LỄ ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI 15/8/2019

Thứ tư - 14/08/2019 07:10
LỄ ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI 15/8/2019
*Bài đọc 1:Kh11,19a.12,1-6a.10ab
Đức Maria Người Nữ chiến thắéng Satan.
                Bài sách Khải Huyền kể lại thị kiến của Thánh Gioan Tông đồ về Người Nữ lạ lùng xuất hiện trên không trung, mình khoác mặt trời, chân đạp mặt trăng, đầu đội triều thiên mười hai ngôi sao. Bà đã chiến đấu với Con mãng xà đỏ, biểu tượng của Satan, để bảo vệ Con của mình. Khi xưa nó đã cám dỗ bà E-va trong vườn địa đàng. Nhưng nay được Thiên Chúa bảo vệ, Bà đã đánh đuổi nó, nên nó chẳng làm hại được bà.
**Bài đọc 2 :1Cr15,20-27
Đức Kitô khai đường mở lối Phục Sinh vinh quang .
                Bài thư gửi tín hữu Cô-rin-tô hôm nay nói về Sự liên kết với Đức Kitô. Vì là con cháu Ađam, nên mọi người trong nhân loại phải chết vì hậu quả của tội nguyên tổ do ông Ađam để lại ! Nay ai muốn được thoát khỏi hậu quả của tội lỗi, thì phải liên kết với Đức Kitô, vì Đức Kitô là Ơn cứu độ duy nhất của loài người. Ông Ađam đã mở đường đưa nhân loại sự chết thế nào, thì Đức Kitô sẽ mở lối vào chốn trường sinh cho loài người. Vì thế, ta cần liên kết với Đức Kitô để được sống…
Có hai việc phải làm để được Liên kết với Đức Kitô, là : Tin vào Người và thực thi Lời Người dạy, như Đức Maria “có phúc vì đã tin vào Lời Chúa”
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca
Lc1,39-56
39Hồi ấy, bà Maria vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giu-đa. 40Bà vào nhà ông Da-ca-ri-a và chào hỏi bà Ê-li-sa-bét. 41Bà Ê-li-sa-bét vừa nghe tiếng bà Maria chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được đầy tràn Thánh Thần, 42liền kêu lớn tiếng rằng : “Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ,vàø người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. 43Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa đến với tôi thế này ? 44Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng. 45Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì đã nói với em. 46Bấy giờ bà Maria nói : “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa,
47thần trí tôi hớn hở vui mừng - vì Thiên Chúa, Đấng Cứu độ tôi.
48Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới ;
 Từ nay hết mọi đời – Sẽ khen tôi diễm phúc.
49Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi-biết bao điều cao cả,
 danh Người thật chí thánh chí tôn !
50Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.
51Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.
52Chúa hạ bệ những ai quyền thế, Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.
53Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư, người giàu có, lại đuổi về tay trắng.
54Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người,
55như đã hứa cùng cha ông chúng ta, vì Người nhớ lại lòng thương xót –
 dành cho tổ phụ Áp-ra-ham - và cho con cháu đến muôn đời.”
56Bà Maria ở lại với bà Ê-li-sa-bét độ ba tháng, rồi trở về nhà.
                Đó là Lời Chúa.
Suy Niệm Tin Mừng :
ĐỨC MARIA HÌNH ẢNH GIÁO HỘI HOÀN THÀNH
Đại ý:Sau khi được tin bà Ê-li-sa-bét có thai con trai trong tuổi già, Đức Maria vội vã đến chia vui. Và trong cuộc gặp gỡ lừng danh, Bà Ê-li-sa-bét đã ca tụng Đức Maria là người có phúc vì đã tin ; còn Đức Maria đầy ơn Chúa Thánh linh cũng lên tiếng ngợi khen Đấng Toàn Năng đã làm những điều cao cảø.
1-Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi những điều cao cả…Từ thân phận một cô thôn nữ bé nhỏ khiêm tốn, vô danh tiểu tốt, bỗng nhiên được chọn là “Mẹ Con Thiên Chúa” ra đời ! Thật là một chuyện kỳ diệu đến không thể tin nổi ! Chính Đức Maria, mới nghe, cũng ngỡ ngàng hỏi sứ thần : “Việc đó xảy ra làm sao được ? !” Nhưng sứ thần đáp : “Xin Bà cứ an tâm, đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được !” (Lc1,34+37).
2-Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Thánh Phêrô nói :“Thiên Chúa chống lại kẻ kiêu căng và ban ơn cho kẻ khiêm nhường.” (1Pr5,5). Ở đâu có sự khiêm nhường càng sâu thẳm, thì ở đấy Tình Thương của Chúa càng tràn đầy ! Đó là trường hợp của Đức Maria. Vì thế, bà Ê-li-sa-bét mới nói : “Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em.” (Lc1,45) !
Khiêm Nhường Tin Tưởng là nhân đức mà suốt đời ta phải học tập noi gương Mẹ Hiền của ta ! Vì “con nhà tông, không giống lông cũng phải giống cánh”. Mẹ nào con ấy : Mẹ ta nhân đức tốt lành dường ấy, mà ta không noi gương Mẹ để được nên giống Mẹ, thì quả là “con vô phúc, con lạc loài, con bất hiếu, con bất trung, chẳng đáng làm con Mẹ đời này, nói gì mong được hưởng phúc cùng Mẹ trên thiên đàng !
Chúa đã ban cho Đức Mẹ Bốn đặc ân này là :
1-Mẹ Thiên Chúa, Công Đồng Êphêsô tuyên tín năm 431.
2-Đồng trinh trọn đời, Công đồng Latêranô tuyên tín năm 649.
3-Vô Nhiễm Nguyên Tội, Đức Giáo Hoàng Piô IX tuyên tín ngày 08-12-1854.
4-Hồn xác lên trời, Đức Giáo Hoàng Piô XII tuyên tín ngày 01-11-1950.
*THÁNH TRUYỀN KỂ LẠI RẰNG : Sau khi Chúa Giêsu lên trời, Gioan theo lời trối trăn của Thầy, đã rước Đức Mẹ về nhà mình ở Ê-phê-sô để phụng dưỡng. Khi Mẹ thọ 64 tuổi thì mãn phần. Hay tin, các Tông đồ từ các nơi vội vã trở về. Lúc đó Ông Tôma truyền giáo ở Ấn độ hay tin, cũng vội vã trở về, nhưng tới nơi thì Mẹ đã được an táng mồ yên mả đẹp. Các Tông đồ đưa Tôma ra viếng mộ và ông này yêu cầu được nhìn ngắm dung nhan Mẹ lần sau hết. Anh em Tông đồ cũng chiều ý ông. Nhưng khi tảng đá che cửa mộ được mở ra, thì không còn thấy xác Mẹ đâu cả, nhưng chỉ còn vương lại một làn hương thơm ngào ngạt. Mọi người đều tin rằng: Mẹ đã được Con Yêu dấu đến rước về trời trọn cả xác hồn. Từ đó, các Tông đồ và các tín hữu vẫn tin Mẹ hồn xác lên trời. Niềm tin Tông truyền này được lưu truyền trong Hội thánh công giáo chúng ta cho tới ngày nay.
Lạy Mẹ Maria,
Hôm nay chúng con Mừng Mẹ được rước lên trời.
Xin Mẹ dạy chúng con biết sống theo các nhân đức của Mẹ
Khiêm Nhường, Hiền lành, Bác Ái, Tin Yêu,
Hầu mai sau được cùng Mẹ hưởng phúc thiên đàng.
Amen.
LỜI NGUYỆN CHUNG
Chủ tế : Anh chị em thân mến, Thiên Chúa đã đưa cả hồn xác Đức Mẹ về trời. Chúng ta hãy cầu xin biết sống khiêm nhường phục vụ theo Mẹ hôm nay, hầu mai sau được cùng Mẹ hưởng phúc thiên đàng.
1-Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả / ước chi các ki-tô hữu nhớ rằng / CHÚA BAN CHO ĐỨC MẸ BỐN ĐẶC ÂN LÀ / LÀM MẸ THIÊN CHÚA, VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI, ĐỒNG TRINH TRỌN ĐỜI, HỒN XÁC LÊN TRỜI.
2-Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả / ước chi các ki-tô hữu hiểu rằng / ĐỨC MẸ LÊN TRỜI, LÀ NIỀM HY VỌNG CHO LỚN LAO / LÀ MAI SAU CHÚNG TA CŨNG SẼ ĐƯỢC LÊN TRỜI VỚI ĐỨC MẸ .
3-Chúa hạ bệ những ai quyền thế, Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường / ước chi các ki-tô hữu hiểu rằng / KHIÊM NHƯỜNG LÀ NHÌN NHẬN SỰ THẬT RẰNG : TẤT CẢ ĐỀU LÀ ƠN BAN CỦA CHÚA, CÒN TA CHỈ LÀ HƯ KHÔNG !
4-Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư, người giàu có, lại đuổi về tay trắng / ước chi các ki-tô hữu NHỚ rằng / THIÊN CHÚA CHỐNG LẠI KẺ KIÊU CĂNG / NHƯNG BAN ƠN CHO NGƯỜI KHIÊM NHƯỜNG (1Pr5,5).
5-Bà Maria ở lại với bà Ê-li-sa-bét độ ba tháng, rồi trở về nhà / Ước chi các kitô hữu noi GƯƠNG KHIÊM NHƯỜNG PHỤC VỤ CỦA ĐỨC MẸ / HẦU MAI SAU ĐƯỢC CÙNG MẸ HƯỞNG PHÚC THIÊN ĐÀNG.
Chủ tế : Lạy Thiên Chúa Toàn Năng, chúng con hết lòng cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con một Người Mẹ vô cùng tuyệt vời. Xin cho chúng con biết sống xứng đáng làm con Mẹ, hầu mai sau đáng được cùng Mẹ hưởng phúc thiên cung. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
LIÊN KẾT WEB SITE

Các Giáo Phận

Giáo phận Bà Rịa
Giáo phận Ban Mê Thuột
Giáo phận Bắc Ninh
Giáo phận Bùi Chu
Giáo phận Cần Thơ
Giáo phận Đà Lạt
Giáo phận Đà Nẵng
Giáo phận Hải Phòng
Tổng Giáo phận Huế
Giáo phận Hưng Hóa
Giáo phận Kon Tum
Giáo phận Lạng Sơn
Giáo phận Long Xuyên
Giáo phận Mỹ Tho
Giáo phận Nha Trang
Giáo phận Phan Thiết
Giáo phận Phát Diệm
Giáo phận Phú Cường
Giáo phận Qui Nhơn
Giáo phận Thái Bình
Giáo phận Thanh Hóa
Tổng Giáo phận TP HCM
Giáo phận Vinh
Giáo phận Vĩnh Long
Giáo phận Xuân Lộc

Các Giáo Phận

Giáo phận Bà Rịa
Giáo phận Ban Mê Thuột
Giáo phận Bắc Ninh
Giáo phận Bùi Chu
Giáo phận Cần Thơ
Giáo phận Đà Lạt
Giáo phận Đà Nẵng
Giáo phận Hải Phòng
Tổng Giáo phận Huế
Giáo phận Hưng Hóa
Giáo phận Kon Tum
Giáo phận Lạng Sơn
Giáo phận Long Xuyên
Giáo phận Mỹ Tho
Giáo phận Nha Trang
Giáo phận Phan Thiết
Giáo phận Phát Diệm
Giáo phận Phú Cường
Giáo phận Qui Nhơn
Giáo phận Thái Bình
Giáo phận Thanh Hóa
Tổng Giáo phận TP HCM
Giáo phận Vinh
Giáo phận Vĩnh Long
Giáo phận Xuân Lộc
CÁC DÒNG TU 
Dòng Chúa Cứu Thế VN 
Dòng Đồng Công (Hoa Kỳ) 
Dòng Ngôi Lời 
Dòng Chúa Cứu Thế (Hoa Kỳ) 
Dòng Thánh Tâm Huế 
Dòng Lasan 
Tỉnh Dòng Đa Minh VN 
Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ 
Dòng Tên Việt Nam 
Dòng Phanxicô VN 
Giáo Hoàng Học Viện Piô X ( Đà Lạt ) 
Đại Chủng Viện Huế 
Đại Chủng Viện Vinh Thanh - GP Vinh 
Đại Chủng Viện Xuân Lộc 
Dòng Thánh Thể 
Dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ 
Đan Viện Biển Đức Thiên Tâm (Hoa Kỳ)
Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm Huế 
Dòng Mến Thánh Giá LA (gốc Phát Diệm) 
Dòng Đức Mẹ Trinh Vương 
Dòng Anh Em Đức Mẹ Lên Trời 
Dòng Đaminh Tam Hiệp 
Dòng Don Bosco 
Tu đoàn Tông Đồ Giáo Sĩ Nhà Chúa 
Dòng Thừa Sai Đức Tin VN 
Liên hiệp bề trên thượng cấp VN 
Dòng Nữ Tử Thánh Phaolô 
Dòng Đồng Công (Việt Nam) 
Dòng Chúa Thánh Thần 
Dòng Thừa Sai Bác Ái Chúa Kitô 
Dòng Truyền Giáo Thánh Carôlô - Scalabrini 
Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm Huế
Lời Chúa Hằng Ngày
Thánh lễ Trực Tuyến hằng ngày
      
 
Radio Công Giáo

 
Hằng Ngày

 


 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây