Truyền Thông Công Giáo Tin Vui

http://tinvui.org


Lễ Suy Tôn Thánh Giá

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan 3,13-17
Lễ Suy Tôn Thánh Giá
Khi ấy, Ðức Giêsu nói với ông Nicôđêmô rằng: “Không ai đã lên trời, ngoại trừ Con Người, Ðấng từ trời
xuống. Như ông Môsê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao
như vậy, để ai tin vào Người thì được sống muôn đời. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một,
để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Quả vậy, Thiên Chúa sai Con
của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà
được cứu độ.” Đó là Lời Chúa.


Suy niệm: 

Trong thời Cựu ước, để chữa lành những người Ít-ra-en ngày xưa trong sa mạc phạm tội kêu trách Thiên
Chúa, và bị rắn cắn, Thiên Chúa đã truyền cho ông Mô-sê đúc một con rắn đồng treo lên cao và hễ ai bị
rắn cắn mà nhìn lên con rắn ấy thì sẽ được sống. Chúa Giê-su cho biết hình ảnh đó tiên báo về Ngài: Ngài
cũng sẽ chịu treo trên cây thập giá để ai tin vào Ngài thì sẽ được cứu. Thiên Chúa có thể có muôn vàn
cách cứu độ loài người mà không cần Con Chúa phải đổ máu; thế nhưng Ngài đã dùng phương thế cứu
độ bằng thập giá vì đó là cách tối hảo để diễn tả tình yêu vô biên của Chúa dành cho con người: “Không
có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình” (Ga
15,13).
Hôm nay Giáo Hội mừng lễ suy tôn Thánh Giá.Suy tôn thánh giá là suy tôn Đấng yêu thương chúng ta
đến nỗi chấp nhận chịu chết trên thập giá để cứu độ chúng ta.Ngày nay, người ta rất dị ứng với thập giá.
Nhưng đối với những người tin Chúa Ki-tô,thập giá của Ngài lại là vinh quang. Nhờ đó, chúng ta nói được
rằng: “Vinh quang của ta là thánh giá Đức Ki-tô. Nơi Người ơn cứu độ của ta, sức sống của ta, phục sinh
của ta.”
Đối với người Kitô hữu hiện nay,chúng ta nhìn ngắm Thánh Giá Chúa Kitô.Chúng ta chiêm ngắm Chúa
Giêsu trên thánh giá để hiểu giá trị của đau khổ của tình yêu thương và phục vụ cho đến cùng.Có biết
bao nhiêu người trẻ đã chấp nhận vác thánh giá theo Chúa Giêsu,để trở nên môn đệ của Ngài,những
linh mục tu sĩ nam nữ, những bác sĩ nhân viên y tế những tình nguyện viên , nhất là trong đại dịch đã bị
nhiễm bệnh vì chăm sóc bệnh nhân Covid .Họ dám hy sinh từ bỏ cuộc sống bình thường để chỉ có Chúa
Kitô là tất cả. Chúng ta có sẵn sàng vác thập giá của mình để đi theo làm môn đệ Ngài không? Chúng ta
đón nhận những nghịch cảnh đời như thế nào ? Xin Chúa ban cho chúng ta nghi lực vác thánh giá đời
mình.
Lạy Chúa Ki-tô, hằng ngày chúng con vẫn làm dấu thánh giá trên mình. Chúng con tạ ơn Chúa vì tình yêu
cứu độ, và xin Chúa giúp chúng con nối kết thập giá đời mình với thánh giá cứu độ của Chúa .
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây