Truyền Thông Công Giáo Tin Vui

http://tinvui.org


Thánh lễ Truyền Dầu tại Nhà thờ Chính tòa Thái Bình

WGPTB - Sáng nay (29.03.2018) Đức cha Phêrô, quý cha và cộng đoàn dân Chúa trong Giáo phận đã long trọng cử hành thánh lễ làm phép Dầu Dự tòng (OS), Dầu Bệnh nhân (OI) và thánh hiến Dầu Thánh (SC) tại Nhà thờ Chính tòa Thái Bình. Thánh lễ được cử hành thật sốt sáng và long trọng, nói lên tình hiệp thông trong Hội thánh, hiệp thông mọi thành phần trong gia đình Giáo hội. Cũng trong Thánh lễ này, Linh mục đoàn đã lặp lại lời tuyên hứa trong ngày chịu chức Linh mục với Đức Giám mục giáo phận.
51bHX7j98OL  SL500 AC SS350

51bHX7j98OL SL500 AC SS350

WGPTB - Sáng nay (29.03.2018) Đức cha Phêrô, quý cha và cộng đoàn dân Chúa trong Giáo phận đã long trọng cử hành thánh lễ làm phép Dầu Dự tòng (OS), Dầu Bệnh nhân (OI) và thánh hiến Dầu Thánh (SC) tại Nhà thờ Chính tòa Thái Bình. Thánh lễ được cử hành thật sốt sáng và long trọng, nói lên tình hiệp thông trong Hội thánh, hiệp thông mọi thành phần trong gia đình Giáo hội. Cũng trong Thánh lễ này, Linh mục đoàn đã lặp lại lời tuyên hứa trong ngày chịu chức Linh mục với Đức Giám mục giáo phận.

Thứ Năm tuần thánh là một trong ba ngày trọng đại nhất của Năm Phụng vụ. Ba ngày cuối Tuần Thánh diễn tả những biến cố và sự việc hết sức quan trọng trong cuộc đời trần thế của Chúa Kitô. Trong Thánh lễ sáng nay, Đức cha Phêrô đã chủ tế Thánh lễ Truyền Dầu, thánh hiến thánh Dầu Thánh, làm phép Dầu Bệnh nhân và Dầu Dự tòng, dùng để cử hành một số bí tích và phụ tích trong cả năm. Thánh lễ sáng nay còn tưởng niệm việc Chúa Giêsu lập bí tích Truyền chức thánh, trao ban chức tư tế thừa tác cho những người nam đủ điều kiện để trở nên tư tế của Chúa. Trong thánh lễ, các linh mục sẽ lặp lại lời các ngài đã tuyên hứa trong ngày thụ phong, để một lần nữa nhắc nhở các ngài luôn ý thức về những bổn phận phải thi hành trong cuộc sống bản thân cũng như các công tác mục vụ, trong khi cố gắng từ bỏ chính mình để gắn bó với Chúa Kitô, nỗ lực nên đồng hình đồng dạng với Người mỗi ngày mỗi hơn và do đó cũng mang lại nhiều lợi ích hơn cho các linh hồn.

Giáo phận Thái Bình

Trước khi bước vào thánh lễ, Đức cha Phêrô đã mời gọi cộng đoàn cùng suy gẫm về những ý nghĩa trên đây của ngày lễ truyền dầu, kỉ niệm biến cố khai sinh ra Giáo hội Công Giáo có Chúa Giêsu Kitô là Đấng sáng lập. Theo như lời Đức cha, hết mọi người chúng ta được Chúa yêu thương mời gọi thông hiệp vào mầu nhiệm thiêng liêng nơi thân thể Ngài là Giáo hội. Các Giám mục, linh mục, tu sĩ qua ơn gọi đặc biệt của mình được Chúa thương ban cho tham dự vào sứ mạng của Chúa Kitô và cũng vậy, hết mọi thành phần dân Chúa trong giáo phận cách riêng anh chị em giáo dân qua ơn gọi Kitô hữu của mình cũng được mời gọi vào thân thể mầu nhiệm thiêng liêng ấy. Vì thế chúng ta hôm nay sum họp trong một đại gia đình Giáo hội, trong gia đình giáo phận với Chúa Kitô là trung tâm của sự hiệp nhất, của Đức tin, để chúng ta hiệp dâng thánh lễ này cầu nguyện cho mọi thành phần trong giáo hội, trước nhất là những người gặp nhiều đau khổ, những người nghèo đói túng thiếu đang cần đến sự nâng đỡ của mỗi người chúng ta. Cũng trong thánh lễ này, Đức cha Phêrô mời gọi mọi người cùng cầu nguyện cho Đức cha, quý cha, quý thầy, quý tu sĩ được đầy tràn ân sủng của Chúa, được trở nên giống Chúa Kitô. Trong ngày lễ trọng đại này, Đức cha, quý cha và cộng đoàn dân Chúa cũng thể hiện lòng biết ơn dành cho mọi thành phần trong thân thể mầu nhiệm Đức Kitô, cầu nguyện cho các đấng bậc, các linh mục và giáo dân đã được Chúa mời gọi ra khỏi đời này mà về với Chúa. Với tâm tình đó, cộng đoàn hiện diện đã cùng Chúa Giêsu chủ tế, với Đức cha Phêrô, quý cha sốt sáng cử hành thánh lễ truyền dầu trong ngày Thứ Năm Tuần Thánh này để dâng lên Chúa Cha lời chúc tụng, cảm tạ Chúa vì đã ban Con Một của Ngài chịu chết cho tội lỗi của nhân loại.  

Giáo phận Thái Bình

Chia sẻ trong thánh lễ, Đức cha Phêrô đã nói lên tâm tình hiệp thông của mọi thành phần dân Chúa trong Giáo hội, trong mầu nhiệm thân thể của Đức Giêsu. Trong thánh lễ này, ngoài việc xin Chúa Thánh hóa dầu Thánh để sửa dụng cho các Bí tích, Đức cha Phêrô cũng đã mời gọi cộng đoàn cùng cầu nguyện cho ngài và cho linh mục đoàn trong giáo phận trở nên hình ảnh sống động, chân thực của Chúa Giêsu Kitô – Vị Mục Tử nhân lành trong các sứ vụ ngôn sứ, tư tế và phục vụ của Người. Đây cũng chính là sứ mạng, nhiệm vụ của tất cả mọi thành phần dân Chúa trong Hội thánh của Ngài. Trước hết, qua nghi thức lặp lại lời thề hứa, không chỉ các linh mục được mời gọi mà hết mọi thành phần dân Chúa cũng được nhắc nhớ về lời thề hứa khi lãnh nhận bí tích rửa tội, là bí tích khai tâm, bí tích gia nhập của chúng ta vào Giáo hội của Chúa Kitô. Nội dung của các lời hứa được các linh mục lặp lại khi lãnh nhận ơn linh mục qua Bí tích Truyền Chức thánh có hai nội dung: Thứ nhất, từ bỏ bản thân và trung thành với những điều đã cam kết, với Đức Giám mục, với Giáo hội và với Chúa Kitô. Hết mọi người chúng ta đều được Chúa mời gọi thông hiệp vào chức vụ của Chúa Kitô, hết mọi người đều bày tỏ ao ước kết hiệp với Chúa Kitô, từ bỏ chính mình và trung thành với giao ước trong bí tích rửa tội. Kế đến là thi hành chức vụ một cách nhiệt thành và vô vị lợi. Hết mọi người chúng ta đều có vai trò khác nhau trong vườn nho Giáo hội, Chúa mời gọi chúng ta lập lại lời thề hứa của chúng ta khi gia nhập vào Giáo hội: “Anh em có muốn thi hành chức vụ của mình một cách nhiệt thành và vô vị lợi không?

Giáo phận Thái Bình

Từ nội dung trên đây, Đức cha Phêrô mời gọi cộng đoàn cùng suy gẫm về thông điệp mà Đức Giêsu gửi đến cho mỗi người chúng ta trong thánh lễ này, suy gẫm xem Chúa mong muốn điều gì nơi mỗi người, nơi giáo phận của chúng ta. Đức cha cũng đã đưa ra cho cộng đoàn suy tư về ơn gọi của mình trong Giáo hội, về mầu nhiệm thân thể của Đức Giêsu cùng với những lý giải về đức tin Công Giáo, về việc tin theo Đức Giêsu và Giáo hội của Người. Chính vì yêu thương nhân loại đầy tội lỗi và bất công, Chúa Cha đã ban con một của Ngài xuống thế để cứu chuộc nhân loại, để thành lập nên Giáo hội, mời gọi mọi người cùng tin nhận Chúa Giêsu để được cứu rỗi. Bởi chính Đức Giêsu đã chịu chết thay cho nhân loại, cứu con người khỏi vòng nô lệ của tội lỗi và đền bù hết mọi lỗi lầm cho chúng ta. Chúa Giêsu đã hoàn tất sứ mạng đó và giờ đây Người hằng luôn mong muốn mỗi người trong chúng ta loan báo sứ mạng cứu độ của Người cho nhân loại.

Giáo phận Thái Bình

Sau bài giảng của Đức cha Phêrô, các linh mục nhắc lại lời tuyên hứa khi chịu chức linh mục, đó là lòng trung kiên với bậc sống độc thân, tinh thần vâng phục Đấng Bản quyền, về lòng quảng đại chu toàn chức vụ tư tế, giảng dạy, và chủ chăn của mình. Nghi thức này một lần nữa nhắc nhở các linh mục luôn ý thức về những bổn phận phải thi hành trong cuộc sống bản thân cũng như các công tác mục vụ, trong khi cố gắng từ bỏ chính mình để gắn bó với Chúa Kitô, nỗ lực nên đồng hình đồng dạng với Người mỗi ngày mỗi hơn và do đó cũng mang lại nhiều lợi ích hơn cho các linh hồn. Kế đến là nghi thức làm phép dầu thánh. Ba bình dầu được các thầy Phó tế trịnh trọng rước lên Cung Thánh, trao cho Đức cha, đó là những bình dầu sẽ được dùng trong khi cử hành các bí tích: dầu Thánh Hiến (SC), dầu Dự Tòng (OS), và dầu Bệnh Nhân (OI). Thời Cựu Ước, dầu thường được dùng trong nghi lễ tấn phong tư tế, tiên tri và vua chúa, vì nó tượng trưng cho sự phong phú, ân phúc và niềm hân hoan. Những Dầu mà Đức cha truyền phép hôm nay sẽ được sử dụng trong đời sống Kitô hữu, nhờ đó mọi người được tháp nhập vào Đức Kitô Tư tế, Tiên tri và Vương đế. Dầu Thánh được dùng để xức cho những người chịu bí tích Rửa Tội, bí tích Thêm Sức, bí tích Truyền Chức và khi thánh hiến bàn thờ. Dầu dự tòng dùng cho những người dự tòng để giúp họ chuẩn bị xứng đáng lãnh nhận bí tích Rửa Tội. Dầu bệnh nhân sẽ nâng đỡ bệnh nhân trong lúc đau yếu hoặc trợ lực những người già cả, cao niên.

Giáo phận Thái Bình

Sau khi cộng đoàn lãnh nhận phép lành trọng thể của Đức cha Phêrô, để tỏ lòng cung kính đối với Dầu đã được thánh hiến, đoàn đồng tế đã dước Dầu về Nhà chung giáo phận. Tại đây, quý cha trong giáo phận sẽ lãnh nhận dầu để dùng cho việc cử hành các bí tích. Thánh lễ truyền dầu kết thúc sau nghi thức này vào lúc 10h00 sáng.

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình  

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

WGPTB

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây