Chúa Nhật XIV Mùa Thường Niên C

Bài Giảng Chúa Nhật XIV Mùa Thường Niên C

 •   05/07/2022 02:27:22 AM
 •   Đã xem: 17
 •   Phản hồi: 0

Tại Nhà Nguyện An Dưỡng Viện Phát Diệm.

Thứ Sáu tuần XIII Mùa Thường Niên C

Bài Giảng Thứ Sáu tuần XIII Mùa Thường Niên C

 •   05/07/2022 02:25:42 AM
 •   Đã xem: 12
 •   Phản hồi: 0

Tại Nhà Nguyện An Dưỡng Viện Phát Diệm.

Lễ Thánh Phê-rô và Thánh Phao-lô Tông Đồ

Bài Giảng Lễ Thánh Phê-rô và Thánh Phao-lô Tông Đồ

 •   05/07/2022 02:23:07 AM
 •   Đã xem: 12
 •   Phản hồi: 0

Tại Nhà Nguyện An Dưỡng Viện Phát Diệm.

Lễ Vọng Thánh Phê-rô và Thánh Phao-lô Tông Đồ

Bài Giảng Lễ Vọng Thánh Phê-rô và Thánh Phao-lô Tông Đồ

 •   05/07/2022 02:20:38 AM
 •   Đã xem: 14
 •   Phản hồi: 0

Tại Nhà Nguyện An Dưỡng Viện Phát Diệm.

Lễ Vọng Sinh Nhật Thánh Gio-an Tẩy Giả

Bài Giảng Lễ Vọng Sinh Nhật Thánh Gio-an Tẩy Giả

 •   05/07/2022 02:12:49 AM
 •   Đã xem: 14
 •   Phản hồi: 0

Tại Nhà Nguyện An Dưỡng Viện Phát Diệm.

Chúa Nhật Lễ Mình và Máu Thánh Chúa Ki-tô

Bài Giảng Chúa Nhật Lễ Mình và Máu Thánh Chúa Ki-tô

 •   05/07/2022 02:10:03 AM
 •   Đã xem: 9
 •   Phản hồi: 0

Tại Nhà Nguyện An Dưỡng Viện Phát Diệm.

Thứ Ba tuần XII Mùa Thường Niên C

Bài Giảng Thứ Ba tuần XII Mùa Thường Niên C

 •   05/07/2022 02:07:53 AM
 •   Đã xem: 11
 •   Phản hồi: 0

Tại Nhà Nguyện An Dưỡng Viện Phát Diệm.

Thứ Hai tuần XII Mùa Thường Niên C

Bài Giảng Thứ Hai tuần XII Mùa Thường Niên C

 •   05/07/2022 02:00:20 AM
 •   Đã xem: 8
 •   Phản hồi: 0

Tại Nhà Nguyện An Dưỡng Viện Phát Diệm.

Suy Niệm Chúa Nhật XIV Thường Niên C

Suy Niệm Chúa Nhật XIV Thường Niên C

 •   02/07/2022 01:18:00 PM
 •   Đã xem: 47
 •   Phản hồi: 0

Giọng đọc : Sr. Maria Nguyễn Thị Vóc – Dòng Mến Thánh Giá Khiết Tâm

Bài Giảng Chúa Nhật XIII Thường Niên C

Bài Giảng Chúa Nhật XIII Thường Niên C

 •   28/06/2022 11:23:00 PM
 •   Đã xem: 26
 •   Phản hồi: 0

Giáo xứ Thiện Phước, Giáo phận Bà Rịa

002

Suy Niệm Lễ Thánh Phêrô - và Thánh Phaolô Tông đồ

 •   28/06/2022 01:39:00 PM
 •   Đã xem: 79
 •   Phản hồi: 0

Giọng đọc : Sr. Maria Nguyễn Thị Vóc – Dòng Mến Thánh Giá Khiết Tâm

Chúa Nhật XIII Mùa Thường Niên C

Bài Giảng Chúa Nhật XIII Mùa Thường Niên C

 •   26/06/2022 09:21:07 AM
 •   Đã xem: 39
 •   Phản hồi: 0

Tại Nhà Nguyện An Dưỡng Viện Phát Diệm.

Thứ Sáu tuần XI Mùa Thường Niên C

Bài Giảng Thứ Sáu tuần XI Mùa Thường Niên C

 •   26/06/2022 09:19:13 AM
 •   Đã xem: 30
 •   Phản hồi: 0

Tại Nhà Nguyện An Dưỡng Viện Phát Diệm.

Lễ Sinh Nhật Thánh Gio-an Tẩy Giả

Bài Giảng Lễ Sinh Nhật Thánh Gio-an Tẩy Giả

 •   26/06/2022 09:14:36 AM
 •   Đã xem: 38
 •   Phản hồi: 0

Tại Nhà Nguyện An Dưỡng Viện Phát Diệm.

Suy Niệm Chúa Nhật XIII Thường Niên

Suy Niệm Chúa Nhật XIII Thường Niên

 •   24/06/2022 07:23:00 PM
 •   Đã xem: 66
 •   Phản hồi: 0

Giọng đọc : Sr. Maria Nguyễn Thị Vóc – Dòng Mến Thánh Giá Khiết Tâm

Suy Niệm Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu C

Suy Niệm Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu C

 •   23/06/2022 10:02:00 AM
 •   Đã xem: 131
 •   Phản hồi: 0

Giọng đọc : Sr. Maria Nguyễn Thị Vóc – Dòng Mến Thánh Giá Khiết Tâm

Suy Niệm Lễ Thánh Gioan Tẩy Giả

Suy Niệm Lễ Thánh Gioan Tẩy Giả

 •   22/06/2022 09:42:00 AM
 •   Đã xem: 65
 •   Phản hồi: 0

Giọng đọc : Sr. Maria Nguyễn Thị Vóc – Dòng Mến Thánh Giá Khiết Tâm

Bài Giảng tuần XII Thường Niên

Bài Giảng tuần XII Thường Niên

 •   20/06/2022 10:57:00 PM
 •   Đã xem: 58
 •   Phản hồi: 0

Giáo xứ Thiện Phước, Giáo phận Bà Rịa

Bài Giảng Chúa Nhật Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô C

Bài Giảng Chúa Nhật Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô C

 •   20/06/2022 01:15:00 PM
 •   Đã xem: 40
 •   Phản hồi: 0

Giáo xứ Thiện Phước


Các tin khác

LIÊN KẾT WEB SITE

Các Giáo Phận

Giáo phận Bà Rịa
Giáo phận Ban Mê Thuột
Giáo phận Bắc Ninh
Giáo phận Bùi Chu
Giáo phận Cần Thơ
Giáo phận Đà Lạt
Giáo phận Đà Nẵng
Giáo phận Hải Phòng
Tổng Giáo phận Huế
Giáo phận Hưng Hóa
Giáo phận Kon Tum
Giáo phận Lạng Sơn
Giáo phận Long Xuyên
Giáo phận Mỹ Tho
Giáo phận Nha Trang
Giáo phận Phan Thiết
Giáo phận Phát Diệm
Giáo phận Phú Cường
Giáo phận Qui Nhơn
Giáo phận Thái Bình
Giáo phận Thanh Hóa
Tổng Giáo phận TP HCM
Giáo phận Vinh
Giáo phận Vĩnh Long
Giáo phận Xuân Lộc

Các Giáo Phận

Giáo phận Bà Rịa
Giáo phận Ban Mê Thuột
Giáo phận Bắc Ninh
Giáo phận Bùi Chu
Giáo phận Cần Thơ
Giáo phận Đà Lạt
Giáo phận Đà Nẵng
Giáo phận Hải Phòng
Tổng Giáo phận Huế
Giáo phận Hưng Hóa
Giáo phận Kon Tum
Giáo phận Lạng Sơn
Giáo phận Long Xuyên
Giáo phận Mỹ Tho
Giáo phận Nha Trang
Giáo phận Phan Thiết
Giáo phận Phát Diệm
Giáo phận Phú Cường
Giáo phận Qui Nhơn
Giáo phận Thái Bình
Giáo phận Thanh Hóa
Tổng Giáo phận TP HCM
Giáo phận Vinh
Giáo phận Vĩnh Long
Giáo phận Xuân Lộc
CÁC DÒNG TU 
Dòng Chúa Cứu Thế VN 
Dòng Đồng Công (Hoa Kỳ) 
Dòng Ngôi Lời 
Dòng Chúa Cứu Thế (Hoa Kỳ) 
Dòng Thánh Tâm Huế 
Dòng Lasan 
Tỉnh Dòng Đa Minh VN 
Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ 
Dòng Tên Việt Nam 
Dòng Phanxicô VN 
Giáo Hoàng Học Viện Piô X ( Đà Lạt ) 
Đại Chủng Viện Huế 
Đại Chủng Viện Vinh Thanh - GP Vinh 
Đại Chủng Viện Xuân Lộc 
Dòng Thánh Thể 
Dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ 
Đan Viện Biển Đức Thiên Tâm (Hoa Kỳ)
Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm Huế 
Dòng Mến Thánh Giá LA (gốc Phát Diệm) 
Dòng Đức Mẹ Trinh Vương 
Dòng Anh Em Đức Mẹ Lên Trời 
Dòng Đaminh Tam Hiệp 
Dòng Don Bosco 
Tu đoàn Tông Đồ Giáo Sĩ Nhà Chúa 
Dòng Thừa Sai Đức Tin VN 
Liên hiệp bề trên thượng cấp VN 
Dòng Nữ Tử Thánh Phaolô 
Dòng Đồng Công (Việt Nam) 
Dòng Chúa Thánh Thần 
Dòng Thừa Sai Bác Ái Chúa Kitô 
Dòng Truyền Giáo Thánh Carôlô - Scalabrini 
Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm Huế
Lời Chúa Hằng Ngày
Radio Công Giáo

 
Hằng Ngày

 


 
Tin mới nhất
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây