Truyền Thông Công Giáo Tin Vui

http://tinvui.org


CHÚA NHẬT III MÙA CHAY A

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan Ga 4, 5-15. 19b-26. 39a. 40-42
CHÚA NHẬT III MÙA CHAY A

.5 Khi Đức Giêsu Người đến một thành xứ Sa-ma-ri, tên là Xy-kha, gần thửa đất ông Gia-cóp đã cho con là ông Giu-se.6 Ở đấy, có giếng của ông Gia-cóp. Người đi đường mỏi mệt, nên ngồi ngay xuống bờ giếng. Lúc đó vào khoảng mười hai giờ trưa.
7 Có một người phụ nữ Sa-ma-ri đến lấy nước. Đức Giê-su nói với người ấy: “Chị cho tôi xin chút nước uống!”8 Lúc đó, các môn đệ của Người đã vào thành mua thức ăn.9 Người phụ nữ Sa-ma-ri liền nói: “Ông là người Do-thái, mà lại xin tôi, một phụ nữ Sa-ma-ri, cho ông nước uống sao?” Quả thế, người Do-thái không được giao thiệp với người Sa-ma-ri.10 Đức Giê-su trả lời: “Nếu chị nhận ra ân huệ Thiên Chúa ban, và ai là người nói với chị: “Cho tôi chút nước uống”, thì hẳn chị đã xin, và người ấy đã ban cho chị nước hằng sống.”11 Chị ấy nói: “Thưa ông, ông không có gầu, mà giếng lại sâu. Vậy ông lấy đâu ra nước hằng sống?12 Chẳng lẽ ông lớn hơn tổ phụ chúng tôi là Gia-cóp, người đã cho chúng tôi giếng này? Chính Người đã uống nước giếng này, cả con cháu và đàn gia súc của Người cũng vậy.”13 Đức Giê-su trả lời: “Ai uống nước này, sẽ lại khát.14 Còn ai uống nước tôi cho, sẽ không bao giờ khát nữa. Và nước tôi cho sẽ trở thành nơi người ấy một mạch nước vọt lên, đem lại sự sống đời đời.”
15 Người phụ nữ nói với Đức Giê-su: “Thưa ông, xin ông cho tôi thứ nước ấy, để tôi hết khát và khỏi phải đến đây lấy nước.” Người phụ nữ  lại nói :20 “Cha ông chúng tôi đã thờ phượng Thiên Chúa trên núi này; còn các ông lại bảo: Giê-ru-sa-lem mới chính là nơi phải thờ phượng Thiên Chúa.”21 Đức Giê-su phán: “Này chị, hãy tin tôi: đã đến giờ các người sẽ thờ phượng Chúa Cha, không phải trên núi này hay tại Giê-ru-sa-lem.22 Các người thờ Đấng các người không biết; còn chúng tôi thờ Đấng chúng tôi biết, vì ơn cứu độ phát xuất từ dân Do-thái.23 Nhưng giờ đã đến -và chính là lúc này đây- giờ những người thờ phượng đích thực sẽ thờ phượng Chúa Cha trong thần khí và sự thật, vì Chúa Cha tìm kiếm những ai thờ phượng Người như thế.24 Thiên Chúa là thần khí, và những kẻ thờ phượng Người phải thờ phượng trong thần khí và sự thật.”25 Người phụ nữ thưa: “Tôi biết Đấng Mê-si-a, gọi là Đức Ki-tô, sẽ đến. Khi Người đến, Người sẽ loan báo cho chúng tôi mọi sự.”26 Đức Giê-su nói: “Đấng ấy chính là tôi, người đang nói với chị đây.”
.40 Vậy, khi đến gặp Người, dân Sa-ma-ri xin Người ở lại với họ, và Người đã ở lại đó hai ngày.41 Số người tin vì lời Đức Giê-su nói còn đông hơn nữa.42 Họ bảo người phụ nữ: “Không còn phải vì lời chị kể mà chúng tôi tin. Quả thật, chính chúng tôi đã nghe và biết rằng Người thật là Đấng cứu độ trần gian.”
Suy Niệm :
 
Các bài đọc Lời Chúa hôm nay nói với chúng ta về nước.
Bài Tin Mừng là cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giêsu và người phụ nữ Samari là một cuộc gặp gỡ hết sức đặc biệt. Vì người Do Thái và Samari đã không còn nhìn nhận nhau là anh em, không giao du tiếp xúc. Câu chuyện xảy ra là, lúc Đức Giêsu đang ngồi nghỉ chân bên bời giếng Giacóp, thì có một phụ nữ Samari đến múc nước. Đức Giêsu đã chủ động ngỏ lời xin chị một chút nước uống. Nhưng đó chỉ là cái cớ, để Chúa Giêsu mặc khải về chính Ngài cho những người dân ngoại và giới thiệu cho chị biết Ngài chính là Đấng ban nước hằng sống cho nhân loại.
Người phụ nữ lúc đầu vẫn nghĩ Chúa Giêsu nói về nước uống thường ngày, nên chị đặt vấn đề với Chúa: Ông không có gàu, mà giếng lại sâu, sao ông múc được nước? Chúa Giêsu đã dẫn chị đi một bước xa hơn khi trả lời với chị: Ai uống nước giếng này thì vẫn còn khát, còn ai uống nước tôi ban sẽ không còn khát nữa. Khi nghe nói đến thứ nước kỳ diệu này, thì người phụ nữ đã ngỏ lời xin: Xin cho tôi thứ nước ấy để tôi hết khát.
Chúa Giêsu đã nhìn thấu tâm hồn người phụ nữ này. Chị không chỉ khát nước uống, mà trong tận thâm tâm, chị còn có những cái khát khác nữa. Đó là cái khát của thèm muốn dục vọng, cái khát được hạnh phúc, khát có được một gia đình đàng hoàng như bao người khác. Chúa Giêsu đã chạm vào sự khát khao này của người phụ nữ khi Ngài nói với chị: Chị đi gọi chồng chị rồi trở lại đây. Chị đã thành thật thưa với Chúa: Tôi không có chồng. Chúa Giêsu đã giúp chị nhìn rõ hơn cái khát trong cuộc đời khi Ngài nói cho chị biết về các mối quan hệ thầm kín, sai trái của chị. Chị đã trải qua năm đời chồng nhưng dường như không thoả mãn và người đàn ông hiện đang sống với chị không phải chồng, mà là một cuộc sống chung lén lút.
Khi thấy Chúa Giêsu biết rõ về con người và tình trạng của mình, người phụ nữ đã đi đến một bước mới, chị tin rằng: người đang nói chuyện với chị là một Ngôn sứ. Chị cũng nói lên niềm tin của chị và dân tộc Samari, cùng tin vào Thiên Chúa như người Do Thái nhưng chỉ khác nhau về nơi thờ phượng. Người Do Thái thờ phượng Chúa ở Giêrusalem, còn người Samari thì thờ Chúa trên ngọn núi Garizim. Đến đây, Chúa Giêsu đã mở ra cho người phụ nữ cái nhìn mới về việc thờ phượng Thiên Chúa. Đã đến thời, việc thờ phượng Thiên Chúa không còn lệ thuộc vào một nơi chốn nhưng là tin và sống trong Sự Thật và Thần khí. Đây là cách sống và thờ phượng mà Thiên Chúa muốn nơi con người.
Bước tiếp theo trong niềm tin của người phụ nữ, sau khi nghe Chúa giải thích về việc thờ phượng Thiên Chúa, chị đã đi đến một niềm tin, tin vào Đấng Mêsia là Đức Kitô sẽ đến và sẽ dạy cho mọi người biết cách phải sống sao cho đẹp lòng Thiên Chúa.Chị tin rằng Đấng Kitô sẽ không là Thiên Chúa của riêng người Do Thái nữa, mà những người Samari và các dân tộc khác cũng sẽ được Người hướng dẫn dạy bảo. Khi thấy người phụ nữ này đã có một tâm hồn chân thật, sẵn sàng, Chúa Giêsu đã mạc khải chính mình cho chị ấy. Ngài tuyên bố: Đấng ấy chính là tôi, người đang nói với chị đây.
Khi đã được gặp gỡ, trò chuyện với Chúa Giêsu, tin Ngài là Đấng Mêsia, người phụ nữ Samari đã trở thành kẻ loan báo và làm chứng cho mọi người, giúp mọi người tin vào Đức Giêsu. Những người dân thành Samari đã tin Chúa Giêsu và đã mời Ngài ở lại với họ.
Câu chuyện cho thấy người phụ nữ đã đón nhận và tin vào Đức Giêsu. Chị đã được uống thứ nước mà Đức Giêu đã nói, đó là nước đem lại sự sống và biến người uống trở thành mạch nước tuôn đến người khác. Từ khởi điểm là việc xin người phụ nữ nước uống, Chúa Giêsu đã giới thiệu chính Ngài là nguồn mạch sự sống, ban sự sống đời đời cho những ai tin Ngài. Người phụ nữ đã tin và đã đón nhận niềm vui và hạnh phúc, khiến chị không còn thèm khát dục vọng thấp hèn, chị đã trở thành nguồn dẫn đưa dân thành đến với Chúa. Chính dân thành khi đã tin và mời Chúa ở lại, Chúa Giêsu lại làm cho họ trở thành mạch nước tràn đến những người khác nữa.
 Như vậy, chỉ có Đức Kitô là nguồn mạch sự sống, là Đấng ban sự sống đời đời. Xin cho tất cả mỗi người biết khao khát tìm Chúa và uống mạch nước hằng sống của Chúa mỗi ngày. Đón nhận dòng nước sự sống từ nơi Chúa, Ngài sẽ lấp đầy và thoả mãn khao khát sâu thẳm trong tâm hồn mỗi người, đồng thời loại bỏ khỏi ta những thèm khát của dục vọng và những ước muốn thấp hèn. Uống nguồn nước hằng sống là Lời của Chúa và Thánh Thể, Chúa sẽ làm cho cuộc đời chúng ta trở nên đầy tràn phong phú nguồn nước của yêu thương, hạnh phúc và biến ta trở thành người đem nguồn nước yêu thương và hạnh phúc ấy về trong gia đình và tuôn đến với mọi người.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây