Truyền Thông Công Giáo Tin Vui

http://tinvui.org


Chúa Nhật XXI Thường Niên B

Tin Mừng Chúa Giê su Ki tô theo Thánh Gioan 6,54a.60-69
Chúa Nhật XXI Thường Niên B

(54a)  Khi nghe Đức Giê-su tuyên bố : “Ai ăn Thịt và uống Máu Tôi, thì được sống muôn đời”, (60)  nhiều môn đệ của Người liền nói : “Lời này chướng tai quá ! Ai mà nghe nổi ?” (61)  Nhưng Đức Giê-su tự mình biết được là các môn đệ đang xầm xì về vấn đề ấy, Người bảo các ông : “Điều đó, anh em lấy làm chướng, không chấp nhận được ư ? (62)  Thế thì anh em thấy Con Người lên nơi đã ở trước kia thì sao ? (63)  Thần Khí mới lam cho sống, chứ xác thịt chẳng có ích gì. Lời Thầy nói với anh em là Thần Khí và là Sự Sống. (64)  Nhưng trong anh em có những kẻ không tin”. Quả thật, ngay từ đầu, Đức Giê-su đã biết những kẻ nào không tin, và kẻ nào sẽ nộp Người. (65)  Người nói tiếp : “Vì thế, Thầy đã bảo anh em : Không ai đến với Thầy được, nếu Chúa Cha không ban ơn ấy cho”. (66)  Từ lúc đó, nhiều môn đệ rút lui, không còn đi với Người nữa. (67)  Vậy Đức Giê-su hỏi Nhóm 12 : “Cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi hay sao ?” (68)  Ông Si-mon Phê-rô liền đáp : “Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai ? Thầy mới có những Lời đem lại sự sống đời đời. (69)  Phần chúng con, chúng con đã tin và nhận biết rằng : Chính Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa”. Đó là Lời Chúa.


Suy niệm:

Trong lịch sử Dân Chúa,sau khi ông Môsê mất, ông Giôsuê trở thành vị chỉ huy và đưa Dân Chúa chọn vào miền Đất Hứa. Tại những miền đất dân ngoại đã chiếm được, dân Israel sống chung lộn với những người dân ngoại còn sống sót. Ông Giôsuê sợ rằng Dân Chúa chọn có thể bị nhiễm lây cách sống và sự thờ phượng các tượng thần của dân ngoại mà bỏ quên Thiên Chúa, Đấng đã làm những kỳ công vĩ đại: giải thoát cha ông họ ra khỏi miền đất lưu đày bên Ai-Cập; và sợ rằng những tội bất trung của cha ông họ trước kia, nay họ lại có thể bị rơi vào. Vì thế, ông Giôsuê đã triệu tập một đại hội tại Sikhem, qui tụ tất cả mọi chi tộc của Israel và hàng lãnh đạo của họ lại. 

Tại đây, ông Giôsuê đã long trọng nhắc lại tình thương mà Thiên Chúa đã CHỌN gọi các tổ phụ như Abraham, Isaac và Giacóp để lập nên một Dân riêng của Chúa và biến Dân riêng này trở thành một Dân tộc đông đảo và hùng mạnh. Sau đó ông Giôsuê mời gọi dân chúng tự do CHỌN giữa việc tôn thờ Thiên Chúa hay các thần nào khác. Trước lời đề nghị của Giôsuê, dân chúng đã có một sự CHỌN lựa khôn ngoan, họ CHỌN tôn thờ Thiên Chúa: “chúng tôi sẽ phụng thờ Đức Chúa, vì Người là Thiên Chúa của chúng tôi.”

Ngược lại trong bài Tin Mừng theo thánh Gioan, tại hội đường, Chúa Giêsu tuyên bố: “Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời.” Lời này của Chúa Giêsu đã không được một số môn đệ đón nhận, vì họ cảm thấy khó nghe. Dẫu Chúa Giêsu đã nhắc đến viễn tượng vinh quang của Ngài: “Vậy nếu anh em thấy Con Người lên nơi đã ở trước kia thì sao?” Và Ngài cũng đã nhấn mạnh đến lời của Ngài là “Thần Khí và là Sự Sống”, nghĩa là Ngài nói về sự ăn uống thịt máu Ngài là biểu trưng. Nhưng họ vẫn không hiểu và đã bỏ đi, không còn muốn làm môn đệ Ngài nữa.

May mắn thay, còn mười hai tông đồ, là những người đi theo Chúa Giêsu lâu hơn, được học hỏi và có nhiều cảm thức, nên có lẽ họ hiểu hơn lời Thầy mình nói, có niềm tin vào vị Thầy của mình hơn. Vì thế, đại diện cho nhóm mười hai, thánh Phêrô lên tiếng nói lên lập trường của mình: “Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời. Phần chúng con, chúng con đã tin và nhận biết rằng chính Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa.”

Ngày hôm nay, Dân Chúa là Giáo Hội, trong đó gồm đủ mọi thành phần: giáo dân cũng như giáo sĩ, tu sĩ sống và hoạt động giữa đời, giữa những người theo nhiều tôn giáo, tập tục, văn hoá khác nhau. Xã hội hôm nay là một xã hội văn minh, với kỹ thuật tân tiến, giàu có, từ đó phát sinh ra sự tục hoá, lãnh đạm đối với tôn giáo, chối bỏ Thiên Chúa

Đức Thánh Cha Phanxicô trong bài huấn dụ sáng 19.6.2015, kêu gọi chúng ta cảm nghiệm và sống Lời Chúa để có thể loan báo Tin Mừng cho xã hội đang bị tục hoá hôm nay: “Để có thể loan báo Lời Chân Lý, chính chúng ta phải cảm nghiệm Lời Chúa: lắng nghe, chiêm niệm, và hầu như động chạm đến Lời Chúa bằng tay chúng ta’’ (x.1Ga 1,1). Đó là điều mà các tông đồ đã làm và nhờ đó các ngài đã trung thành ở lại với Chúa Giêsu, và sau này các ngài đã hăng say rao giảng về Chúa Kitô cho muôn dân, cũng như lấy cái chết để tuyên xưng lòng tin vào Đấng Cứu Thế duy nhất này. Đây cũng là điều mà Chúa Kitô, Giáo hội và nhân loại đang chờ đợi nơi sự CHỌN lựa ở lại, lắng nghe, chiêm ngắm và động chạm đến Chúa Kitô của mỗi người tín hữu  chúng ta.

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây