THIÊN CHÚA VÀ XÊ-DA

Thứ sáu - 20/10/2017 22:07
V 2017 CN29TN CaesarCoin Mt22 15 21 2
V 2017 CN29TN CaesarCoin Mt22 15 21 2
CHÚA NHẬT XXIX/TN/A (22/10/2017)

*Bài đọc 1 :Is45,1.4-6
Mọi chức vị quyền năng đều từ Trời cao ban xuống.
Năm 587 trước công nguyên, đế quốc Ba-by-lon xâm chiếm Giê-ru-sa-lem, bắt dân chúng đi đày. Gần 50 năm sau, đế quốc Ba-by-lon sụp đổ và đế quốc Ba-tư dành ngôi bá chủ. Vua Ba-tư lúc đó là Ky-rô vừa chiến thắng Ba-by-lon, ra sắc lệnh giải phóng cho dân Do thái hồi hương.
Vua Ky-rô là người ngoại đạo, không thờ kính Thiên Chúa, nhưng Thiên Chúa lại xức dầu cho ông, trao quyền cho ông, để ông phục vụ cho chương trình của Thiên Chúa. Vì lợi ích nhà Gia-cóp, Ít-ra-en dân tuyển chọn, Chúa ban tước hiệu, củng cố uy quyền cho ông, để từ đông sang tây, ông làm rạng danh Thiên Chúa, như Người phán: “Ta cầm tay phải nó, bắt các dân tộc phải suy phục nó.”
**Bài đọc 2 :1Tx1,1-5b
Chúng tôi nhớ đến lòng tin cậy mến của anh em.
Thê-xa-lô-ni-ca là một giáo đoàn non trẻ, được Thánh Phaolô thành lập vào khoảng năm 50. Khi vừa thành lập được một thời gian rất vắn, thì những đe dọa, bắt bớ của các người đồng hương Do thái khiến Ngài phải chạy trốn. Vì thế, Ngài hết sức lo lắng cho đức tin non trẻ của họ. Nhưng khi được tin họ vẫn giữ được đức tin thì Ngài rất mừng vui và hết lòng cảm tạ Chúa. Thật không còn niềm vui hay phần thưởng nào quý giá hơn ! Vì Ngài thấy rõ đó là nhờ bàn tay Thiên Chúa phù trợ. Người cảm kích thú thực với họ: “Thưa anh em, khi chúng tôi loan báo Tin Mừng thì không chỉ có chúng tôi nói, mà còn quyền năng Thiên Chúa, có Thánh Thần, và niềm xác tín sâu xa.”
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mat-thêu
Mt22,15-21
15 Bấy giờ những người Pha-ri-sêu đi bàn bạc với nhau, tìm cách làm cho Chúa Giêsu phải lỡ lời mà mắc bẫy. 16Họ sai các môn đệ của họ cùng đi với những người phe Hê-rô-đê, đến nói với Đức Giêsu rằng: “Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là người chân thật, và cứ sự thật mà dạy đường lối của Thiên Chúa. Thầy cũng chẳng vị nể ai, vì Thầy không cứ bề ngoài mà đánh giá người ta. 17Vậy xin Thầy cho biết ý kiến: Có được phép nộp thuế cho Xê-da hay không ?” 18Nhưng Đức Giêsu biết họ có ác ý, nên Người nói: “Tại sao các người lại thử tôi, hỡi những kẻ đạo đức giả ! 19Cho tôi xem đồng tiền nộp thuế !” Họ liền đưa cho Người một quan tiền. 20Người hỏi họ: “Hình và danh hiệu này là của ai đây ?” 21Họ đáp: “Của Xê-da.” Bấy giờ Người bảo họ: “Thế thì của Xê-da, trả về Xê-da; của Thiên Chúa trả về Thiên Chúa.”
                   Đó là Lời Chúa.
Suy Niệm Tin Mừng :
Của Xê-Da trả về Xê-Da, Của Thiên Chúa trả về Thiên Chúa.
Đại ý: Những kẻ giả hình gài bẫy Đức Giêsu, nhưng họ lại sa vào chính cái bẫy của mình, và được Đức Giêsu dạy cho một bài học là: phải biết phân biệt bổn phận đạo đời và phải ưu tiên chu toàn bổn phận đối với Thiên Chúa.
Bối cảnh: Bọn người xấu muốn giả vờ hỏi ý kiến Đức Giêsu về sự nộp thuế để gài bẫy Người: nếu Người trả lời là “có”, thì họ sẽ tố cáo Người là “đi với” chính quyền bảo hộ Rôma, mà chống lại dân tộc mình. Còn nếu Đức Giêsu trả lời là “không”, thì họ sẽ tố cáo Người “xúi dân chống lại” Hoàng đế ! Nhưng họ không ngờ, khi “lấy đồng tiền Rôma trong túi của mình ra,” là họ đã tự tố cáo mình hai điều: Mộât là, họ đã đồng ý nộp thuế cho Xê-da, nếu không, họ mang tiền đi theo mình để làm gì ? Họ đã “đi với” chính quyền bảo hộ, chống lại dân tộc mình, Đó chính là điều mà họ đang muốn tố cáo Đức Giêsu ! Hai là, “họ đang mang ngẫu tượng trong mình”, đó là vi phạm Luật Chúa!” Họ đã sa vào chính cái bẫy mà họ giăng cho Đức Giêsu !
2-Cái gì của Xê-da trả về Xêda… Qua lời này, Chúa Giêsu nhìn nhận quyền bính của Xêda, nhưng quyền bính của Xêda kém xa Quyền Tối Thượng của Thiên Chúa, như Người nói với Philatô:“Ngài không có quyền gì đối với tôi, nếu Trời Cao chẳng ban cho ngài.”(Ga19,11). Vì quyền bính của Xêda chỉ là để phục vụ chương trình của Thiên Chúa, và “mưu cầu hạnh phúc cho người dân.” Vua cũng chẳng phải là “thiên tử”, nên muốn làm gì thì làm. Chúa đã nói rõ điều đó với ông vua ngoại đạo Ky-rô:“Vì lợi ích của tôi tớ Ta là Giacóp, Ta đã gọi đích danh ngươi, ban cho ngươi một tước hiệu, dù ngươi không biết Ta” (Is45,4). Vì thế, khi Xêda ban hành những điều luật trái nghịch với Lề Luật của Chúa hay quyền lợi và hạnh phúc chính đáng của con người, thì người kitô hữu không phải và không được phép chấp hành !
2-Cái gì của Thiên Chúa … Đó là Hình Ảnh Thiên Chúa và Linh Hồn Bất Tử. Vì “Thiên Chúa đã tạo dựng con người theo Hình Ảnh Thiên Chúa.” (St1,26), là Trí Khôn, Ý Chí, và Tự Do. Ta có thể ví mỗi con người là một “Đôla Nước Trời”, có in Hình Ảnh Thiên Chúa và được bảo chứng bằng giá Máu Thánh Chúa Giêsu.
3-Trả về Thiên Chúa là Yêu Mến và Phục Vụ Thiên Chúa trước hết và trên hết. Chúa Giêsu đã dạy: “Tiên và hãy tìm Nước Thiên Chúa và Đức Công chính của Người, còn mọi sự khác Người sẽ thêm cho (Mt6,33). “Vì nếu người ta được lời lãi cả thế giới mà mất linh hồn thì được ích gì ? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi lại ?” (Mt 16,26). Vì thế, Thánh I-nha-xiô lập dòng Tên Chúa Giêsu nói rất chí lí rằng: “Con người đã được tạo dựng giống Hình Aûnh Thiên Chúa để tôn vinh và phụng sự Thiên Chúa, nhờ đó mà đạt tới ơn cứu độ. Các thụ tạo khác được tạo dựng cho con người chỉ để giúp họ đạt được cùng đích đó. Do đó, con người chỉ được dùng chúng trong mức độ đạt tới sự cứu rỗi, và khi bị chúng cản trơ,û thì phải biết gỡ mình ra khỏi chúng. ” Thánh Âu-tinh than thở vói Chúa: “Lạy Chúa, Chúa đã dựng nên con cho Chúa, bao lâu chưa thuộc trọn về Chúa, thì con chưa được an lòng.”
***Thà Chết Chứ Không ủûng hộ li dị và hôn nhân bất hợp pháp: Lịch sử nước Anh kể rằng: Vào giữa thế kỷ 16, Vua Henry VIII (đệ bát) muốn li dị Hoàng hậu An-na Bô-lin, để cưới bà khác, nhưng Toà Thánh không chấp nhận. Ôâng bất mãn, tuyên bố li khai với Toà thánh, thành lập giáo hội Anh giáo, và tự phong cho mình làm giáo chủ. Ông bắt tất cả các quan trong triều phải ký vào văn bản công nhận sự tái hôn của ông và gia nhập Anh giáo. Ai bất tuân sẽ bị chém đầu. Tô-mát Mô, đang làm thủ tướng,vì không chịu ký, nên bị kết án tử hình. Ông nói: “Tôi biết lí do tôi bị kết án: Vì không ủng hộ cuộc hôn nhấn bất chính của nhà vua.Tôi chấp nhận từ bỏ cuộc sống tạm này, để bước vào đời sống vĩnh cửu với Thiên Chúa. Lạy Chúa, xin đón nhận linh hồn con, và xin ban ơn cho nhà vua sớm biết sám hối trở về.” Và, ngày 6/7/1525, sau khi trả về Xê-da cái của Xê-da, Vị thủ tướng can trường đã hiên ngang bước lên đoạn đầu đài, để trả về Thiên Chúa Linh hồn cùng với Hình Ảnh Chúa còn nguyên vẹn và được tô thắm bằng máu đào vinh quang của mình.
Bạn thấy đó: Bảo vệ Sự Bất Khả Phân Li của Bí tích hôn nhân không chỉ là một chứng tá truyền giáo, mà còn là Con Đường Nên Thánh của người kitô hữu chúng ta.
Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn nhớ lời Kinh thánh: Phù vân, tất cả chỉ là phù vân. Giữa tuổi thanh xuân, con hãy nhớ đến Đấng đã tạo dựng nên con. Hãy kính sợ Đức Chúa và tuân giữ các mệnh lệnh Người truyền. Đó là tất cả Đạo làm người. Vì Thiên Chúa sẽ xét xử mọi hành vi, kể cả các điều bí ẩán, tốt cũng như xấu, của mỗi người !” (Gv1.12,1+15).
Amen.
LỜI NGUYỆN CHUNG
Chúa Nhật XXIX/TN/A
Chủ tế: Anh chị em thân mến, hôm nay là ngày truyền giáo. Chúng ta hãy cầu xin cho mọi người kitô hữu biết loan Tin Mừng Nước Trời bằng đời sống thực hành đức tin của mình.
1-Xin Thầy cho biết, có được phép nộp thuế cho Xê-da không / ước chi các ki-tô hữu biết rằng / nộp thuế là sự CÔNG BÌNH XÃ HỘI / mà mọi người kitô hữu có thể dùng ĐỂ LÀM CHỨNG NHÂN CHO NƯỚC TRỜI.
2-Của Thiên Chúa trả về Thiên Chúa / ước chi các ki-tô hữu biết rằng / phải trả về Thiên Chúa là NHẬN BIẾT, YÊU MẾN và TÔN THỜ Chúa hết lòng / vì CHÚA LÀ ĐẤNG TẠO DỰNG nên con người chúng ta.
3-Của Thiên Chúa trả về Thiên Chúa / ước chi các ki-tô hữu nhớ rằng / Của thuộc về Thiên Chúa là SỰ SỐNG, LINH HỒN và HÌNH ẢNH của Chúa trong ta / vì chính Chúa đã ban cho ta.
4-Của Xê-da trả về Xê-da / ước chi các ki-tô hữu nhớ rằng / đó là chu toàn các BỔN PHẬN CHÍNH ĐÁNG, và KHÔNG TRÁI NGHỊCH VỚI Lề Luật của Thiên Chúa!
5-Phải vâng lời Thiên Chúa hơn nghe người phàm(Cv4,19) / ước chi các ki-tô hữu nhớ rằng / khi gặp những luật pháp TRÁI NGHỊCH với Lề Luật của CHÚA, thì ta PHẢI CẢNH GIÁC, KẺO CHỐNG LẠI Thiên Chúa!
Chủ tế: Lạy Chúa, Chúa đã dạy: “Tiên vàn hãy tìm Nước Chúa và sự công chính của Người, còn mọi sự khác Người sẽ thêm cho”(Mt6,33). Xin cho chúng con biết truyền giáo bằng bằng đời sống đức tin gương mẫu của chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
LIÊN KẾT WEB SITE

Các Giáo Phận

Giáo phận Bà Rịa
Giáo phận Ban Mê Thuột
Giáo phận Bắc Ninh
Giáo phận Bùi Chu
Giáo phận Cần Thơ
Giáo phận Đà Lạt
Giáo phận Đà Nẵng
Giáo phận Hải Phòng
Tổng Giáo phận Huế
Giáo phận Hưng Hóa
Giáo phận Kon Tum
Giáo phận Lạng Sơn
Giáo phận Long Xuyên
Giáo phận Mỹ Tho
Giáo phận Nha Trang
Giáo phận Phan Thiết
Giáo phận Phát Diệm
Giáo phận Phú Cường
Giáo phận Qui Nhơn
Giáo phận Thái Bình
Giáo phận Thanh Hóa
Tổng Giáo phận TP HCM
Giáo phận Vinh
Giáo phận Vĩnh Long
Giáo phận Xuân Lộc

Các Giáo Phận

Giáo phận Bà Rịa
Giáo phận Ban Mê Thuột
Giáo phận Bắc Ninh
Giáo phận Bùi Chu
Giáo phận Cần Thơ
Giáo phận Đà Lạt
Giáo phận Đà Nẵng
Giáo phận Hải Phòng
Tổng Giáo phận Huế
Giáo phận Hưng Hóa
Giáo phận Kon Tum
Giáo phận Lạng Sơn
Giáo phận Long Xuyên
Giáo phận Mỹ Tho
Giáo phận Nha Trang
Giáo phận Phan Thiết
Giáo phận Phát Diệm
Giáo phận Phú Cường
Giáo phận Qui Nhơn
Giáo phận Thái Bình
Giáo phận Thanh Hóa
Tổng Giáo phận TP HCM
Giáo phận Vinh
Giáo phận Vĩnh Long
Giáo phận Xuân Lộc
CÁC DÒNG TU 
Dòng Chúa Cứu Thế VN 
Dòng Đồng Công (Hoa Kỳ) 
Dòng Ngôi Lời 
Dòng Chúa Cứu Thế (Hoa Kỳ) 
Dòng Thánh Tâm Huế 
Dòng Lasan 
Tỉnh Dòng Đa Minh VN 
Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ 
Dòng Tên Việt Nam 
Dòng Phanxicô VN 
Giáo Hoàng Học Viện Piô X ( Đà Lạt ) 
Đại Chủng Viện Huế 
Đại Chủng Viện Vinh Thanh - GP Vinh 
Đại Chủng Viện Xuân Lộc 
Dòng Thánh Thể 
Dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ 
Đan Viện Biển Đức Thiên Tâm (Hoa Kỳ)
Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm Huế 
Dòng Mến Thánh Giá LA (gốc Phát Diệm) 
Dòng Đức Mẹ Trinh Vương 
Dòng Anh Em Đức Mẹ Lên Trời 
Dòng Đaminh Tam Hiệp 
Dòng Don Bosco 
Tu đoàn Tông Đồ Giáo Sĩ Nhà Chúa 
Dòng Thừa Sai Đức Tin VN 
Liên hiệp bề trên thượng cấp VN 
Dòng Nữ Tử Thánh Phaolô 
Dòng Đồng Công (Việt Nam) 
Dòng Chúa Thánh Thần 
Dòng Thừa Sai Bác Ái Chúa Kitô 
Dòng Truyền Giáo Thánh Carôlô - Scalabrini 
Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm Huế
Lời Chúa Hằng Ngày
Radio Công Giáo

 
Hằng Ngày

 


 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây