Truyền Thông Công Giáo Tin Vui

http://tinvui.org


DỌN ĐƯỜNG CHO CHÚA ĐẾN

CHÚA NHẬT II/ VỌNG / A
DỌN ĐƯỜNG CHO CHÚA ĐẾN

 *Bài đọc 1 :Is11,1-10
Tiên tri I-sai-a loan báo một thời kỳ thái bình.
Ngày ấy Đấng Cứu thế sẽ đến thiết lập triều đại của Chúa. Người xuất thân từ gốc Giêsê, Nhà Đavít. Người đầy thần trí Khôn ngoan và minh mẫn, thần trí mưu lược và sức mạnh, thần hiểu biết và kính sợ Đức Chúa. Người xét đoán công minh, bênh vực người nghèo hèn. Đây là thời đại cực kỳ thái bình: sói sống chung với chiên con; beo nằm chung với dê; bò con, sư tử và chiên sống chung với nhau mà không làm hại nhau. Con trẻ vừa thôi bú, thọc tay vào hang rắn độc mà không bị rắn làm hại !
**Bài đọc 2: Rm15,4-9
Đức Kitô cứu độ hết mọi người.
Trong bài thư Rôma hôm nay Thánh Phaolô khuyên các kitô hữu hãy đồng tâm nhất trí và phục vụ nhau, noi gương Đức Kitô. Chính Người là lời hứa Thiên Chúa đã được hiện thực, không chỉ cho dân Do thái, mà cho mọi dân tộâc. Như Đức Kitô đã đón nhận chúng ta, thì chúng ta cũng phải đón nhận nhau, hầu xứng đáng sống trong tình thương cứu độ của Chúa. Đó là Nước Chúa mà Đức Kitô đến sẽ thiết lập, chính là Hội thánh của Chúa hôm nay.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mát-thêu
 Mt3,1-12
1Hồi ấy, ông Gioan Tẩy Giả đến rao giảng trong hoang địa miền Giu-đê rằng: 2“Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần.” 3Ông chính là người đã được ngôn sứ I-sai-a nói tới: “Có tiếng người hô trong hoang địa: Hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, Sửa lối thẳng để Người đi, 4Ông Gioan mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da, lấy châu chấu và mật ong rừng làm thức ăn. 5Bấy giờ, người ta từ Giêrusalem và khắp miền Giuđê, cùng khắp vùng ven sông Gio-đan, kéo đến với ông. 6Họ thú tội, và ông làm phép rửa cho họ trong sông Gio-đan. 7Thấy nhiều người thuộc phái Pharisêu và phái Xa-đốc đến chịu phép rửa, ông nói với họ rằng: “Nòi rắn độc kia, ai đã chỉ cho các anh cách trốân cơn thịnh nộ của Thiên Chúa sắp giáng xuống vậy ? 8Các anh hãy sinh hoa quả để chứng tỏ lòng sám hối. 9Đừng tưởng có thể bảo mình rằng: “Chúng ta đã có tổ phu Áp-ra-ham.” Vì tôi nói cho các anh hay, Thiên Chúa có thể làm cho những hòn đá này trở nên con cháu ông Áp-ra-ham. 10Cái rìu đã đặt sát gốc cây: bất cứ cây nào không sinh quả tốt đều bị chặt đi và quăng vào lửa. 11Phần tôi, tôi làm phép rửa cho các anh bằng nước để giục lòng các anh sám hối. Còn Đấng đến sau tôi thì quyền thế hơn tôi, tôi không đáng xách dép cho Người. Người sẽ làm phép rửa cho các anh bằng Thánh Thần và bằng lửa. 12Tay Người cầm nia, Người sẽ rê sạch lúa trong sân: thóc mẩy thì thu vào kho lẫm, còn thóc lép thì bỏ vào lửa không hề tắt mà đốt đi.”
Đó là Lời Chúa.
Suy Niệm :
1-CON ĐƯỜNG NÀO cho Chúa đến ?
Con đường là Tâm Hồn và Cuộc Sống của mỗi người chúng ta. SỬA CHO THẲNG LÀ SÁM HỐI, trở về với Chúa, sống cho phù hợp với Tin Mừng ! Sám hối không chỉ là “hối tiếc trong lòng”, nhưng còn phải thể hiện, bằng những việc làm cụ thể bên ngoài, như Chúa Giêsu nói :“Hãy sinh hoa quả chứng tỏ lòng sám hối.”ø Đó là những việc đạo đức như cầu nguyện, hy sinh, hãm mình, bác ái, như Gioan đã làm: “Ông Gioan mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da, lấy châu chấu và mật ong rừng làm thức ăn.”
2-SÁM HỐI LÀ ĐIỀU KIỆN KHÔNG THỂ THIẾU ĐỂ ĐƯỢC CỨU RỖI.
Vì thế, Sám hối là việc khẩn trương: “Cái rìu đã đặt sát gốc cây: bất cứ cây nào không sinh quả tốt đều bị chặt đi và quăng vào lửa.”
Sám hối còn là việc cá nhân: Vì hồn ai nấy lo, không ai có thể làm thay ai, và cũng không ai được miễn giảm bởi đặc quyền đặc lợi, hoặc vì cậy thế giá của “con ông cháu cha”. Chính Chúa Giêsu đã tuyên bố :“Đừng tưởng có thể bảo mình rằng: Chúng ta đã cóù tổ phụ Áp-ra-ham. Vì, tôi nói cho các anh hay, Thiên Chúa có thể làm cho những hòn đá này trở nên con cháu ông Áp-ra-ham !” Phần tôi, tôi làm phép rửa cho các anh bằng nước để giục lòng các anh sám hối. Còn Đấng đến sau tôi thì Quyền Năng hơn tôi, tôi không đáng xách dép cho Người. Người sẽ làm phép rửa cho các anh bằng Chúa Thánh Thần và bằng lửa.Tay Người cầm nia rê sạch lúa trong sân: thóc mẩy thì thu vào kho lẫm, còn thóc lép thì bỏ vào lửa không hề tắt mà đốt đi.”
* Còn nhiều thời gian, nên đừng có vội vã làm chi. Chuyện kể rằng: Trong một cuộc đại hội quỉ sứ, chúng bàn bạc và góp ý xem đâu là phương thế hữu hiệu nhất để cám dỗ con người. Tên quỉ thứ nhất nói: Tôi sẽ bảo cho loài người biết rằng chẳng có Thiên Chúa. Tên quỉ thứ hai phát biểu: Tôi sẽ bảo cho họ hay rằng chẳng có hỏa ngục.
Satan trả lời:Các ngươi sẽ không thể lừa dối được một ai bằng những phương cách đó, bởi vì cho đến ngay hôm nay, loài người vẫn tin rằng có Thiên Chúa và vẫn biết có một hỏa ngục dành cho các tội nhân.
Tên quỉ thứ ba hiến kế:Tôi sẽ bảo với loài người rằng còn nhiều thời gian, nên đừng có vội vã làm chi. Satan đáp: Hãy đi đi, với phương cách này, chúng ta sẽ làm hại được rất nhiều người.
**Lịch sử loài người còn ghi lại câu chuyện bi thảm: Viên pháp quan ở Thebea đang ngồi uống rượu với các dũng sĩ của mình, bỗng có sứ giả bước vào và báo cho ông hay về một âm mưu sát hại ông. Thay vì lên phương án đối phó. Ông nói: để đến mai hãy hay. Thế nhưng ngay đêm hôm đó, ông đã bị giết chết. -“Việc hôm nay chớ để đến ngày mai,” bởi vì không ai biết ngày mai có còn đến với mình nữa hay không ? Nguy Hiểm chính là Ảo tưởng về “ngày mai” mà “trì hoãn sám hối ăn năn!
Lạy Chúa,
Hôm nay Thánh Gioan Tiền hô dạy chúng con
Hãy Hết sức Khẩn Trương Dọn đường cho Chúa.
 Xin cho chúng con biết nhiệt tình thực thi Lời Người dạy:
Là sám hối, đổi mới tâm hồn và cuộc sống cho phù hợp với Tin Mừng,
 Vì đó là Bước Quan Trọng Đầu Tiên để được đếùn với Chúa,
và Điều Kiện Vô Cùng Cần Thiết để được Ơn cứu độ đời đời. Amen.

LỜI NGUYỆN CHUNG
Chủ tế:
Anh chị em thân mến, Tin Mừng hôm nay kêu gọi chúng ta hãy dọn đường cho Chúa. Chúng ta hãøy cầu xin cho mọi người biết dọn đường cho Chúa, là sám hối và đổi mới tâm hồn và cuộc sống mình.
1-Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần / ước gì các kitô hữu hiểu rằng / DỌN ĐƯỜNG CHO CHÚA LÀ DỌN TÂM HỒN, ĐỔI MỚI CUỘC SỐNG, CHO PHÙ HỢP VỚI TIN MỪNG.
2-Các anh hãy sinh hoa quả để chứng tỏ lòng sám hối / ước gì các kitô hữu hiểu rằng / SINH HOA QUẢ LÀ SÁM HỐI TRỞ VỀ VỚI CHÚA, SỐNG THEO TIN MỪNG, THỰC THI CÔNG BÌNH BÁC ÁI CỦA CHÚA.
3-Cây nào không sinh quả tốt đều bị chặt đi và quăng vào lửa / ước gì các kitô hữu nhớ: QUY LUẬT CỦA CUỘC SỐNG LÀ: CÁI GÌ CŨNG CÓ GIÁ CỦA NÓ: LÀM LÀNH THÌ ĐƯỢC PHÚC, LÀM DỮ THÌ GẶP HỌA!
4-Người sẽ làm phép rửa cho các anh bằng Thánh Thần và bằng lửa / ước gì các kitô hữu hiểu rằng / TRONG BÍ TÍCH RỬA TỘI VÀ GIẢI TỘI, CHÍNH ĐỨC KITÔ TẨY RỬA TA BẰNG THÁNH THẦN VÀ LỬA TÌNH YÊU.
5-Thóc mẩy thì thu vào kho lẫm, còn thóc lép thì bỏ vào lửa / ước gì các kitô hữu luôn luôn nhớ rằng / SẼ CÓ CUỘC PHÁN XÉT CÔNG MINH: AI LÀM LÀNH SẼ ĐƯỢC THƯỞNG, AI LÀM ĐIỀU GIAN ÁC SẼ BỊ PHẠT !
Chủ tế: Lạy Chúa, con đường Chúa đến là tâm hồn và cuộc sống chúng con. Xin cho chúng con biết luôn luôn nhìn lại mình, để sám hối và mỗi ngày trở nên hoàn thiện hơn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây