Thứ Sáu tuần I Mùa Thường Niên C

Bài Giảng Thứ Sáu tuần I Mùa Thường Niên C

 •   18/01/2022 02:11:14 PM
 •   Đã xem: 8
 •   Phản hồi: 0

Tại Nhà Nguyện An Dưỡng Viện Phát Diệm.

Chúa Nhật II Mùa Thường Niên C

Bài Giảng Chúa Nhật II Mùa Thường Niên C

 •   17/01/2022 02:41:10 PM
 •   Đã xem: 12
 •   Phản hồi: 0

Tại Nhà Nguyện An Dưỡng Viện Phát Diệm.

Suy Niệm Chúa Nhật II Thường Niên C

Suy Niệm Chúa Nhật II Thường Niên C

 •   15/01/2022 12:52:00 AM
 •   Đã xem: 86
 •   Phản hồi: 0

Giọng đọc : Sr Maria Nguyễn Thị Vóc – Dòng Mến Thánh Giá Khiết Tâm

Thứ Năm tuần I Mùa Thường Niên C

Bài Giảng Thứ Năm tuần I Mùa Thường Niên C

 •   14/01/2022 04:44:23 PM
 •   Đã xem: 24
 •   Phản hồi: 0

Tại Nhà Nguyện An Dưỡng Viện Phát Diệm.

Thứ Tư tuần I Mùa Thường Niên C

Bài Giảng Thứ Tư tuần I Mùa Thường Niên C

 •   14/01/2022 04:41:59 PM
 •   Đã xem: 26
 •   Phản hồi: 0

Tại Nhà Nguyện An Dưỡng Viện Phát Diệm.

Thứ Ba tuần I Mùa Thường Niên C

Bài Giảng Thứ Ba tuần I Mùa Thường Niên C

 •   12/01/2022 02:13:34 PM
 •   Đã xem: 25
 •   Phản hồi: 0

Tại Nhà Nguyện An Dưỡng Viện Phát Diệm.

Thứ Hai tuần I Mùa Thường Niên C

Bài Giảng Thứ Hai tuần I Mùa Thường Niên C

 •   12/01/2022 02:11:33 PM
 •   Đã xem: 23
 •   Phản hồi: 0

Tại Nhà Nguyện An Dưỡng Viện Phát Diệm.

Lễ Chúa Giê-su Chịu Phép Rửa

Bài Giảng Lễ Chúa Giê-su Chịu Phép Rửa

 •   10/01/2022 03:11:59 PM
 •   Đã xem: 40
 •   Phản hồi: 0

Tại Nhà Nguyện An Dưỡng Viện Phát Diệm.

Thứ Sáu sau Lễ Chúa Hiển Linh

Bài Giảng Thứ Sáu sau Lễ Chúa Hiển Linh

 •   10/01/2022 03:08:09 PM
 •   Đã xem: 30
 •   Phản hồi: 0

Tại Nhà Nguyện An Dưỡng Viện Phát Diệm.

Suy Niệm Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa C

Suy Niệm Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa C

 •   08/01/2022 07:14:00 AM
 •   Đã xem: 120
 •   Phản hồi: 0

Giọng đọc :Sr. Maria Nguyễn Thị Vóc – Dòng Mến Thánh Giá Khiết Tâm

Thứ Năm sau Lễ Chúa Hiển Linh

Bài Giảng Thứ Năm sau Lễ Chúa Hiển Linh

 •   07/01/2022 01:32:52 PM
 •   Đã xem: 31
 •   Phản hồi: 0

Tại Nhà Nguyện An Dưỡng Viện Phát Diệm.

Thứ Tư sau Lễ Chúa Hiển Linh

Bài Giảng Thứ Tư sau Lễ Chúa Hiển Linh

 •   07/01/2022 01:30:38 PM
 •   Đã xem: 28
 •   Phản hồi: 0

Tại Nhà Nguyện An Dưỡng Viện Phát Diệm.

Thứ Hai sau Lễ Chúa Hiển Linh

Bài Giảng Thứ Hai sau Lễ Chúa Hiển Linh

 •   07/01/2022 01:28:11 PM
 •   Đã xem: 27
 •   Phản hồi: 0

Tại Nhà Nguyện An Dưỡng Viện Phát Diệm.

Thứ Ba sau Lễ Chúa Hiển Linh

Bài Giảng Thứ Ba sau Lễ Chúa Hiển Linh

 •   07/01/2022 01:24:52 PM
 •   Đã xem: 26
 •   Phản hồi: 0

Tại Nhà Nguyện An Dưỡng Viện Phát Diệm.

Ngày Thứ Sáu trong tuần Bát Nhật Mừng Chúa Giáng Sinh

Bài Giảng Ngày Thứ Sáu trong tuần Bát Nhật Mừng Chúa Giáng Sinh

 •   03/01/2022 12:52:23 PM
 •   Đã xem: 40
 •   Phản hồi: 0

Tại Nhà Nguyện An Dưỡng Viện Phát Diệm.

Lễ Chúa Hiển Linh

Bài Giảng Lễ Chúa Hiển Linh

 •   02/01/2022 10:34:04 AM
 •   Đã xem: 42
 •   Phản hồi: 0

Tại Nhà Nguyện An Dưỡng Viện Phát Diệm.

Ngày Thứ Bảy trong tuần Bát Nhật Mừng Chúa Giáng Sinh

Bài Giảng Ngày Thứ Bảy trong tuần Bát Nhật Mừng Chúa Giáng Sinh

 •   02/01/2022 10:30:16 AM
 •   Đã xem: 39
 •   Phản hồi: 0

Tại Nhà Nguyện An Dưỡng Viện Phát Diệm.

Suy Niệm Lễ Chúa Hiển Linh

Suy Niệm Lễ Chúa Hiển Linh

 •   31/12/2021 08:12:00 PM
 •   Đã xem: 136
 •   Phản hồi: 0

\Giọng đọc : Sr . Maria Nguyễn Thị Vóc – Dòng Mến Thánh Giá Khiết Tâm

Suy Niệm Lễ Đức Maria - Mẹ Thiên Chúa

Suy Niệm Lễ Đức Maria - Mẹ Thiên Chúa

 •   31/12/2021 12:23:00 PM
 •   Đã xem: 55
 •   Phản hồi: 0

Giọng đọc : Sr . Maria Nguyễn Thị Vóc – Dòng Mến Thánh Giá Khiết Tâm


Các tin khác

LIÊN KẾT WEB SITE

Các Giáo Phận

Giáo phận Bà Rịa
Giáo phận Ban Mê Thuột
Giáo phận Bắc Ninh
Giáo phận Bùi Chu
Giáo phận Cần Thơ
Giáo phận Đà Lạt
Giáo phận Đà Nẵng
Giáo phận Hải Phòng
Tổng Giáo phận Huế
Giáo phận Hưng Hóa
Giáo phận Kon Tum
Giáo phận Lạng Sơn
Giáo phận Long Xuyên
Giáo phận Mỹ Tho
Giáo phận Nha Trang
Giáo phận Phan Thiết
Giáo phận Phát Diệm
Giáo phận Phú Cường
Giáo phận Qui Nhơn
Giáo phận Thái Bình
Giáo phận Thanh Hóa
Tổng Giáo phận TP HCM
Giáo phận Vinh
Giáo phận Vĩnh Long
Giáo phận Xuân Lộc

Các Giáo Phận

Giáo phận Bà Rịa
Giáo phận Ban Mê Thuột
Giáo phận Bắc Ninh
Giáo phận Bùi Chu
Giáo phận Cần Thơ
Giáo phận Đà Lạt
Giáo phận Đà Nẵng
Giáo phận Hải Phòng
Tổng Giáo phận Huế
Giáo phận Hưng Hóa
Giáo phận Kon Tum
Giáo phận Lạng Sơn
Giáo phận Long Xuyên
Giáo phận Mỹ Tho
Giáo phận Nha Trang
Giáo phận Phan Thiết
Giáo phận Phát Diệm
Giáo phận Phú Cường
Giáo phận Qui Nhơn
Giáo phận Thái Bình
Giáo phận Thanh Hóa
Tổng Giáo phận TP HCM
Giáo phận Vinh
Giáo phận Vĩnh Long
Giáo phận Xuân Lộc
CÁC DÒNG TU 
Dòng Chúa Cứu Thế VN 
Dòng Đồng Công (Hoa Kỳ) 
Dòng Ngôi Lời 
Dòng Chúa Cứu Thế (Hoa Kỳ) 
Dòng Thánh Tâm Huế 
Dòng Lasan 
Tỉnh Dòng Đa Minh VN 
Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ 
Dòng Tên Việt Nam 
Dòng Phanxicô VN 
Giáo Hoàng Học Viện Piô X ( Đà Lạt ) 
Đại Chủng Viện Huế 
Đại Chủng Viện Vinh Thanh - GP Vinh 
Đại Chủng Viện Xuân Lộc 
Dòng Thánh Thể 
Dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ 
Đan Viện Biển Đức Thiên Tâm (Hoa Kỳ)
Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm Huế 
Dòng Mến Thánh Giá LA (gốc Phát Diệm) 
Dòng Đức Mẹ Trinh Vương 
Dòng Anh Em Đức Mẹ Lên Trời 
Dòng Đaminh Tam Hiệp 
Dòng Don Bosco 
Tu đoàn Tông Đồ Giáo Sĩ Nhà Chúa 
Dòng Thừa Sai Đức Tin VN 
Liên hiệp bề trên thượng cấp VN 
Dòng Nữ Tử Thánh Phaolô 
Dòng Đồng Công (Việt Nam) 
Dòng Chúa Thánh Thần 
Dòng Thừa Sai Bác Ái Chúa Kitô 
Dòng Truyền Giáo Thánh Carôlô - Scalabrini 
Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm Huế
Lời Chúa Hằng Ngày
Radio Công Giáo

 
Hằng Ngày

 


 
Tin mới nhất
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây