Truyền Thông Công Giáo Tin Vui

http://tinvui.org


HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT 22 THƯỜNG NIÊN NĂM B

                                  Mc 7,1-8.14-15.21-23
HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT 22 THƯỜNG NIÊN NĂM B
Trong bài Tin mừng hôm nay, Đức Giêsu tranh luận với ai? Trước đây Đức Giêsu có thường tranh luận với họ không, và tranh luận về điều gì? Đọc Mc 2,1-3,6; 3,22-30.
 1. Có bao nhiêu từ “truyền thống” trong Mc 7,3-13? “Truyền thống” ở đây nghĩa là gì?
 2. Luật Cựu ước có đòi người Do-thái phải rửa tay trước khi ăn không? Đọc Xuất hành 30,17-21; 40,30-31. Vào thời Đức Giêsu, có phải mọi người Do-thái đều rửa tay trước khi ăn không?
 3. Các nhà lãnh đạo tôn giáo tố cáo các môn đệ Đức Giêsu vì lý do gì? Đối với họ, các môn đệ phạm đến điều gì? Đọc Mc 7,2-6.
 4. Đức Giêsu chê trách các nhà lãnh đạo tôn giáo thời Ngài như thế nào? Đọc Mc 7,6. Ngài tố cáo họ về tội gì? Đọc Mc 7,8.9.13.
 5. Đọc Mc 7,14. Đức Giêsu có thường gọi các môn đệ hay đám đông lại để dạy dỗ không? Đọc Mc 3,13; 6,7; 8,1.34; 10,42; 12,43.
 6. Đối với Đức Giêsu, điều gì làm con người thật sự trở nên ô uế? Đọc Mc 7,15.20.
 7. Đọc Mc 7,21-22. Những ý định xấu phát xuất từ đâu, và dẫn đến những hành động hay thái độ nào?
CÂU HỎI SUY NIỆM: Trong bài Tin mừng này, Đức Giêsu nhắc nhở những nhà lãnh đạo Do-thái về cái chính yếu phải giữ. Ngài                      
                                      còn mời gọi đám đông nên để ý đến cái bên trong trái tim hơn cái bên ngoài.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Khi đọc bài Tin mừng này, bạn có thấy Đức Giêsu cảnh giác chính bạn về một điều gì đó không? Trong                                        12 thói xấu được kể ở Mc 7,21-22, bạn thấy mình có vướng vào thói nào không?
PHẦN TRẢ LỜI
 1. Trong bài Tin mừng, Đức Giêsu tranh luận với những người Pharisêu và một số kinh sư là những người thông thạo về Luật. Lúc bắt đầu sứ vụ, Đức Giêsu đã có nhiều cuộc tranh luận với nhóm người này về việc Ngài có quyền tha tội (Mc 2,5-12), về việc Ngài ăn với những người thu thuế và tội lỗi (Mc 2,15-17), về việc các môn đệ của Ngài không ăn chay (Mc 2,18-20), về việc họ bứt lúa để ăn cho đỡ đói vào ngày sa-bát (Mc 2,23-28), và về việc Ngài chữa bệnh vào ngày sa-bát (Mc 3,1-6). Trong Mc 3,22-30 Đức Giêsu còn tranh luận với họ về việc họ cho là Ngài bị quỷ vương Bêendêbun ám và Ngài trừ quỷ được là nhờ dựa thế của quỷ vương. Như thế, nhóm Pharisêu và kinh sư luôn giữ thái độ thù nghịch với Đức Giêsu, và Đức Giêsu cũng luôn ở trong tư thế tranh luận với họ về đủ mọi vấn đề. Sự thù nghịch lên đến đỉnh cao khi nhóm Pharisêu “tìm cách giết” Ngài (Mc 3,6).
 2. Trong Mc 7,3-13, Đức Giêsu nói đến từ “truyền thống” nhiều lần, ở những câu 3, 5, 8, 9, 13. Có khi Ngài gọi đây là “truyền thống của tiền nhân” (Mc 7,3.5). Có khi Ngài gọi là “truyền thống của người phàm” (Mc 3,8). Có khi Ngài lại gọi là “truyền thống của các ông” (Mc 7,9.13). Khi dùng từ “truyền thống” ở đây, Đức Giêsu không có ý nói về Luật của Môsê được ghi lại trong Ngũ thư, nhưng muốn nói về lối giải thích có tính truyền khẩu về Luật ấy. Lối giải thích truyền khẩu này đã bắt đầu có từ thời Đức Giêsu, và cuối cùng đã được hệ thống hoá thành luật trong bộ Mishnah vào khoảng năm 200 sau công nguyên. Lạ thay người Pharisêu lại coi “truyền thống” này có giá trị như Luật của Môsê được viết trong Cựu ước, bởi đó họ muốn mọi người phải tuân giữ chi li và nghiêm nhặt. Đức Giêsu không đồng ý chuyện ép buộc này. Ngài gọi đó là “truyền thống của các ông” Pharisêu, “truyền thống của người phàm” chứ không phải của Thiên Chúa, nên không phải giữ.
 3. Trong Cựu ước không có luật buộc người Do-thái rửa tay trước khi ăn. Luật Môsê chỉ đòi các tư tế phải tẩy rửa tay chân khi vào Lều Hội Ngộ và trước khi đến bàn thờ để hành lễ, nếu không sẽ phải chết (Xh 30,20-21; 40,30-31). Thật ra vào thời Đức Giêsu, không phải mọi người Do-thái đều có thói quen rửa tay trước khi ăn như Mc 7,3 nhận xét.
 4. “Những người Pharisêu và những kinh sư” này đến từ Giêrusalem. Có thể họ là một phái đoàn được các nhà lãnh đạo Do-thái giáo phái đến để xem xét. Họ đã thấy (Mc 7,2) nên tố cáo các môn đệ của Đức Giêsu về tội các ông đã dùng bữa khi chưa rửa tay (Mc 7,5). Như thế là các ông đã không sống truyền thống của tiền nhân. Đối với họ, bàn tay chưa rửa là bàn tay ô uế. Ô uế ở đây không có nghĩa là dơ bẩn, thiếu vệ sinh. Ô uế ở đây có nghĩa là không thanh sạch, vì có thể đã đụng chạm đến những vật ô uế, nên không xứng đáng cử hành các lễ nghi. Ăn uống với đôi tay ô uế khiến ta có thể đưa thực phẩm ô uế vào trong người.
 5. Đức Giêsu gọi các ông Pharisêu và kinh sư là “những kẻ đạo đức giả” (Mc 7,6), bởi lẽ như lời ngôn sứ Isaia nói, họ chỉ thờ phượng Thiên Chúa ở ngoài môi miệng, chứ không ở trong trái tim. Đức Giêsu tố cáo họ về tội dám đặt “truyền thống” của họ lên trên các điều răn của Thiên Chúa được ghi trong Luật Mô-sê (Mc 7,8.9), và lên trên lời của Thiên Chúa (Mc 7,13).
 6. Trong Tin mừng Mác-cô, nhiều lần Đức Giêsu gọi các môn đệ hay đám đông dân chúng lại để dạy dỗ (Mc 3,13; 6,7; 7,14; 8,1.34; 10,42; 12,43).
 7. Người Pharisêu nhấn mạnh đến việc phải rửa tay để tránh ô uế, phải rửa sạch những thứ mua ngoài chợ (Mc 7,3-4). Còn Đức Giêsu lại khẳng định rằng: điều làm con người trở nên ô uế không phải là những gì từ ngoài đi vào con người, mà là những gì từ trong con người, từ trong trái tim con người xuất ra (Mc 7,15.20). Như thế đối với Ngài, việc rửa tay trước khi ăn không còn là điều quan trọng. Cả những luật Cựu ước về thanh tẩy để tránh ô uế cũng phải thay đổi. Thí dụ theo sách Lê vi chương 11, có nhiều thức ăn bị coi là ô uế. Còn Đức Giêsu thì tuyên bố: “Mọi thức ăn đều thanh sạch” (Mc 7,19). Đức Giêsu mời ta để ý đến những ý định xấu xa phát xuất từ bên trong, từ trái tim con người, không phải bên ngoài, từ tay. Theo truyền thống Kinh thánh, trái tim là trung tâm chi phối  mọi hành động và tình cảm, ý muốn và tư tưởng của con người. Đức Giêsu liệt kê 12 nết xấu của trái tim (Mc 7,21-22). Chính những nết xấu của trái tim mới làm con người trở nên ô uế.                                                                                                                                                        MANNA…..
MANNA                                    SUY NIỆM PHÚC ÂM CHÚA NHẬT 22 THƯỜNG NIÊN NĂM B                  Mc 7,1-8.14-15.21-23
                                                                   TỪ TRONG TRÁI TIM CON NGƯỜI
 
                                                    Người Do-thái rất sợ mình bị nhiễm uế,
                                                    vì như thế họ sẽ không được tham dự các việc phụng tự
                                                    Nhưng họ lại có thể bị trở nên ô uế vì nhiều lý do:
                                                    khi ăn thịt một con vật bị coi là ô uế,
                                                    khi chạm đến một vật ô uế, hay khi mắc bệnh ngoài da.
                                                    Người mẹ sau khi sinh con cũng bị coi là ô uế.
                                                    Có những nghề bị coi là ô uế như nghề thu thuế, thuộc da.
                                                    Những ai không phải là người Do-thái đều ô uế cả.
                                                    Vậy không được tiếp xúc, ăn uống hay vô nhà của dân ngoại.
                                                    Cả vùng đất của người Samari cũng bị coi là ô uế.
                                                    Người Do-thái thời Đức Giêsu phải chung đụng với quân Rôma.
                                                    Họ thường xuyên có nguy cơ nhiễm uế.
                                                    Để khỏi bị nhiễm, cần tránh lại gần họ, tránh đụng chạm.
 
                                                    Nhóm người Pharisêu và kinh sư tỏ ra rất khó chịu
                                                    khi thấy các môn đệ Đức Giêsu dùng bữa mà chưa rửa tay.
                                                    Như thế là các ông đi ngược với truyền thống phải giữ,
                                                    và làm cho mình trở nên ô uế.
                                                    Đức Giêsu cũng khó chịu không kém khi coi họ là đạo đức giả,
                                                    vì họ đã gạt bỏ những điều răn của Thiên Chúa
                                                    mà lại cẩn thận giữ những truyền thống của người phàm.
                                                    Họ chỉ tôn kính Chúa bằng môi miệng bên ngoài
                                                    chứ không bằng trái tim bên trong (Mc 7,6.8.13).
 
                                                    Từ chuyện bị ô uế vì không rửa tay trước khi ăn,
                                                    Đức Giêsu cho thấy đâu là nguồn gốc thật sự của ô uế.
                                                    Người Do-thái thường coi ô uế đến từ bên ngoài,
                                                    do đụng chạm hay do ăn uống những điều không thanh sạch.
                                                    Đức Giêsu khẳng định ngược lại:
                                                    Không có gì từ bên ngoài vào có thể làm người ta ô uế.
                                                    Cái từ trái tim xuất ra mới làm con người ô uế (Mc 7,15.20.23).
                                                    Đức Giêsu đã làm một cuộc cách mạng khi tuyên bố:
                                                    “Mọi thức ăn đều thanh sạch” (Mc 7,19).
                                                    Trong sách Lê-vi có nhiều điều cấm đoán về ăn uống
                                                    mà người Do-thái thời Đức Giêsu vẫn giữ (Lv 11).
                                                    Đối với Ngài, những điều ấy không phải là chính yếu.
                                                    Điều chính yếu là cái tâm chứ không phải cái bụng (Mc 7,19).
                                                    Điều quan trọng không phải là rửa tay trước khi ăn,
                                                    mà là rửa sạch trái tim của mình khỏi mọi ô nhơ cặn bẩn.
                                                    Như thế Đức Giêsu mời đám đông môn đệ
                                                    bỏ cái phụ để tập trung vào cái chính,
                                                    bỏ cái bên ngoài để tập trung vào cái bên trong.
                                                    bỏ chuyện tay và bụng để quan tâm đến trái tim,
                                                    và quan tâm đến những gì đang diễn ra ở đó.
                                                    Đức Giêsu đã kể ra mười hai nết xấu của trái tim con người.
                                                    Các nết xấu đều liên quan đến tha nhân (Mc 7, 21-22):
                                                    gian dâm, trộm cắp, giết người, ngoại tình, tham lam, độc ác,
                                                    xảo trá, dâm đãng, ganh tỵ, vu khống, kiêu ngạo, ngông cuồng.
                                                    Các nết xấu trên đều chà đạp lên người khác vì lòng ích kỷ.
                                                    Đó mới là nguồn gốc thật của sự ô uế mà ta cần tránh.
 
                                                    Để khỏi bị ô uế, người Do-thái đã tránh ăn uống, đụng chạm…
                                                    Để khỏi bị nhiễm virút corona, người ta cũng làm nhiều điều:
                                                    đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên, lau rửa nhà cửa,
                                                    giữ khoảng cách khi tiếp xúc, chích vaccine…
                                                    Có cái gì giống nhau giữa việc tránh ô uế và tránh virút.
                                                    Cả hai cùng đáng sợ và lây lan theo kiểu dây chuyền.
                                                    Cả hai cùng đòi những biện pháp phòng ngừa chặt chẽ.
                                                    Thế giới hôm nay đang tập trung để khống chế con virút này,
                                                    con virút bé xíu mà làm náo loạn cả thế giới.
 
                                                    Có thể hôm nay Đức Giêsu mời ta không ngừng lại ở đó.
                                                    Virút corona vén mở cho ta thấy những virút khác
                                                    vẫn đang hoành hành âm thầm trên thế giới
                                                    mà chẳng ai thấy cần phòng ngừa bằng khẩu trang hay vaccine.
                                                    Virút dửng dưng, virút bất công, virút làm tan nát gia đình,
                                                    Virút phá hoại môi sinh, virút gây hận thù chia rẽ.
                                                    Có thứ virút làm hỏng cuộc đời bao bạn trẻ.
                                                    Có thứ virút làm người ta chống lại Thiên Chúa và Giáo hội.
                                                    Mong mọi người được chích để ngừa mọi thứ virút trên.
                                                    Mong một thế giới bình yên vì thắng được mọi thứ virút
                                                    đang tấn công cả xác lẫn hồn con người.
 
                                                                   CẦU NGUYỆN
 
                                                    Lạy Chúa là Cha của gia đình nhân loại,
                                                    Chúa đã sáng tạo mọi người bình đẳng về nhân phẩm.
                                                    Xin hãy đổ vào lòng chúng con tình huynh đệ,
                                                    và gợi lên nơi chúng con ước mơ làm mới lại
                                                    các cuộc gặp gỡ, đối thoại, công lý và hoà bình.
                                                    Xin hãy thúc đẩy chúng con tạo ra
                                                    những cộng đồng lành mạnh hơn,
                                                    và một thế giới cao quý hơn,
                                                    thế giới không có đói nghèo, chiến tranh hay bạo lực.
 
                                                    Xin cho trái tim của chúng con mở ra
                                                    trước mọi dân tộc và quốc gia trên mặt đất.
                                                    Xin giúp chúng con nhận ra sự thiện mỹ
                                                    mà Chúa đã gieo nơi lòng từng người chúng con,
                                                    nhờ đó chúng con rèn đúc mối dây hiệp nhất,
                                                    chia sẻ những dự án và những giấc mơ chung. Amen.
 
                                                                   Đức Thánh Cha Phanxicô
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây