GXTT - TT THÁNH LỄ CHÚA NHẬT - TUẦN XIII.TN NĂM B - 4h30-27/6/2021.

GXTT - TT THÁNH LỄ CHÚA NHẬT - TUẦN XIII.TN NĂM B - 4h30-27/6/2021.

 •   27/06/2021 05:47:00 AM
 •   Đã xem: 272
 •   Phản hồi: 0

Giáo Xứ Thánh Tuân

Thánh lễ trực tuyến 27.06.2021: Chúa Nhật 13 Thường Niên Năm B

Thánh lễ trực tuyến 27.06.2021: Chúa Nhật 13 Thường Niên Năm B

 •   27/06/2021 05:47:00 AM
 •   Đã xem: 417
 •   Phản hồi: 0

Giáo xứ Đaminh Ba Chuông SG

Trực tuyến: Thánh lễ 5g15 ngày 25/6/2021 :Thứ Sáu tuần 12 TN -Giáo phận Mỹ Tho.

Trực tuyến: Thánh lễ 5g15 ngày 25/6/2021 :Thứ Sáu tuần 12 TN -Giáo phận Mỹ Tho.

 •   25/06/2021 06:25:00 AM
 •   Đã xem: 296
 •   Phản hồi: 0

Cha Sở Chánh Tòa Giacôbê Hà Văn Xung chủ sự.

Trực tuyến: Thánh lễ 5g15 ngày 24/6/2021 | Thứ Năm tuần 12 TN

Trực tuyến: Thánh lễ 5g15 ngày 24/6/2021 | Thứ Năm tuần 12 TN

 •   24/06/2021 08:36:00 AM
 •   Đã xem: 197
 •   Phản hồi: 0

Giáo phận Mỹ Tho

05h00 | Thánh Lễ Trực Tuyến : Lễ Sinh Nhật Thánh Gio-an Tẩy Giả -Ngày 24.06.2021

05h00 | Thánh Lễ Trực Tuyến : Lễ Sinh Nhật Thánh Gio-an Tẩy Giả -Ngày 24.06.2021

 •   24/06/2021 04:31:00 AM
 •   Đã xem: 117
 •   Phản hồi: 0

Truyền Thông Giáo Phận Phú Cường

Thánh Lễ Trực Tuyến :THỨ BA SAU CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN - 18g00 | Ngày 22/6/2021

Thánh Lễ Trực Tuyến :THỨ BA SAU CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN - 18g00 | Ngày 22/6/2021

 •   22/06/2021 12:11:00 AM
 •   Đã xem: 112
 •   Phản hồi: 0

Trung Tâm Mục Vụ Giáo Phận Cần Thơ

Thánh Lễ Chúc Phong Đan Phụ Đan Viện Biển Đức Thiên An

Thánh Lễ Chúc Phong Đan Phụ Đan Viện Biển Đức Thiên An

 •   22/06/2021 12:03:00 AM
 •   Đã xem: 153
 •   Phản hồi: 0

Thánh Lễ Chúc Phong Đan Phụ Đan Viện Biển Đức Thiên An

Thánh Lễ sẽ được cử hành vào lúc 09g00 ngày 21.6.2021 tại Đan Viện Biển Đức Thiên An.

Trực tuyến: Thánh lễ Chúa Nhật XII - TN B Giáo phận Hà Tĩnh

Trực tuyến: Thánh lễ Chúa Nhật XII - TN B Giáo phận Hà Tĩnh

 •   20/06/2021 06:23:00 AM
 •   Đã xem: 287
 •   Phản hồi: 0

Giáo phận Hà Tĩnh

Thánh lễ 7g00 ngày 20.6.2021 Chúa Nhật XII mùa Thường Niên năm B.

Thánh lễ 7g00 ngày 20.6.2021 Chúa Nhật XII mùa Thường Niên năm B.

 •   20/06/2021 06:19:00 AM
 •   Đã xem: 168
 •   Phản hồi: 0

Gx Thanh Tam

Thánh Lễ Khấn Dòng 2021 tại Hội Dòng Mến Thánh Giá Huế

Thánh Lễ Khấn Dòng 2021 tại Hội Dòng Mến Thánh Giá Huế

 •   19/06/2021 04:58:00 AM
 •   Đã xem: 164
 •   Phản hồi: 0

Thánh Lễ Khấn Dòng 2021 tại Hội Dòng Mến Thánh Giá Huế

Thánh Lễ Tuyên Khấn Trọn Đời, Tạ Ơn Kim Khánh và Ngân Khánh Khấn Dòng sẽ được cử hành vào lúc 06g00 ngày 15.6.2021 do Đức TGM Giuse Nguyễn Chí Linh chủ tế.

05h00 Thánh Lễ Trực Tuyến Thứ Ba Tuần XI Thường Niên - Năm B Ngày 15.06.2021

05h00 Thánh Lễ Trực Tuyến Thứ Ba Tuần XI Thường Niên - Năm B Ngày 15.06.2021

 •   15/06/2021 09:05:00 AM
 •   Đã xem: 133
 •   Phản hồi: 0

Thánh Lễ Trực Tuyến : THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN - 18g00 - Ngày 14/6/2021

Thánh Lễ Trực Tuyến : THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN - 18g00 - Ngày 14/6/2021

 •   14/06/2021 08:00:00 PM
 •   Đã xem: 124
 •   Phản hồi: 0

Thánh Lễ Trực Tuyến Giáo Phận Cần Thơ
– Từ Thứ Hai đến Thứ Bảy : 18g00

GXTT- TT THÁNH LỄ THỨ HAI - TUẦN XI. TN NĂM B - 04:30 -14/6/2021.

GXTT- TT THÁNH LỄ THỨ HAI - TUẦN XI. TN NĂM B - 04:30 -14/6/2021.

 •   14/06/2021 06:11:00 AM
 •   Đã xem: 144
 •   Phản hồi: 0

Giáo Xứ Thánh Tuân

001 13 (1)

[TRỰC TIẾP:Thánh lễ 18h00 Chúa Nhật XI thường niên - Ngày 13/6/2021

 •   13/06/2021 05:54:00 PM
 •   Đã xem: 147
 •   Phản hồi: 0

Thánh lễ 18h00 Chúa Nhật XI thường niên do Đức TGM Giuse cử hành được truyền hình trực tiếp từ nhà thờ Chính tòa Hà Nội - Ngày 13/6/2021

Thánh Lễ Trực Tuyến | CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN - 5g30 -Ngày 13/6/2021

Thánh Lễ Trực Tuyến | CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN - 5g30 -Ngày 13/6/2021

 •   13/06/2021 08:43:00 AM
 •   Đã xem: 248
 •   Phản hồi: 0

Trung Tâm Mục Vụ Giáo Phận Cần Thơ

Thánh Lễ Trực Tuyến | CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN - 5g30 -Ngày 13/6/2021

Thánh Lễ Trực Tuyến | CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN - 5g30 -Ngày 13/6/2021

 •   13/06/2021 08:43:00 AM
 •   Đã xem: 249
 •   Phản hồi: 0

Trung Tâm Mục Vụ Giáo Phận Cần Thơ

Trực Tuyến Thánh Lễ Chủ Nhật Tuần XI TN - 11:30AM - 13/06/2021

Trực Tuyến Thánh Lễ Chủ Nhật Tuần XI TN - 11:30AM - 13/06/2021

 •   13/06/2021 12:47:00 AM
 •   Đã xem: 143
 •   Phản hồi: 0

Trung Tâm Công Giáo Việt Nam Thánh Vinh Sơn Liêm - Tổng Giáo Phận Melbourne, Úc Châu.

St Vincent Liem Centre - Vietnamese Catholic Centre, Flemington, Victoria, Australia.

TGP Sài Gòn trực tuyến thánh lễ ngày 12-6-2021: CN 11 TN năm B lúc 17:30 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

TGP Sài Gòn trực tuyến thánh lễ ngày 12-6-2021: CN 11 TN năm B lúc 17:30 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

 •   12/06/2021 01:30:00 PM
 •   Đã xem: 244
 •   Phản hồi: 0

Thánh lễ trực tuyến: KÍNH TRỌNG THỂ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU do Lm. Ignatio Hồ Văn Xuân chủ sự vào lúc 17:30 (17:00 lần chuỗi Mân Côi) ngày 12-6-2021 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn.

Thánh Lễ Trực Tuyến :Thứ Bảy Lễ Trái Tim Vô Nhiễm Đức Trinh Nữ Maria lúc 18g00, Ngày 12/6/2021

Thánh Lễ Trực Tuyến :Thứ Bảy Lễ Trái Tim Vô Nhiễm Đức Trinh Nữ Maria lúc 18g00, Ngày 12/6/2021

 •   12/06/2021 09:11:00 AM
 •   Đã xem: 128
 •   Phản hồi: 0

Trung Tâm Mục Vụ Giáo Phận Cần Thơ


Các tin khác

LIÊN KẾT WEB SITE

Các Giáo Phận

Giáo phận Bà Rịa
Giáo phận Ban Mê Thuột
Giáo phận Bắc Ninh
Giáo phận Bùi Chu
Giáo phận Cần Thơ
Giáo phận Đà Lạt
Giáo phận Đà Nẵng
Giáo phận Hải Phòng
Tổng Giáo phận Huế
Giáo phận Hưng Hóa
Giáo phận Kon Tum
Giáo phận Lạng Sơn
Giáo phận Long Xuyên
Giáo phận Mỹ Tho
Giáo phận Nha Trang
Giáo phận Phan Thiết
Giáo phận Phát Diệm
Giáo phận Phú Cường
Giáo phận Qui Nhơn
Giáo phận Thái Bình
Giáo phận Thanh Hóa
Tổng Giáo phận TP HCM
Giáo phận Vinh
Giáo phận Vĩnh Long
Giáo phận Xuân Lộc

Các Giáo Phận

Giáo phận Bà Rịa
Giáo phận Ban Mê Thuột
Giáo phận Bắc Ninh
Giáo phận Bùi Chu
Giáo phận Cần Thơ
Giáo phận Đà Lạt
Giáo phận Đà Nẵng
Giáo phận Hải Phòng
Tổng Giáo phận Huế
Giáo phận Hưng Hóa
Giáo phận Kon Tum
Giáo phận Lạng Sơn
Giáo phận Long Xuyên
Giáo phận Mỹ Tho
Giáo phận Nha Trang
Giáo phận Phan Thiết
Giáo phận Phát Diệm
Giáo phận Phú Cường
Giáo phận Qui Nhơn
Giáo phận Thái Bình
Giáo phận Thanh Hóa
Tổng Giáo phận TP HCM
Giáo phận Vinh
Giáo phận Vĩnh Long
Giáo phận Xuân Lộc
CÁC DÒNG TU 
Dòng Chúa Cứu Thế VN 
Dòng Đồng Công (Hoa Kỳ) 
Dòng Ngôi Lời 
Dòng Chúa Cứu Thế (Hoa Kỳ) 
Dòng Thánh Tâm Huế 
Dòng Lasan 
Tỉnh Dòng Đa Minh VN 
Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ 
Dòng Tên Việt Nam 
Dòng Phanxicô VN 
Giáo Hoàng Học Viện Piô X ( Đà Lạt ) 
Đại Chủng Viện Huế 
Đại Chủng Viện Vinh Thanh - GP Vinh 
Đại Chủng Viện Xuân Lộc 
Dòng Thánh Thể 
Dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ 
Đan Viện Biển Đức Thiên Tâm (Hoa Kỳ)
Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm Huế 
Dòng Mến Thánh Giá LA (gốc Phát Diệm) 
Dòng Đức Mẹ Trinh Vương 
Dòng Anh Em Đức Mẹ Lên Trời 
Dòng Đaminh Tam Hiệp 
Dòng Don Bosco 
Tu đoàn Tông Đồ Giáo Sĩ Nhà Chúa 
Dòng Thừa Sai Đức Tin VN 
Liên hiệp bề trên thượng cấp VN 
Dòng Nữ Tử Thánh Phaolô 
Dòng Đồng Công (Việt Nam) 
Dòng Chúa Thánh Thần 
Dòng Thừa Sai Bác Ái Chúa Kitô 
Dòng Truyền Giáo Thánh Carôlô - Scalabrini 
Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm Huế
Lời Chúa Hằng Ngày
Radio Công Giáo

 
Hằng Ngày

 


 
Tin mới nhất
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây