Truyền Thông Công Giáo Tin Vui

http://tinvui.org


Chúa Nhật XXII Thường Niên B

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Máccô 7,1-8.14-15.21-23
Chúa Nhật XXII Thường Niên B

Một hôm,1 có những người Pha-ri-sêu và một số kinh sư tụ họp quanh Đức Giê-su. Họ là những người từ Giê-ru-sa-lem đến. 2 Họ thấy vài môn đệ của Người dùng bữa mà tay còn ô uế, nghĩa là chưa rửa. 3 Thật vậy, người Pha-ri-sêu cũng như mọi người Do-thái đều nắm giữ truyền thống của tiền nhân: họ không ăn gì, khi chưa rửa tay cẩn thận;4 thức gì mua ngoài chợ về, cũng phải rảy nước đã rồi mới ăn; họ còn giữ nhiều tập tục khác nữa như rửa chén bát, bình lọ và các đồ đồng. 5 Vậy, người Pha-ri-sêu và kinh sư hỏi Đức Giê-su: "Sao các môn đệ của ông không theo truyền thống của tiền nhân, cứ để tay ô uế mà dùng bữa? "6 Người trả lời họ: "Ngôn sứ I-sai-a thật đã nói tiên tri rất đúng về các ông là những kẻ đạo đức giả, khi viết rằng: Dân này tôn kính Ta bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng thì lại xa Ta. 7 Chúng có thờ phượng Ta thì cũng vô ích, vì giáo lý chúng giảng dạy chỉ là giới luật phàm nhân. 8 Các ông gạt bỏ điều răn của Thiên Chúa, mà duy trì truyền thống của người phàm.”

14 Sau đó, Đức Giê-su lại gọi đám đông tới mà bảo: "Xin mọi người nghe tôi nói đây, và hiểu cho rõ:15 Không có cái gì từ bên ngoài vào trong con người lại có thể làm cho con người ra ô uế được; nhưng chính cái từ con người xuất ra, là cái làm cho con người ra ô uế.

21 Vì từ bên trong, từ lòng người, phát xuất những ý định xấu: tà dâm, trộm cắp, giết người,22 ngoại tình, tham lam, độc ác, xảo trá, trác táng, ganh tỵ, phỉ báng, kiêu ngạo, ngông cuồng. 23 Tất cả những điều xấu xa đó, đều từ bên trong xuất ra, và làm cho con người ra ô uế.” Đó là Lời Chúa.Suy Niệm :

Qua nội dung của lời Chúa trong Tin Mừng theo thánh Marcô, Chúa Giêsu muốn nhắc nhở chúng ta đừng quá quan tâm đến hình thức bên ngoài mà quên mất đời sống nội tâm, đừng chú trọng rửa tay chân nhưng hãy chú tâm tẩy rửa tâm hồn.

Khi thấy vài môn đệ Chúa Giêsu dùng bữa mà không rửa tay trước, các biệt phái và luật sĩ đã chất vấn Chúa Giêsu ; sao các môn đệ của Ngài đã không giữ tập tục của tiền nhân. Nhân cơ hội đó, Chúa Giêsu đã dạy họ một bài học: đừng lo giữ tập tục của loài người mà bỏ qua các giới răn của Thiên Chúa, đừng chỉ lo giữ sự thanh sạch bên ngoài, nhưng hãy lo cho mình có một trái tim tinh tuyền.

Đừng chỉ rửa đôi tay …

Khi người Do Thái bị bắt đi lưu đày ở Babylon, phải sống giữa dân ngoại, tiếp xúc với các tôn giáo ngoại lai, nhiều người Do Thái đã bỏ đạo Chúa, thờ các thần ngoại. Trước tình cảnh bi đát đó, các luật sĩ Do Thái đã cứu vãn niềm tin của dân chúng bằng cách đặt ra các luật lệ nghiêm ngặt nhằm bảo vệ đức tin cho dân chúng. Sau cuộc lưu đày trở về, các luật sĩ đã đưa luật lệ đến chỗ câu nệ, vụ hình thức vì quá tỉ mỉ. Có đến hơn 600 khoản luật thật chi tiết nhằm tránh cho dân chúng khỏi tội lỗi, ô uế và xấu xa.

Một trong những khoản luật đã trở thành tập tục mà mọi người phải giữ: đó là phải rửa tay trước khi dùng bữa và người ta không dùng bữa nếu không rửa tay trước. Sở dĩ họ tuân giữ nghiêm ngặt tập tục đó vì họ quan niệm bàn tay hay thân xác sẽ bị ô uế nếu tiếp xúc với người tội lỗi, bệnh tật hay đồ dơ bẩn. Như thế, nếu không rửa tay chân và thân thể, thì sự ô uế sẽ theo thức ăn vào cơ thể và làm ô uế cả con người.

Đáp lại, Chúa Giêsu đã soi sáng cho các biệt phái và luật sĩ thấy tinh thần nệ luật đó chỉ là thói đạo đức giả hình. Chúa đã mượn lời ngôn sứ Isaia để trách cứ họ: “Dân này thờ kính Ta ngoài môi miệng, nhưng lòng chúng ở xa Ta.” Nhân dịp này, Chúa Giêsu cũng tỏ rõ cho người ta thấy cái làm cho con người ra ô uế và bất xứng trước mặt Thiên Chúa không hệ tại bàn tay dơ bẩn, nhưng hệ tại tâm địa xấu xa của con người. Chính tư tưởng xấu xa đã phát xuất ra những hành động xấu xa. Chính dục vọng bên trong đã điều khiển và thúc đẩy hành vi bên ngoài của con người.

Như thế, chúng ta đừng chỉ rửa đôi tay, nhưng hãy thanh tẩy cả cõi lòng nữa. Đôi khi chúng ta chỉ nghĩ đến việc “rửa tay” mà quên mất phải “rửa sạch” cả lòng trí, lương tâm và tư tưởng. Chúng ta cũng đừng chỉ tuân giữ lề luật được ghi trên bia đá hay sách vở, nhưng chúng ta còn phải tuân giữ lề luật ghi trong tâm hồn nữa. Đó là luật của trái tim, luật của tình yêu thương.

… Nhưng hãy rửa cả tâm hồn nữa

Trong bài Tin Mừng hôm nay, sau khi bị các biệt phái và luật sĩ chất vấn về việc các môn đệ không “rửa tay” trước khi ăn, Chúa Giêsu đã đáp lại bằng cách truyền dạy: hãy tuân giữ lề luật của Thiên Chúa hơn là duy trì những tập tục của con người. Nhưng có lẽ lời đáp trả thiết thực hơn, sâu sắc hơn đã được Chúa Giêsu thực hiện sau đó, trong bữa tiệc ly: Chúa đã cúi xuống “rửa chân” cho các môn đệ. Chúa không rửa chân cho các môn đệ trước bữa ăn, nhưng sau bữa ăn để có ý dạy cho các môn đệ một thứ “siêu lề luật”, đó là lề luật của tình yêu, lề luật vượt trên mọi lề luật.

Hôm nay, Chúa Giêsu cũng nêu ra những cái “bên trong” con người mới làm cho con người ra ô uế: đó là những hành động phát sinh từ những tư tưởng xấu: “ngoại tình, dâm ô, giết người, trộm cắp, tham lam, độc ác, xảo trá, lăng loàn, ganh tỵ, vu khống, kiêu căng, ngông cuồng.” Tất cả những lỗi lầm đó đều vi phạm đến giới răn trọng nhất, giới răn của tình yêu: đó là giới răn mến Chúa yêu người.

Như thế, thanh tẩy tâm hồn có nghĩa là: không những chúng ta luôn để cho tâm hồn chúng ta tránh xa những “thói hư tật xấu” mà Chúa Giêsu liệt kê trong bài Tin Mừng, nhưng tích cực hơn, chúng ta phải thực thi lề luật yêu thương trong cuộc sống hằng ngày: thay vì chúng ta “rửa tay” theo lề luật cũ của người Do Thái, chúng ta hãy biết “rửa chân” cho nhau theo lề luật mới của tình yêu mà Chúa Giêsu đã truyền dạy.

Trong bài đọc I, trích sách Nhị Luật, dân Do Thái đã hãnh diện vì có Thiên Chúa làm Chúa của họ và vì được Thiên Chúa ban lề luật cho họ. Tuy nhiên, lề luật Thiên Chúa không phải là sợi dây trói buộc con người, làm cho con người trở thành nô lệ, nhưng phải giải thoát và thăng hoa con người. Lề luật chính là “rào cản” giúp con người không ngã xuống vực thẳm của tội lỗi và diệt vong.

Để áp dụng cụ thể, trong bài đọc II, thánh Giacôbê tông đồ kêu gọi chúng ta hãy thực thi luật yêu thương của Chúa bằng việc phục vụ những người nghèo khó, nhất là những cô nhi quả phụ. Đó cũng là lời khuyên nhủ dành cho chúng ta hôm nay, để chúng ta cũng biết thực thi luật yêu thương Chúa đã ghi khắc trong trái tim chúng ta, nhất là để chúng ta ý thức: yêu thương chính là chu toàn lề luật.

Tại những khu rừng ở Bắc Âu, có một loài chồn mang bộ lông trắng rất đẹp. Loài chồn này cố giữ gìn bộ lông đẹp đẽ của mình luôn sạch sẽ bằng mọi giá. Chúng không bao giờ để bộ lông của mình dính bụi đất dơ bẩn.

Biết được đặc tính kỳ lạ này, các thợ săn thay vì đặt bẫy để bắt chồn, họ tìm những khe đá hoặc gốc cây, nơi chồn cư ngụ, rồi bôi nhựa đường lên. Sau đó, họ thả chó ra để săn đuổi. Những con chồn bị đuổi bắt vội chạy về chỗ ở. Nhưng khi thấy nơi ở của mình bị dơ bẩn, chúng không vào ẩn núp. Chúng chấp nhận bị bắt hoặc bị giết hơn là để bộ lông bị hoen ố.

Chỉ có loài chồn khờ dại mới coi trọng bộ lông hơn mạng sống như thế. Tuy nhiên, nhiều lúc chúng ta cũng sống giống như vậy, khi chúng ta chỉ quan tâm sống đạo hình thức mà quên sống đạo nội tâm, chỉ chú trọng đến bộ áo đẹp đẽ hơn là tâm hồn đạo đức.

Chúng ta hãy xin Chúa dạy chúng ta biết tránh xa lối sống giả hình để luôn sống đạo cách chân thật và khiêm tốn. Chúng ta cũng xin Chúa rửa sạch mọi vết nhơ tội lỗi trong trái tim chúng ta và đổ vào đó tràn đầy tình mến Chúa yêu người.

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây