Truyền Thông Công Giáo Tin Vui

http://tinvui.org


HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT 15 THƯỜNG NIÊN NĂM B  

 
CHÚA NHẬT 15 THƯỜNG HIÊN. NĂM B
HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT 15 THƯỜNG NIÊN NĂM B  
 
                                                                  Mc 6,7-13
 
 1. Đọc Mc 1,16-20; 3,13-19 và 6,7-13. Bạn có thấy những điểm chung trong ba đoạn Tin mừng trên không ? Bạn có thấy có sự tiến triển của các môn đệ qua ba đoạn văn này không?
 2. Tại sao Đức Giêsu sai các ông đi từng hai người một? Đọc Đệ nhị luật 19,15 và Công vụ 3,1-15; 4,13-21; 11,25-26.30; 13,2-3.
 3. Đọc Mc 6,8-9. Rốt cuộc, khi đi đường, các môn đệ được mang những gì và không được mang gì? So sánh với Mt 10,9-10 và Lc 9,3; 10,4 có gì khác biệt không?
 4. Đọc Mc 6,10. Nếu được đón nhận, tại sao Đức Giêsu bảo hãy ở lại nhà đó cho đến lúc ra đi?
 5. Đọc Mc 6,11. Nếu không được đón nhận, tại sao lại giũ bụi đất dưới chân? Đọc Lc 10,10-12; Cv 13,51.
 6. Đọc Mc 6,12-13. Các môn đệ đã ra đi và đã làm những việc gì? Thầy Giêsu có làm những việc đó không? Nhờ đâu Nhóm Mười Hai làm được như Thầy? Đọc Mc 1,15.23-28; 5,1-17; 1,29-34.40-45; 3,1-6; 5,21-43.
 7. Đức Giêsu có muốn sai Nhóm Mười Hai vào các làng mạc vùng Galilê không? Đọc Mc 1,38. Trong Tin mừng Mác-cô Đức Giêsu có muốn các môn đệ rao giảng Tin mừng cho mọi dân tộc khác không? Đọc Mc 13,10; 14,9; 16,15.20.
 8. Bạn thấy cách hoạt động của Đức Giêsu (rao giảng Nước trời và chữa bệnh, trừ quỷ) có áp dụng được vào thời đại hôm nay của Giáo hội không?
CÂU HỎI SUY NIỆM: Đọc Mc 6,8-9. Bạn hãy tưởng tượng xem nếu Đức Giêsu sống vào thời đại chúng ta, Ngài sẽ cho phép chúng ta                                được mang gìkhông được mang gì khi sai chúng ta đi truyền giáo?
                                      Đọc Mc 6, 12-13. Nếu Đức Giêsu sống ở Việt Nam vào lúc này, Ngài sẽ mời chúng ta làm những việc gì cho                        đồng bào của mình?
PHẦN TRẢ LỜI
 1. Một điểm chung của cả ba đoạn Tin mừng trên đó là: sau khi gọi các môn đệ đi theo mình, Đức Giêsu đều muốn sai các môn đệ đến với dân chúng. Ơn gọi đi theo Đức Giêsu luôn đi kèm với ơn gọi đến với tha nhân. Ngay từ đầu Ngài đã nói với Simôn và Anrê: “Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh trở thành những kẻ chài lưới người ta” (Mc 1,17). Người ta là một mục tiêu quan trọng trong ơn gọi của các môn đệ. Rồi khi lập Nhóm Mười Hai để họ ở với Ngài, Đức Giêsu cũng muốn sai các ông đi rao giảng và có quyền trừ quỷ (Mc 3,14-15). Ở với Đức Giêsu và được sai đến với dân chúng, đó là hai yếu tố làm nên ơn gọi môn đệ. Cuối cùng, Ngài đã thực sự sai họ đi vào các làng ở vùng Galilê để giảng dạy, trừ quỷ, và chữa bệnh (Mc 6,7-13), sau khi họ đã ở với Ngài một thời gian dài, nghe Ngài giảng và chứng kiến những phép lạ Ngài làm (Mc 1,21.29.35-38; 2,15-16.23 3,7-9.20; 4,10-25.35; 5,1; 6,1).
 2. Có thể Đức Giêsu sai các ông đi từng hai người một để họ bọc lót, nâng đỡ và bảo vệ nhau khi đi đường cũng như khi thi hành sứ vụ. Trong sách Công vụ Tông đồ, hai ông Phêrô và Gioan cùng làm chứng cho Đức Giêsu ở Giêrusalem (Cv 3,1-15 và 4,13-21). Sau này hai ông Saolô và Banaba cùng làm việc với nhau ở Antiôkia (Cv 11,25-26.30; 13,2-3). Cũng có thể việc sai đi hai người một là để lời chứng của họ có giá trị pháp lý, vì theo Cựu ước, để buộc tội hay để làm chứng chuyện gì, cần có ít nhất hai người đàn ông nhất trí với nhau (Đnl 19,15; Ds 35,30).
 3. Theo chỉ thị của Thầy Giêsu ở Mc 6,8-9, các môn đệ không được mang bánh, bao bị hay tiền giắt lưng, chỉ được mặc một áo trong, được đi dép có quai (sandal) và cầm gậy. Đó là tất cả hành trang của họ khi đi đường. Với hành trang tối giản này, các môn đệ bị tước mất mọi chỗ dựa bình thường của những người đi đường xa. Họ có thể bị đói vì không có bánh, không thể mang theo những đồ dùng cần thiết vì không có bao bị, không thể mua đồ cần dùng vì không có tiền. Họ cũng không có nhiều áo trong để thay. Tuy nhiên, họ được đi dép có quai, và có gậy để tự bảo vệ. Sau này, trong Mt 10,9-10 và Lc 9,3; 10,4 Thầy Giêsu còn đòi hỏi hơn khi không cho họ mang gậy và dép.
 4. Nếu được một gia đình đón nhận, Đức Giêsu khuyên không nên bỏ nhà đó để qua nhà khác chỉ vì nhà khác giàu có hơn, tiện nghi hơn. Làm thế là gây chia rẽ giữa những người tín hữu, phân biệt đối xử giàu nghèo (x. Gc 2,1-13). Làm thế cũng là gây gương xấu, vì cho thấy mình còn bị mê hoặc bởi vật chất dưới đất đang khi mình rao giảng về những giá trị tinh thần của Nước trời. Ở lại trong một gia đình, đón nhận tất cả những gì họ cung cấp về ăn ở, để từ đó đi phục vụ những gia đình khác. Như thế đối với các môn đệ, gia đình là trụ sở đầu tiên để họ thi hành sứ vụ.
 5. Nếu có nơi nào không đón tiếp, không chịu nghe Tin mừng, thì hãy bỏ đi và giũ bụi chân lại (Mc 6,11). Giũ bụi chân có thể mang nhiều ý nghĩa. Đó có thể là cử chỉ cho thấy mình không muốn liên hệ gì đến họ nữa, cắt đứt mối tương giao, và họ phải chịu trách nhiệm về sự từ chối của họ (x. Cv 13,51). Đó cũng có thể là lời làm chứng chống lại họ (Mc 6,11), khiến họ có thể bị xét xử vào ngày sau hết (Lc 10,11-12).
 6. Sau khi được Thầy Giêsu sai đi, Nhóm Mười Hai đã vâng lời Thầy lên đường. Đây là lần đầu tiên họ được Thầy sai đi thực sự, dù ngay từ ngày được gọi để ở với Thầy, Thầy đã báo sẽ sai họ đi rồi (Mc 3,14-15). Nhóm Mười Hai được chia thành 6 nhóm nhỏ. Họ đã làm được tất cả những gì Thầy Giêsu đã làm trước đây: rao giảng Nước Thiên Chúa đã đến gần và kêu gọi người ta hối cải (x. Mc 1,15 // 6,12); trừ nhiều quỷ (Mc 1,23-28; 5,1-17 // 6,13); và chữa bệnh cho người yếu đau (Mc 1,29-34.40-45; 3,1-6; 5,21-43 // 6,13). Họ thành công vì họ được Thầy sai đi rao giảng (Mc 3,14), và Thầy ban cho họ quyền trên các thần ô uế (Mc 3,15; 6,7).
 7. Đức Giêsu đã muốn cùng với các môn đệ đi rao giảng cho các làng mạc chung quanh ở vùng Galilê (Mc 1,38). Giờ đây, Ngài còn muốn sai họ đi từng đôi một đến các làng đó (Mc 6,6b-7). Như vậy Ngài muốn trước tiên sai họ đến với đồng bào của mình ở Israel. Nhưng trước khi tận thế đến, Tin mừng còn phải được rao giảng cho mọi dân tộc, nghĩa là cho dân ngoại, cho những dân không phải là dân Israel (Mc 13,10). Tin mừng phải được rao giảng cho toàn thế giới, cho mọi thụ tạo (Mc 14,9; 16,15). Ở đây ta thấy ước mơ lớn của Đức Giêsu và Nhóm Mười Một đã vâng lời thực hiện (Mc 16,20).
 8. Cách hoạt động của Đức Giêsu vẫn có thể hợp với thời đại hôm nay. Giáo hội không chỉ rao giảng và mời sám hối, không chỉ đem thức ăn thiêng liêng cho linh hồn con người, Giáo Hội còn để ý đến nhu cầu của thân xác nữa như đói khát, bệnh tật… Giáo hội còn để ý đến những trói buộc tinh thần mà con người hôm nay đang chịu để giải phóng họ.                           MANNA…..
MANNA                                    SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT 15 THƯỜNG NIÊN NĂM B                           Mc 6,6b-13
                                                                                  KHÔNG ĐƯỢC MANG GÌ
                                                                   Hôm nay, khi đọc lại những chỉ thị của Thầy Giêsu
                                                                   trước khi Thầy sai Nhóm Mười Hai đến các làng mạc,
                                                                   chúng ta thường tự hỏi: những chỉ thị này
                                                                   có còn phù hợp cho các tông đồ thời nay không.
                                                                   Hẳn có nhiều chi tiết không áp dụng được nữa,
                                                                   vì thế giới con người đã đổi thay sau hai ngàn năm.
                                                                   Nhưng tinh thần mà Thầy Giêsu muốn nhắn nhủ
                                                                   lại có giá trị mãi cho các tông đồ thuộc muôn thế hệ.
 
                                                                   Thầy muốn người lên đường phải là người được sai.
                                                                   Các tông đồ được Thầy sai đến với các làng mạc ở Galilê.
                                                                   Họ phải vuông tròn sứ mạng đã uỷ thác,
                                                                   nhưng họ cũng được mang quyền uy của Đấng sai mình.
                                                                   Thầy Giêsu cho họ quyền trên các thần ô uế.
                                                                   Hẳn nhiên Thầy cũng cho họ quyền chữa đủ thứ bệnh tật.
                                                                   Những ông ngư phủ, ăn nói bỗ bã quê mùa,
                                                                   cũng được quyền rao giảng và mời gọi người ta sám hối.
 
                                                                   Thầy muốn người lên đường phải thật nhẹ nhàng.
                                                                   Nhẹ vì không mang theo bánh ăn, túi tiền hay bao bị.
                                                                   Không bánh để ăn đường, không tiền để mua đồ cần dùng,
                                                                   Không bao bị để đựng những điều mình có hay được cho.
                                                                   Như thế gần như là tay trắng, không có gì bảo đảm,
                                                                   là tự đặt mình trong thế yếu, mong manh.
                                                                   Nhẹ hành trang là dấu chỉ họ không đi một mình,
                                                                   vì tin có Đấng nào đó đi với mình và lo liệu mọi sự.
 
                                                                   Thầy muốn người rao giảng Tin mừng phải thanh thoát.
                                                                   Thanh thoát là không bị chi phối bởi thèm muốn tự nhiên,
                                                                   không bị trói buộc bởi tiếng tăm, tư lợi.
                                                                   Người tông đồ không tìm kiếm chỗ ăn, chỗ ở tiện nghi,
                                                                   không đối xử phân biệt giữa người giàu, kẻ nghèo,
                                                                   cũng không chọn nhà sang hơn để trú ngụ.
                                                                   Họ bằng lòng với những gì người ta cung cấp cho,
                                                                   và chia sẻ mức sống của gia đình đang cho mình ở trọ.
                                                                   Cả khi bị từ chối và không được lắng nghe,
                                                                   người tông đồ cũng bình an đón nhận 
                                                                   không nổi giận hay dùng quyền năng Chúa ban để trừng phạt,
                                                                   vì trừng phạt là chuyện của Chúa !
 
                                                                   Thầy muốn những người được sai đi phải hết sức khiêm tốn
                                                                   vì họ là những người nhận quyền năng từ Thiên Chúa
                                                                   nên dễ được nhiều người ngưỡng mộ.
                                                                   Như Thầy Giêsu, họ rao giảng Tin mừng Nước trời
                                                                   và họ thật sự hối cải trước khi kêu gọi mọi người hối cải.
                                                                   Nhờ quyền năng Thầy ban, họ đuổi được quỷ
                                                                   và chữa lành cho những người ốm đau,
                                                                   nhưng không đòi trả công, chỉ một lòng phục vụ.
                                                                   Họ không sợ trực diện với những vấn đề của con người,
                                                                   nhận ra một thế giới bệnh tật, cần được chữa lành,
                                                                   một thế giới bị mê hoặc bởi lắm thứ quỷ thần mới mẻ.
                                                                   Tin mừng họ giảng đi với nụ cười của người khỏi bệnh,
                                                                   và niềm vui của người được giải thoát để tự do là mình.
 
                                                                   “Như Cha đã sai Thầy, Thầy sai anh em”.
                                                                   Và anh em hãy tiếp tục sai nhau đi,
                                                                   đến các làng quê hẻo lánh hay thành thị phồn hoa,
                                                                   đến với các tín hữu đang gặp khủng hoảng đức tin,
                                                                   hay ra vùng ngoại biên gặp ai chưa từng nghe danh Chúa.
                                                                   Hãy mời hối cải, nhưng phải giảng một Tin mừng rất tươi,
                                                                   làm bao điều đẹp cho đời và không quên những ai nghèo khổ.
                                                                   Nhẹ nhàng, thanh thoát, phục vụ khiêm hạ
                                                                   làm nên khuôn mặt muôn thuở của người tông đồ.
                                                                   Mong sao chúng ta vẫn giữ được những nét đẹp ấy.
 
                                                                                  CẦU NGUYỆN
 
                                                                   Lạy Cha đầy lòng thương xót,
                                                                   chúng con tin rằng những gì Cha cho phép xảy ra
                                                                   đều vì yêu thương chúng con,
                                                                   và vì ích lợi cho cuộc sống vĩnh hằng của chúng con.
                                                                   Cha đau đớn khi đôi khi phải dùng roi mà sửa dạy
                                                                   như cha mẹ rầy la để mong con nên người.
                                                                   Xin cho chúng con nhận ra điều Cha muốn nhắc nhở,
                                                                   và điều chỉnh lại đời mình cho hợp với ý Cha.
 
                                                                   Lạy Cha đầy lòng nhân ái,
                                                                   trên đường về quê trời,
                                                                   Cha muốn chúng con trải qua những thử thách cam go,
                                                                   như bệnh tật, khổ đau và cái chết,
                                                                   để chúng con cứng cáp và trưởng thành trong tin yêu.
                                                                   Xin cho chúng con đừng hoang mang hay nổi loạn,
                                                                   nhưng biết nhìn lên Con Cha chịu đóng đinh,
                                                                   để nhẫn nại và giữ vững niềm hy vọng,
                                                                   dù thấy Cha vắng bóng, thinh lặng hay khoanh tay.
 
                                                                   Ước gì bệnh tật làm chúng con ý thức sự bất lực của mình,
                                                                   để tha thiết cầu xin và tín thác vào tình yêu Cha.
                                                                   Xin cho chúng con mau chiến thắng dịch bệnh,
                                                                   để sức sống của Cha bừng toả trong vinh quang.
 

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây