Truyền Thông Công Giáo Tin Vui

http://tinvui.org


THÁNH LUCA, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG, Lễ kính

NGÀY 18/10/2019: THỨ SÁU TUẦN XXVIII T.NIÊN
THÁNH LUCA, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG, Lễ kính
"Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 10, 1-9)
Khi ấy, Chúa chọn thêm bảy mươi hai người nữa và sai các ông cứ từng hai người đi trước Người đến các thành và các nơi mà chính Người sẽ tới. Người bảo các ông rằng: "Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít; vậy các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đến gặt lúa của Người. Các con hãy đi. Này Ta sai các con như con chiên ở giữa sói rừng. Các con đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép, và đừng chào hỏi ai dọc đường. "Vào nhà nào, trước tiên các con hãy nói: "Bình an cho nhà này". Nếu ở đấy có con cái sự bình an, thì sự bình an của các con sẽ đến trên người ấy. Bằng không, sự bình an lại trở về với các con. Các con ở lại trong nhà đó, ăn uống những thứ họ có, vì thợ đáng được trả công. Các con đừng đi nhà này sang nhà nọ. Khi vào thành nào mà người ta tiếp các con, các con hãy ăn những thức người ta dọn cho. Hãy chữa các bệnh nhân trong thành và nói với họ rằng: Nước Thiên Chúa đã đến gần các ngươi". Đó là lời Chúa.
SUY NIỆM
Đoạn Tin mừng mà chúng ta vừa nghe, thánh Luca tường thuật cho chúng ta việc Chúa Giêsu sai 72 môn đệ đi rao giảng Nước Trời. “Này Thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói. Đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép. Cũng đừng chào hỏi ai dọc đường. Vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói: “Bình an cho nhà này!”. Lệnh truyền này của Chúa Giêsu thật khó chấp nhận được. Thật vậy, sự thường mỗi khi chúng ta thực hiện một kế hoạch nào đó, chúng ta thương tiên liệu xem trong quá trình thực hiện kế hoạch đó chúng ta sẽ gặp phải những khó khăn và nguy hiểm nào. Rồi chuẩn bị thật cẩn thận những gì cần thiết để vượt qua khó khăn và nguy hiểm đó.
Thế nhưng Tin Mừng hôm nay cho thấy: Khi trao sứ vụ cho các môn đệ, một đàng Chúa Giêsu cho biết việc rao giảng là một việc hết sức khó khăn và nguy hiểm (Này Thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói). Đàng khác, Chúa Giêsu lại nói với các môn đệ không được mang theo túi tiền, bao bị, giày dép. Cũng đừng chào hỏi ai dọc đường. Thực hiện một nhiệm vụ khó khăn và nguy hiểm mà lại không được mang những vật dụng cần thiết để phong thân thì quả thật khó khăn càng khó khăn; nguy hiểm càng nguy hiểm. Như vậy làm sao chúng ta có thể chấp nhận lệnh truyền của Chúa Giêsu được.
Khi trao sứ vụ cho các môn đệ: “Này Thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói. Đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép. Cũng đừng chào hỏi ai dọc đường. Vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói: “Bình an cho nhà này !”. Không phải Chúa Giêsu muốn các môn đệ gặp những khó khăn và nguy hiểm. Nhưng đúng hơn, Chúa Giêsu muốn cho các môn đệ thấy, đây là sứ vụ của chính Chúa Giêsu. Các môn đệ được mời gọi cộng tác vào sứ vụ này. Và vì sứ vụ này mang chiều kích siêu nhiên, chiều kích sự sống đời đời. Nên các môn để chỉ có thể thi hành sứ vụ này nhờ quyền năng của Thiên Chúa. Chính vì thế, đọc tiếp bài Tin mừng hôm nay chúng ta thấy, các môn đệ ra đi thi hành sứ vụ và gặt hái được nhiều kết quả. Những kết quả này hoàn toàn phụ thuộc vào Danh Chúa Giêsu: “Nhóm Bảy Mươi Hai trở về, hớn hở nói: “Thưa Thầy, nghe đến danh Thầy, cả ma quỷ cũng phải khuất phục chúng con.” Một kết quả hoàn toàn mang chiều kích Nước Trời: “Thầy đã thấy Xatan như một tia chớp từ trời sa xuống... Tuy nhiên, anh em chớ mừng vì quỷ thần phải khuất phục anh em, nhưng hãy mừng vì tên anh em đã được ghi trên trời.”.
Lạy Chúa, sứ vụ loan báo Tin mừng Nước Trời mà trước kia Chúa đã trao cho 72 môn đệ, ngày nay Chúa cũng mời gọi chúng con cộng tác vào sứ vụi này ngay trong môi trường sống và với khả năng của mình. Xin cho chúng con biết tin tưởng và thi hành sứ vụ này trong sự quan phòng của Thiên Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây