Suy Niệm Chúa Nhật III Mùa Vọng A

Suy Niệm Chúa Nhật III Mùa Vọng A

 •   10/12/2022 10:35:00 PM
 •   Đã xem: 145
 •   Phản hồi: 0

Giọng đọc : Sr. Maria Nguyễn Thị Vóc – Dòng Mến Thánh Giá Khiết Tâm

Suy Niệm Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội

Suy Niệm Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội

 •   08/12/2022 05:02:00 AM
 •   Đã xem: 180
 •   Phản hồi: 0

Giọng đọc : Sr. Maria Nguyễn Thị Vóc – Dòng Mến Thánh Giá Khiết Tâm

91e308183c6ae534bc7b

Bài Giảng Chúa Nhật II Mùa Vọng A

 •   06/12/2022 12:45:00 AM
 •   Đã xem: 114
 •   Phản hồi: 0

Giáo xứ Hòa Hưng, hạt Phú Thọ, SG

Suy Niệm Chúa Nhật II Mùa Vọng A

Suy Niệm Chúa Nhật II Mùa Vọng A

 •   04/12/2022 12:06:00 AM
 •   Đã xem: 206
 •   Phản hồi: 0

Giọng đọc : Sr. Maria Nguyễn Thị Vóc – Dòng Mến Thánh Giá Khiết Tâm

Bài Giảng Chúa Nhật I Mùa Vọng A

Bài Giảng Chúa Nhật I Mùa Vọng A

 •   01/12/2022 12:40:00 AM
 •   Đã xem: 111
 •   Phản hồi: 0

 Tổng hợp

Suy Niệm Chúa Nhật I Mùa Vọng A

Suy Niệm Chúa Nhật I Mùa Vọng A

 •   26/11/2022 02:40:00 PM
 •   Đã xem: 189
 •   Phản hồi: 0

Giọng đọc : Sr. Maria Nguyễn Thị Vóc – Dòng Mến Thánh Giá Khiết Tâm

Bài Giảng tuần XXXIV Thường Niên

Bài Giảng tuần XXXIV Thường Niên

 •   23/11/2022 06:37:00 AM
 •   Đã xem: 98
 •   Phản hồi: 0

  Tổng hợp nhiều nguồn

Chúa Nhật kính trọng thể Lễ Các Thánh Tử Đạo VN C

Bài Giảng Chúa Nhật kính trọng thể Lễ Các Thánh Tử Đạo VN C

 •   22/11/2022 05:51:40 AM
 •   Đã xem: 119
 •   Phản hồi: 0

 Giáo xứ Fatim Bình Triệu, hạt Thủ Đức, SG

Chúa Nhật kính trọng thể Lễ Các Thánh Tử Đạo VN C

Bài Giảng Chúa Nhật kính trọng thể Lễ Các Thánh Tử Đạo VN C Giáo xứ Thiện Phước, Giáo phận Bà Rịa

 •   22/11/2022 05:07:40 AM
 •   Đã xem: 111
 •   Phản hồi: 0

Giáo xứ Thiện Phước, Giáo phận Bà Rịa

Chúa Nhật Lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ

Bài Giảng Chúa Nhật Lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ C

 •   22/11/2022 05:05:23 AM
 •   Đã xem: 102
 •   Phản hồi: 0

Giáo xứ Thiện Phước, Giáo phận Bà Rịa

Suy Niệm Chúa Nhật XXXIV TN – Chúa Kitô Vua Vũ Trụ

Suy Niệm Chúa Nhật XXXIV TN – Chúa Kitô Vua Vũ Trụ

 •   19/11/2022 06:11:00 AM
 •   Đã xem: 179
 •   Phản hồi: 0

Giọng đọc : Sr. Maria Nguyễn Thị Vóc – Dòng Mến Thánh Giá Khiết Tâm

12112022 202710

Bài Giảng Chúa Nhật XXXIII TN – Kính trọng thể Các Thánh TĐVN

 •   15/11/2022 05:19:00 AM
 •   Đã xem: 106
 •   Phản hồi: 0

Giáo xứ Hòa Hưng

Thánh lễ Chúa Nhật XXXIII Thường Niên – Kính trọng thể Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Thánh lễ Chúa Nhật XXXIII Thường Niên – Kính trọng thể Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

 •   13/11/2022 01:28:00 PM
 •   Đã xem: 154
 •   Phản hồi: 0

Giáo xứ Hòa Hưng, hạt Phú Thọ, SG

Suy Niệm Chúa Nhật kính trọng thể Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Suy Niệm Chúa Nhật kính trọng thể Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

 •   11/11/2022 04:35:00 AM
 •   Đã xem: 283
 •   Phản hồi: 0

Giọng đọc : Sr. Maria Nguyễn Thị Vóc – Dòng Mến Thánh Giá Khiết Tâm

Bài Giảng Chúa Nhật XXXII Thường Niên C

Bài Giảng Chúa Nhật XXXII Thường Niên C

 •   10/11/2022 04:39:00 AM
 •   Đã xem: 147
 •   Phản hồi: 0

Giáo xứ Hòa Hưng, hạt Phú Thọ, SG

Bài Giảng tuần XXXII Thường Niên

Bài Giảng tuần XXXII Thường Niên

 •   10/11/2022 04:35:22 AM
 •   Đã xem: 136
 •   Phản hồi: 0

Giáo xứ Thiện Phước, Giáo phận Bà Rịa

Bài Giảng Lễ Các Thánh Nam nữ- lễ cầu cho các linh hồn

Bài Giảng Lễ Các Thánh Nam nữ- lễ cầu cho các linh hồn

 •   09/11/2022 06:51:00 AM
 •   Đã xem: 136
 •   Phản hồi: 0

 Tổng hợp

Bài Giảng Chúa Nhật XXXII Thường Niên C

Bài Giảng Chúa Nhật XXXII Thường Niên C

 •   07/11/2022 09:56:00 AM
 •   Đã xem: 152
 •   Phản hồi: 0

Tổng hợp

Thánh lễ Chúa Nhật XXXII Thường Niên C

Thánh lễ Chúa Nhật XXXII Thường Niên C

 •   07/11/2022 04:50:00 AM
 •   Đã xem: 110
 •   Phản hồi: 0

Giáo xứ Hòa Hưng, hạt Phú Thọ,SG


Các tin khác

LIÊN KẾT WEB SITE

Các Giáo Phận

Giáo phận Bà Rịa
Giáo phận Ban Mê Thuột
Giáo phận Bắc Ninh
Giáo phận Bùi Chu
Giáo phận Cần Thơ
Giáo phận Đà Lạt
Giáo phận Đà Nẵng
Giáo phận Hải Phòng
Tổng Giáo phận Huế
Giáo phận Hưng Hóa
Giáo phận Kon Tum
Giáo phận Lạng Sơn
Giáo phận Long Xuyên
Giáo phận Mỹ Tho
Giáo phận Nha Trang
Giáo phận Phan Thiết
Giáo phận Phát Diệm
Giáo phận Phú Cường
Giáo phận Qui Nhơn
Giáo phận Thái Bình
Giáo phận Thanh Hóa
Tổng Giáo phận TP HCM
Giáo phận Vinh
Giáo phận Vĩnh Long
Giáo phận Xuân Lộc

Các Giáo Phận

Giáo phận Bà Rịa
Giáo phận Ban Mê Thuột
Giáo phận Bắc Ninh
Giáo phận Bùi Chu
Giáo phận Cần Thơ
Giáo phận Đà Lạt
Giáo phận Đà Nẵng
Giáo phận Hải Phòng
Tổng Giáo phận Huế
Giáo phận Hưng Hóa
Giáo phận Kon Tum
Giáo phận Lạng Sơn
Giáo phận Long Xuyên
Giáo phận Mỹ Tho
Giáo phận Nha Trang
Giáo phận Phan Thiết
Giáo phận Phát Diệm
Giáo phận Phú Cường
Giáo phận Qui Nhơn
Giáo phận Thái Bình
Giáo phận Thanh Hóa
Tổng Giáo phận TP HCM
Giáo phận Vinh
Giáo phận Vĩnh Long
Giáo phận Xuân Lộc
CÁC DÒNG TU 
Dòng Chúa Cứu Thế VN 
Dòng Đồng Công (Hoa Kỳ) 
Dòng Ngôi Lời 
Dòng Chúa Cứu Thế (Hoa Kỳ) 
Dòng Thánh Tâm Huế 
Dòng Lasan 
Tỉnh Dòng Đa Minh VN 
Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ 
Dòng Tên Việt Nam 
Dòng Phanxicô VN 
Giáo Hoàng Học Viện Piô X ( Đà Lạt ) 
Đại Chủng Viện Huế 
Đại Chủng Viện Vinh Thanh - GP Vinh 
Đại Chủng Viện Xuân Lộc 
Dòng Thánh Thể 
Dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ 
Đan Viện Biển Đức Thiên Tâm (Hoa Kỳ)
Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm Huế 
Dòng Mến Thánh Giá LA (gốc Phát Diệm) 
Dòng Đức Mẹ Trinh Vương 
Dòng Anh Em Đức Mẹ Lên Trời 
Dòng Đaminh Tam Hiệp 
Dòng Don Bosco 
Tu đoàn Tông Đồ Giáo Sĩ Nhà Chúa 
Dòng Thừa Sai Đức Tin VN 
Liên hiệp bề trên thượng cấp VN 
Dòng Nữ Tử Thánh Phaolô 
Dòng Đồng Công (Việt Nam) 
Dòng Chúa Thánh Thần 
Dòng Thừa Sai Bác Ái Chúa Kitô 
Dòng Truyền Giáo Thánh Carôlô - Scalabrini 
Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm Huế
Lời Chúa Hằng Ngày
Radio Công Giáo

 
Hằng Ngày

 


 
Tin mới nhất
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây