Sắc Lệnh cho phép mở Năm Thánh tại Trung Tâm Thánh Mẫu Tàpao

Thứ tư - 05/12/2018 00:10
Sắc Lệnh cho phép mở Năm Thánh tại Trung Tâm Thánh Mẫu Tàpao
        TÒA ÂN GIẢI TỐI CAO, theo lệnh của Đức Thánh Cha Phanxicô, vui lòng ban phép mở Năm Thánh Đức Mẹ kèm theo Ơn Toàn Xá cho các tín hữu thật lòng ăn năn và nhờ đức mến thúc đẩy được lãnh nhận tại linh địa Tàpao với những điều kiện thông thường (xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng). Ơn Toàn Xá nầy cũng được chỉ cho các linh hồn nơi luyện ngục:

TÒA ÂN GIẢI TỐI CAO

 

Prot. N. 1045/18/I

 

SẮC LỆNH

Cho phép mở Năm Thánh tại Trung Tâm Thánh Mẫu Tàpao

 

Kinh Lạy Đức Thánh Cha

 

        Đức Cha Tôma Nguyễn Văn Trâm, Giám Quản Tông Tòa Giáo phận Phan Thiết, đã kính cẩn trình bày rằng ngày 8 tháng 12 năm 2019 là tròn 60 năm Đức Cha Phaolô Raymunđô Marcellô Piquet, lúc ấy là Đại Diện Tông Tòa Giáo phận Nha Trang, đã long trọng khánh thành và làm phép Tượng Đài Đức Mẹ núi Tàpao. Bởi lẽ đó, từ tháng 12 sắp tới đến tháng 12 năm 2019, sẽ có những thánh lễ và những việc đạo đức nhằm tăng cường lòng sùng kính Mẹ trên trời theo đường lối Tin Mừng. Vì thế Đức Hồng Y thỉnh nguyện viên khiêm tốn nài xin được mở kho tàng ơn thánh Chúa mà ban cho các tín hữu tham dự các cử hành được lãnh nhận dồi dào Ơn Toàn Xá trong dịp mừng Năm Thánh nầy…

 

Ngày 31 tháng 8 năm 2018

 

        TÒA ÂN GIẢI TỐI CAO, theo lệnh của Đức Thánh Cha Phanxicô, vui lòng ban phép mở Năm Thánh Đức Mẹ kèm theo Ơn Toàn Xá cho các tín hữu thật lòng ăn năn và nhờ đức mến thúc đẩy được lãnh nhận tại linh địa Tàpao với những điều kiện thông thường (xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng). Ơn Toàn Xá nầy cũng được chỉ cho các linh hồn nơi luyện ngục:

 

  1. Nếu họ sốt sắng tham dự các việc cử hành Năm Thánh như văn thư bổ túc kèm theo;
  2. Nếu họ hành hương kính viếng linh địa Tàpao và ở đó trong một thời gian thích hợp, cầu nguyện cho việc trung thành với ơn gọi làm kitô-hữu, cho các linh mục và các tu sĩ chăm sóc ơn gọi, cùng các tổ chức bênh vực đời sống gia đình, và kết thúc bằng kinh Lạy Cha, kinh Tin Kính cùng với lời khẩn cầu cùng Đức Trinh Nữ Maria.

 

        Các tín hữu đạo đức, vì tuổi già, bệnh tật hoặc bị ngăn trở vì lý do quan trọng nào khác, vẫn có thể lãnh nhận Ơn Toàn Xá nếu họ có lòng chê ghét mọi tội lỗi và cố ý sớm hết sức chu toàn ba điều kiện thông thường trong các cử hành Năm Thánh nầy, khi họ đến trước tượng Đức Mẹ trên trời, họ thông công cách thiêng liêng, dâng kinh nguyện, những đau khổ, những khốn khó của cuộc đời họ cho lòng nhân hậu của Thiên Chúa qua Mẹ Maria.

 

        Bởi thế, để ơn tha thứ Thiên Chúa ban qua Giáo Hội được dễ dàng đạt tới, do đức ái mục vụ, Tòa Ân Giải Tối Cao tha thiết xin các linh mục có năng quyền hợp pháp lấy lòng quảng đại mà cử hành bí tích Hòa Giải cho các tín hữu và cho những người đau yếu được rước Mình Thánh Chúa.

 

        Sắc lệnh nầy có giá trị cho Năm Thánh Đức Maria. Quyết định có hiệu lực, không có gì cản trở.

Hồng Y Maurus Piacenza,

Chánh án Tòa Ân Giải Tối Cao

 

Linh mục Christophorus Nykiel,

Thư ký

 

TÒA ÂN GIẢI TỐI CAO

 

Prot. N. 1045/18/I

 

SẮC LỆNH

Ban Phép Lành Tòa Thánh kèm theo Ơn Toàn Xá

 

        Tòa Ân Giải Tối Cao, do năng quyền rất đặc biệt được ban bởi Đức Thánh Cha Phanxicô, do ơn quan phòng của Thiên Chúa, trong Đức Kitô là Cha và là Chúa chúng ta, nay vui lòng chấp thuận cho Đức Cha Tôma Nguyễn Văn Trâm, Giám Quản Tông Tòa Giáo phận Phan Thiết, nhân dịp Năm Thánh kỷ niệm 60 năm Đức Mẹ Tàpao, vào một ngày thuận tiện cho các tín hữu, sau khi đã cử hành thánh lễ, được ban Phép Lành Tòa Thánh kèm theo Ơn Toàn Xá, với các điều kiện thường (xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Giáo hoàng), cho mọi tín hữu hiện diện, có lòng thống hối và được đức mến thúc đẩy.

 

        Các tín hữu nào, khi sốt sắng lãnh nhận Phép Lành Tòa Thánh nầy, mặc dù vì hoàn cảnh hợp lý, không tham dự cách thể lý các cử hành, miễn là trong khi các lễ nghi được cử hành, họ tham dự qua các phương tiện truyền hình hoặc truyền thanh với ý ngay lành, thì cũng được hưởng ơn Toàn Xá theo luật thông thường.

 

        Mọi cản trở với Sắc lệnh nầy đều vô hiệu lực.

 

        Ban hành tại Rôma, do Tòa Ân Giải Tối Cao, ngày 31 tháng 8 năm Chúa Giáng Sinh 2018.

 

Hồng Y Mautus Piacenza,

Chánh án Tòa Ân Giải Tối Cao,

 

Linh mục Christophorus NYkiel

Thư ký

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÒA GIÁM MỤC PHAN THIẾT

         422, Trần Hưng Đạo,

      Phan Thiết, Bình Thuận.

 

 

THƯ THÔNG BÁO

về việc cử hành Năm Thánh tại Trung Tâm Thánh Mẫu Tàpao

nhân kỷ niệm 60 năm ngày làm phép và khánh thành Tượng Đài Đức Mẹ

(8.12.1959 – 8.12.2019)

 

Kính gửi:   Quý linh mục và phó tế,

                  Quý tu sĩ nam nữ và chủng sinh,

                  Và các tín hữu Giáo phận Phan Thiết.

 

        Anh Chị Em thân mến,

 

        Nhân kỷ niệm 60 năm ngày Đức Giám mục Marcellô Piquet làm phép và khánh thành Tượng Đài Đức Mẹ núi Tàpao (8.12.1959 – 8.12.2019), tôi đã xin phép Tòa Ân Giải Tối Cao mở Năm Thánh Tàpao. Và ngày 31 tháng 8 năm 2018, Tòa Ân Giải Tối Cao, thừa lệnh Đức Thánh Cha Phanxicô, đã ban cho Giáo phận Phan Thiết chúng ta được phép cử hành Năm Thánh Đức Mẹ kèm theo Ơn Toàn Xá từ ngày 13.12.2018 đến ngày 13.12.2019, cùng với những điều kiện thông thường là xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng. Ơn Toàn Xá nầy cũng được chỉ cho các linh hồn nơi luyện ngục.

 

Cụ thể như sau:

 

  1. Các tín hữu được hưởng Ơn Toàn Xá, mỗi khi sốt sắng tham dự các việc cử hành thánh lễ được xác định trong đơn xin mở Năm Thánh: ngày khai mạc, ngày bế mạc, các ngày 13 mỗi tháng và các ngày đặc biệt khác.
  2. Các tín hữu được hưởng Ơn Toàn Xá, mỗi khi hành hương kính viếng linh địa Tàpao, cầu nguyện cho việc trung thành sống ơn gọi kitô-hữu, cầu cho các linh mục và các tu sĩ đang chăm sóc các ơn gọi, cầu cho các tổ chức bênh vực đời sống hôn nhân gia đình, bằng việc dâng lễ và kết thúc bằng kinh Lạy Cha, kinh Tin Kính và lời kinh khẩn cầu Đức Trinh Nữ Maria.
  3. Các tín hữu đạo đức vì tuổi già, bệnh tật hoặc bị ngăn trở vì lý do quan trọng và chính đáng mà không thể hiện diện thể lý trong các cử hành Năm Thánh, vẫn có thể hưởng Ơn Toàn Xá, miễn là họ có lòng chê ghét tội lỗi, cố ý sớm hết sức chu toàn ba điều kiện thông thường (xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng), khi họ đứng trước tượng Đức Mẹ, thông công cách thiêng liêng, dâng kinh nguyện, các đau khổ và các khốn khó của cuộc đời cho lòng nhân hậu của Thiên Chúa nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria.
  4. Các tín hữu cũng được hưởng Phép Lành Tòa Thánh kèm theo Ơn Toàn Xá cùng với những điều kiện thông thường như luật định (xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng), mặc dù họ không thể tham dự cách thể lý vì lý do chính đáng, miễn là trong khi các lễ nghi được cử hành, họ tham dự với ý hướng ngay lành qua các phương tiện truyền hình hoặc truyền thanh.
  5. Tòa Ân Giải Tối Cao tha thiết mời gọi các linh mục vì lòng quảng đại và đức ái mục tử, siêng năng cử hành bí tích Hòa Giải cho các tín hữu và cho các bệnh nhân được rước Mình Thánh Chúa.

 

        Anh Chị Em thân mến,

 

        Năm Thánh Tàpao được khai mở nhằm mời gọi mỗi người chúng ta chạy đến cùng Mẹ Maria và nhờ Mẹ, chúng ta tiến đến với Chúa: Qua Mẹ Maria, đến với Chúa Giêsu. Chính Mẹ Maria dẫn đưa và giúp chúng ta sống đức tin và đức ái khi chúng ta biết noi gương sống của Mẹ. Năm Thánh Tàpao được khai mở như cơ hội thuận tiện và thuận lợi giúp chúng ta tôn sùng cùng yêu mến Mẹ Maria và hưởng nhiều ơn ích thiêng liêng nhiều hơn.

 

        Chúc Anh Chị Em được tràn đầy Niềm vui, Bình an, Tình yêu và Ơn sủng của Chúa Kitô nhờ lời khẩn cầu của Mẹ Maria trong Năm Thánh Tàpao nầy.

 

Tòa Giám mục Phan Thiết, ngày 04 tháng 12 năm 2018,

 

+ TÔMA NGUYỄN VĂN TRÂM,

Giám Quản Tông Tòa Giáo phận Phan Thiết

 

 

Sắc lệnh

pdf 1

pdf 2

thư thông báo 1

thư thông báo 2

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

LIÊN KẾT WEB SITE

Các Giáo Phận

Giáo phận Bà Rịa
Giáo phận Ban Mê Thuột
Giáo phận Bắc Ninh
Giáo phận Bùi Chu
Giáo phận Cần Thơ
Giáo phận Đà Lạt
Giáo phận Đà Nẵng
Giáo phận Hải Phòng
Tổng Giáo phận Huế
Giáo phận Hưng Hóa
Giáo phận Kon Tum
Giáo phận Lạng Sơn
Giáo phận Long Xuyên
Giáo phận Mỹ Tho
Giáo phận Nha Trang
Giáo phận Phan Thiết
Giáo phận Phát Diệm
Giáo phận Phú Cường
Giáo phận Qui Nhơn
Giáo phận Thái Bình
Giáo phận Thanh Hóa
Tổng Giáo phận TP HCM
Giáo phận Vinh
Giáo phận Vĩnh Long
Giáo phận Xuân Lộc

Các Giáo Phận

Giáo phận Bà Rịa
Giáo phận Ban Mê Thuột
Giáo phận Bắc Ninh
Giáo phận Bùi Chu
Giáo phận Cần Thơ
Giáo phận Đà Lạt
Giáo phận Đà Nẵng
Giáo phận Hải Phòng
Tổng Giáo phận Huế
Giáo phận Hưng Hóa
Giáo phận Kon Tum
Giáo phận Lạng Sơn
Giáo phận Long Xuyên
Giáo phận Mỹ Tho
Giáo phận Nha Trang
Giáo phận Phan Thiết
Giáo phận Phát Diệm
Giáo phận Phú Cường
Giáo phận Qui Nhơn
Giáo phận Thái Bình
Giáo phận Thanh Hóa
Tổng Giáo phận TP HCM
Giáo phận Vinh
Giáo phận Vĩnh Long
Giáo phận Xuân Lộc
CÁC DÒNG TU 
Dòng Chúa Cứu Thế VN 
Dòng Đồng Công (Hoa Kỳ) 
Dòng Ngôi Lời 
Dòng Chúa Cứu Thế (Hoa Kỳ) 
Dòng Thánh Tâm Huế 
Dòng Lasan 
Tỉnh Dòng Đa Minh VN 
Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ 
Dòng Tên Việt Nam 
Dòng Phanxicô VN 
Giáo Hoàng Học Viện Piô X ( Đà Lạt ) 
Đại Chủng Viện Huế 
Đại Chủng Viện Vinh Thanh - GP Vinh 
Đại Chủng Viện Xuân Lộc 
Dòng Thánh Thể 
Dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ 
Đan Viện Biển Đức Thiên Tâm (Hoa Kỳ)
Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm Huế 
Dòng Mến Thánh Giá LA (gốc Phát Diệm) 
Dòng Đức Mẹ Trinh Vương 
Dòng Anh Em Đức Mẹ Lên Trời 
Dòng Đaminh Tam Hiệp 
Dòng Don Bosco 
Tu đoàn Tông Đồ Giáo Sĩ Nhà Chúa 
Dòng Thừa Sai Đức Tin VN 
Liên hiệp bề trên thượng cấp VN 
Dòng Nữ Tử Thánh Phaolô 
Dòng Đồng Công (Việt Nam) 
Dòng Chúa Thánh Thần 
Dòng Thừa Sai Bác Ái Chúa Kitô 
Dòng Truyền Giáo Thánh Carôlô - Scalabrini 
Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm Huế
Lời Chúa Hằng Ngày
Thánh lễ Trực Tuyến hằng ngày
      
 
Radio Công Giáo

 
Hằng Ngày

 


 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây