NHỮNG “ĐIỂM SÁNG” VÀ NHỮNG “ĐIỂM MỜ” CỦA THƯ CHUNG 2016 CỦA HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM

Thứ năm - 13/10/2016 15:31
14671113 1205946629478467 4679946760373239060 n
14671113 1205946629478467 4679946760373239060 n
 NHỮNG “ĐIỂM SÁNG” VÀ NHỮNG “ĐIỂM MỜ”
CỦA THƯ CHUNG 2016
CỦA HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM
 
 
Sau khi viết xong bài TÌM HIỂU THƯ CHUNG 2016 CỦA HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM, tôi đã gửi ngay cho các Tòa Giám mục của 26 giáo phận và danh sách độc giả của Nhóm LờiChúa2016 và một vài nhóm khác như Nhóm ái hữu Giáo hoàng Học viện Pio X Đà Lạt, Phong trào Cursillo Saigòn.
Tôi muốn viết thêm một bài nữa về Thư Chung 2016 HĐGMVN vì tôi muốn chia sẻ một vài nhận định cá nhân của mình về Thư Chung 2016 ấy để thể hiện lòng yêu mến Hội Thánh và lòng kính trọng các vị lãnh đạo cao nhất của  Hội thánh tại Việt Nam của tôi. Tôi muốn nói đến những “điểm sáng” và cả những “điềm mờ” của Thư Chung mới được công bố sau Đại Hội lần thứ 13 của HĐGMVN. 
Mong đuợc nhiều người lắng nghe, suy nghĩ và đồng cảm.
Gr Nguyễn Văn Nội
                                                                                                  
 
I. BỐI CẢNH CỦA THƯ CHUNG 2016 CỦA HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM
Để hiểu đầy đủ về Thư Chung 2016 HĐGMVN trước hết chúng ta phải hiểu bối cảnh, xã hội và giáo hội, của văn bản ấy. Thư Chung 2016 HĐGMVN được khai sinh trong  bối cảnh sau đây:
1.1 Từ ngày 03 tháng 10 đến ngày 07 tháng 10 năm 2016 Hội đồng Giám Mục Việt Nam tổ chức Đại Hội lần thứ 13 tại Trung Tâm Mục Vụ Sài-gòn, với sự tham dự của tất cả các Hồng Y, Tổng Giám Mục và Giám mục của 26 giáo phận thuộc Giáo hội Việt Nam.
 
1.2 Đại hội 13 của HĐGMVN diễn ra vào cuối “Năm Thánh Lòng Thương Xót” và cũng là Năm “Tân Phúc Âm hóa đời sống xã hội” mà HĐGMVN đã chọn làm đường hướng mục vụ cho năm 2016 này.
 
1.3 Đại hội 13 của HĐGMVN diễn ra trong bối cảnh xã hội và đất nước ngổn ngang trăm chuyện tồi tệ.  [Xin đọc  bài của ông Nguyễn Vữu Vinh ở phần ghi  chú ở cuối bài này (1)]
 
1.4 Đại hội 13 của HĐGMVN có trách nhiệm bầu lại các vị chức sắc của mình vào Ban Thường Vụ và vào các chức Chủ Tịch các Ban trực thuộc HĐGMVN. Bốn Giám mục đã được bầu vào Ban Thường Vụ và 17 Giám mục khác được bầu làm chủ tịch 17 Ban mục vụ trực thuộc HĐGMVN, cho nhiệm kỳ 3 năm 2017-2019. Trong bốn Giám mục của Ban Thường Vụ, có 3 Giám mục mới được bầu và 1 Giám mục của Ban Thường vụ mãn nhiệm. Trong 17 Giám mục chủ tích các Ủy ban trực thuộc HĐGMVN chỉ có  5 vị mới, còn 12 vị được lưu nhiệm (2).
 
1.5 Đại Hội 13 của HĐGMVN có trách nhiệm vạch ra đường hướng mục vụ cho 3 năm sắp tới 2017-2018 và 2019. Đường hướng mục vụ ấy được diễn tả trong Thư Chung. Thư Chung được công bố vào ngày bế mạc Đại Hội (chiều 07/10/2016).
 
II. NHỮNG “ĐIỂM SÁNG” VÀ NHỮNG “ĐIỂM MỜ” CỦA THƯ CHUNG 2016 CỦA HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM
2.1 NHỮNG “ĐIỂM SÁNG” CỦA THƯ CHUNG 2016 CỦA HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM:
TC 2016 HĐGMVN có 3 “điểm sáng” sau đây:
“Điểm sáng thứ nhất”: Thư Chung 2016 của HĐGMVN  đã nói lên tình hình thực tế của xã hội Việt Nam hiện nay  với đủ thứ tệ nạn. Và đã chỉ ra một số nguyên nhân (TC số 2-3), một cách chính xác. Đây chính là điểm sáng đầu tiên của Thư Chung 2016.
 
“Điểm sáng thứ hai”: Trong Thư Chung 2016, HĐGMVN đã thẳng thắn nói lên nguyện vọng của mình và của dân chúng với nhà cầm quyền. “Ước mong nhà cầm quyền lắng nghe những nguyện vọng chính đáng của người dân cũng như những góp ý chân thành của các nhân sĩ, trí thức, để thực sự xây dựng một xã hội công bằng, dân chủ và văn minh mà mọi người mong ước.”
 
“Điểm sáng thứ ba”: Khi chọn “mục vụ gia đình” làm đề tài hay đường hướng mục vụ cho 3 năm tới (2017-2019), HĐGMVN đã chọn đúng và phù hợp với đường hướng chung của Hội thánh Công giáo toàn cầu và Hội thánh Công giáo Châu Á.
 
2.2 NHỮNG “ĐIỂM MỜ” CỦA THƯ CHUNG 2016 CỦA HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM
TC 2016 HĐGMVN có 5 “điểm mờ” sau đây:
“Điểm mờ thứ nhất”: Khi đế cập đến các nguyên nhân của các tệ nạn trong xã hội nước ta, HĐGMVN đã không đi đến cùng trong phân tích của mình, mà chỉ nói nửa vời nên không chỉ ra được NGUYÊN NHÂN của các NGUYÊN NHÂN, đó là cái gì? đó là những người nào? Các nguyên nhân được nêu ở số 2 Thư Chung chỉ là các nguyên nhân “con”, chứ không phải là nguyên nhân “mẹ” tức nguyên nhân của các nguyên nhân, tức căn nguyên của mọi việc.
Nếu người ta không giải quyết được nguyên nhân “mẹ” thì không bao giờ người ta giải quyết được những hậu quả là các tệ nạn xã hội đang tác động trên mọi khía cạnh xã hội. 
Ví dụ: HĐGMVN đề cấp đến xu hướng dùng bạo lực để giải quyết vấn đề chứ không dùng lắng nghe và đối thoại thi căn nguyên nằm ở đâu? – Thưa căn nguyên vấn đề là chế độ chuyên chế, là nguyên lý đấu tranh giai cấp.
Người ta tự hỏi tại sao HĐGMVN không vạch mặt chỉ tên các nguyên nhân “mẹ” của tình trạng xã hội tồi tệ hiện nay, có phải vì các HĐGMVN không thấy hay vì các ngài tế nhị không muốn làm mất lòng những người cầm quyền hay vỉ các ngài sợ bị trù dập? Thật khó có câu trả lời thỏa đáng.
Nhưng theo tôi thì bao lâu HĐGMVN chưa vạch ra cho nhà cầm quyền và cho dân chúng biết nguyên nhân sâu xa (hay nguyên nhân mẹ) của tất cả mọi tệ nạn trong xã hội ta hiện nay thì bấy lâu HĐGMVN chưa làm tròn trách nhiệm của mình trước lịch sử.
              
“Điểm mờ thứ hai”: Khi nói lên ước mong với nhà cầm quyền, tiếc là HĐGMVN đã lên tiếng một cách quá nhẹ nhàng, làm sao lay chuyển được những người cầm quyền của nước ta hiện nay. Nạn tham nhũng, cửa quyền, ức hiếp dân vẫn hoành hành, đâu phải cán bộ cộng sản không được cấp trên giáo dục, kêu gọi, răn đe, trừng trị…. Vậy mà họ đâu có sợ.
Vậy thì một lời kêu gọi nhẹ như bông hồng của HĐGMVN làm sao lọt vào tai những quan tham, đầu đặc sệt, tim khô cứng?  
 
“Điểm mờ thứ ba”: Trong TC 2016 HĐGMVN không nhắc gì tới  năm “Tân Phúc âm đời sống xã hội” ? Không hiểu sao lại xẩy ra chuyện này? Tại vì HĐGMVN không chú trọng đến “Năm Tân Phúc âm hóa đời sống xã hội” hay HĐGMVN không có gì để tổng kết về năm này?
 
“Điểm mờ thứ bốn”:  Phần trình bày về chủ đề cho năm 2017 thì còn quá sơ sài  Không biết các Giám mục sẽ nói gì trong Tâm Thư gửi đến mọi gia đình?
 
“Điểm mờ thứ năm”: HĐGMVN không chỉ thị cho các Ủy Ban trực thuộc HĐGMVN có liên quan trách nhiệm trong việc triển khai đường hướng mục vụ gia đình trong 3 năm tới. Các Ủy Ban có liên quan với mục vụ gia đình là UBMV Giáo Dân, UBMV Giới Trẻ và Thiều Nhi, UB Giáo Dục Công Giáo, UB Giáo Lý Đức Tin, UBMV Gia Đình, UB Thánh Kinh, UB Loan Báo Tin Mừng, UB Phụng Tự v.v… Giá như HĐGMVN lập một liên Ủy Ban phụ trách công việc này thì hay biết mấy. Điểm yếu của Hội thánh Việt Nam là có đường hướng mục vụ rất tốt nhưng rất yếu ở khâu thực hành, vì không có nhóm người nào được giao trọng trách triển khai, đôn đốc, kiếm tra, báo cáo, sơ kêt, tổng kết. Thành ra ai muốn làm thì làm, ai không muốn làm thì không làm!
 
III. TẠM KẾT
   Nếu chúng ta mừng vui về Thư Chung 2016 của HĐGMVN đã có tiến bộ, thì điều chúng ta mong đợi vẫn là việc triển khai, thực hiện Thư Chung ấy. Dĩ nhiên trách nhiệm là của mọi thành phần dân Chúa, nhưng trách nhiệm lớn nhất vẫn luôn luôn thuộc về những người đã soạn ra bức thư và ban bố nó cho cộng đồng Dân Chúa.
  Kinh nghiêm nói nhỏ vào tai chúng ta rằng WAIT AND SEE: HÃY ĐỢT ĐẤY!
  Sài gòn, ngày 12 tháng 10 năm 2016
   Giêrônimô Nguyễn Văn Nội
 
 
============
(1) Hoàn cảnh xã hội, đất nước trước Đại hội XIII
Tình hình đất nước ngày càng bấn loạn, hệ thống chính trị với sự "thống nhất lãnh đạo của Đảng cộng sản", nhưng từ trên xuống dưới đang lao đao với nạn "sứ quân", đấu đá, chia rẽ, bè phái và lợi ích nhóm... Việc thanh toán lẫn nhau đã từ âm mưu, khẩu chiến, ném đá giấu tay hạ bệ lẫn nhau đã chuyển sang sử dụng súng và bằng nhiều biện pháp bạo lực khác nhau.
Đất nước vào thời kỳ khó khăn, kinh tế sa sút, thất nghiệp tăng cao và nợ công tăng vùn vụt. Nhà nước lâm vào tình trạng nợ cao như núi, vay không đủ để trả nợ cũ...
Sau hàng chục năm đảng hô hào chống tham nhũng, hối lộ thì đã trở thành "quốc nạn". Cho đến gần đây, nhà nước đã xác nhận "tham nhũng vẫn ổn định".
Hệ thống quan chức, người ăn lương của  dân đã vượt kỷ lục thế giới nhiều lần, với tỷ lệ 11 triệu người ăn lương trên tổng số 90 triệu người dân. Trong khi cả nước Mỹ, chỉ 2,7 triệu người ăn lương trên 330 triệu người dân. Trong số 11 triệu người ăn lương, thì quan chức chính phủ đã khẳng định có 1/3 "sáng cắp ô đi, tối cắp về" - nghĩa là chẳng có tác dụng gì cho người dân ngoài việc hưởng lương bổng từ đồng tiền thuế của họ.
Tài nguyên khoáng sản đất nước sau thời gian dài bị bán đổ bán tháo, nay đã cạn kiệt.
Đời sống xã hội ngày càng đối diện với sự xuống cấp thảm hại như điều ắt có và hiển nhiên phải xảy ra bởi một hệ thống lấy Chủ nghĩa Mác - Lenin vốn tôn sùng bạo lực và điều hành bằng sự dối trá.
Nạn ô nhiễm môi trường trở nên nghiêm trọng và đặc biệt thảm họa môi trường Biển Miền trung như một cú giáng vào hàng triệu người dân và đất nước Việt Nam. Thảm họa đó không chỉ đe dọa hiện tại mà còn cả tương lai dài, không chỉ đe dọa cuộc sống kinh tế người dân mà còn đe dọa sự tồn vong của nòi giống Việt.
Và hẳn nhiên, trong bối cảnh đó, đời sống người dân vốn lầm than, nay càng trở nên cơ cực với hàng hà sa số các loại thuế, phí đổ lên đầu.
[Nguyễn Hữu Vinh, “Hội đồng Giám mục Việt Nam khóa XII: những ưu tư và hy vọng” đăng trên mạng Công giáo Việt Nam.]
 
 
(2) Ban Thường Vụ HĐGMVN nhiệm kỳ 2016-2019
 
Chức vụ Nhiệm kỳ trước Nhiệm kỳ 2016-2019
Chủ tịch HĐGMVN TGM Bùi Văn Đọc GM Nguyễn Chí Linh (mới)
Phó chủ tịch HĐGMVN TGM Lê Văn Hồng GM Nguyễn Năng (mới)
Tổng Thư Ký HĐGM GM Hoàng Văn Đạt GM Nguyễn Văn Khảm (mới)
P.Tổng TKý HĐGMVN GM Nguyễn Văn Khảm GM Vũ Văn Thiên (mới)
 
 
Chủ Tịch các Ủy Ban trực thuộc HĐGMVN nhiệm kỳ 2016-2019
 
Ủy Ban Nhiệm kỳ trước Nhiệm kỳ 2016-2019
1.Giáo Lý Đức Tin GM Nguyễn Năng TGM Bùi Văn Đọc (mới)
2.Thánh Kinh GM GM Võ Đức Minh GM GM Võ Đức Minh
3.Phụng Tự GM Trần Đình Tứ  GM Nguyễn Hồng Sơn (mới)
4.Nghệ Thuật Thánh GM Nguyễn Văn Khôi  GM Nguyễn Văn Khôi  
5.Thánh Nhạc GM Nguyễn Văn Bản GM Nguyễn Văn Bản
6.Loan Báo Tin Mừng GM Nguyễn Hữu Long  GM Nguyễn Hữu Long 
7. Giáo Sĩ Chủng Sinh GM Vũ Huy Chương GM Vũ Huy Chương
8.Tu Sĩ GM Nguyễn Văn Đệ GM Nguyễn Văn Đệ
9.Giáo Dân GM Trần Xuân Tiếu GM Trần Văn Toản (mới)
10.Truyền Thông Xã hội  GM Nguyễn  Tấn Tước GM Nguyễn Tấn Tước
11.Giáo Dục Công giáo GM Đinh Đức Đạo GM Đinh Đức Đạo
12.MV Giới Trẻ và TN GM Vũ Văn Thiên GM Nguyễn Văn Viên  (mới)
13.Văn Hóa GM Vũ Duy Thống  GM Vũ Duy Thống 
14.Công Lý và Hòa Bình GM Nguyễn Thái Hợp  GM Nguyễn Thái Hợp 
15.Mục Vụ Gia Đình GM Châu Ngọc Tri GM Châu Ngọc Tri
16. B.Ái Xã Hội và Caritas GM Vũ Đình Hiệu GM Vũ Đình Hiệu
17.Mục Vụ Di Dân GM Nguyễn Chí Linh GM Đỗ Mạnh Hùng (mới)
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
LIÊN KẾT WEB SITE

Các Giáo Phận

Giáo phận Bà Rịa
Giáo phận Ban Mê Thuột
Giáo phận Bắc Ninh
Giáo phận Bùi Chu
Giáo phận Cần Thơ
Giáo phận Đà Lạt
Giáo phận Đà Nẵng
Giáo phận Hải Phòng
Tổng Giáo phận Huế
Giáo phận Hưng Hóa
Giáo phận Kon Tum
Giáo phận Lạng Sơn
Giáo phận Long Xuyên
Giáo phận Mỹ Tho
Giáo phận Nha Trang
Giáo phận Phan Thiết
Giáo phận Phát Diệm
Giáo phận Phú Cường
Giáo phận Qui Nhơn
Giáo phận Thái Bình
Giáo phận Thanh Hóa
Tổng Giáo phận TP HCM
Giáo phận Vinh
Giáo phận Vĩnh Long
Giáo phận Xuân Lộc

Các Giáo Phận

Giáo phận Bà Rịa
Giáo phận Ban Mê Thuột
Giáo phận Bắc Ninh
Giáo phận Bùi Chu
Giáo phận Cần Thơ
Giáo phận Đà Lạt
Giáo phận Đà Nẵng
Giáo phận Hải Phòng
Tổng Giáo phận Huế
Giáo phận Hưng Hóa
Giáo phận Kon Tum
Giáo phận Lạng Sơn
Giáo phận Long Xuyên
Giáo phận Mỹ Tho
Giáo phận Nha Trang
Giáo phận Phan Thiết
Giáo phận Phát Diệm
Giáo phận Phú Cường
Giáo phận Qui Nhơn
Giáo phận Thái Bình
Giáo phận Thanh Hóa
Tổng Giáo phận TP HCM
Giáo phận Vinh
Giáo phận Vĩnh Long
Giáo phận Xuân Lộc
CÁC DÒNG TU 
Dòng Chúa Cứu Thế VN 
Dòng Đồng Công (Hoa Kỳ) 
Dòng Ngôi Lời 
Dòng Chúa Cứu Thế (Hoa Kỳ) 
Dòng Thánh Tâm Huế 
Dòng Lasan 
Tỉnh Dòng Đa Minh VN 
Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ 
Dòng Tên Việt Nam 
Dòng Phanxicô VN 
Giáo Hoàng Học Viện Piô X ( Đà Lạt ) 
Đại Chủng Viện Huế 
Đại Chủng Viện Vinh Thanh - GP Vinh 
Đại Chủng Viện Xuân Lộc 
Dòng Thánh Thể 
Dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ 
Đan Viện Biển Đức Thiên Tâm (Hoa Kỳ)
Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm Huế 
Dòng Mến Thánh Giá LA (gốc Phát Diệm) 
Dòng Đức Mẹ Trinh Vương 
Dòng Anh Em Đức Mẹ Lên Trời 
Dòng Đaminh Tam Hiệp 
Dòng Don Bosco 
Tu đoàn Tông Đồ Giáo Sĩ Nhà Chúa 
Dòng Thừa Sai Đức Tin VN 
Liên hiệp bề trên thượng cấp VN 
Dòng Nữ Tử Thánh Phaolô 
Dòng Đồng Công (Việt Nam) 
Dòng Chúa Thánh Thần 
Dòng Thừa Sai Bác Ái Chúa Kitô 
Dòng Truyền Giáo Thánh Carôlô - Scalabrini 
Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm Huế
Lời Chúa Hằng Ngày


Radio Tín Thác
 
Radio Công Giáo

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây