GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HÔN NHÂN

Chủ nhật - 24/09/2017 06:46
GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HÔN NHÂN
GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HÔN NHÂN
Bài của Lm. JB. Lê Ngọc Dũng


1. Phép chuẩn hôn nhân khác đạo, được hay không?

Hỏi: 
Thưa Cha. Theo như Luật Công Giáo thì có thể xin làm Phép Chuẩn để tiến hành hôn lễ cho Hôn nhân khác đạo. Nhưng khi xin được làm phép chuẩn các Cha lại không đồng ý, dù không có ngăn trở khác.

Giải đáp:
Trước tiên cần hiểu "phép chuẩn" là gì. Đúng ra nó không phải là một phép được hiểu như là một "nghi thức" hay một "lễ". Đó là sự "miễn chuẩn", được hiểu là một sự cho phép được nới lỏng hay miễn việc tuân giữ một luật.
Luật Giáo Hội quy định khác đạo là một ngăn trở tiêu hôn (đ. 1086#1). Tuy nhiên ngăn trở này có thể được miễn chuẩn để cho người công giáo có thể kết hôn với người lương.
Ở trong Giáo phận, thẩm quyền ban là Đấng Bản Quyền (ĐGM, cha Tổng Đại Diện, cha Đại Diện GM). Ngài có thể ban miễn chuẩn khi có lý do chính đáng. Trong trường hợp con nếu cha sở thấy không có lý do chính đáng thì (tuy ngài không có thẩm quyền ban) ngài có thể góp ý với Đấng Bản quyền là không ban miễn chuẩn.
Sự ban phép được miễn chuẩn hay là không thì có khác nhau  tùy vào hoàn cảnh và sự điều hành của mỗi giáo phận. Ví dụ như một số Giáo phận có quy định là không chuẩn hôn nhân khác đạo đối với hôn nhân có người ngoại quốc hay người lương từ một giáo phận khác. Một số giáo phận khác lại dễ dàng cho chuẩn. Sự khác biệt như vậy là không trái với quy tắc của luật vì Giáo Luật vẫn để cho Đấng Bản Quyền có quyền lãnh đạo tùy theo hoàn cảnh của mỗi địa phương.

2. Kết hôn ngoài nhà thờ, phép giao
Hỏi:
Thưa cha, con là con gái có đạo năm nay con 27 tuổi,con và bạn con quen nhau đã 5 năm và giờ tụi con có ý định kết hôn với nhau,con cũng đã nói với anh và gia đình anh về việc đạo ai nấy giữ,nhưng gia đình anh là Phật gốc nên không đồng ý cho anh vô nhà thờ làm phép chuẩn khác đạo. Giờ con phải làm sao ạ? Tụi con có thể làm phép chuẩn khác đạo tại địa điểm nào ngoài nhà thờ không ạ? Với lại nếu tụi con không vô nhà thờ thì nhà con có bị mất phép thông công và bà con có đạo không đi dự lễ cưới gia tiên của tụi con không ạ? Con cám ơn cha!

Giải đáp:
Cần phân biệt kết hôn: trong nhà thờ, ngoài nhà thờ, ngoài luật đạo.
Kết hôn trong nhà thờ lại có hai dạng: trong Thánh Lễ và ngoài Thánh lễ. Kết hôn ngoài Thánh Lễ, ở Việt Nam gọi là "phép giao".
Kết hôn khác đạo thường được làm trong nhà thờ nhưng ngoài thánh lễ. Đây vẫn là một kết hôn theo luật Công Giáo. Trong trường hợp con nêu ra thì cha Sở có thể cử hành nghi thức kết hôn theo Giáo Luật tại một nơi thích hợp khác ngoài nhà thờ mà ngài không cần xin phép Đấng Bản Quyền Địa Phương (đ. 1118#3).
Nếu con tự ý kết hôn chỉ theo nghi thức dân sự có nghĩa là con kết hôn ngoài luật đạo thì hôn nhân của con vô hiệu vì thiếu thể thức giáo luật (đ. 1117). Khi đó, con bị coi là rối hôn phối, không được rước lễ.
Bị cấm không được rước lễ không có nghĩa là bị "dứt phép thông công". Tuy nhiên, đây là nói theo luật chung của Giáo Hội. Mỗi giáo phận thường có luật riêng quy định. Nếu con cử hành hôn phối ngoài luật đạo thì những người tham gia hay dự đám cưới có thể bị phạt vạ theo quy định của luật riêng địa phương. Con nên hỏi thăm cha sở cho rõ hơn về khoản phạt vạ này.
Ngoài ra trong trường hợp của con, Giáo Hội cũng dự liệu có luật miễn chuẩn thể thức ở điều 1127#2, nhưng chỉ được ban miễn chuẩn khi có khó khăn nghiêm trọng. Ở Việt Nam ít thấy Đấng Bản Quyền ban miễn chuẩn thể thức giáo luật.

3. Có được gỡ hôn nhân khác đạo đã được chuẩn không?
Hỏi:
Cha kính mến,
Con có một người bạn, anh ta là người công giáo chưa có vợ, nay anh ấy muốn kết hôn với một người ngoại đạo.
Cô ấy có chồng và đã ly di. Hôn phối trước của cố ấy như thế này: Chồng của cô ấy là người công giáo. chồng cô ấy và cô ấy chỉ làm phép chuẩn, đạo ai người đó giữ.
Hiện nay bạn của con muốn kết hôn với cô ấy và cô ấy chịu theo đạo. trường hợp như vậy thì cô ấy có được gỡ hôn phói trước không? Bạn con kết hôn với cô ấy theo luật giáo hội thì có bi ngăn trở gì không? Xin Cha giúp con hiểu về trường hợp này.
Giải đáp:
Một  kết hôn giữa người lương và có đạo đã được chuẩn ngăn trở khác đạo đã tạo thành một dây hôn phối vĩnh viễn. Nó tạo thành ngăn trở tiêu hôn cho hôn nhân sau. Việc theo đạo sau đó của người lương cũng không làm cho dây hôn phối này bị tiêu hủy. Do đó, dù người lương này theo đạo cũng không thể kết hôn mới.

Tuy nhiên, dây hôn phối này có thể được Đức Giáo Hoàng tháo gỡ qua việc ngài ban Đặc ân Đức Tin (in Favorem Fidei, xem huấn thị của Tòa Thánh tại: http://giaoluatconggiao.com/VAN-KIEN/huan-thi-ve-giai-go-hon-phoi-nho-dac-an-duc-tin-30.html) Ở Việt Nam được biết là chưa có Giáo phận nào đã bắt đầu xúc tiến việc xin đặc ân này. Lý do là vì thủ tục khá phức tạp, phải qua giai đoạn điều tra tương tự như vụ án hôn phối để xem có thỏa mãn những yêu cầu Tòa Thánh đòi hỏi không. Văn bản gởi qua Tòa Thánh phải viết bằng tiếng Anh hay Pháp, Ý...
Nguyên việc giải quyết các vụ án hôn phối để đáp ứng nhu cầu chính đáng của tín hữu Việt Nam, các Tòa án hôn phối hiện nay còn chưa có đủ nhân sự và khả năng để đáp ứng. Vì vậy, việc xin Đức Giáo Hoàng đặc Ân Đức Tin để giải gỡ hôn phối này ở Việt Nam chưa được thực hiện.

4. Ngăn trở họ thiêng liêng, con nuôi, họ pháp tộc
 
Hỏi: 
 Mẹ con đỡ đầu 1 người con gái của người khác cho con hỏi con có thể lấy người con gái mà mẹ con đỡ đầu được không?
 
Giải đáp:
Chỉ trong Bí tích Rửa tội mà thôi, giữa người đỡ đầu và người được đỡ đầu được hình thành họ thiêng liêng qua việc đỡ đầu.
Bộ Giáo luật cũ, ban hành năm 1917, qui định mối liên hệ họ hàng thiêng liêng giữa người được rửa tội và người đỡ đầu là có ngăn trở tiêu hôn.
Bộ Giáo Luật mới, 1983 hiện hành, đã hủy bỏ ngăn trở tiêu hôn và cấm hôn đối với họ thiêng liêng này.
Đối với việc nhận con nuôi, luật mới chỉ quy định ngăn trở tiêu hôn đối với họ pháp lý, được hình thành qua việc nhận con nuôi được pháp lý công nhận (x. GL 1094), được gọi là "họ pháp tộc".
"Họ pháp tộc", gây ngăn trở tiêu hôn hàng dọc 1 bậc, nghĩa là giữa cha mẹ và con nuôi; và hàng ngang 2 bậc, nghĩa là giữa con nuôi và con ruột.
Tuy nhiên, nếu mới chỉ nhận con nuôi qua miệng hay văn bản dân sự mà không có sự công nhận của chính quyền theo luật quốc gia hay giáo quyền trong luật giáo hội thì không tạo thành "họ pháp tộc", không gây ngăn trở tiêu hôn.

5. Xin miễn chuẩn hôn nhân khác đạo ở giáo xứ, giáo phận khác

Hỏi: 
Con và người yêu con yêu nhau được 3 năm, chúng con cùng làm việc tại Sài Gòn. Người yêu con bên Phật Giáo và gia đình không cho theo Đạo Công Giáo, chúng con đã học Giáo Lý Hôn Nhân. Chúng con về quê con xin Cha Xứ xin thực hiện Phép Chuẩn, thì Cha Xứ nói là Cha không xin thực hiện Phép Chuẩn. Vậy cho con hỏi Cha Xứ làm như vậy có đúng với luật Hội Thánh không ạ?
- Sau đó, con có xin Cha Xứ ở địa phận Sài Gòn để xin Phép Chuẩn thì được Cha đồng ý, với điều kiện là có giấy giới thiệu từ Cha Xứ quê con, nhưng Cha Xứ vẫn không đồng ý.
- Giả sử Tòa Giám Mục địa phận quê con không châp nhận yêu cầu xin Phép Chuẩn của con, thì con có thể nhờ Tòa Giám Mục địa phận Sài Gòn giúp đỡ không ạ?

Giải đáp:
Cha xứ nếu vẫn làm theo ý hay quy định của Đấng Bản Quyền về sự miễn chuẩn hôn nhân khác đạo trong giáo phận, thì việc ngài không cho chuẩn là vẫn hợp luật.
Nếu cha sở quê con không chấp nhận cho chuẩn thì con có thể xin miễn chuẩn và cử hành lễ cưới tại giaó xứ khác, miễn là đã tạm trú ở nơi đó được một tháng trở lên. Vậy thì cha sở ở Sài Gòn, nơi con tạm trú, có quyền, có thể nhận cử hành chứng hôn cho con.
Cha sở ở Sài Gòn sẽ phải lập hồ sơ, thực hiện tiến trình xin chuẩn ở Bản Quyền Sài Gòn và điều tra hôn phối. Giấy giới thiệu của cha xứ quê con là cần thiết, con phải xin. Tuy nhiên, khi cha sở quê con không chịu cấp giấy giới thiệu và ngay cả không chịu rao theo giấy của cha Sài Gòn gởi rao thì cha sở ở Sài Gòn vẫn có thể cử hành hôn phối một cách hữu hiệu và hợp luật. Cha sở quê con chỉ có thể góp ý hay cung cấp thông tin trở ngại cho việc kết hôn cho cha sở ở Sàigòn được biết chứ không có quyền quyết định là cho hay không cho kết hôn (xem bài Cẩm Nang: Năng Quyền Chứng Hôn). Năng quyền chứng hôn và trách nhiệm chứng hôn thuộc về cha sở nơi cử hành, tức là cha sở ở Sài Gòn nếu ngài chấp nhận chứng hôn cho các con.

6. Sống chung, không quan hệ tình dục, có tội không?

Hỏi:
Thưa cha con có một thắc mắc muốn nhờ cha làm rỏ. 
Con và bạn gái con sắp cưới. Trước lúc cưới ít tháng thì tụi con có ở chung với nhau, nhưng không có quan hệ tình dục mà có ý giữ gìn cho nhau, như vậy có mắc tội không thưa cha?
Giải đáp: 
Xét về nguyên tắc luân lý thì con không có tội. Tuy nhiên, về mặt mục vụ, sự sống chung ngoài hôn nhân sẽ gây cớ vấp phạm (scandal) nên các cha sở có thể chế tài như là không cử hành đám cưới mà chỉ làm phép giao, trừ khi sự sống chung là ở nơi xa, ít người biết, không gây scandal. Sự chế tài này cũng có cơ sở theo Lời Chúa dạy là đừng gây cớ vấp phạm.

7. Dùng dụng cụ trợ giúp tình dục
Hỏi:
Tôi là một dự tòng, đang theo học giáo lý hôn nhân.
Trong giáo lý hôn nhân có dạy, quan hệ vợ chồng phải dựa trên sự khiết tịnh.
Tôi là một người trẻ, ảnh hưởng nhiều lối sống hiện đại, và sắp tiến đến hôn nhân gia đình. Tôi xin phép được hỏi, nếu trong chuyện quan hệ vợ chồng, mục đích quan trọng là sự kết hợp vợ và chồng thành 1 để duy trùy nòi giống, nhưng nếu trong lúc quan hệ, vợ chồng có được phép sử dụng những vật dụng như gel, máy rung massage..( nhưng chỉ trong chừng mực nhất định chứ ko lạm dụng và thô bạo) vì đôi khi vợ chồng cũng cần những điều mới lạ. Xin phép hỏi như vậy có phạm tội không.

Giải đáp:

Hành vi tình dục trong đời sống vợ chồng, sự khoái lạc và sự sinh sản của nó là điều Thiên Chúa - Đấng Tạo Hóa dựng nên. Nó là tốt đẹp chứ không xấu xa. Tuy nhiên, đối với con người thì cần sự khiết tịnh nữa.
Sự khiết tịnh vợ chồng khó mà diễn tả hết ý nghĩa, nhưng luôn có nét chính yếu là tôn trọng nhân phẩm của mình cũng như người bạn đời, không coi người kia như sự vật để thỏa mãn tình dục của mình. Người này không được ép buộc người kia làm những hành vi trái ý muốn họ. Nguyên tắc là vợ chồng phải yêu thương, tôn trọng và trao ban cho nhau chính bản thân mình.
Việc dùng những phương tiện để trợ giúp hành vi tình dục thêm hoàn hảo là không có tội. Tất nhiên khi đi quá mức độ thì có tội. Mức độ này như thế nào là do tự lương tâm mình phán xét về sự tôn trọng chính bản thân mình cũng như tôn trọng người bạn đời. Ngoài tội luân lý còn phải xét đến tội làm hại sức khỏe cho mình hay cho người bạn đời, cho thai nhi nữa.

8- Kết hôn khác đạo với người ngoại quốc
Hỏi:
Con vừa mới đăng ký kết hôn với người nước ngoài ngoại đạo. Nhưng khi vào xin Cha sở để được đăng ký kết hôn khác đạo (vì bạn đời của con không biết tiếng việt và tiếng anh nên không thể học giáo lý và theo đạo) cha sở không cho phép . Vậy bây giờ con phải làm sao để được giáo hội công nhận. Chúng con hiện tại bên đời đã đăng ký kết hôn rồi nhưng bên đạo lại không đồng ý . Con đang rất khổ sở. xin cha hướng dẫn giúp con

Giải đáp:
Khác đạo là một ngăn trở tiêu hôn. Quyền miễn chuẩn ngăn trở này thuộc Đấng bản Quyền, tức là Đức Giám Mục, cha Tổng Đại Diện, cha Đại Diện Giám Mục. Mặt khác, cũng tùy theo quy định của Giáo phận là có ban miễn chuẩn khác đạo cho trường hợp kết hôn với người ngoại quốc hay không. Một số giáo phận có quy định không ban miễn chuẩn, có lẽ  vì thấy quá khó khăn trong việc điều tra tình trạng thong dong của người ngoại quốc.
Ngoài ra, khi ban ơn miễn chuẩn Đấng Bản quyền phải thấy có lý do chính đáng và vì lợi ích các linh hồn.
Cha chỉ có thể cho những thông tin tổng quát như vậy. Việc mục vụ hôn nhân khác đạo tùy thuộc vào Đức Giám Mục địa phương và cha sở.

9- Học giáo lý dự tòng ngắn hạn
 Hỏi: 
Dạ thưa Cha!
Vậy bây giờ bạn đời của con đi học giáo lý và theo đạo Thiên Chúa thì Cha sở chỗ con  có quyền chấp nhận và đồng ý làm phép cưới cho chúng con không ạ.
Và nếu như đi học giáo lý thì bạn đời của con có được học đơn giản và ít hơn đựơc không ạ. Vì bạn đời của con không biết Tiếng Việt và Tiếng Anh nên để hiểu hết và nắm rõ thì là rất khó..
Mong Cha cho con lời khuyên. 

Con cảm ơn Cha
Giải đáp:
Người muốn theo đạo phải qua thời gian dự tòng ít là 6 tháng (đôi khi rút xuống còn ba tháng), không những để học giáo lý mà còn thực tập sống đức tin. Vì vậy, không chấp nhận rút ngắn, trừ trường hợp nguy tử hay vì lý do nghiêm trọng nào đó. Việc ảnh xin học đạo với thời gian ngắn hầu như là không được. 
Tốt nhất là anh ấy xin học đạo cho đủ thời gian dự tòng ở quốc gia của ảnh.
Trong trường hợp giáo phận  con không có quy định là không ban miễn chuẩn cho hôn  nhân khác đạo với người ngoại quốc, thì nếu muốn, con có thể thuyết phục cha sở của con bằng cách là đòi anh ấy có một chứng nhận là không có gì ngăn trở kết hôn được cấp bởi cha sở ngoại quốc của giáo xứ, nơi mà ảnh đang cư ngụ (ảnh phải liên lạc để nhờ giúp). Hoặc chúng con tìm và nhờ một linh mục người Việt Nam đang ở quốc gia đó bảo đảm tình trạng thong dong kết hôn của ảnh.

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
LIÊN KẾT WEB SITE

Các Giáo Phận

Giáo phận Bà Rịa
Giáo phận Ban Mê Thuột
Giáo phận Bắc Ninh
Giáo phận Bùi Chu
Giáo phận Cần Thơ
Giáo phận Đà Lạt
Giáo phận Đà Nẵng
Giáo phận Hải Phòng
Tổng Giáo phận Huế
Giáo phận Hưng Hóa
Giáo phận Kon Tum
Giáo phận Lạng Sơn
Giáo phận Long Xuyên
Giáo phận Mỹ Tho
Giáo phận Nha Trang
Giáo phận Phan Thiết
Giáo phận Phát Diệm
Giáo phận Phú Cường
Giáo phận Qui Nhơn
Giáo phận Thái Bình
Giáo phận Thanh Hóa
Tổng Giáo phận TP HCM
Giáo phận Vinh
Giáo phận Vĩnh Long
Giáo phận Xuân Lộc

Các Giáo Phận

Giáo phận Bà Rịa
Giáo phận Ban Mê Thuột
Giáo phận Bắc Ninh
Giáo phận Bùi Chu
Giáo phận Cần Thơ
Giáo phận Đà Lạt
Giáo phận Đà Nẵng
Giáo phận Hải Phòng
Tổng Giáo phận Huế
Giáo phận Hưng Hóa
Giáo phận Kon Tum
Giáo phận Lạng Sơn
Giáo phận Long Xuyên
Giáo phận Mỹ Tho
Giáo phận Nha Trang
Giáo phận Phan Thiết
Giáo phận Phát Diệm
Giáo phận Phú Cường
Giáo phận Qui Nhơn
Giáo phận Thái Bình
Giáo phận Thanh Hóa
Tổng Giáo phận TP HCM
Giáo phận Vinh
Giáo phận Vĩnh Long
Giáo phận Xuân Lộc
CÁC DÒNG TU 
Dòng Chúa Cứu Thế VN 
Dòng Đồng Công (Hoa Kỳ) 
Dòng Ngôi Lời 
Dòng Chúa Cứu Thế (Hoa Kỳ) 
Dòng Thánh Tâm Huế 
Dòng Lasan 
Tỉnh Dòng Đa Minh VN 
Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ 
Dòng Tên Việt Nam 
Dòng Phanxicô VN 
Giáo Hoàng Học Viện Piô X ( Đà Lạt ) 
Đại Chủng Viện Huế 
Đại Chủng Viện Vinh Thanh - GP Vinh 
Đại Chủng Viện Xuân Lộc 
Dòng Thánh Thể 
Dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ 
Đan Viện Biển Đức Thiên Tâm (Hoa Kỳ)
Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm Huế 
Dòng Mến Thánh Giá LA (gốc Phát Diệm) 
Dòng Đức Mẹ Trinh Vương 
Dòng Anh Em Đức Mẹ Lên Trời 
Dòng Đaminh Tam Hiệp 
Dòng Don Bosco 
Tu đoàn Tông Đồ Giáo Sĩ Nhà Chúa 
Dòng Thừa Sai Đức Tin VN 
Liên hiệp bề trên thượng cấp VN 
Dòng Nữ Tử Thánh Phaolô 
Dòng Đồng Công (Việt Nam) 
Dòng Chúa Thánh Thần 
Dòng Thừa Sai Bác Ái Chúa Kitô 
Dòng Truyền Giáo Thánh Carôlô - Scalabrini 
Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm Huế
Lời Chúa Hằng Ngày
Radio Công Giáo

 
Hằng Ngày

 


 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây