Thứ Năm tuần II Mùa Vọng

Thứ Năm tuần II Mùa Vọng  

 •   11/12/2019 02:28:00 PM
 •   Đã xem: 17
 •   Phản hồi: 0

Mt 11, 11-15

Thứ Tư tuần II Mùa Vọng A

Thứ Tư tuần II Mùa Vọng A

 •   10/12/2019 08:00:00 PM
 •   Đã xem: 41
 •   Phản hồi: 0

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu (Mt 11,28-30)

Thứ Tư tuần II Mùa Vọng 11/12/2019          

Thứ Tư tuần II Mùa Vọng 11/12/2019          

 •   10/12/2019 01:11:00 PM
 •   Đã xem: 54
 •   Phản hồi: 0

Lời Chúa: Mt 15, 29-37

Thứ Ba tuần II Mùa Vọng A

Thứ Ba tuần II Mùa Vọng A

 •   09/12/2019 08:00:00 PM
 •   Đã xem: 39
 •   Phản hồi: 0

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu (Mt 18:12-14)

Dụ ngôn con chiên lạc

Dụ ngôn con chiên lạc

 •   09/12/2019 03:11:00 PM
 •   Đã xem: 44
 •   Phản hồi: 0

Thứ ba tuần 2 Mùa Vọng

Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội

Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội

 •   09/12/2019 05:04:00 AM
 •   Đã xem: 59
 •   Phản hồi: 0

Mẹ Maria đã được Thiên Chúa chọn làm Mẹ của Chúa Giêsu – Con Một Người. Để Mẹ được xứng đáng với thiên chức đó hơn, Mẹ đã được Người ban cho đặc ân “vô nhiễm nguyên tội”. Nhờ đó, Mẹ đã không bị truyền tội tổ tông do Adam và Eva gây ra ngày trước. Tuy nhiên, việc lãnh nhận đặc ân đó không phải ngẫu nhiên mà chính là nhờ hai tiếng “xin vâng”. Chính sự vâng phục Thiên Chúa đã đưa Mẹ rời khỏi hàng tội nhân của tội nguyên tổ và trở thành người diễm phúc nhất trong tất cả phụ nữ.

Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội

Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội

 •   08/12/2019 08:00:00 PM
 •   Đã xem: 41
 •   Phản hồi: 0

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mátthêu (Lc 1,26-38)

LỄ ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI - LỄ TRỌNG

LỄ ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI - LỄ TRỌNG

 •   08/12/2019 12:43:00 PM
 •   Đã xem: 89
 •   Phản hồi: 0

SUY NIỆM TIN MỪNG

THỨ HAI TUẦN II MÙA VỌNG A

Thứ Hai 09/12/2019 -Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm 

Thứ Hai 09/12/2019 -Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm 

 •   08/12/2019 06:43:00 AM
 •   Đã xem: 58
 •   Phản hồi: 0

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca

07.12.2019 – Thứ Bảy Tuần I Mùa Vọng

07.12.2019 – Thứ Bảy Tuần I Mùa Vọng

 •   07/12/2019 04:45:00 AM
 •   Đã xem: 40
 •   Phản hồi: 0

Lời Chúa: Mt 9,35 – 10,1.6-8

Thứ Bảy tuần I Mùa Vọng A

Thứ Bảy tuần I Mùa Vọng A

 •   06/12/2019 08:00:00 PM
 •   Đã xem: 32
 •   Phản hồi: 0

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu (Mt 9, 35 – 10, 1.5a.6-8)

Thứ 6 Tuần 1 Mùa Vọng – Ngày 06/12/2019

Thứ 6 Tuần 1 Mùa Vọng – Ngày 06/12/2019

 •   05/12/2019 11:01:00 PM
 •   Đã xem: 50
 •   Phản hồi: 0

Tin MừngMt 9,27-31

Thứ Sáu tuần I Mùa Vọng A

Thứ Sáu tuần I Mùa Vọng A

 •   05/12/2019 08:00:00 PM
 •   Đã xem: 28
 •   Phản hồi: 0

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu (Mt 9,27-31)

Thứ 5 Tuần 1 Mùa Vọng – Ngày 05/12/2019

Thứ 5 Tuần 1 Mùa Vọng – Ngày 05/12/2019

 •   05/12/2019 07:09:00 AM
 •   Đã xem: 68
 •   Phản hồi: 0

Suy niệm
Lời Chúa: Mt 7,21.24-27

Thứ Năm tuần I Mùa Vọng A

Thứ Năm tuần I Mùa Vọng A

 •   04/12/2019 08:00:00 PM
 •   Đã xem: 42
 •   Phản hồi: 0

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu (7,21.24-27)

Thứ Tư tuần I Mùa Vọng A

Thứ Tư tuần I Mùa Vọng A

 •   03/12/2019 08:00:00 PM
 •   Đã xem: 43
 •   Phản hồi: 0

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu (15,29-37)

“Lời nói như gió lung lay, gương bày như tay lôi kéo”

“Lời nói như gió lung lay, gương bày như tay lôi kéo”

 •   03/12/2019 06:50:00 AM
 •   Đã xem: 46
 •   Phản hồi: 0

Thứ Ba (03.12.2019 – Lễ Kính Thánh Phanxicô Xavier)

Lễ Thánh Phan-xi-cô Xa-vi-ê

Lễ Thánh Phan-xi-cô Xa-vi-ê

 •   02/12/2019 08:00:00 PM
 •   Đã xem: 61
 •   Phản hồi: 0

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Máccô Mc 16,15-20

Thứ Hai tuần I Mùa Vọng C

Thứ Hai tuần I Mùa Vọng C

 •   01/12/2019 08:00:00 PM
 •   Đã xem: 52
 •   Phản hồi: 0

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu (Mt 8,5-11)


Các tin khác

LIÊN KẾT WEB SITE

Các Giáo Phận

Giáo phận Bà Rịa
Giáo phận Ban Mê Thuột
Giáo phận Bắc Ninh
Giáo phận Bùi Chu
Giáo phận Cần Thơ
Giáo phận Đà Lạt
Giáo phận Đà Nẵng
Giáo phận Hải Phòng
Tổng Giáo phận Huế
Giáo phận Hưng Hóa
Giáo phận Kon Tum
Giáo phận Lạng Sơn
Giáo phận Long Xuyên
Giáo phận Mỹ Tho
Giáo phận Nha Trang
Giáo phận Phan Thiết
Giáo phận Phát Diệm
Giáo phận Phú Cường
Giáo phận Qui Nhơn
Giáo phận Thái Bình
Giáo phận Thanh Hóa
Tổng Giáo phận TP HCM
Giáo phận Vinh
Giáo phận Vĩnh Long
Giáo phận Xuân Lộc

Các Giáo Phận

Giáo phận Bà Rịa
Giáo phận Ban Mê Thuột
Giáo phận Bắc Ninh
Giáo phận Bùi Chu
Giáo phận Cần Thơ
Giáo phận Đà Lạt
Giáo phận Đà Nẵng
Giáo phận Hải Phòng
Tổng Giáo phận Huế
Giáo phận Hưng Hóa
Giáo phận Kon Tum
Giáo phận Lạng Sơn
Giáo phận Long Xuyên
Giáo phận Mỹ Tho
Giáo phận Nha Trang
Giáo phận Phan Thiết
Giáo phận Phát Diệm
Giáo phận Phú Cường
Giáo phận Qui Nhơn
Giáo phận Thái Bình
Giáo phận Thanh Hóa
Tổng Giáo phận TP HCM
Giáo phận Vinh
Giáo phận Vĩnh Long
Giáo phận Xuân Lộc
CÁC DÒNG TU 
Dòng Chúa Cứu Thế VN 
Dòng Đồng Công (Hoa Kỳ) 
Dòng Ngôi Lời 
Dòng Chúa Cứu Thế (Hoa Kỳ) 
Dòng Thánh Tâm Huế 
Dòng Lasan 
Tỉnh Dòng Đa Minh VN 
Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ 
Dòng Tên Việt Nam 
Dòng Phanxicô VN 
Giáo Hoàng Học Viện Piô X ( Đà Lạt ) 
Đại Chủng Viện Huế 
Đại Chủng Viện Vinh Thanh - GP Vinh 
Đại Chủng Viện Xuân Lộc 
Dòng Thánh Thể 
Dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ 
Đan Viện Biển Đức Thiên Tâm (Hoa Kỳ)
Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm Huế 
Dòng Mến Thánh Giá LA (gốc Phát Diệm) 
Dòng Đức Mẹ Trinh Vương 
Dòng Anh Em Đức Mẹ Lên Trời 
Dòng Đaminh Tam Hiệp 
Dòng Don Bosco 
Tu đoàn Tông Đồ Giáo Sĩ Nhà Chúa 
Dòng Thừa Sai Đức Tin VN 
Liên hiệp bề trên thượng cấp VN 
Dòng Nữ Tử Thánh Phaolô 
Dòng Đồng Công (Việt Nam) 
Dòng Chúa Thánh Thần 
Dòng Thừa Sai Bác Ái Chúa Kitô 
Dòng Truyền Giáo Thánh Carôlô - Scalabrini 
Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm Huế
LỜI HẰNG SỐNG
Nghe Suy Niệm Hằng Ngày

Bài Giảng Lòng Thương Xót
 

 

HHTM TGP Sàigòn Tổ chức Hội Thi Thánh Ca Chủ đề “ĐẾN VỚI CHÚA GIÊSU NHỜ MẸ MARIA” tại thánh đường GX Sao Mai Hạt Chí Hòa Lúc 19g00 Ngày 28-05-2017. Mừng Kính 100 năm Đức Mẹ Hiện ra tại FATIMA.


Nhạc Thánh Ca

 

  Radio Vatican
 
Radio Veritas
 
Tin mới nhất
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây