Truyền Thông Công Giáo Tin Vui

http://tinvui.org


Thứ Năm Tuần Thánh

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan
(Ga13,1-15)
2018

2018


1Trước lễ Vượt Qua, Đức Giêsu biết giờ của Người đã gần đến, giờ phải bỏ thế gian mà về cùng Chúa Cha. Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian, và Người đã yêu thương họ đến cùng. 2Ma quỷ đã gieo vào lòng Giu-đa, con ông Si-môn Ít-ca-ri-ốt, ý định nộp Đức Giêsu. 3 Đức Giêsu biết rằng: Chúa Cha đã giao phó mọi sự trong tay Người, Người bởi Thiên Chúa mà đến, và sắp trở về cùng Thiên Chúa, 4nên trong một bữa ăn, Người đứng dậy, rời bàn ăn, cởi áo ngoài, và lấy khăn thắt lưng. 5Rồi Đức Giêsu đổ nước vào chậu, bắt đầu rửa chân cho các môn đệ, và lấy khăn thắt lưng mà lau. 6Vậy Người đến chỗ ông Si-môn Phêrô, ông liền thưa với Người :“Thưa Thầy, Thầy mà lại rửa chân con sao?”. 7Đức Giêsu trả lời: “Việc Thầy làm bây giờ anh chưa hiểu, nhưng sau này anh sẽ hiểu.” 8Ông Phêrô lại thưa: “Thầy mà rửa chân cho con, không đời nào con chịu đâu !” Đức Giêsu đáp: “Nếu Thầy không rửa chân cho anh, anh sẽ chẳng được chung phần với Thầy.”  9 Ông Si-môn Phêrô liền thưa: “Vậy, thưa Thầy, xin cứ rửa, không những chân, mà cả tay cùng đầu con nữa.” 10Đức Giêsu bảo ông: “Ai đã tắm rồi, thì không cần rửa nữa ; toàn thân người ấy đã sạch. Về phần anh em, anh em đã sạch, nhưng không phải tất cả đâu!”. 11Thật vậy, Người biết ai sẽ nộp Người, nên mới nói: “Không phải tất cả anh em đều sạch.” 12Khi rửa chân cho môn đệ xong, Đức Giêsu mặc áo vào, Người về chỗ và nói: “Anh em có hiểu việc Thầy mới làm cho anh em không ? 13Anh em gọi Thầy là ‘Thầy’, là ‘Chúa’, điều đó phải lắm, vì quả thật, Thầy là Thầy, là Chúa. 14Vậy, nếu Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau. 15Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em.”
Suy Niệm :
“Rửa chân là khiêm nhường phục vụ!”
1-Ý NGHĨA VIỆC RỬA CHÂN CỦA CHÚA GIÊSU: Việc Rửa chân của Đức Giêsu là một việc khác thường ở hai điểm: Một là “người rửa”: đó là việc của hàng tôi tớ rửa cho chủ, trò rửa cho Thầy. Ở đây, Chúa Giêsu là Thầy lại rửa cho các môn đệ. Hai là “thời điểm”: người ta thường rửa trước bữa ăn. Còn Đức Giêsu lại rửa “trong”bữa ăn ! Vì thế, cử chỉ khác thường này nhằm bày tỏ một tình yêu tuyệt đỉnh và gây ấn tượng mạnh để lại bài học nhớ đời là: Ai muốn phục vụ, phải khiêm nhường, bỏ mình, thậm chí hy sinh cả mạng sống mình !”
2-Những cử chỉ của Chúa Giêsu khi Rửa chân như “cởi áo ngoài”, “lấy khăn thắt lưng”, “mặc áo vào”, ám chỉ “bỏ mình, bỏ cả mạng sống”, “để cho người ta trói buộc mình” rồi sau đó, là “lấy lại mạng sống”, là sống lại, như lời Người đã nói: “Mạng sống tôi, không ai lấy đi được, nhưng chính tôi tự ý hy sinh mạng sống mình. Tôi có quyền hy sinh và có quyền lấy lại mạng sống ấy” (Ga,10,18). Để có thể rửa chân cho các môn đệ, Chúa Giêsu phải cởi áo, thắt lưng, ngụ ý dạy ta rằng: Để phục vụ như Chúa, ta phải bỏ mình, bỏ ý riêng mình, bỏ quyền lợi mình, để cho người ta trói buộc, là làm theo ý người ta… Đó mới là PHỤC VỤ đúng nghĩa nhất: “Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em” (Ga 13, 15).
3-THÁNH THỂ và SỰ RỬA CHÂN “bổ sung” cho nhau.” Vì Rửa chân là phục vụ, nên cử chỉ rửa chân nói lên: hành động của tình yêu Chúa Kitô trong người kitô hữu đang hiến thân phục vụ nhân loại ! Như thế, việc rửa chân có chức năng xây dựng cộng đoàn các môn đệ Đức Kitô và để “là chứng tá của tình yêu Chúa.” Nếu Bí tích Thánh Thể là Tình yêu, là Sức Sống thiêng liêng, thì Rửa chân là hành động của Tình yêu ấy. Vì thế, Rửa chân không phải là việc dư thừa tuỳ tiện, muốn làm hay không cũng được, nhưng là việc thiết yếu, là việc phải làm của tình yêu. Thánh Gioan Tông đồ nói: “Ai mến Chúa mà không yêu người thì là kẻ nói dối” (1Ga5,20).. Vì thế, có người nói: “Nếu bí tích Thánh Thể làm nên Hội Thánh, thì “rửa chân”, là hành vi nền tảng, nhờ đó Giáo Hội tồn tại.” (theo X.Léon-Dufour)
*CHUYỆN KỂ RẰNG: Khi đi hành hương Roma về, Thánh Rômêđius và các bạn đồng hành thân tín dừng chân để nghỉ ngơi... Sau đó Người nói với một người bạn: “Đã đến giờ tiếp tục lên đường, anh hãy đi tìm con ngựa của chúng ta đang ăn cỏ ngoài đồng.” Một lát sau, người bạn trở về với vẻ kinh hãi nói: “Một con gấu đang ăn thịt con ngựa của Ngài rồi”. Thánh nhân liền chạy đến nơi, thấy vậy, ngài bình tĩnh nói với con gấu: “Chắc mày đói lắm phải không! Và mày đã ăn thịt con ngựa của ta. Điều ấy không có gì là xấu. Nhưng mày phải biết rằng: ta không thể đi bộ về nhà được đâu. Vậy mày hãy chở ta đi”. Nói sao làm vậy. Thánh nhân liền thắng yên ngựa và dây cương cho chú gấu, rồi leo lên ngồi trên lưng chú gấu như cưỡi một con lừa hiền lành và đi thẳng về thành Trăng-tơ (Trente).
Thời ấy, thế kỷ thứ IV, có người xem thấy cảnh tượng ấy liền kêu lên: “Lạy Chúa, xin biến đổi con nên hiền lành, “bớt gấu” đi, mà “biết phục vụ” hơn. ” Nhưng ngày nay, 16 thế kỷ sau, thấy con người sống vô luân, ích kỷ, và độc ác hơn cả gấu, Người ta lại cầu xin: “Lạy Chúa, xin cho con người trở nên “giống gấu, biết khiêm nhường phục vụ hơn”! vì có nhiều người còn “gấu hơn cả gấu”: Bởi gấu đâu có ăn thịt con, gấu đâu có giết con trong bụng mẹ ! Nhưng gấu chấp nhận sinh ra tất cả những đứa con mà trời muốn cho nó sinh ra, không trốn tránh trách nhiệm, không tham lam bất chính, không ích kỷ…”
Lạy Chúa Giêsu, Tham dự Thánh Lễ là
Hiệp thông Bữa Tiệc Thánh Thể và Hy Tế Thập Giá với Chúa
Xin cho chúng con biết Dâng Lễ với tất cả lòng Tin yêu chan chứa,
 như Và như các thánh Tông đồ trong phòng Tiệc Ly với Chúa Giêsu
Và như Đức Mẹ cùng Thánh Gioan dưới chân thánh giá trên đồi Can vê, Amen.
 LỜI NGUYỆN CHUNG
Thứ Năm Tuần Thánh
Chủ tế: Anh chị em thân mến, chiều nay kỷ niệm Chúa Giêsu lập Bí tích Thánh Thể, Chức Linh mục và Rửa Chân cho các môn đệ. Chúng ta hãy cầu xin cho mọi người được lòng bác ái và khiêm nhường phục vụ.
1-Đức Giêsu biết giờ Người bỏ thế gian mà về cùng Chúa Cha / ước chi các ki-tô hữu hiểu rằng / CHẾT LÀ VỀ CÙNG CHA TRÊN TRỜI / VÌ THẾ, PHẢI SỐNG SAO CHO MAI SAU ĐÁNG ĐƯỢC VỀ QUÊ TRỜI.
2-Người đã yêu thương họ đến cùng / ước chi các ki-tô hữu hiểu rằng / YÊU ĐẾN CÙNG LÀ: CHÚA GIÊSU VÌ YÊU, MÀ ĐỔ ĐẾN GIỌT MÁU CUỐI CÙNG, / ĐỂ CỨU ĐỘ CHÚNG TA.
3-Thầy mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau / RỬA CHÂN KHÔNG CHỈ LÀ KHIÊM NHƯỜNG PHỤC VỤ, MÀ CÒN LÀ CHO ĐI, LÀ HIẾN DÂNG CẢ MẠNG SỐNG MÌNH VÌ NGƯỜI YÊU.
4-Anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em. / ước chi các ki-tô hữu hiểu rằng / RỬA CHÂN CHO NHAU, LÀ LÀM CHỨNG RẰNG: QUA NGƯỜI KITÔ HỮU, ĐỨC KITÔ ĐANG HIỆN DIỆN GIỮA THẾ GIỚI HÔM NAY.
 5-Anh em cũng phải rửa chân cho nhau / ước chi các ki-tô hữu nhớ rằng / RỬA CHÂN CHO NHAU LÀ MINH CHỨNG LÒNG YÊU MẾN CHÚA THẬT / VÌ MẾN CHÚA MÀ KHÔNG YÊU NGƯỜI, LÀ NÓI DỐI. (1Ga5,20
Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, chiều nay kỷ niệm Chúa lập Bí tích Thánh Thể. Xin ban cho chúng con, nhất là các em, lên rước Chúa lần đầu tiên, được lòng yêu mến Chúa trên hết mọi sự và lòng bác ái khiêm nhường như Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây