HỌ ĐẠO LONG MỸ : KÍNH LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA THỨ SÁU ĐẦU THÁNG 7

Thứ sáu - 06/07/2018 00:03
HỌ ĐẠO LONG MỸ : KÍNH LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA THỨ SÁU ĐẦU THÁNG 7
              Đến hẹn lại về, cộng đoàn dân Chúa từ nhiều nơi đã về với họ đạo Long Mỹ để cùng nhau kính lòng thương xót Chúa vào thứ Sáu đầu tháng.
HỌ ĐẠO LONG MỸ : KÍNH LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA THỨ SÁU ĐẦU THÁNG 7
              Đến hẹn lại về, cộng đoàn dân Chúa từ nhiều nơi đã về với họ đạo Long Mỹ để cùng nhau kính lòng thương xót Chúa vào thứ Sáu đầu tháng.
              Trời nóng bức và xa xôi nhưng không cản được lòng người. Vì lòng yêu mến và kính lòng thương xót Chúa, cộng đoàn đã về với Long Mỹ.
              Để bắt đầu giờ kính Lòng thương xót Chúa, 12 g 00, cộng đoàn cùng Lần chuỗi Chuỗi Lỏng Thương Xót Chúa.
Sau khi cùng nhau lần chuỗi kính Lòng Thương Xót Chúa, cộng đoàn cùng lắng nghe cha Andre Nguyễn Ngọc Dũng chia sẻ về lòng thương xót. Cha mời cộng đoàn cùng xác tín rằng dù tràn lan đau khổ cũng không che lấp được lòng thương xót của Chúa. Chúng ta tin vào lòng thương xót đó nhờ và qua Tin Mừng. Lòng thương xót của Chúa trải qua đời nọ đến đời kia … Và để kết bài chia sẻ, Cha mời cộng đoàn đặc biệt chú ý đến : Ơn hoán cải từ lòng thương xót Chúa.
Sau bài chia sẻ của Cha Andre, cộng đoàn cùng thưởng thức và hiệp nguyện với các em thiếu nhi thuộc giáo xứ Tân Long – Kinh 2 – Tân Hiệp – Kiên Giang qua bài vũ Tôn sùng Thánh Tâm Chúa.
14 g 00, cộng đoàn bước vào Thánh Lễ.
Đức Ông Barnabe Nguyễn Văn Phương – Tổng Đại Diện giáo phận Vĩnh Long – chủ tế và giảng Lễ. Cùng đồng tế với Đức Ông có Cha sở Long Mỹ F.X Nguyễn Văn Việt và quý Cha.     
Trước khi bước vào Thánh Lễ, Cha Việt mời cộng đoàn cùng hướng về đoàn đồng tế để bước vào Thánh Lễ với ý hướng mừng bổn mạng Phêrô – Phaolô và Barnabe của Đức Ông.
Bài chia sẻ của Đức Ông :
Bài Phúc Âm chúng ta vừa nghe Chúa Giesu đi ngang bàn thu thuế và thấy ông Mattheu và kêu Mattheu đi theo Ngài. Mattheu đã thuật lại.
Sáng nay tại Dòng Kito Vua có nghi Lễ của 1 thỉnh sinh khấn lần đầu tiên có Đức Cha của chúng ta về chủ sự Thánh Lễ nói lên rằng có những người thanh niên đi theo Chúa. Sáng nay có 1 tu sĩ Dòng Kito Vua đi theo Chúa sống yêu mến Chúa để phục vụ, để rao truyền Lời Chúa.
Hôm qua, ở Dòng Kito vua có 4 em tập sinh mặc áo dòng lần đầu tiên ở trong đời và ở trong Dòng Kito vua. Nảy chúng ta thấy 1 số thanh thiếu niên và thanh thiếu niên này nghe tiếng Chúa gọi thì đừng có ngập gừng mà đứng dậy để theo Chúa vì đời sống theo Chúa là đời sống hiến dâng được gần Chúa huấn luyện cho và rao truyền cho những người khác cho nên chúng ta cầu nguyện cho có nhiều ơn kêu gọi thì những người đó đáp trả nhanh chóng như Thánh Mattheu ở đây. Giáo Hội thiếu ơn kêu gọi. Giáo Hội Việt Nam chúng ta có nhưng không phải mọi nơi và vì vậy anh chị em cầu nguyện và hãy quảng đại dâng cho Chúa con em mình để phục vụ Chúa.
Trong Phúc Âm, Chúa đến nhà Mattheu ăn cơm với ông và những người khác thì Luật sĩ và biệt phái chỉ trích tại sao Chúa lại ăn uống với những người như thế thì Chúa Giesu bảo người lành không cần thầy thuốc, người bệnh cần thầy thuốc. Chúa nói ta muốn lòng nhân từ chứ không muốn hy Lễ.
Thứ sáu đầu tháng chúng ta về đây để hành hương. Chúng ta xem diễn nguyện đẹp mắt nhưng chúng ta xem chúng ta đi hành hương với mục đích nào ? Hay những sự thúc bách bên ngoài nào ? Hay là những cái gì sự thúc bách ở bên ngoài nào mặc dù không xấu xa nhưng chưa trọn vẹn hướng về Chúa thương xót. Đến đây để nghe lời Chúa đánh động mình hay để chuyện khác đánh động mình để nghe lời Chúa hay vì lý do nào khác. Ta muốn lòng nhân từ chứ không phải là hy lễ ! Chúa muốn chúng ta đến đây hết tâm hồn bằng tâm hồn với tâm hồn yêu mến Chúa chứ không phải bên ngoài đó là điều mà chúng ta cần xem lại khi chúng ta về đây tham dự hành hương Lòng Chúa thương xót tại Long Mỹ !
Ta muốn lòng nhân từ chứ không phải hy lễ  ! Ta muốn tâm hồn của mỗi người. Ta muốn lòng có yêu mến ta hay không hay chỉ ở bên ngoài, không tội lỗi nhưng chỉ ở bên ngoài ? Chúa thương xót đánh động chúng ta và xét mình trước mặt Chúa và chúng ta về đây với mục đích nào. Tôi đề nghị với anh chị em xem lại bên trong chúng ta muốn gì với Chúa và Chúa muốn gì với ta.
Chúa nói người lành mạnh không cần đến thầy thuốc nhưng người đau yếu mới cần. Chúa Giesu là người thầy thuốc chăm sóc linh hồn chúng ta. Chúng ta cần Chúa Chúa đến để cứu những người tội lỗi. Chúa là lương y, là mục tử nhân lành chăm sóc người yếu đuối bệnh tật. Chúa Giesu là mục tử vui mừng  vác về nhà con chiên lạc và kêu gọi an hem lối xóm về. Đó là diễn tả lòng thương xót. Chúng ta tội lỗi nhưng chúng ta thấy Chúa diễn tả lòng thương xót. Chúa thánh hóa họ và Chúa muốn lòng nhân từ chứ không phải những điều bên ngoài. Và lòng thương xót Chúa diễn tả cách rõ rang khi người cha thấy con hoang đàng trở về từ đàng xa. Người cha thấy con từ đàng xa và ra ôm con và nói đầy tớ lấy quần áo cho con.
Mỗi người chúng ta đáp lại lòng thương xót bằng cách yêu thương những yếu đuối, lỡ lầm của anh chị em. Trong kinh Thánh, Chúa nói tha thứ 70 lần 7 nghĩa là tha luôn luôn. Mỗi lần xưng tội, Chúa tha cho chúng ta Lòng thương xót của Chúa đánh động chúng ta. Chúng ta phải giúp những người nghèo khó bệnh tật. Chúng ta đáp lại những anh chị em giúp đỡ chúng ta phần hồn phần xác. Hơn hết là giúp đỡ phần hồn để anh chị em đưa chúng ta ở xa về phụng sự Chúa. Đưa anh chị em về với Chúa. Đó là lý do mà chúng ta phải truyền giáo. Truyền giáo trước tiên là cho chính mình. Trước tiên là giữ luật Chúa. Giữ luật Chúa để mình tốt hơn đó là mình truyền giáo cho chính mình, cho những người thân cận cho gia đình được tốt. Chúng ta có người em, người cháu chưa tốt chúng ta phải lo bổn phận lo truyền giáo cho những người chưa biết Chúa. Có khi bạn với họ nhưng chúng ta chưa chứng nhân cho đủ để người ta bị đánh động mà cảm nghiệm tình thương của Chúa. Vì vậy, xin đề nghị với anh chị em. Trước hết chúng ta đi hành hương những ngày đầu tháng như thế này, chúng ta xem chúng ta về đây với mục đích nào ? Con về đây chỉ muốn cảm nghiệm tình thương của Chúa. Mà chúng ta về đây chưa tốt đẹp cho đủ thì xin Chúa tha thứ cho con để con về đây gặp Chúa, nghe lời Chúa.
Đề nghị anh chị em là thay đổi ! Xin đề nghị 6 điều.
Trước hết tránh phạm tội trọng. Thỉnh thoảng, chúng ta xem để chúng ta trở về với Chúa.
Tránh phạm tội nhẹ có ý thức. Trên con đường nên thánh chúng ta tránh.
Tránh các khuyết điểm. Khuyết điểm là rào cản Chúa không đến với chúng ta.
Thứ tư là chấp nhận hy sinh thập giá.
Thi hành bác ái và lòng thương xót Chúa
Cố gắng đồng hình đồng dạng với Chúa Kito. Chính đời sống chúng ta họa lại, mang lại trong mình Chúa Kito
Chúng ta rang sống đồng hình đồng dạng với Chúa, diễn lại đời sống của Chúa trong cuộc sống của mình. Như thế hành hương của chúng ta mới có ý nghĩa.
Trước khi cộng đoàn nhận phép lành cuối Lễ, Cha sở Long Mỹ ngỏ lời chúc mừng cũng như có chút quà mọn mừng lễ Đức Ông và Cha sở Tân Long.
Thánh Lễ thứ sáu đầu tháng mừng kính Lòng thương xót Chúa tại Long Mỹ kết thúc nhưng lòng thương xót của Chúa chưa kết thúc. Ước mong tâm tình chia sẻ của Đức Ông ở lại trên mỗi người đến với Long Mỹ là sau khi trở về khỏi Long Mỹ thì sống lòng thương xót Chúa giữa cuộc đời.
3665287225421718760086237446284766439014400n 
3665457625421718893419551166154745522421760n
3665928225421718626752915119861304735039488n


3665928325421718960086219182127298407563264n
3666613725421710626753713806779413098397696n
367110662542170899342054840835432689172480n
3676656025421718493419591891519638861250560n
3671368825421719193419523354725648403791872n

367538702542171909341953264862141993975808n
3670650125421365826788198745127857941905408n
3670932125421365626788212285210097992859648n
3668603521721335463947183106847924517076992n
3671876621721336030613796937808566132670464n
3675684421721336663947062434231981261717504n

3680394721721336463947083989883012912250880n
3672523121721334730613921920474255376515072n
3667305425421709960087118284407652402855936n
3664916225421710093420432661314744811520000n
3673795525421710293420418776429162983325696n
3682059525421710426753737003072453916229632n
3677748525421718693419573845684751578955776n
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

LIÊN KẾT WEB SITE

Các Giáo Phận

Giáo phận Bà Rịa
Giáo phận Ban Mê Thuột
Giáo phận Bắc Ninh
Giáo phận Bùi Chu
Giáo phận Cần Thơ
Giáo phận Đà Lạt
Giáo phận Đà Nẵng
Giáo phận Hải Phòng
Tổng Giáo phận Huế
Giáo phận Hưng Hóa
Giáo phận Kon Tum
Giáo phận Lạng Sơn
Giáo phận Long Xuyên
Giáo phận Mỹ Tho
Giáo phận Nha Trang
Giáo phận Phan Thiết
Giáo phận Phát Diệm
Giáo phận Phú Cường
Giáo phận Qui Nhơn
Giáo phận Thái Bình
Giáo phận Thanh Hóa
Tổng Giáo phận TP HCM
Giáo phận Vinh
Giáo phận Vĩnh Long
Giáo phận Xuân Lộc

Các Giáo Phận

Giáo phận Bà Rịa
Giáo phận Ban Mê Thuột
Giáo phận Bắc Ninh
Giáo phận Bùi Chu
Giáo phận Cần Thơ
Giáo phận Đà Lạt
Giáo phận Đà Nẵng
Giáo phận Hải Phòng
Tổng Giáo phận Huế
Giáo phận Hưng Hóa
Giáo phận Kon Tum
Giáo phận Lạng Sơn
Giáo phận Long Xuyên
Giáo phận Mỹ Tho
Giáo phận Nha Trang
Giáo phận Phan Thiết
Giáo phận Phát Diệm
Giáo phận Phú Cường
Giáo phận Qui Nhơn
Giáo phận Thái Bình
Giáo phận Thanh Hóa
Tổng Giáo phận TP HCM
Giáo phận Vinh
Giáo phận Vĩnh Long
Giáo phận Xuân Lộc
CÁC DÒNG TU 
Dòng Chúa Cứu Thế VN 
Dòng Đồng Công (Hoa Kỳ) 
Dòng Ngôi Lời 
Dòng Chúa Cứu Thế (Hoa Kỳ) 
Dòng Thánh Tâm Huế 
Dòng Lasan 
Tỉnh Dòng Đa Minh VN 
Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ 
Dòng Tên Việt Nam 
Dòng Phanxicô VN 
Giáo Hoàng Học Viện Piô X ( Đà Lạt ) 
Đại Chủng Viện Huế 
Đại Chủng Viện Vinh Thanh - GP Vinh 
Đại Chủng Viện Xuân Lộc 
Dòng Thánh Thể 
Dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ 
Đan Viện Biển Đức Thiên Tâm (Hoa Kỳ)
Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm Huế 
Dòng Mến Thánh Giá LA (gốc Phát Diệm) 
Dòng Đức Mẹ Trinh Vương 
Dòng Anh Em Đức Mẹ Lên Trời 
Dòng Đaminh Tam Hiệp 
Dòng Don Bosco 
Tu đoàn Tông Đồ Giáo Sĩ Nhà Chúa 
Dòng Thừa Sai Đức Tin VN 
Liên hiệp bề trên thượng cấp VN 
Dòng Nữ Tử Thánh Phaolô 
Dòng Đồng Công (Việt Nam) 
Dòng Chúa Thánh Thần 
Dòng Thừa Sai Bác Ái Chúa Kitô 
Dòng Truyền Giáo Thánh Carôlô - Scalabrini 
Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm Huế
LỜI HẰNG SỐNG
THÁNH LỄ CHÚA NHẬT

Bài Giảng Lòng Thương Xót
 

 

HHTM TGP Sàigòn Tổ chức Hội Thi Thánh Ca Chủ đề “ĐẾN VỚI CHÚA GIÊSU NHỜ MẸ MARIA” tại thánh đường GX Sao Mai Hạt Chí Hòa Lúc 19g00 Ngày 28-05-2017. Mừng Kính 100 năm Đức Mẹ Hiện ra tại FATIMA.


Nhạc Thánh Ca

 

  Radio Vatican
 
Radio Veritas
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây