VỌNG PHỤC SINH 2019

Thứ sáu - 19/04/2019 20:34
VỌNG PHỤC SINH 2019
CĐ : CỨU ĐỘ LÀ CUỘC TẠO DỰNG MỚI

 
*Bài đọc 1 : St1,1-2,2 : trang 189 /MC&PS
 
Công trình tạo dựng của Thiên Chúa tốt đẹp !
Bài sách Sáng thế nhấn mạnh hai ý nghĩa này :
1-Thiên Chúa Sáng Tạo nên con người và mọi loài trong vũ trụ. Riêng con người được tạo dựng theo “hình ảnh” Thiên Chúa, để con người làm chủ vạn vật. Tuy nhiên, làm chủ không có nghĩa là tự tôn tự tác, muốn làm gì thì làm, nhưng phải nghe theo tiếng lương tâm và lề luật Chúa.
2-Con người được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa, nghĩa là con người có trí khôn, có ý chí và có tự do, phải biết nhìn nhận Thiên Chúa là Đấng Tạo Hoá của mình, là Chúa tể, và là Cha muôn loài. Vì thế, con người phải yêu mến và vâng phục Thiên Chúa, cụ thể là TUÂN GIỮ Các ĐIỀU RĂN Của Chúa .
 
**Bài đọc 2 : St 22,1-18 : trang 193-194 /MC&PS
 
Lòng Tin của Tổ phụ Áp-ra-ham.
Lòng Tin của Tổ phụ Áp-ra-ham được thể hiện qua sự vâng lời tuyệt đối, đến nỗi bằng lòng sát tế đứa con duy nhất của mình cho Thiên Chúa ! Chúa đã hứa sẽ cho con cháu ông đông đảo như sao trời cát biển. Nhưng khi ông được một trăm tuổi, và vợ ông được chín mươi tuổi, (St17,17.21,5) ông bà mới có được một con trai duy nhất. Vậy mà Chúa lại bảo ông : “Hãy đem đứa con yêu dấu của ngươi lên núi làm của lễ toàn thiêu dâng cho Ta”. (St22,2). Ông Ápraham đã vâng lời Chúa, dẫn con lên núi, đặt lên đống củi, trên bàn thờø, rồi đưa tay cầm dao toan sát tế con mình ! Nhưng ngay chính lúc đó, sứ thần Chúa gọi ông, bảo ông dừng tay lại, vì Thiên Chúa đã biết lòng ông kính sợ Thiên Chúa. Thật ra, chẳng cần thử thách, Chúa cũng đã biết lòng con người ; đây chỉ là để dạy chúng ta rằng : “Đức tin cần được thử thách và tôi luyệân bằng việc làm, cho xứng đáng với ân huệ của Chúa sẽ ban. Vì đức tin không có việc làm là đức tin chết (Gc2,17).
 
 
 
***Bài đọc 3 : Xh14,15-15,1a : trang 195-196 /MC&PS
 
Vượt Qua Biển Đỏ
Con cái Ít-ra-en đi vào giữ lòng biển khô cạn.
Có tin báo cho vua Ai-cập là dân Ít-ra-en đã chạy trốn rồi. Pha-ra-ô liền thay lòng đổi dạ với dân Ít-ra-en.” Nhà vua cho thắng chiến xa và đem quân đuổi theo. …Tất cả đạo quân gồm toàn thể chiến mã, chiến xa của Pha-ra-ô, kỵ binh cùng quân lực của vua ấy đuổi theo bắt kịp họ, khi họ đang đóng trại bên bờ biển…Khi con cái Ít-ra-en ngước mắt lên thì thấy người Ai-cập đã tiến đến sau lưng, họ lớn tiếng kêu cầu Đức Chúa…Nhưng ông Môsê bảo họ : “Đừng sợ ! Cứ đứng vững, rồi anh em sẽ thấy việc Thiên Chúa làm hôm nay để cứu thoát anh em : Những người Ai-cập anh em thấy hôm nay, không bao giờ anh em thấy lại nữa… (Xh14,5-14). Và Mô-sê chỉ cần cầm gậy giơ lên trên mặt biển là phép lạ xảy ra…
Chúng ta cũng đang Vượt Qua Biển trần gian tội lỗi và chết chóc, nếu không đứng vững trong lòng tin vào Thiên Chúa, thì biết trông nhờ ai ?
 
****Bài đọc 4 : Rm6,3-11 : trang 203-204 /MC&PS
 
Nhờ LIÊN KẾT với Đức Kitô chúng ta được sự SỐNG THẦN LINH.
Người ki-tô hữu đã chịu phép Rửa tội được coi như đã chết cùng với Đức Kitô để cũng được sống lại với Người. Vì thế Vào thời Giáo Hội sơ khai mà người ta Rửa tội theo cách dìm toàn thân xuống giếng nước rồi đưa lên 3 lần, như được chôn xuống mồ 3 ngày với Đức Kitô. Thánh Phaolô nói rằng : trong Bí Tích Thánh Tẩy, nhờ LIÊN KẾT Với Chúa Kitô qua sự chết với Người, mà được sự sống mới ! Đó là Cuộc Sáng Tạo Mới hết sức kỳ diệu mà Thiên Chúa thực hiện trong Đức Kitô, kỳ diệu hơn cả công cuộc sáng tạo ban đầu ! Bạn thấy đó : Mầu nhiệm Phục sinh thật vô cùng quan trọng, đối với chúng ta, vì nếu Đức Kitô không sống lại, thì đời sống Đức tin của chúng ta chỉ là chuyện hão huyền vô bổ ! (1Cr15,14).
 
 
 
 
 
 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca,
Lễ Vọng Phục Sinh Năm C Lc 24,1-12
1Ngày thứ nhất trong tuần, vừa tảng sáng, các bà đi ra mộ, mang theo dầu thơm đã chuẩn bị sẵn. 2Họ thấy tảng đá đã lăn ra khỏi mộ. 3Nhưng khi bước vào, họ không thấy thi hài Chúa Giêsu đâu cả. 4Họ còn đang phân vân, thì bỗng thấy hai người đàn ông y phục sáng chói, đứng bên họ. 5Đang lúc các bà sợ hãi, cúi gầm xuống đất, thì hai người kia nói : “Sao các bà lại tìm Người Sống ở giữa kẻ chết ? 6Người không còn ở đây nữa, nhưng đã trỗi dậy rồi. Hãy nhớ lại điều Người đã nói với các bà ở Galilê, 7là Con Người phải bị nộp vào tay phường tội lỗi, và bị đóng đinh vào thập giá, rồi ngày thứ ba sống lại.”
8Bấy giờ các bà nhớ lại những điều Đức Giêsu đã nói. 9Khi từ mộ trở về, các bà kể cho Nhóm Mười Một và mọi người khác biết tất cả những sự việc ấy. 10Mấy bà nói đây là bà Maria Mácđala, bà Gioanna, và bà Maria mẹ ông Giacôbê. Các bà khác cùng đi với mấy bà này cũng nói với các Tông đồ như vậy. 11Nhưng các ông cho là chuyện vớ vẩn, nên chẳng tin.
12Dầu vậy ông Phêrô cũng đứng lên chạy ra mộ. Nhưng khi cúi nhìn, ông thấy chỉ còn có những khăn liệm thôi. Ông trở về nhà, rất đỗi ngạc nhiên về sự việc đã xảy ra.
Đó là Lời Chúa.
Suy Niệm Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca Lễ Vọng PS/C
Các bà đạo đức làm chứng cho Đức Kitô phục sinh !
1-MẤY CHÚ THÍCH:“Ngày thứ nhất trong tuần”…Ngày Sabát trở thành ngày Chúa Nhật, ngày dành cho các việc đạo đức, từ thiện bác ái. Y phục sáng chói… là dấu chỉ từ trời : “Hai thiên thần từ trời xuống” làm chứng Đức Giêsu phục sinh !- “Người không còn ở đây nữa, nhưng đã trỗi dậy rồi.” Đó là Một tin vui ngoài sức tưởng tượng. “NGƯỜI Đã SỐNG LẠI. Lời này mặc khải “Đức Giêsu là Thiên Chúa Đó là Danh Hiệu của Thiên Chúa trong Cựu Ước, và minh chứng : ĐỨC GIÊSU LÀ THIÊN CHÚA HẰNG SỐNG ! Đây Là Mặc Khải CHỦ YẾU của Mầu Nhiệm Phục Sinh !“Hãy nhớ lại điều người đã nói …”
Điểm Tin Mừng Luca khác với Tin Mừng Máccô,là : “ 8 Bấy giờ các bà nhớ lại những điều Đức Giêsu đã nói. 9 Khi từ mộ trở về, các bà kể cho Nhóm Mười Một và mọi người khác biết tất cả những sự việc ấy.”Những lời nào ? Đó là những lời Đức Giêsu đã tiên báo : “Con Người sẽ bị nộp vào tay những kẻ tội lỗi, phải chịu đóng đinh, nhưng NGÀY THỨ BA NGƯỜI SẼ SỐNG LẠI…(Lc9,22).
2-ĐỨC TIN TỪ LỜI CHÚA. Quả vậy, “Niềm tin vào Đức Kitô phục sinh không thể phát sinh từ một biên bản của cảnh sát điều tra, nhưng bằng một LỜI CỦA THIÊN CHÚA.” Đó là lý do hai người đàn ông y phục sáng chói đến nói với họ : “Sao các bà lại tìm Người Sống ở giữa kẻ chết ? Người không còn ở đây nữa, nhưng đã trỗi dậy rồi. Hãy nhớ lại ĐIỀU NGƯỜI ĐÃ NÓI với các bà ở Galilê…” Nghe lời các thiên thần nói, các bà liền nhớ lại những lời Đức Giêsu và tìm lại được sự hiện diện của Người. CÁC BÀ ĐÃ TIN. Hơn thế nữa, các bà tức khắc trở nên NHỮNG CHỨNG NHÂN CỦA NIỀM TIN Đức Kitô Phục sinh, là : Khi từ mộ trở về, các bà KỂ cho Nhóm Mười Một và mọi người khác biết tất cả những sự việc ấy”. (Theo H. Cousin)
***HÃY LÀM MỘT CỬ CHỈ ĐẸP KHỜ DẠI VÀ VÔ LÝ. “Hãy bán cho tôi thêm 6 vé cho 6 chiếc xe tiếp theo tôi đây ! ”.Đó là lời của một người đàn bà dừng xe trước trạm thu thuế trên cầu qua vịnh San Fracisco. Thế là lần lượt đến phiên sáu chiếc xe sau dừng lại trước trạm thu tiền thuế, sáu người tài xế đều được nghe loan báo một tin vui nhỏ : “Người đàn bà lái xe trước đã đóng thuế cho bạn rồi !” Và dĩ nhiên là cả sáu người tài xế đều hoàn tòan vui sướng bất ngờ và không thể không nở một tươi cười hân hoan ! … Người đàn bà trên đây đã hành động một cách khờ dại và vô lý như thế, bởi vì bà đã đọc được trên cánh tủ lạnh nhà mình câu nói : “Hãy thực thi củ chỉ tử tế một cách khờ dại và vô lý !” Nhận thấy đây là lời hay ý đẹp, bà chép lại câu này và quyết tâm thử thực hành xem sao ! Chồâng bà cũng thấy hay, chép lại và dán lên tường trong lớp học ông phụ trách.Các em học sinh tiểu học của ông thấy hay hay, cũng chép lại mang về nhà cho cha mẹ. Một ông bố của một em làm biên tập viên của một tờ nhật báo địa phương thấy câu nói hay, nên đưa câu này lên mặt báo. Và chẳng mấy chốc, câu nói đó như một vết dầu loang lan rộng ra nhiều nơi, và thúc giục nhiều người làm những cử chỉ …rất vô nghĩa… nhưng rất đẹp …Tại Chicago, một buổi sáng, một thiếu niên tự động đến từng nhà hàng xóm cào tuyết trước gara đậu xe. Mộât người đàn ông ra đường bị một chiếc xe khác va quẹt trầy sơn xe mới của mình, nhưng vẫn tươi cười nói với người kia : “Không sao đâu. Chuyện nhỏ mà !”
Thánh Phaolô nói: “Trong khi người Do thái đòi hỏi điềm thiêng dấu lạ, còn người Hy lạp tìm kiếm lẽ khôn ngoan, thì chúng tôi lại rao giảng một Đấng Kitô chịu đóng đinh, điều mà người Do thái coi là ô nhục, không thể chấp nhận, và dân ngoại coi là điên rồ. Nhưng đối với những ai được Thiên Chúa kêu gọi, dù là Do thái hay Hy lạp, Đấng ấy chính là Đức Kitô, là Sức Mạnh và Sự Khôn Ngoan của Thiên Chúa.Vì cái điên rồ của Thiên Chúa còn hơn cái khôn ngoan của loài người, và cái yếu đuối của Thiên Chúa còn hơn cái` mạnh mẽ của loài người (1Cr2,22-25)
LỜI NGUYỆN CHUNG
Lễ Vọng Phục Sinh / C
 
Chủ tế : Anh chị em thân mến, Đức Kitô đã sống lại, và Người sai chúng ta đi loan Tin Mừng ấy cho mọi người. Chúng ta hãy cầu xin cho mọi người biết minh chứng cho niềm tin ấy bằng đời sống đức tin của mình.
 
1-Ngày thứ nhất trong tuần, vừa tảng sáng, các bà đi ra mộ, mang theo dầu thơm. / ước gì các ki-tô hữu nhớ Ngày Chúa Nhật là ngày Đức Kitô Phục sinh / và dành cho việc THỜ PHƯỢNG CHÚA VÀ THỰC THI BÁC ÁI VỚI THA NHÂN.
 
2-Nhưng khi bước vào, họ không thấy thi hài Chúa Giêsu đâu cả. / ước gì các ki-tô hữu NHẬN RA ĐỨC KITÔ HIỆN DIỆN TRONG MỌI NGƯỜI / NHẤT LÀ NGƯỜI NGHÈO KHỔ!
 
3-“Sao các bà lại tìm Người Sống ở giữa kẻ chết ? 6 Người đã trỗi dậy rồi. / ước gì các ki-tô hữu LUÔN LUÔN SỐNG THEO LỜI CHÚA / ĐỂ HỌ TIN CHÚA HIỆN DIỆN KHẮÙP NƠI, VÀ YÊU MẾN CHÚA TRONG MỌI NGƯỜI .
 
4-Các bà kể cho mọi người khác biết tất cả những sự việc ấy. / ước gì các ki-tô hữu ĐƯỢC LÒNG TIN YÊU VỮNG MẠNH VÀO ĐỨC KITÔ PHỤC SINH / đến nỗi SẴN LÒNG CHỊU KHỔ ĐỂ LÀM CHỨNG CHO NIỀM TIN ẤY.
 
5-Các bà kể cho mọi người khác biết tất cả những sự việc ấy. / ước gì các ki-tô hữu CẢM NGHIỆM ĐƯỢC SỰ HIỆN DIỆN CỦA ĐỨC KITÔ PHỤC SINH trong tâm hồn mình/ và SỐNG thân tình với Chúa trong cuộc sống hằng ngày.
 
Chủ tế : Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã sống lại để ban cho chúng con được sự sống thần linh của Chúa. Xin củng cố niềm tin hồng phúc ấy cho chúng con, hầu chúng con cảm nghiệm được hạnh phúc vì được sống trong Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời .
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
LIÊN KẾT WEB SITE

Các Giáo Phận

Giáo phận Bà Rịa
Giáo phận Ban Mê Thuột
Giáo phận Bắc Ninh
Giáo phận Bùi Chu
Giáo phận Cần Thơ
Giáo phận Đà Lạt
Giáo phận Đà Nẵng
Giáo phận Hải Phòng
Tổng Giáo phận Huế
Giáo phận Hưng Hóa
Giáo phận Kon Tum
Giáo phận Lạng Sơn
Giáo phận Long Xuyên
Giáo phận Mỹ Tho
Giáo phận Nha Trang
Giáo phận Phan Thiết
Giáo phận Phát Diệm
Giáo phận Phú Cường
Giáo phận Qui Nhơn
Giáo phận Thái Bình
Giáo phận Thanh Hóa
Tổng Giáo phận TP HCM
Giáo phận Vinh
Giáo phận Vĩnh Long
Giáo phận Xuân Lộc

Các Giáo Phận

Giáo phận Bà Rịa
Giáo phận Ban Mê Thuột
Giáo phận Bắc Ninh
Giáo phận Bùi Chu
Giáo phận Cần Thơ
Giáo phận Đà Lạt
Giáo phận Đà Nẵng
Giáo phận Hải Phòng
Tổng Giáo phận Huế
Giáo phận Hưng Hóa
Giáo phận Kon Tum
Giáo phận Lạng Sơn
Giáo phận Long Xuyên
Giáo phận Mỹ Tho
Giáo phận Nha Trang
Giáo phận Phan Thiết
Giáo phận Phát Diệm
Giáo phận Phú Cường
Giáo phận Qui Nhơn
Giáo phận Thái Bình
Giáo phận Thanh Hóa
Tổng Giáo phận TP HCM
Giáo phận Vinh
Giáo phận Vĩnh Long
Giáo phận Xuân Lộc
CÁC DÒNG TU 
Dòng Chúa Cứu Thế VN 
Dòng Đồng Công (Hoa Kỳ) 
Dòng Ngôi Lời 
Dòng Chúa Cứu Thế (Hoa Kỳ) 
Dòng Thánh Tâm Huế 
Dòng Lasan 
Tỉnh Dòng Đa Minh VN 
Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ 
Dòng Tên Việt Nam 
Dòng Phanxicô VN 
Giáo Hoàng Học Viện Piô X ( Đà Lạt ) 
Đại Chủng Viện Huế 
Đại Chủng Viện Vinh Thanh - GP Vinh 
Đại Chủng Viện Xuân Lộc 
Dòng Thánh Thể 
Dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ 
Đan Viện Biển Đức Thiên Tâm (Hoa Kỳ)
Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm Huế 
Dòng Mến Thánh Giá LA (gốc Phát Diệm) 
Dòng Đức Mẹ Trinh Vương 
Dòng Anh Em Đức Mẹ Lên Trời 
Dòng Đaminh Tam Hiệp 
Dòng Don Bosco 
Tu đoàn Tông Đồ Giáo Sĩ Nhà Chúa 
Dòng Thừa Sai Đức Tin VN 
Liên hiệp bề trên thượng cấp VN 
Dòng Nữ Tử Thánh Phaolô 
Dòng Đồng Công (Việt Nam) 
Dòng Chúa Thánh Thần 
Dòng Thừa Sai Bác Ái Chúa Kitô 
Dòng Truyền Giáo Thánh Carôlô - Scalabrini 
Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm Huế
LỜI HẰNG SỐNG
Nghe Suy Niệm Hằng Ngày

Bài Giảng Lòng Thương Xót
 

 

HHTM TGP Sàigòn Tổ chức Hội Thi Thánh Ca Chủ đề “ĐẾN VỚI CHÚA GIÊSU NHỜ MẸ MARIA” tại thánh đường GX Sao Mai Hạt Chí Hòa Lúc 19g00 Ngày 28-05-2017. Mừng Kính 100 năm Đức Mẹ Hiện ra tại FATIMA.


Nhạc Thánh Ca

 

  Radio Vatican
 
Radio Veritas
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây