long Xuyên

 

21/ Tân linh mục Đaminh Hoàng Huy Hân                  

- Nhiệm sở đầu tiên: Cha phó giáo xứ Rạch Giá - Giáo hạt Rạch Giá

 

22/ Cha Phanxicô X. M. Trần Đình Hoành (CRM)

- Đương nhiệm: Cha phó giáo xứ Đức Mẹ Vô Nhiễm (Hòn Đất) - Giáo hạt Hà Tiên

- Nhiệm sở mới: Cha phó giáo xứ Rạch Giá - Giáo hạt Rạch Giá

 

23/ Cha Gioan Nguyễn Minh Nhựt

- Đương nhiệm: Phục vụ tại giáo xứ Năng Gù - Giáo hạt Long Xuyên

- Nhiệm sở mới: + Cha phó giáo xứ Rạch Giá - Giáo hạt Rạch Giá

                       + Linh hướng trường Khuyết Tật Tình Thương Mỹ Lâm

 

24/ Cha Vinhsơn Trần Huy Cường

- Đương nhiệm: Cha phó giáo xứ Dương Đông (Phú Quốc) - Giáo hạt Rạch Giá

- Nhiệm sở mới: Cha phó giáo xứ Đức Mẹ Vô Nhiễm (Hòn Đất) - Giáo hạt Hà Tiên

 

25/ Cha Vinhsơn Lê Hoài Tâm

- Đương nhiệm: Cha phó giáo xứ Phú An - Giáo hạt Châu Đốc

- Nhiệm sở mới: Cha phó giáo xứ Dương Đông (Phú Quốc) - Giáo hạt Rạch Giá

 

26/ Tân linh mục Giuse Phạm Công Thịnh                   

- Nhiệm sở đầu tiên:  Cha phó giáo xứ Phú An - Giáo hạt Châu Đốc

 

27/ Tân linh mục Micae Nguyễn Thành Đoán             

- Nhiệm sở đầu tiên: Cha phó giáo xứ Dương Đông (Phú Quốc) - Giáo hạt Rạch Giá

 

28/ Tân linh mục Raymunđô M. Nguyễn Viết Quang, CRM            

- Nhiệm sở đầu tiên:  Cha phó giáo xứ Ngọc Thạch - Giáo hạt Vĩnh Thạnh

 

29/ Cha Vinhsơn Vũ Quốc Tuấn

- Đương nhiệm: Cha phó giáo xứ Ngọc Thạch - Giáo hạt Vĩnh Thạnh

- Nhiệm sở mới: Chuẩn bị đi học - Giúp văn phòng Tòa Giám Mục

 

30/ Tân linh mục Vinhsơn Trần Hải Linh                     

- Nhiệm sở đầu tiên:  Cha phó giáo xứ Trung Thành - Giáo hạt Tân Thạnh

 

31/ Cha Phanxicô X. Trịnh Quốc Đạt

- Đương nhiệm: Cha phó giáo xứ Trung Thành - Giáo hạt Tân Thạnh

- Nhiệm sở mới: Cha phó giáo xứ Hòa Giang - Giáo hạt Hà Tiên

 

32/ Tân linh mục Giuse Trịnh Hoàng Do          

- Nhiệm sở đầu tiên:  Cha phó giáo xứ Thạnh An - Giáo hạt Vĩnh Thạnh

 

33/ Tân linh mục Micae Bùi Bảo An                              

- Nhiệm sở đầu tiên: Cha phó giáo xứ Hưng Văn (Phú Quốc) - Giáo hạt Rạch Giá

 

34/ Cha Phêrô Huỳnh Văn ThaMF

- Đương nhiệm: Cha phó giáo xứ Hưng Văn (Phú Quốc) - Giáo hạt Rạch Giá

- Nhiệm sở mới: Trở về Hội Dòng

 

35/ Tân linh mục Martino Nguyễn Vũ Trần Hoàng   

- Nhiệm sở đầu tiên: Cha phó giáo xứ Đài Đức Mẹ Tân Hiệp - Giáo hạt Tân Hiệp

 

36/ Tân linh mục Gioan B. Lê Vân Nam                                   

- Nhiệm sở đầu tiên:  Cha phó giáo xứ Mỹ Thạnh - Giáo hạt Long Xuyên

 

37/ Tân linh mục Giuse Phạm Ngọc Tuấn                    

- Nhiệm sở đầu tiên:  Cha phó giáo xứ Thạnh An - Giáo hạt Vĩnh Thạnh

 

38/ Tân linh mục Giêrônimô M. Đỗ Quang BìnhCRM                    

- Nhiệm sở đầu tiên:  Cha phó giáo xứ Tri Tôn - Giáo hạt Châu Đốc

 

39/ Cha Bênađô M. Cao Thanh BìnhCRM

- Đương nhiệm: Cha phó giáo xứ Hòa Phú - Giáo hạt Rạch Giá

- Nhiệm sở mới: Cha sở giáo xứ Hòa Phú - Giáo hạt Rạch Giá

 

40/ Cha Gioan Baotixita M. Đinh Công Hiển, CRM

- Đương nhiệm: Cha sở giáo xứ Hòa Phú - Giáo hạt Rạch Giá

- Nhiệm sở mới: Cha quản sở giáo họ Xẻo Tam - Giáo hạt Rạch Giá

 

41/ Cha Giêrônimô M. Nguyễn Trung Cương, CRM

- Đương nhiệm: Cha quản sở giáo họ Xẻo Tam - Giáo hạt Rạch Giá

- Nhiệm sở mới: Cha phó giáo xứ Hòa Phú - Giáo hạt Rạch Giá

Nguồn tin: Giáo phận Long Xuyên

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

LIÊN KẾT WEB SITE

Các Giáo Phận

Giáo phận Bà Rịa
Giáo phận Ban Mê Thuột
Giáo phận Bắc Ninh
Giáo phận Bùi Chu
Giáo phận Cần Thơ
Giáo phận Đà Lạt
Giáo phận Đà Nẵng
Giáo phận Hải Phòng
Tổng Giáo phận Huế
Giáo phận Hưng Hóa
Giáo phận Kon Tum
Giáo phận Lạng Sơn
Giáo phận Long Xuyên
Giáo phận Mỹ Tho
Giáo phận Nha Trang
Giáo phận Phan Thiết
Giáo phận Phát Diệm
Giáo phận Phú Cường
Giáo phận Qui Nhơn
Giáo phận Thái Bình
Giáo phận Thanh Hóa
Tổng Giáo phận TP HCM
Giáo phận Vinh
Giáo phận Vĩnh Long
Giáo phận Xuân Lộc

Các Giáo Phận

Giáo phận Bà Rịa
Giáo phận Ban Mê Thuột
Giáo phận Bắc Ninh
Giáo phận Bùi Chu
Giáo phận Cần Thơ
Giáo phận Đà Lạt
Giáo phận Đà Nẵng
Giáo phận Hải Phòng
Tổng Giáo phận Huế
Giáo phận Hưng Hóa
Giáo phận Kon Tum
Giáo phận Lạng Sơn
Giáo phận Long Xuyên
Giáo phận Mỹ Tho
Giáo phận Nha Trang
Giáo phận Phan Thiết
Giáo phận Phát Diệm
Giáo phận Phú Cường
Giáo phận Qui Nhơn
Giáo phận Thái Bình
Giáo phận Thanh Hóa
Tổng Giáo phận TP HCM
Giáo phận Vinh
Giáo phận Vĩnh Long
Giáo phận Xuân Lộc
CÁC DÒNG TU 
Dòng Chúa Cứu Thế VN 
Dòng Đồng Công (Hoa Kỳ) 
Dòng Ngôi Lời 
Dòng Chúa Cứu Thế (Hoa Kỳ) 
Dòng Thánh Tâm Huế 
Dòng Lasan 
Tỉnh Dòng Đa Minh VN 
Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ 
Dòng Tên Việt Nam 
Dòng Phanxicô VN 
Giáo Hoàng Học Viện Piô X ( Đà Lạt ) 
Đại Chủng Viện Huế 
Đại Chủng Viện Vinh Thanh - GP Vinh 
Đại Chủng Viện Xuân Lộc 
Dòng Thánh Thể 
Dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ 
Đan Viện Biển Đức Thiên Tâm (Hoa Kỳ)
Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm Huế 
Dòng Mến Thánh Giá LA (gốc Phát Diệm) 
Dòng Đức Mẹ Trinh Vương 
Dòng Anh Em Đức Mẹ Lên Trời 
Dòng Đaminh Tam Hiệp 
Dòng Don Bosco 
Tu đoàn Tông Đồ Giáo Sĩ Nhà Chúa 
Dòng Thừa Sai Đức Tin VN 
Liên hiệp bề trên thượng cấp VN 
Dòng Nữ Tử Thánh Phaolô 
Dòng Đồng Công (Việt Nam) 
Dòng Chúa Thánh Thần 
Dòng Thừa Sai Bác Ái Chúa Kitô 
Dòng Truyền Giáo Thánh Carôlô - Scalabrini 
Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm Huế
Lời Chúa Hằng Ngày
Radio Công Giáo

 
Hằng Ngày

 


 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây