CÁC GIÁM MỤC VÀ GIÁO PHẬN VIỆT NAM NĂM 2017

Thứ tư - 11/10/2017 20:06
5 2
5 2
Văn phòng HĐGMVN
CÁC GIÁM MỤC VÀ GIÁO PHẬN VIỆT NAM NĂM 2017
I. Giáo Tỉnh Hà Nội
   1. Giáo phận Lạng Sơn – Cao Bằng
      Gm. Chính tòa: Đức cha Giuse Châu Ngọc Tri
      Thành lập Gp : 1913
      Địa chỉ           : Tòa Giám Mục Lạng Sơn
                               04 Văn Miếu, P. Chi Lăng, TP. Lạng Sơn
      Điện thoại      :  (0205) 381 0367
   2. Giáo phận Hưng Hóa
      Gm. Chính tòa: Đức cha Gioan Maria Vũ Tất
      Gm. Phụ tá    :  Đức cha Alphongsô Nguyễn Hữu Long
      Thành lập      : 1895
      Địa chỉ           : Tòa Giám Mục Hưng Hóa
                               70 Lê Lợi, Sơn Tây, Hà Nội
     Điện thoại       :  (024) 3383 2453 – Fax: 024 3383 4461
   3. Giáo phận Bắc Ninh
      Gm. Chính tòa: Đức cha Cosma Hoàng Văn Đạt, SJ.
      Thành lập      : 1883
      Địa chỉ          : Toà Giám Mục Bắc Ninh
                               537 Ngô Gia Tự, Tiền An, Tp. Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
      Điện thoại     : (0222) 382 1438
   4. Tổng Giáo phận Hà Nội
      Gm. Chính tòa: Đức Hồng y TGM Phêrô Nguyễn Văn Nhơn
      Gm. Phụ tá    :  Đức cha Laurensô Chu Văn Minh
      Gm. nghỉ hưu:  Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt
      Thành lập     :  1679
      Địa chỉ          : Toà Tổng Giám Mục Hà Nội
                               40 phố Nhà Chung – Hà Nội
      Điện thoại     : (024) 3825 4424 107 – Fax: 024 3928 5073
   5. Giáo phận Hải Phòng
     Gm. Chính tòa : Đức cha Giuse Vũ Văn Thiên
     Thành lập       : 1679
     Địa chỉ           : Tòa Giám Mục Hải Phòng
46 Hoàng Văn Thụ, TP. Hải Phòng
     Điện thoại      : (0225) 374 5387
   6. Giáo phận Thái Bình
      Gm. Chính tòa : Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ, SDB
      Thành lập       : 1936
      Địa chỉ           : Toà Giám Mục Thái Bình
                               6 Trần Hưng Đạo, Tp.Thái Bình
      Điện thoại      : (0227) 383 1361 – Fax: (0227) 834 5344
   7. Giáo phận Bùi Chu
      Gm. Chính tòa: Đức cha Tôma Aquinô Vũ Đình Hiệu
      Thành lập       : 1848
      Địa chỉ           : Toà Giám Mục Bùi Chu
                                Xuân Ngọc, Xuân Trường, Nam Định
      Điện thoại      : (0228) 3887 514 – Fax: 0228 3887 521
    8. Giáo phận Phát Diệm
     Gm. Chính tòa: Đức cha Giuse Nguyễn Năng
     Gm. nghỉ hưu :  Đức cha Giuse Nguyễn Văn Yến
     Thành lập       : 1901
     Địa chỉ           : Toà Giám Mục Phát Diệm
                               75 Phát Diệm Đông, Kim Sơn, Ninh Bình
     Điện thoại      : (0229) 386 2058 – (0229) 372 4896
   9. Giáo phận Thanh Hóa
     Gm. Giám quản: Đức TGM Giuse Nguyễn Chí Linh
     Thành lập        : 1932
     Địa chỉ            : Toà Giám Mục Thanh Hoá
                                50 Nguyễn Trường Tộ, Phường Trường Thi, TP. Thanh Hoá
     Điện thoại       :  (0237) 385 3138 (TGM) – Fax: 037 371 3599
   10. Giáo phận Vinh
    Gm. Chính tòa: Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp
    Gm. Phụ tá     : Phêrô Nguyễn Văn Viên
    Gm. nghỉ hưu :  Đức cha Phaolô Cao Đình Thuyên
    Thành lập      :  1846
    Địa chỉ          : Tòa Giám Mục Vinh
Xã Đoài, Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An
Điện thoại    : (0238) 386 1171 – Fax: 0238 386 1215
II.  Giáo tỉnh Huế 
   1. Tổng Giáo phận Huế
      Gm. Chính tòa: Ðức TGM Giuse Nguyễn Chí Linh
      Gm. nghỉ hưu : Đức TGM Phanxicô Xaviê Lê Văn Hồng
                            Đức TGM Têphanô Nguyễn Như Thể
      Thành lập       :  1850
      Địa chỉ           : Toà Tổng Giám Mục Huế
                               6 Nguyễn Trường Tộ, Huế
      Điện thoại      : 0234 3831 967 – Fax: 0234 383 3656
   2. Giáo phận Đà Nẵng
     Gm. Chính tòa: Đức cha Giuse Đặng Đức Ngân
     Gm. nghỉ hưu   :  Phaolô Tịnh, Nguyễn Bình Tĩnh
     Thành lập        : 1963
     Địa chỉ            : Toà Giám Mục Đà Nẵng
                               156 Trần Phú, TP. Đà Nẵng – HT 143
     Điện thoại       : (0236) 382 6628 – Fax: 0236 387 1856
   3. Giáo phận Qui Nhơn
     Gm. Chính tòa:  Đức cha Matthêu Nguyễn Văn Khôi
     Gm. nghỉ hưu :  Đức cha Phêrô Nguyễn Soạn
     Thành lập       :  1659
     Địa chỉ           : Toà Giám Mục Qui Nhơn
                              116 Trần Hưng Đạo, TP. Quy Nhơn
     Điện thoại      : (0256) 3824 360 – Fax:  0256 382 8955
   4. Giáo phận Kontum
     Gm. Chính tòa: Đức cha Aloisiô Nguyễn Hùng Vị
     Gm. nghỉ hưu : Đức cha Michael Hoàng Đức Oanh
                            Đức cha Phêrô Trần Thanh Chung
     Thành lập       :  1932
     Địa chỉ           : Toà Giám Mục Kontum
                              146 Trần Hưng Đạo, Kontum
   5. Giáo phận Nha Trang
     Gm. Chính tòa: Đức cha Giuse Võ Đức Minh
     Thành lập       : 1957
     Địa chỉ           : Toà Giám Mục Nha Trang
                              22 Trần Phú, Nha Trang – HT 42
     Điện thoại      : (0258) 352 3842 –  Fax: 0258 352 2494
   6. Giáo phận Ban Mê Thuột
     Gm. Chính tòa: Đức cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản
     Thành lập       : 1967
     Địa Chỉ           : Toà Giám Mục Ban Mê Thuột
                              104 Phan Chu Trinh – TP. Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk
     Điện thoại       : (0262) 3817622
III. Giáo tỉnh Sài Gòn 
   1. Giáo phận Đà Lạt
     Gm. Chính tòa:  Đức cha Antôn Vũ Huy Chương
     Gm. Phó         :  Đức cha Đaminh Nguyễn Văn Mạnh
     Thành lập       : 1960
     Địa chỉ           : Toà Giám Mục Đà Lạt
                              9 Nguyễn Thái Học, P.1, TP. Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
     Điện thoại      :  (0263) 382 2415 & (0263) 383 6139
   2. Giáo phận Phan Thiết
     Gm. Giám quản: Tôma Nguyễn Văn Trâm
     Thành lập        : 1975
     Địa chỉ            : Toà Giám Mục Phan Thiết
                               422 Trần Hưng Đạo, TP. Phan Thiết, Bình Thuận
     Điện thoại       : (0252) 381 9560 (VP) – Fax: 0252 381 9560
   3. Giáo phận Phú Cường
    Gm. Chính tòa: Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước
    Gm. nghỉ hưu : Đức cha Phêrô Trần Đình Tứ
    Thành lập       : 1965
    Địa chỉ           : Toà Giám Mục Phú Cường
                             104 Lạc Long Quân, P. Phú Cường, Tp. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
    Điện thoại      :  (0274) 382 2860 (VP) – Fax:  0274 382 1266
   4. Giáo phận Xuân Lộc
     Gm. Chính tòa: Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo
     Gm. Phụ tá     : Gioan Đỗ Văn Ngân
     Gm. nghỉ hưu : Đức cha Đaminh Nguyễn Chu Trinh
     Thành lập       : 1965
     Địa chỉ           : Toà Giám Mục Xuân Lộc
                              210  Hùng Vương, Xuân Bình -TX Long Khánh, Đồng Nai
     Điện thoại       :  (061) 860 3127 – Fax: 0251 378 4053
   5. Giáo phận Bà Rịa
      Gm. Chính tòa: Đức cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn
      Thành lập       : 2005
      Địa chỉ           :  Toà Giám Mục Bà Rịa
                                227 CMT8, Ph. Phước Hiệp, TP. Bà Rịa, Bà Rịa-Vũng Tàu
      Điện thoại       :  (0251) 373 7873
   6. Tổng Giáo phận Sài Gòn
      Gm. Chính tòa: Đức TGM Phaolô Bùi Văn Đọc
      Gm. Phụ tá     : Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng
                             Đức cha Luy Nguyễn Anh Tuấn
      Gm. nghỉ hưu : Đức Hồng Y TGM GioanBt Phạm Minh Mẫn
      Thành lập       : 1844
      Địa chỉ           : Toà Tổng Giám Mục Tp. HCM
                              180 Nguyễn Đình Chiểu, Q.3, TP. HCM
      Điện thoại      : (028) 3930 3828 & (028) 3930 0368
                      Fax: 028 3930 0598
   7. Giáo phận Mỹ Tho
      Gm. Chính tòa: Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm
      Thành lập       : 1960
      Địa chỉ           : Toà Giám Mục Mỹ Tho
                              32 Hùng Vương, Phường 7, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang
      Điện thoại      : (0273) 387 3299 (VP) – Fax : 073 3887 249
   8. Giáo phận Vĩnh Long
      Gm. Chính tòa: Đức cha Phêrô Huỳnh Văn Hai
      Thành lập       : 1938
      Địa chỉ           : Toà Giám Mục Vĩnh Long
                               103 Đường 3/2, Vĩnh Long
      Điện thoại      :  (0270) 3824 016
   9. Giáo phận Long Xuyên
      Gm. Chính tòa: Đức cha Giuse Trần Xuân Tiếu
      Gm. Phó         : Đức cha Giuse Trần Văn Toản
      Gm. nghỉ hưu : GioanBt Bùi Tuần
      Thành lập       : 1960
      Địa chỉ           : Toà Giám Mục Long Xuyên
                               80/1 Bùi Văn Danh, P. Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên, An Giang
      Điện thoại      : (0296) 384 1903 – 384 6917 – Fax: 0296 384 4569
   10. Giáo phận Cần Thơ
      Gm. Chính tòa: Đức cha Têphanô Tri Bửu Thiên
      Thành lập       : 1955
      Địa chỉ           : Toà Giám Mục Cần Thơ
                              12 Nguyễn Trãi, P. An Hội, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Văn phòng HĐGMVN

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

RADIO CÔNG GIÁO
LIÊN KẾT WEB SITE

Các Giáo Phận

Giáo phận Bà Rịa
Giáo phận Ban Mê Thuột
Giáo phận Bắc Ninh
Giáo phận Bùi Chu
Giáo phận Cần Thơ
Giáo phận Đà Lạt
Giáo phận Đà Nẵng
Giáo phận Hải Phòng
Tổng Giáo phận Huế
Giáo phận Hưng Hóa
Giáo phận Kon Tum
Giáo phận Lạng Sơn
Giáo phận Long Xuyên
Giáo phận Mỹ Tho
Giáo phận Nha Trang
Giáo phận Phan Thiết
Giáo phận Phát Diệm
Giáo phận Phú Cường
Giáo phận Qui Nhơn
Giáo phận Thái Bình
Giáo phận Thanh Hóa
Tổng Giáo phận TP HCM
Giáo phận Vinh
Giáo phận Vĩnh Long
Giáo phận Xuân Lộc

Các Giáo Phận

Giáo phận Bà Rịa
Giáo phận Ban Mê Thuột
Giáo phận Bắc Ninh
Giáo phận Bùi Chu
Giáo phận Cần Thơ
Giáo phận Đà Lạt
Giáo phận Đà Nẵng
Giáo phận Hải Phòng
Tổng Giáo phận Huế
Giáo phận Hưng Hóa
Giáo phận Kon Tum
Giáo phận Lạng Sơn
Giáo phận Long Xuyên
Giáo phận Mỹ Tho
Giáo phận Nha Trang
Giáo phận Phan Thiết
Giáo phận Phát Diệm
Giáo phận Phú Cường
Giáo phận Qui Nhơn
Giáo phận Thái Bình
Giáo phận Thanh Hóa
Tổng Giáo phận TP HCM
Giáo phận Vinh
Giáo phận Vĩnh Long
Giáo phận Xuân Lộc
CÁC DÒNG TU 
Dòng Chúa Cứu Thế VN 
Dòng Đồng Công (Hoa Kỳ) 
Dòng Ngôi Lời 
Dòng Chúa Cứu Thế (Hoa Kỳ) 
Dòng Thánh Tâm Huế 
Dòng Lasan 
Tỉnh Dòng Đa Minh VN 
Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ 
Dòng Tên Việt Nam 
Dòng Phanxicô VN 
Giáo Hoàng Học Viện Piô X ( Đà Lạt ) 
Đại Chủng Viện Huế 
Đại Chủng Viện Vinh Thanh - GP Vinh 
Đại Chủng Viện Xuân Lộc 
Dòng Thánh Thể 
Dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ 
Đan Viện Biển Đức Thiên Tâm (Hoa Kỳ)
Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm Huế 
Dòng Mến Thánh Giá LA (gốc Phát Diệm) 
Dòng Đức Mẹ Trinh Vương 
Dòng Anh Em Đức Mẹ Lên Trời 
Dòng Đaminh Tam Hiệp 
Dòng Don Bosco 
Tu đoàn Tông Đồ Giáo Sĩ Nhà Chúa 
Dòng Thừa Sai Đức Tin VN 
Liên hiệp bề trên thượng cấp VN 
Dòng Nữ Tử Thánh Phaolô 
Dòng Đồng Công (Việt Nam) 
Dòng Chúa Thánh Thần 
Dòng Thừa Sai Bác Ái Chúa Kitô 
Dòng Truyền Giáo Thánh Carôlô - Scalabrini 
Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm Huế
LỜI HẰNG SỐNG
RADIO TỔNG HỢP

Suy Niệm Hằng Ngày


Phút cầu nguyện mỗi ngày

Bài Giảng Hằng Ngày

Bài Giảng Thánh lễ Chúa Nhật

HHTM TGP Sàigòn Tổ chức Hội Thi Thánh Ca Chủ đề “ĐẾN VỚI CHÚA GIÊSU NHỜ MẸ MARIA” tại thánh đường GX Sao Mai Hạt Chí Hòa Lúc 19g00 Ngày 28-05-2017. Mừng Kính 100 năm Đức Mẹ Hiện ra tại FATIMA.


Lễ Truyền Dầu Đức Thánh Cha cử hành tại Vatican 2017

Nhạc Thánh Ca

Đi Đàng Thánh Giá trọng thể cùng Đức Thánh Cha tại Hý trường Colosseo ở Roma
 

  BÀI GIẢNG LÒNG THƯƠNG XÓT

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây