LUƠNG THỰC MỚI TẠO NÊN CUỘC SỐNG VÀ CON NGƯỜI MỚI

Thứ bảy - 31/07/2021 11:37
LUƠNG THỰC MỚI TẠO NÊN CUỘC SỐNG VÀ CON NGƯỜI MỚI
SỐNG LỜI CHÚA HÔM NAY
CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN NĂM B (01/08/2021)
[Xh 16,2-4.12-15; Ep 4,17.20-24; Ga  6,24-35]
 
I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ       
Nếu nhìn kỹ vào đời sống Kitô hữu của mình, chúng ta thấy có sự mâu thuẫn trầm trọng giữa niềm tin và cách sống. Với Phép Rửa và Thánh Thể mỗi Kitô hữu phải là những con người mới nhưng trên thục tế nhiều người trong chúng ta vẫn là những con người cũ. Luơng thực mới chưa giúp chúng ta thành những con người mới. Chúng ta cần học người Do-thái về bài học này:  a) Trong hành trình vào Đất Hứa Canaan, Thiên Chúa ban manna mỗi ngày cho dân Israel, không chỉ để cho họ sống mà còn giúp họ tuân theo các thánh chỉ của Thiên Chúa. Còn những người Israel thời Chúa Giêsu được Người làm phép lạ bánh và cá hóa nhiều cho họ ăn no nê để họ biết tìm kiếm những của ăn không hư mất, những của ăn tồn tại đến muôn đời. Chúa Giêsu muốn nói đến Thánh Thể mà Người sẽ ban cho các Kitô hữu, cho Hội Thánh.. Thánh Thể là lương thực mới tạo nên cuộc sống và con nguời mới.
 
II. LẮNG NGHE LỜI CHÚA TRONG BA BÀI THÁNH KINH
2.1 Trong bài đọc 1 (Xh 16,2-4.12-15): "Ta sẽ cho bánh từ trời rơi xuống như mưa" Trong những ngày ấy, toàn thể cộng đoàn con cái Israel kêu trách Môsê và Aaron, họ nói với hai ông rằng: "Thà chúng tôi chết trong đất Ai-cập do tay Chúa, khi chúng tôi ngồi kề bên nồi thịt và ăn no nê. Tại sao các ông dẫn chúng tôi lên sa mạc này, để cả lũ phải chết đói như vầy?"
Chúa liền phán cùng Môsê rằng: "Đây Ta sẽ cho bánh từ trời rơi xuống như mưa: dân chúng phải đi lượm bánh ăn mỗi ngày, để Ta thử coi dân có tuân giữ lề luật của Ta hay không. Ta đã nghe tiếng kêu trách của con cái Israel: ngươi hãy nói với họ rằng: 'Chiều nay các ngươi sẽ ăn thịt, và sáng mai sẽ ăn bánh no nê, như thế các ngươi sẽ biết rằng Ta là Thiên Chúa các ngươi'".
Chiều hôm ấy, có chim cút bay tới che rợp các trại, và sáng hôm sau có sương sa xuống quanh trại. Tới lúc sương tan trên mặt đất, thì thấy có vật gì nho nhỏ tròn tròn như hột sương đông đặc trên mặt đất. Con cái Israel thấy vậy, liền hỏi nhau rằng: "Man-hu", có nghĩa là: "Cái gì vậy?" vì họ không biết là thứ gì. Môsê liền nói với họ: "Đó là bánh do Chúa ban cho anh em ăn".
2.2 Trong bài đọc 2 (Ep 4,17.20-24): "Hãy mặc lấy người mới đã được tác thành theo thánh ý Chúa" Anh em thân mến, tôi nói với anh em điều này, và chứng thực trong Chúa là anh em chớ ăn ở như Dân Ngoại ăn ở, chiều theo sự giả trá của tâm tư mình. Phần anh em, anh em không hề học biết Đức Kitô như thế đâu, nhưng nếu anh em đã nghe biết Người và đã được thụ giáo trong Người, như sự chân thật trong Đức Giêsu dạy, là anh em hãy khử trừ lối sống xưa kia, hãy lột bỏ con người cũ, đã bị hư theo những đam mê lầm lạc. Anh em hãy trở nên mới trong lòng trí anh em, hãy mặc lấy người mới đã được tác thành theo thánh ý Chúa trong sự công chính và thánh thiện xứng với sự thật.
2.3 Trong bài Tin Mừng (Ga 6,24-35): "Ai đến với Ta sẽ không hề đói, ai tin vào Ta sẽ không hề khát bao giờ" Khi ấy, lúc đám đông thấy không có Chúa Giêsu ở đó, và môn đệ cũng không, họ liền xuống các thuyền và đến Capharnaum tìm Chúa Giêsu. Khi gặp Người ở bờ biển bên kia, họ nói với Người rằng: "Thưa Thầy, Thầy đến đây bao giờ?" Chúa Giê-su đáp: "Thật, Ta bảo thật các ngươi, các ngươi tìm Ta, không phải vì các ngươi đã thấy những dấu lạ, nhưng vì các ngươi đã được ăn bánh no nê. Các ngươi hãy ra công làm việc không phải vì của ăn hay hư nát, nhưng vì của ăn tồn tại cho đến cuộc sống muôn đời, là của ăn Con Người sẽ ban cho các ngươi. Người là Đấng mà Thiên Chúa Cha đã ghi dấu".
Họ liền thưa lại rằng: "Chúng tôi phải làm gì để gọi là làm việc của Thiên Chúa?" Chúa Giêsu đáp: "Đây là công việc của Thiên Chúa là các ngươi hãy tin vào Đấng Ngài sai đến".
Họ thưa Chúa Giêsu: "Ngài sẽ làm dấu lạ gì để chúng tôi thấy mà tin Ngài? Ngài làm được việc gì? Cha ông chúng tôi đã ăn manna trong sa mạc, như đã chép rằng: "Người đã ban cho họ ăn bánh bởi trời". Chúa Giêsu đáp: "Thật, Ta bảo thật các ngươi, không phải Môsê đã ban cho các ngươi bánh bởi trời, mà chính Cha Ta mới ban cho các ngươi bánh bởi trời đích thực. Vì bánh của Thiên Chúa phải là vật tự trời xuống, và ban sự sống cho thế gian".
Họ liền thưa Người rằng: "Thưa Ngài, xin cho chúng tôi bánh đó luôn mãi". Chúa Giêsu nói: "Chính Ta là bánh ban sự sống. Ai đến với Ta, sẽ không hề đói; ai tin vào Ta, sẽ không hề khát bao giờ".
 
III. KHÁM PHÁ CHÂN DUNG VÀ SỨ ĐIỆP CỦA THIÊN CHÚA TRONG BA BÀI THÁNH KINH
3.1 Chân Dung của Thiên Chúa (Thiên Chúa là Đấng nào?)    
3.1.1 Trong Bài đọc 1 (Xh 16,2-4.12-15) chúng ta thấy Thiên Chúa cư xử một cách thật kỳ lạ với dân chúng Israel. Dân thì hoặc lầm bầm hoặc lớn tiếng than trách Thiên Chúa và tâm hồn cứng ngoái trở lại miền đất của nô lệ, thế mà Thiên Chúa chẳng trách phạt mà lại còn ban cho cả bánh cả thịt để họ có thể sống trong sa mạc. Thiên Chúa thật nhân từ và hào phóng! Nhưng chúng ta còn khám phá ra một nét đẹp nữa trong cách cư xử của Thiên Chúa: Thiên Chúa muốn con cái Israel. hiểu rằng họ chỉ có thể sống được khi cậy trông và chạy đến với Người. Họ phải lệ thuộc vào Người không phải để làm nô lệ cho Người mà để được Thiên Chúa yêu thương chăm sóc như một người mục tử, như một Người Cha! Thiên Chúa thật tuyệt vời biết bao!
3.1.2 Trong Bài đọc 2 (Ep 4,17.20-24) Thánh Phaolô Tông đồ khuyên nhủ các tín hữu Êphêsô sống theo Thần Khí của Chúa Kitô, sống theo con người mới chẳng những đã được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa mà còn được tái tạo trong Chúa Giêsu Kitô (x. St) để trở nên “đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô” (Rm 8,29). Thế có nghĩa là Thiên Chúa chẳng những có mong ước mà còn “lập trình” cho các Kitô hữu trở nên chi thể, nên bạn hữu, nên người thân thiết của Con Một Người.
3.1.3 Trong Bài Tin Mừng (Ga 6,24-35) chúng ta thấy Chúa Giêsu có thái độ thật đáng khâm phục khi đứng trước những người đồng hương có suy nghĩ nông cạn và vụ lợi (vật chất). Chúa Giêsu không khinh rẻ, không coi thường và xua đuổi họ mà ân cần, nhẫn nại chỉ bảo cho họ biết con đường dẫn đưa họ đến sự sống thật, sự sống vĩnh cửu. Con đường đó là TIN VÀO ĐẤNG THIÊN CHÚA CHA SAI ĐẾN, là ĐỨC GIÊSU NAGIARÉT đang đứng trước mặt họ. Chúa Giêsu cho chúng ta thấy chân dung của một Vị Thiên Chúa muốn ban hạnh phúc thật cho con người và nhẫn nại giáo dục con người!
3.2 Sứ điệp của Lời Chúa (Chúa muốn chúng ta làm gì?)    
là:  "Việc Thiên Chúa muốn cho các ông làm, là tin vào Đấng Người đã sai đến.”
Và là: “Anh em phải cởi bỏ con người cũ với nếp sống xưa, là con người phải hư nát vì bị những ham muốn lừa dối, anh em phải để Thần Khí đổi mới tâm trí anh em,  và phải mặc lấy con người mới, là con người đã được sáng tạo theo hình ảnh Thiên Chúa để thật sự sống công chính và thánh thiện.”
 
IV. SỐNG VỚI CHÚA VÀ THỰC THI SỨ ĐIỆP CỦA LỜI CHÚA
4.1 Sống với Thiên Chúa là Đấng đã vì yêu thương chúng ta mà mời gọi chúng ta sống đời sống mới và trở thành con người mới trong Thần Khí của Thiên Chúa.  
4.2 Thực thi sứ điệp Lời Chúa
Là tin vào Đấng Người đã sai đến là tin vào Chúa Giêsu Kitô. Không chỉ là tin một cách mông lung, mờ nhạt mà là phó thác trọn cuộc đời mình cho Chúa, là sống chết với Chúa, để có thể nói như Thánh Phaolô. “Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Chúa Kitô sống trong tôi. Hiện nay tôi sống kiếp phàm nhân trong niềm tin vào Con Thiên Chúa, Đấng đã yêu mến tôi và hiến mạng vì tôi.” (Gl 20).
Sống mối tương quan gắn bó mật thiết như thế với Chúa Kitô là chúng ta sống phong cách của những con người mới  và tâm trí chúng ta sẽ được Thần Khí đổi mới theo kế hoạch cứu độ yêu thương của Thiên Chúa.
 
V. CẦU NGUYỆN CHO THẾ GIỚI VÀ HỘI THÁNH
5.1 «Chúng tôi phải làm gì để thực hiện những việc Thiên Chúa muốn?» Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người, mọi dân tộc trên thế gian này biết sống đẹp lòng Thiên Chúa và làm những việc Thiên Chúa muốn.
Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa!  Đáp:  Xin Chúa nhận lời chúng con! 
5.2 «Ta đã nghe tiếng con cái Israel kêu trách» Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho Đấng Kế Vị Thánh Phêrô, cho các Đức Hồng Y, Tổng Giám Mục và Giám Mục, cho các Linh Mục và Phó Tế, để các ngài biết lắng tai nghe tiếng kêu than của những người đang phải khốn khổ vì nghèo đói, bệnh tật, áp bức và bất công.
Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa!  Đáp:  Xin Chúa nhận lời chúng con! 
5.3 «Tôi khuyên anh em: đừng ăn ở như dân ngoại nữa, vì họ sống theo những tư tưởng phù phiếm của họ» Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho tất cả các Kitô hữu, nhất là những người thuộc giáo xứ chúng ta, để nhờ ơn Chúa giúp, họ biết sống đạo thực sự là sống dưới sự tác động và hướng dẫn của Lời Chúa đầy ánh sáng và sức mạnh.
Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa!  Đáp:  Xin Chúa nhận lời chúng con! 
5.4  «Anh em phải để Thần Khí đổi mới tâm trí anh em, và phải mặc lấy con người mới, là con người đã được sáng tạo theo hình ảnh Thiên Chúa để thật sự sống công chính và thánh thiện»  Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho những người sống thờ ơ trong đời sống tâm linh, cho những Kitô hữu không dám dấn thân cho Chúa, để họ được Chúa Thánh Thần canh tân đổi mới thành những con người mới!  
Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa!  Đáp:  Xin Chúa nhận lời chúng con! 
 
Sàigòn ngày 28 tháng 07 năm 2021
Giêrônimô Nguyễn Văn Nội.       

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
LIÊN KẾT WEB SITE

Các Giáo Phận

Giáo phận Bà Rịa
Giáo phận Ban Mê Thuột
Giáo phận Bắc Ninh
Giáo phận Bùi Chu
Giáo phận Cần Thơ
Giáo phận Đà Lạt
Giáo phận Đà Nẵng
Giáo phận Hải Phòng
Tổng Giáo phận Huế
Giáo phận Hưng Hóa
Giáo phận Kon Tum
Giáo phận Lạng Sơn
Giáo phận Long Xuyên
Giáo phận Mỹ Tho
Giáo phận Nha Trang
Giáo phận Phan Thiết
Giáo phận Phát Diệm
Giáo phận Phú Cường
Giáo phận Qui Nhơn
Giáo phận Thái Bình
Giáo phận Thanh Hóa
Tổng Giáo phận TP HCM
Giáo phận Vinh
Giáo phận Vĩnh Long
Giáo phận Xuân Lộc

Các Giáo Phận

Giáo phận Bà Rịa
Giáo phận Ban Mê Thuột
Giáo phận Bắc Ninh
Giáo phận Bùi Chu
Giáo phận Cần Thơ
Giáo phận Đà Lạt
Giáo phận Đà Nẵng
Giáo phận Hải Phòng
Tổng Giáo phận Huế
Giáo phận Hưng Hóa
Giáo phận Kon Tum
Giáo phận Lạng Sơn
Giáo phận Long Xuyên
Giáo phận Mỹ Tho
Giáo phận Nha Trang
Giáo phận Phan Thiết
Giáo phận Phát Diệm
Giáo phận Phú Cường
Giáo phận Qui Nhơn
Giáo phận Thái Bình
Giáo phận Thanh Hóa
Tổng Giáo phận TP HCM
Giáo phận Vinh
Giáo phận Vĩnh Long
Giáo phận Xuân Lộc
CÁC DÒNG TU 
Dòng Chúa Cứu Thế VN 
Dòng Đồng Công (Hoa Kỳ) 
Dòng Ngôi Lời 
Dòng Chúa Cứu Thế (Hoa Kỳ) 
Dòng Thánh Tâm Huế 
Dòng Lasan 
Tỉnh Dòng Đa Minh VN 
Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ 
Dòng Tên Việt Nam 
Dòng Phanxicô VN 
Giáo Hoàng Học Viện Piô X ( Đà Lạt ) 
Đại Chủng Viện Huế 
Đại Chủng Viện Vinh Thanh - GP Vinh 
Đại Chủng Viện Xuân Lộc 
Dòng Thánh Thể 
Dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ 
Đan Viện Biển Đức Thiên Tâm (Hoa Kỳ)
Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm Huế 
Dòng Mến Thánh Giá LA (gốc Phát Diệm) 
Dòng Đức Mẹ Trinh Vương 
Dòng Anh Em Đức Mẹ Lên Trời 
Dòng Đaminh Tam Hiệp 
Dòng Don Bosco 
Tu đoàn Tông Đồ Giáo Sĩ Nhà Chúa 
Dòng Thừa Sai Đức Tin VN 
Liên hiệp bề trên thượng cấp VN 
Dòng Nữ Tử Thánh Phaolô 
Dòng Đồng Công (Việt Nam) 
Dòng Chúa Thánh Thần 
Dòng Thừa Sai Bác Ái Chúa Kitô 
Dòng Truyền Giáo Thánh Carôlô - Scalabrini 
Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm Huế
Lời Chúa Hằng Ngày
Radio Công Giáo

 
Hằng Ngày

 


 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây