Truyền Thông Công Giáo Tin Vui

http://tinvui.org


NGÀY 16/09/2019: THỨ HAI TUẦN XXIV THƯỜNG NIÊN 

THÁNH CORNÊLIÔ, Ghtđ VÀ THÁNH CYPRIANÔ, Gmtđ, Lễ nhớ
8

8

“Cả trong dân Israel, Ta cũng chẳng thấy lòng tin mạnh mẽ như vậy”.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 7, 1-10)
Khi ấy, lúc Chúa Giêsu đã nói với dân chúng xong, Người vào Capharnaum. Bấy giờ một viên sĩ quan có tên đầy tớ thân tín bị bệnh gần chết. Nghe nói về Chúa Giêsu, ông sai vài người kỳ lão Do-thái đi xin Người đến cứu chữa đầy tớ ông. Họ đến gần Chúa Giêsu và van xin Người rằng: “Ông ta đáng được Thầy ban cho ơn đó, vì thật ông yêu mến dân ta, và chính ông đã xây cất hội đường cho chúng ta”. Chúa Giêsu đi với họ, và khi Người còn cách nhà viên sĩ quan không bao xa, thì ông này sai mấy người bạn đến thưa Người rằng: “Lạy Thầy, không dám phiền Thầy hơn nữa, vì tôi không xứng đáng được Thầy vào nhà tôi, cũng như tôi nghĩ tôi không xứng đáng đi mời Thầy, nhưng xin Thầy phán một lời, thì đầy tớ tôi được lành mạnh. Vì tôi cũng chỉ là một sĩ quan cấp dưới, (tuy nhiên) tôi có những lính dưới quyền tôi, tôi bảo người này đi, thì nó đi; bảo người khác lại, thì nó lại; và bảo đầy tớ tôi làm cái này, thì nó làm”.
Nghe nói thế, Chúa Giêsu ngạc nhiên và quay lại nói với đám đông theo Người rằng: “Ta nói thật với các ngươi, cả trong dân Israel, Ta cũng chẳng thấy lòng tin mạnh mẽ như vậy”. Và những người được sai đi, khi về tới nhà, thấy tên đầy tớ lành mạnh.
Đó là lời Chúa.
SUY NIỆM                                     
Trước khi đến gặp Chúa Giêsu, viên sĩ quan Rôma đã là một người tốt. Ông có lòng thương người. Vì thế, ông đã đến xin Chúa Giêsu ban ơn không phải cho ông nhưng là cho người đầy tớ của ông. 
Ông sĩ quan này lại là người có tấm lòng khiêm tốn. Ông thưa với Chúa Giêsu: “Thưa Ngài, tôi không xứng đáng được Ngài vào nhà tôi, nhưng xin Ngài phán một lời, thì đầy tớ của tôi được lành mạnh.” 
Ngay cả những người Do Thái vốn kỳ thị với người Rôma, cũng phải công nhận: “Ông ấy đáng được Chúa Giêsu ban cho ơn đó”. 
Thế nhưng điều quan trọng nhất: Đó là vị sĩ quan này đã tin vào Lời Chúa. Ông tin đến nỗi Chúa Giêsu đã nói về ông thế này: “Cả trong dân Israel, Ta cũng không thấy lòng tin mạnh mẽ như vậy”. Viên sĩ quan này xứng đáng là gương mẫu cho tất cả những người Công Giáo chúng ta. 
Lạy Chúa, trước lòng tin của viên sĩ quan Rôma, chúng con cảm thấy hổ thẹn. Xin Chúa nâng đỡ đức tin yếu kém của gia đình chúng con và ban thêm đức tin cho chúng con, để chúng con kiên vững niềm tin vào Chúa giữa những thế sự thăng trầm ở đời này. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây