Thứ Tư tuần II Mùa Thường Niên C

Thứ Tư tuần II Mùa Thường Niên C

 •   18/01/2022 08:00:00 AM
 •   Đã xem: 36
 •   Phản hồi: 0

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mac-cô 3,1-6

Thứ Ba tuần II Mùa Thường Niên C

Thứ Ba tuần II Mùa Thường Niên C

 •   18/01/2022 02:19:13 AM
 •   Đã xem: 28
 •   Phản hồi: 0

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mac-cô 2,23-28

Thứ Hai tuần II Mùa Thường Niên C

Thứ Hai tuần II Mùa Thường Niên C

 •   18/01/2022 02:17:36 AM
 •   Đã xem: 12
 •   Phản hồi: 0

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mac-cô 2,18-22

Thứ Bảy tuần I Mùa Thường Niên C

Thứ Bảy tuần I Mùa Thường Niên C

 •   14/01/2022 08:00:00 AM
 •   Đã xem: 57
 •   Phản hồi: 0

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô 2,13-17

Thứ Sáu tuần I Mùa Thường Niên C

Thứ Sáu tuần I Mùa Thường Niên C

 •   13/01/2022 08:00:00 AM
 •   Đã xem: 53
 •   Phản hồi: 0

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mac-cô 2,1–12

Thứ Năm tuần I Mùa Thường Niên C

Thứ Năm tuần I Mùa Thường Niên C

 •   12/01/2022 08:00:00 AM
 •   Đã xem: 78
 •   Phản hồi: 0

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mac-cô 1,40-45

Thứ Tư tuần I Mùa Thường Niên C

Thứ Tư tuần I Mùa Thường Niên C

 •   11/01/2022 08:00:00 AM
 •   Đã xem: 69
 •   Phản hồi: 0

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mac-cô 1,29-39

Thứ Ba tuần I Mùa Thường Niên C

Thứ Ba tuần I Mùa Thường Niên C

 •   10/01/2022 08:00:00 AM
 •   Đã xem: 59
 •   Phản hồi: 0

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Maccô 1,21-28

Thứ Hai tuần I Mùa Thường Niên C

Thứ Hai tuần I Mùa Thường Niên C

 •   09/01/2022 08:00:00 AM
 •   Đã xem: 73
 •   Phản hồi: 0

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mac-cô 1,14-20

Thứ Bảy sau Lễ Chúa Hiển Linh

Thứ Bảy sau Lễ Chúa Hiển Linh

 •   07/01/2022 08:00:00 AM
 •   Đã xem: 55
 •   Phản hồi: 0

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan 3,22-30

Thứ Sáu sau Lễ Chúa Hiển Linh

Thứ Sáu sau Lễ Chúa Hiển Linh

 •   06/01/2022 08:00:00 AM
 •   Đã xem: 61
 •   Phản hồi: 0

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca 5,12-16

Thứ Năm sau Lễ Chúa Hiển Linh

Thứ Năm sau Lễ Chúa Hiển Linh

 •   05/01/2022 08:00:00 AM
 •   Đã xem: 80
 •   Phản hồi: 0

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca 4,14-22a

Thứ Tư sau Lễ Chúa Hiển Linh

Thứ Tư sau Lễ Chúa Hiển Linh

 •   04/01/2022 08:00:00 AM
 •   Đã xem: 75
 •   Phản hồi: 0

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Maccô 6,45-52

Thứ Ba sau Lễ Chúa Hiển Linh

Thứ Ba sau Lễ Chúa Hiển Linh

 •   03/01/2022 08:00:00 AM
 •   Đã xem: 79
 •   Phản hồi: 0

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Maccô 6,34-44

Thứ Hai sau Lễ Chúa Hiển Linh

Thứ Hai sau Lễ Chúa Hiển Linh

 •   03/01/2022 12:55:16 AM
 •   Đã xem: 50
 •   Phản hồi: 0

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mátthêu 4,12-17.23-25

Lễ Đức Ma-ri-a Mẹ Thiên Chúa

Lễ Đức Ma-ri-a Mẹ Thiên Chúa

 •   31/12/2021 08:00:00 AM
 •   Đã xem: 103
 •   Phản hồi: 0

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca 2,16-21

Ngày Thứ Bảy trong tuần Bát Nhật Mừng Chúa Giáng Sinh

Ngày Thứ Bảy trong tuần Bát Nhật Mừng Chúa Giáng Sinh

 •   30/12/2021 08:00:00 AM
 •   Đã xem: 60
 •   Phản hồi: 0

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gioan 1,1-18

Lễ Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa

Lễ Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa

 •   29/12/2021 10:31:00 AM
 •   Đã xem: 114
 •   Phản hồi: 0

Tước hiệu “ Mẹ Thiên Chúa” của Đức Maria không có trong Tin Mừng. Tước hiệu này được đề cập đầu tiên trong tài liệu của Thánh Hippolitus ( +235) ở Rôma. Sau đó Thượng Phụ Giáo chủ Constantinople là Nestorius ( 428)

Ngày Thứ Sáu trong tuần Bát Nhật Mừng Chúa Giáng Sinh

Ngày Thứ Sáu trong tuần Bát Nhật Mừng Chúa Giáng Sinh

 •   29/12/2021 08:00:00 AM
 •   Đã xem: 70
 •   Phản hồi: 0

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca 2,36-40


Các tin khác

LIÊN KẾT WEB SITE

Các Giáo Phận

Giáo phận Bà Rịa
Giáo phận Ban Mê Thuột
Giáo phận Bắc Ninh
Giáo phận Bùi Chu
Giáo phận Cần Thơ
Giáo phận Đà Lạt
Giáo phận Đà Nẵng
Giáo phận Hải Phòng
Tổng Giáo phận Huế
Giáo phận Hưng Hóa
Giáo phận Kon Tum
Giáo phận Lạng Sơn
Giáo phận Long Xuyên
Giáo phận Mỹ Tho
Giáo phận Nha Trang
Giáo phận Phan Thiết
Giáo phận Phát Diệm
Giáo phận Phú Cường
Giáo phận Qui Nhơn
Giáo phận Thái Bình
Giáo phận Thanh Hóa
Tổng Giáo phận TP HCM
Giáo phận Vinh
Giáo phận Vĩnh Long
Giáo phận Xuân Lộc

Các Giáo Phận

Giáo phận Bà Rịa
Giáo phận Ban Mê Thuột
Giáo phận Bắc Ninh
Giáo phận Bùi Chu
Giáo phận Cần Thơ
Giáo phận Đà Lạt
Giáo phận Đà Nẵng
Giáo phận Hải Phòng
Tổng Giáo phận Huế
Giáo phận Hưng Hóa
Giáo phận Kon Tum
Giáo phận Lạng Sơn
Giáo phận Long Xuyên
Giáo phận Mỹ Tho
Giáo phận Nha Trang
Giáo phận Phan Thiết
Giáo phận Phát Diệm
Giáo phận Phú Cường
Giáo phận Qui Nhơn
Giáo phận Thái Bình
Giáo phận Thanh Hóa
Tổng Giáo phận TP HCM
Giáo phận Vinh
Giáo phận Vĩnh Long
Giáo phận Xuân Lộc
CÁC DÒNG TU 
Dòng Chúa Cứu Thế VN 
Dòng Đồng Công (Hoa Kỳ) 
Dòng Ngôi Lời 
Dòng Chúa Cứu Thế (Hoa Kỳ) 
Dòng Thánh Tâm Huế 
Dòng Lasan 
Tỉnh Dòng Đa Minh VN 
Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ 
Dòng Tên Việt Nam 
Dòng Phanxicô VN 
Giáo Hoàng Học Viện Piô X ( Đà Lạt ) 
Đại Chủng Viện Huế 
Đại Chủng Viện Vinh Thanh - GP Vinh 
Đại Chủng Viện Xuân Lộc 
Dòng Thánh Thể 
Dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ 
Đan Viện Biển Đức Thiên Tâm (Hoa Kỳ)
Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm Huế 
Dòng Mến Thánh Giá LA (gốc Phát Diệm) 
Dòng Đức Mẹ Trinh Vương 
Dòng Anh Em Đức Mẹ Lên Trời 
Dòng Đaminh Tam Hiệp 
Dòng Don Bosco 
Tu đoàn Tông Đồ Giáo Sĩ Nhà Chúa 
Dòng Thừa Sai Đức Tin VN 
Liên hiệp bề trên thượng cấp VN 
Dòng Nữ Tử Thánh Phaolô 
Dòng Đồng Công (Việt Nam) 
Dòng Chúa Thánh Thần 
Dòng Thừa Sai Bác Ái Chúa Kitô 
Dòng Truyền Giáo Thánh Carôlô - Scalabrini 
Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm Huế
Lời Chúa Hằng Ngày
Radio Công Giáo

 
Hằng Ngày

 


 
Tin mới nhất
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây