“Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một”.

Thứ tư - 03/06/2020 06:43
“Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một”.
Chỉ có một Thiên Chúa duy nhất trong Ba Ngôi là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Ba Ngôi riêng biệt nhưng hoàn toàn hiệp nhất nên một: một tình yêu, một sự sống, một ánh sáng, một quyền năng, một bản tính. Ba Ngôi Thiên Chúa hoàn toàn ý hợp tâm đầu nên một như vậy là Thiên Chúa Tình Yêu.
CHÚA NHẬT CHÚA BA NGÔI (Ga 3,16-18).
Chỉ có một Thiên Chúa duy nhất trong Ba Ngôi là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Ba Ngôi riêng biệt nhưng hoàn toàn hiệp nhất nên một: một tình yêu, một sự sống, một ánh sáng, một quyền năng, một bản tính. Ba Ngôi Thiên Chúa hoàn toàn ý hợp tâm đầu nên một như vậy là Thiên Chúa Tình Yêu. Sách Thánh đã quả quyết: “Thiên Chúa là Tình Yêu” (1Ga 4,8.16). Tình Yêu vừa đón nhận vừa trao ban, vừa hiến dâng vừa nhận lãnh, vừa yêu vừa được yêu. Thiên Chúa Tình Yêu là Thiên Chúa Ba Ngôi. Chúa Cha luôn yêu Chúa Con và được Chúa Con yêu lại. Chúa Con luôn tự hiến cho Cha và được đón nhận tình Chúa Cha đáp lại. Tình Yêu không ngừng trao ban và nhận lãnh giữa Chúa Cha và Chúa Con, là Chúa Thánh Thần, Thiên Chúa Ngôi Ba. Một Thánh Thần duy nhất từ nơi Cha thì là Thánh Thần hiền phụ, từ nơi Con thì là Thánh Thần hiếu thảo. Cha liên lỉ tự hiến cho Con trong Thánh Thần Tình Yêu. Thiên Chúa Ba Ngôi không ngừng hiến dâng và nhận lãnh Tình Yêu từ muôn thuở cho đến muôn đời. Đó là Tình Yêu tận nguồn, Tình Yêu tràn đầy, Tình Yêu vĩnh cửu.
Khi đến thời gian đã định, Thiên Chúa Ba Ngôi Tình Yêu quyết định tự hiến cho con người yếu đuối mỏng giòn và đầy tội lỗi xấu xa, để mời gọi con người gia nhập cộng đồng Thiên Chúa Ba Ngôi và hưởng nguồn Tình Yêu Sự Sống Sự Sáng tràn đầy muôn đời. Để thực hiện ý định yêu thương, Chúa Cha đã sai Con Một đến trong thế gian, trở nên một con người yếu đuối mỏng giòn như bất cứ người nào, chỉ trừ tội lỗi, để bày tỏ Tình Yêu và mời gọi con người đi vào trong Tình Yêu Thiên Chúa. Chúa Giê-su Ki-tô Con Một Thiên Chúa đã hiến thân chịu chết để xóa bỏ tội lỗi và án phạt đời đời cho con người, và Người đã sống lại từ cõi chết, để ban Nguồn Sống Mới là Thánh Thần Tình Yêu. Vậy ai tin vào Chúa Giê-su Ki-tô là Con Một Thiên Chúa đã làm người, thì người đó đón nhận Thánh Thần Thiên Chúa, Đấng làm cho ta hiệp thông với Chúa Cha và Chúa Con. Được hiệp thông với Thiên Chúa Ba Ngôi tức là được cứu độ, là được sống muôn đời. Trái lại, người nào không tin vào Chúa Giê-su Ki-tô hoặc từ chối tin vào Con Một Thiên Chúa, thì không thể đón nhận Thánh Thần Thiên Chúa và như vậy không được hiệp thông với Thiên Chúa Ba Ngôi, thì bị lên án, không được cứu độ và phải chết đời đời.
Tất cả các Ki-tô hữu, nhờ đức tin và phép Thánh Tẩy, đã thuộc về Chúa Giê-su Ki-tô và nên một với Người. Từ lúc chịu Thánh Tẩy bởi nước và Thánh Thần, thì người Ki-tô hữu được đưa vào gia đình Thiên Chúa Ba Ngôi, “được đầy tràn ân sủng của Chúa Giê-su Ki-tô, đầy tình thương của Thiên Chúa và ơn hiệp thông của Thánh Thần” (2Cr 13,13). Sống đời Ki-tô hữu là liên lỉ ở lại trong Thiên Chúa Ba Ngôi, mỗi ngày một mật thiết và sâu xa hơn. Ở lại trong Thiên Chúa Ba Ngôi là nên một với Chúa Giê-su Ki-tô, là con đường tới Chúa Cha và là Đấng Trung Gian duy nhất giữa Thiên Chúa và loài người. Nhưng làm sao ta có thể đến với Chúa Giê-su để nên một với Người? Khi Chúa Cha đã ban Con Một cho ta thì Người sẽ nhờ Thánh Thần Tình Yêu lôi kéo ta đến và tin vào Con của Người. Điều này Chúa Giê-su đã nói rõ: “Chẳng ai đến với tôi được, nếu Chúa Cha là Đấng đã sai phải tôi không lôi kéo người ấy” (Ga 6,44; x.Ga 6,65). Và ai đã đến với Chúa Con là đã đến với Chúa Cha, đã thấy Chúa Giê-su là thấy Chúa Cha của Người, bởi vì: “Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha… Anh em hãy tin Thầy; Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy” (Ga 14,9.11). Như vậy, chỉ có một điều cần thiết đối với người Ki-tô hữu trong hiện tại là tin vào Chúa Giê-su Ki-tô, nghĩa là nên một với Người. Làm thế nào để chúng ta tin vào Chúa Giê-su Ki-tô và nên một với Người?
Thứ nhất là sống Lời Chúa, Sống Lời Chúa là lắng nghe Lời Chúa với đức tin, ghi nhớ và suy đi nghĩ lại với lòng mến và cố gắng nhớ Lời Chúa như ánh sáng và sức mạnh để sống cuộc sống thường ngày. Sống Lời Chúa như vậy là giữ Lời Chúa. Mà Lời Chúa là lời Thần Khí (Ga 6,63) nên ai giữ Lời Chúa là có Thánh Thần Tình Yêu, là yêu mến Chúa. Vì thế Chúa Giê-su đã quả quyết: “Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại nơi người ấy” (Ga 14,23).
Tôi đã coi việc đọc và sống Lời Chúa là bằng chứng tôi yêu mến Chúa chưa? Tại sao tôi ngại ngùng, không dành giờ để đọc Lời Chúa? Có phải tôi không muốn yêu mến Chúa, hay tôi chưa yêu mến Chúa?
Cách thứ hai để tin vào Chúa Giê-su Ki-tô và nên một với Người là rước lễ. Rước lễ là ăn uống Chúa Giê-su là Nguồn Sống Mới của người Ki-tô hữu, để nên một với Người. Mà nên một với Chúa Giê-su tức là được đưa vào hiệp thông với Thiên Chúa Ba Ngôi. “Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai tôi đến và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy” (Ga 6,57).
Tôi có năng rước lễ và rước lễ cách ý thức sốt sắng không? Tôi có tin rằng mỗi lần rước lễ là mỗi lần gặp được Chúa Giê-su Phục Sinh và nên một với Thiên Chúa Ba Ngôi không?
Cách thứ ba là cầu nguyện nhân danh Chúa Giê-su Ki-tô. Khi ta nhân danh Chúa Giê-su Ki-tô là ta ý thức đang nên một với Chúa, Chúa ở trong ta và ta ở trong Chúa. Lúc đó ta cầu nguyện, thì không phải ta mà là chính Chúa Giê-su cầu nguyện trong ta bằng Thánh Thần của Người và Chúa Cha hoàn toàn thỏa lòng và luôn luôn nhận lời cầu của Chúa Giê-su Ki-tô trong ta. Cầu nguyện trong Chúa Giê-su Ki-tô như vậy là cầu nguyện nhân danh Chúa Giê-su Ki-tô. “Thật, Thầy bảo thật anh em, anh em xin Chúa Cha điều gì nhân danh Thầy, thì Người sẽ ban cho. Cho đến nay, anh em đã chẳng xin gì nhân danh Thầy. Cứ xin đi, anh em sẽ được, để niềm vui của anh em nên trọn vẹn” (Ga 16,23-24).
Những công thức Xua trừ - Từ bỏ - Đền thờ đều là những công thức cầu xin nhân danh Chúa Giê-su Ki-tô, có giá trị tuyệt đối và chắc chắn hiệu quả, vì kêu cầu cả Ba Ngôi Thiên Chúa Chí Thánh và toàn năng! Ngoài ra, công thức cầu chúc Thánh Thần là cách yêu người hoàn hảo nhất, đẹp lòng Chúa nhất. Đó là yêu anh chị em bằng Thánh Thần Tình Yêu, là yêu người như Chúa Giê-su đã yêu.

 
Lm. Gioan Nguyễn Như Yêng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
LIÊN KẾT WEB SITE

Các Giáo Phận

Giáo phận Bà Rịa
Giáo phận Ban Mê Thuột
Giáo phận Bắc Ninh
Giáo phận Bùi Chu
Giáo phận Cần Thơ
Giáo phận Đà Lạt
Giáo phận Đà Nẵng
Giáo phận Hải Phòng
Tổng Giáo phận Huế
Giáo phận Hưng Hóa
Giáo phận Kon Tum
Giáo phận Lạng Sơn
Giáo phận Long Xuyên
Giáo phận Mỹ Tho
Giáo phận Nha Trang
Giáo phận Phan Thiết
Giáo phận Phát Diệm
Giáo phận Phú Cường
Giáo phận Qui Nhơn
Giáo phận Thái Bình
Giáo phận Thanh Hóa
Tổng Giáo phận TP HCM
Giáo phận Vinh
Giáo phận Vĩnh Long
Giáo phận Xuân Lộc

Các Giáo Phận

Giáo phận Bà Rịa
Giáo phận Ban Mê Thuột
Giáo phận Bắc Ninh
Giáo phận Bùi Chu
Giáo phận Cần Thơ
Giáo phận Đà Lạt
Giáo phận Đà Nẵng
Giáo phận Hải Phòng
Tổng Giáo phận Huế
Giáo phận Hưng Hóa
Giáo phận Kon Tum
Giáo phận Lạng Sơn
Giáo phận Long Xuyên
Giáo phận Mỹ Tho
Giáo phận Nha Trang
Giáo phận Phan Thiết
Giáo phận Phát Diệm
Giáo phận Phú Cường
Giáo phận Qui Nhơn
Giáo phận Thái Bình
Giáo phận Thanh Hóa
Tổng Giáo phận TP HCM
Giáo phận Vinh
Giáo phận Vĩnh Long
Giáo phận Xuân Lộc
CÁC DÒNG TU 
Dòng Chúa Cứu Thế VN 
Dòng Đồng Công (Hoa Kỳ) 
Dòng Ngôi Lời 
Dòng Chúa Cứu Thế (Hoa Kỳ) 
Dòng Thánh Tâm Huế 
Dòng Lasan 
Tỉnh Dòng Đa Minh VN 
Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ 
Dòng Tên Việt Nam 
Dòng Phanxicô VN 
Giáo Hoàng Học Viện Piô X ( Đà Lạt ) 
Đại Chủng Viện Huế 
Đại Chủng Viện Vinh Thanh - GP Vinh 
Đại Chủng Viện Xuân Lộc 
Dòng Thánh Thể 
Dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ 
Đan Viện Biển Đức Thiên Tâm (Hoa Kỳ)
Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm Huế 
Dòng Mến Thánh Giá LA (gốc Phát Diệm) 
Dòng Đức Mẹ Trinh Vương 
Dòng Anh Em Đức Mẹ Lên Trời 
Dòng Đaminh Tam Hiệp 
Dòng Don Bosco 
Tu đoàn Tông Đồ Giáo Sĩ Nhà Chúa 
Dòng Thừa Sai Đức Tin VN 
Liên hiệp bề trên thượng cấp VN 
Dòng Nữ Tử Thánh Phaolô 
Dòng Đồng Công (Việt Nam) 
Dòng Chúa Thánh Thần 
Dòng Thừa Sai Bác Ái Chúa Kitô 
Dòng Truyền Giáo Thánh Carôlô - Scalabrini 
Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm Huế
Lời Chúa Hằng Ngày

Radio Tín Thác

 
Radio Công Giáo

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây