Truyền Thông Công Giáo Tin Vui

http://tinvui.org


Thánh Lễ Trực Tuyến :Thứ Bảy Lễ Trái Tim Vô Nhiễm Đức Trinh Nữ Maria lúc 18g00, Ngày 12/6/2021

Trung Tâm Mục Vụ Giáo Phận Cần Thơ
Thánh Lễ Trực Tuyến :Thứ Bảy Lễ Trái Tim Vô Nhiễm Đức Trinh Nữ Maria lúc 18g00, Ngày 12/6/2021