Truyền Thông Công Giáo Tin Vui

http://tinvui.org


Thứ Sáu tuần IX Mùa Thường Niên A

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô 12,35-37.
Thứ Sáu tuần IX Mùa Thường Niên A

35 Khi ấy, khi giảng dạy trong Đền Thờ, Đức Giê-su lên tiếng hỏi : “Sao các kinh sư lại nói Đấng Ki-tô là con vua Đa-vít ? 36 Chính vua Đa-vít được Thánh Thần soi sáng đã nói : Đức Chúa phán cùng Chúa Thượng tôi : bên hữu Cha đây, Con lên ngự trị, để rồi bao địch thù, Cha sẽ đặt dưới chân Con.

37 “Chính vua Đa-vít gọi Đấng Ki-tô là Chúa Thượng, thì Đấng Ki-tô lại là con vua ấy thế nào được ?” Đám người đông đảo nghe Đức Giê-su cách thích thú.Suy niệm:

Bài Tin Mừng hôm nay cho chúng ta biết về Đấng Kitô là ai?

Thế giới hôm nay, người ta thường xây dựng nên hình ảnh một Thiên Chúa theo ý của họ: Thiên Chúa là ông vua có quyền phép tối cao, để khi họ gặp gian nguy thì ông vua ấy cứu họ; Thiên Chúa là một người cha rất nhân từ, nên khi họ có phạm tội hay những lầm lỡ thì người cha ấy không bao giờ chấp tội; Thiên Chúa là một người cha rất yêu thương, dù họ có phản bội thế nào thì người cha ấy cũng không bỏ họ.

Từ quan niệm trên, ngày nay, con người có một sống buông thả, lầm lạc… vì họ cứ lầm tưởng Thiên Chúa như ông vua họ đã đặt nên.

Thiên Chúa của chúng ta chính là Đức Chúa Trời Đấng tự hữu, thiêng liêng, hằng có đời đời, quyền phép, thánh thiện, tốt lành, nhân từ, chân thật và công bằng vô cùng.

Cũng vậy, hôm xưa, dân Do Thái cả các kinh sư cũng lầm tưởng Chúa Giêsu là con vua Đa-vít rồi sẽ làm vua. Theo gia phả thánh sử Mátthêu, Chúa Giêsu là con vua Đa-vít đời thứ 28 (Mt 1, 1-17). Đối với người Đông Phương, gia phả là rất quan trọng, vì có chức năng phân chia thừa kế những chức vụ trong vương quốc hay những chức vụ tư tế. Những ai khẳng định chức vụ nào đó là của mình thì họ phải dẫn chứng (gia phả).

Bài Tin Mừng muốn nói đến tước hiệu của Đức Kitô. Tước hiệu này nói lên “Người được chỉ định làm vua”, “Người được sức dầu”, “Đấng chịu xức dầu của Gia-vê”. “Người mang phúc Thiên Chúa đến cho dân, dẫn đưa dân chiến thắng trên quân thù, và bảo đảm cho họ sự phồn thịnh và cuộc sống hạnh phúc (1 Sa-mu-en 10,1; 26,9…). Trong gia phả của Mátthêu cũng nói đến tước hiệu này: “Đức Giê-su cũng gọi là Đấng Ki-tô” (Mt 1, 16).

Đức Giêsu là Đấng “bởi Thiên Chúa mà đến” (Ga 13:3), “từ trời mà đến” (Ga 3:13; 6:33), “đã làm người và ở giữa chúng ta.” (Ga 1:14.16). Ngài là “Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống” (Mt 16:16). Bởi lẽ đó mà Chúa Giêsu chất vấn các kinh sư: “Sao các kinh sư lại nói Đấng Ki-tô là con vua Đa-vít?” (Mc 12, 35). Theo gia phả người Do thái, thì Chúa Giêsu cũng là con vua Đa-vít. Nhưng theo bản tính Thiên Chúa, thì Chúa Giêsu cao cả hơn Đa-vít bội phần. Khi được Thánh Thần soi sáng chính Đa-vít cũng gọi Đức Kitô là Chúa Thượng.

Câu chất vấn của Chúa Giêsu cũng có ý gợi lên cho các kinh sư biết về Đức Kitô là Con Thiên Chúa, từ trời đến trong thế gian.

Ngày nay, những người theo đạo Chúa Giêsu, nhưng có mấy ai tìm hiểu về Chúa Giêsu, hay chỉ giữ đạo theo truyền thống, hoặc giữ sợ lề luật mà không có lòng yêu mến, tô vẽ nên một Thiên Chúa để giữ. Thánh Phaolô đã nói: “Tôi coi tất cả mọi sự là thiệt thòi, so với mối lợi tuyệt vời, là được biết Đức Ki-tô Giê-su, Chúa của tôi” (Phil 3, 7).

Lạy Chúa Giêsu, xin cho con nhận biết Chúa là Đấng Kitô Con Thiên Chúa, là Đấng cứu chuộc con.

Xin Chúa Thánh Thần luôn hướng dẫn con đi trong chân lý sự thật, và sống xứng đáng với ơn cứu chuộc.

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây