THÁNH THẦN ĐẤNG BẢO TRỢ ĐẾN TỪ THIÊN CHÚA

Thứ tư - 13/05/2020 20:11
THÁNH THẦN ĐẤNG BẢO TRỢ ĐẾN TỪ THIÊN CHÚA
Nhìn vào Giáo Hội sơ khai, chúng ta không khỏi ngạc nhiên về sức sống mãnh liệt nơi các tín hữu. Từ mười hai tông đồ, gốc thuyền chài nhà quê, kém cỏi, đã được Thánh Thần sử dụng và biến các ông trở nên những con người miệt mài với sứ vụ loan báo Tin Mừng Phục Sinh cho thế giới và biến đổi hoàn toàn bộ mặt thế giới.
CHÚA NHẬT VI MÙA PS A:
Nhìn vào Giáo Hội sơ khai, chúng ta không khỏi ngạc nhiên về sức sống mãnh liệt nơi các tín hữu. Từ mười hai tông đồ, gốc thuyền chài nhà quê, kém cỏi, đã được Thánh Thần sử dụng và biến các ông trở nên những con người miệt mài với sứ vụ loan báo Tin Mừng Phục Sinh cho thế giới và biến đổi hoàn toàn bộ mặt thế giới. Nhìn vào Giáo Hội, đặc biệt trong thời gian dịch bệnh này, chúng ta có thể thấy sự hoạt động mạnh mẽ của Chúa Thánh Thần qua các sáng kiến mục vụ của Giáo Hội từ Giáo Hoàng cho đến các linh mục, các giáo xứ và giáo dân nhằm phục vụ dân Chúa và mọi người. Thánh Thần Đấng Bảo Trợ mà Thiên Chúa đã ban cho Giáo Hội vẫn không ngừng hoạt động cách mạnh mẽ, giúp Giáo Hội có thể thích ứng và đáp ứng cho việc phục vụ nhân loại trong thời đại mới này, nhằm đưa mọi người về với Thiên Chúa.
Trong đoạn Tin Mừng vừa nghe, Chúa Giêsu, trước khi chia tay với các môn đệ, Ngài hứa sẽ ban Thánh Thần xuống trên các tông đồ: “Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy. Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác đến ở với anh em luôn mãi. Đó là Thần Khí sự thật…” Nói với các môn đệ về Đấng Bảo Trợ, Chúa Giêsu đã mạc khải cho các ông về Chúa Thánh Thần, Đấng được Chúa Cha sai đến để ở với các môn đệ luôn mãi. “Ngài là Thần khí của sư thật.” Ngài sẽ giúp các tông đồ của Chúa sống và làm chứng cho sự thật là chính Thiên Chúa. Những ai yêu mến sự thật, sống theo sự thật, thì sẽ đón nhận được Thần Khí Sự Thật, là đón nhận được chính Thiên Chúa. Trái lại, thế gian và ma quỷ thuộc về bóng tối, gian dối, chúng chống lại Thiên Chúa, từ chối ánh sáng và sự thật vì thế, thế gian không thể đón nhận được Thần Khí của sự thật. Chúa Giêsu còn giải thích thêm về sự hiện diện và hoạt động của Thánh Thần như một sức mạnh từ bên trong, đốt nóng tâm hồn và hướng dẫn mọi hoạt động của người tín hữu: “Người luôn ở giữa anh em và luôn ở trong anh em.” “Thánh Thần ở giữa anh em”, có nghĩa là Ngài sẽ là điểm quy tụ và liên kết mọi môn đệ của Chúa nên đồng tâm hiệp ý với nhau trong một đức tin và lòng mến. “Ngài ở trong anh em”, có nghĩa là Thánh Thần sẽ là nguồn động lực thúc đẩy và hướng dẫn người tín hữu đi theo đúng con đường Tin Mừng của Chúa Kitô.
“Chẳng bao lâu nữa, thế gian sẽ không còn thấy Thầy, nhưng anh em sẽ thấy Thầy vì Thầy sống và anh em cũng sẽ được sốngThầy ở trong Cha, anh em ở trong Thầy và Thầy ở trong anh em.” Với những lời này Chúa Giêsu cũng báo trước về việc Ngài sẽ thay đổi cách hiện diện với các môn đệ. Ngài sẽ không còn hiện diện cách thể lý với các môn đệ nữa, nhưng Ngài sẽ hiện diện bằng tình yêu, bằng sức sống của Ngài nhờ quyền năng và sức mạnh của Chúa Thánh Thần. Cách hiện diện mới của Chúa Giêsu là một sự hiện diện gần gũi, mật thiết còn hơn hiện diện bằng xương thịt. Chúa Giêsu đã diễn tả sự mật thiết đó bằng từ “ở trong”: “Thầy ở trong Cha, anh em ở trong Thầy và Thầy ở trong anh em.” Chúa Giêsu sẽ ở trong các môn đệ, nên một với các ông bằng quyền năng của Thánh Thần như một nguồn sức mạnh, nguồn năng lượng và là người dẫn đường giúp các tông đồ sống, hoạt động và đi theo sự hướng dẫn của Ngài.
Chính nhờ sự hiện diện của Thánh Thần trong tâm hồn, các tông đồ đã ra khỏi sự chật hẹp của căn phòng tiệc ly để đem Tin Mừng Phục Sinh đến với muôn dân. Những chương đầu của sách Công Vụ Tông Đồ, kể về hoạt động truyền giáo, xây dựng giáo đoàn của Phêrô và Phaolô. Hai ông trở nên như biểu tượng của Giáo Hội, như hiện thân của chính Chúa Kitô nhờ sức mạnh của Chúa Thánh Thần hoạt động trong các ông. Chúa Thánh Thần còn hoạt động trong các cộng đoàn tín hữu sơ khai, giúp họ sống trong bầu khí huynh đệ, yêu thương và một lòng một ý với nhau trong việc tham dự thánh lễ, cầu nguyện và làm việc bác ái. Đoạn sách hôm nay lại kể về hoạt động truyền giáo của tông đồ Philipphê, người đã từng xin với Chúa Giêsu: “Lạy Thầy xin tỏ cho chúng con thấy Cha và như thế là đủ cho chúng con. Chúa Giêsu đả trả lời ông: Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha. Con không tin Thầy ở trong Cha và Cha ở trong thầy ư?” Tông đồ Philipphê quả thật đã được ở trong Chúa Giêsu và Chúa Giêsu ở trong ông, vì thế ông đã miệt mài rao giảng cho dân vùng Samaria về Chúa Giêsu: “Đám đông một lòng chú ý đến những điều ông Philipphê giảng bởi được nghe và chứng kiến những dấu lạ ông làm.” Nhân danh Chúa Giêsu, Philipphê làm nhiều dấu lạ như trừ quỷ, chữa lành bệnh tật khiến cho người dân trong thành rất vui mừng. Khi nghe biết dân Samaria đã tin vào Tin Mừng, ông Phêrô và Gioan đã đến với họ. Đến nơi, hai ông đã đặt tay, cầu nguyện cho họ để họ đón nhận được Thánh Thần, làm cho họ trở nên một cộng đoàn Giáo Hội.
Trong bài đọc hai, thánh Phêrô quả quyết cho chúng ta, Chúa Thánh Thần là Đấng ban sự sống. Chúa Thánh Thần đã làm cho Đức Giêsu sống lại từ cõi chết, thì cũng chính Ngài sẽ ban cho những người tin vào Chúa Phục Sinh sức sống của Ngài, giúp mở lòng đón nhận Đức Giêsu đến ở trong chúng ta. Một khi có Chúa Kitô ngự trong tâm hồn, cùng sống và hoạt động với mỗi người, chúng ta sẽ mạnh dạn, can đảm làm chứng về Chúa Phục Sinh cho mọi người chung quanh. Thánh Phêrô nhắn nhủ chúng ta: “Hãy tôn Người là Chúa ngự trị trong lòng anh em. Hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn về niềm hy vọng của anh em. Nhưng phải trả lời cách hiền hòa và với lòng kính trọng.” Thánh Phêrô còn nói thêm: “Anh em hãy giữ lương tâm ngay thẳng, khiến những kẻ phỉ báng anh em vì anh em sống ngay thẳng… họ phải xấu hổ vì những điều họ đã vu khống.”
Thưa quý OBACE, Đấng bảo Trợ là Chúa Thánh Thần đã được Chúa Giêsu xin với Chúa Cha và Thiên Chúa đã ban tặng cho thế giới. Đấng Bảo Trợ đã và còn đang hoạt động trong Giáo Hội, trong thế giới và nơi mỗi tâm hồn con người. Tuy nhiên, vì Ngài là Đấng Bảo Trợ, Ngài chỉ có thể trợ giúp những ai khiêm tốn, sẵn sàng cậy nhờ đến Ngài và để cho Ngài hoạt động. Một khi ngoan ngoãn phó thác cho sự bảo trợ của Chúa Thánh Thần, Chúa Thánh Thần sẽ ban sức mạnh cả thể xác và tinh thần giúp chúng ta có thể đương đầu với khó khăn thử thách cũng như những tấn công của thế gian, ma quỷ. Trái lại, Đấng Bảo Trợ sẽ không thể hoạt động nơi những tâm hồn kiêu căng cậy dựa vào sức riêng mình mà loại trừ Ngài ra khỏi tâm hồn.
Đấng Bảo Trợ sẽ trợ giúp chúng ta trong đời sống đức tin, biến chúng ta trở thành những học trò dễ bảo của Thánh Thần, Ngài sẽ giúp chúng ta gặp được Đức Giêsu Phục Sinh và làm cho Chúa Phục Sinh ở lại trong tâm hồn chúng ta. Thánh Thần sẽ biến chúng ta nên những thụ tạo mới, Ngài sẽ thanh luyện lòng trí và con người để chúng ta yêu mến gắn bó với Chúa Phục Sinh và trở nên những người làm chứng về Chúa Giêsu cho thế giới chung quanh.
Chúng ta đang sống trong thế giới hiện đại, sức ép của công việc, kinh tế đang đè nặng trên mỗi người. Trách nhiệm và bổn phận làm chồng, làm vợ, làm cha mẹ và làm con đang đòi hỏi chúng ta rất nhiều, khiến cho nhiều người đang cảm thấy mệt mỏi trong đời sống gia đình, trong công việc. Thánh Thần là Đấng Bảo Trợ, Ngài sẽ trợ giúp chúng ta sức mạnh, niềm vui và sự hăng say phấn khởi để chúng ta có thể chu toàn bổn phận của mình cách vuông tròn. Đừng ngại ngần để cho Chúa Thánh Thần hướng dẫn và đừng từ chối Ngài, nhưng sẵn sàng vâng theo sự soi sáng của Ngài chúng ta sẽ được sống trong sức mạnh của Ngài và đạt được hạnh phúc đích thực.
Đấng Bảo Trợ là Sức Mạnh, là Sự Khôn Ngoan của Thiên Chúa, xin Ngài ban sức mạnh và sự khôn ngoan của Ngài trên chúng ta, giúp chúng ta có sức mạnh chống trả lại sự ươn hèn và cám dỗ của ma quỷ; đủ khôn ngoan sống theo sự hướng dẫn của Chúa, để có thể được ở với Chúa và ở trong Chúa là hạnh phúc đời đời. Amen.
Lm. Giuse Đỗ Đức Trí – Giáo phận Xuân Lộc

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
LIÊN KẾT WEB SITE

Các Giáo Phận

Giáo phận Bà Rịa
Giáo phận Ban Mê Thuột
Giáo phận Bắc Ninh
Giáo phận Bùi Chu
Giáo phận Cần Thơ
Giáo phận Đà Lạt
Giáo phận Đà Nẵng
Giáo phận Hải Phòng
Tổng Giáo phận Huế
Giáo phận Hưng Hóa
Giáo phận Kon Tum
Giáo phận Lạng Sơn
Giáo phận Long Xuyên
Giáo phận Mỹ Tho
Giáo phận Nha Trang
Giáo phận Phan Thiết
Giáo phận Phát Diệm
Giáo phận Phú Cường
Giáo phận Qui Nhơn
Giáo phận Thái Bình
Giáo phận Thanh Hóa
Tổng Giáo phận TP HCM
Giáo phận Vinh
Giáo phận Vĩnh Long
Giáo phận Xuân Lộc

Các Giáo Phận

Giáo phận Bà Rịa
Giáo phận Ban Mê Thuột
Giáo phận Bắc Ninh
Giáo phận Bùi Chu
Giáo phận Cần Thơ
Giáo phận Đà Lạt
Giáo phận Đà Nẵng
Giáo phận Hải Phòng
Tổng Giáo phận Huế
Giáo phận Hưng Hóa
Giáo phận Kon Tum
Giáo phận Lạng Sơn
Giáo phận Long Xuyên
Giáo phận Mỹ Tho
Giáo phận Nha Trang
Giáo phận Phan Thiết
Giáo phận Phát Diệm
Giáo phận Phú Cường
Giáo phận Qui Nhơn
Giáo phận Thái Bình
Giáo phận Thanh Hóa
Tổng Giáo phận TP HCM
Giáo phận Vinh
Giáo phận Vĩnh Long
Giáo phận Xuân Lộc
CÁC DÒNG TU 
Dòng Chúa Cứu Thế VN 
Dòng Đồng Công (Hoa Kỳ) 
Dòng Ngôi Lời 
Dòng Chúa Cứu Thế (Hoa Kỳ) 
Dòng Thánh Tâm Huế 
Dòng Lasan 
Tỉnh Dòng Đa Minh VN 
Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ 
Dòng Tên Việt Nam 
Dòng Phanxicô VN 
Giáo Hoàng Học Viện Piô X ( Đà Lạt ) 
Đại Chủng Viện Huế 
Đại Chủng Viện Vinh Thanh - GP Vinh 
Đại Chủng Viện Xuân Lộc 
Dòng Thánh Thể 
Dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ 
Đan Viện Biển Đức Thiên Tâm (Hoa Kỳ)
Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm Huế 
Dòng Mến Thánh Giá LA (gốc Phát Diệm) 
Dòng Đức Mẹ Trinh Vương 
Dòng Anh Em Đức Mẹ Lên Trời 
Dòng Đaminh Tam Hiệp 
Dòng Don Bosco 
Tu đoàn Tông Đồ Giáo Sĩ Nhà Chúa 
Dòng Thừa Sai Đức Tin VN 
Liên hiệp bề trên thượng cấp VN 
Dòng Nữ Tử Thánh Phaolô 
Dòng Đồng Công (Việt Nam) 
Dòng Chúa Thánh Thần 
Dòng Thừa Sai Bác Ái Chúa Kitô 
Dòng Truyền Giáo Thánh Carôlô - Scalabrini 
Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm Huế
Lời Chúa Hằng Ngày
Thánh lễ Trực Tuyến hằng ngày
     
Bài Giảng 

Radio Tín Thác 
  
Radio Công Giáo

 
Hằng Ngày

 


 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây