LỄ CHÚA BA NGÔI

Thứ năm - 13/06/2019 06:53
LỄ CHÚA BA NGÔI
CĐ : HÃY ĐỂ CHO THẦN KHÍ SỰ THẬT DẪN TỚI SỰ THẬT TOÀN VẸN.
*Bài đọc 1: Cn8,22-31:
Trước khi có trời đất, đức khôn ngoan đã được sinh ra.
Bài sách Châm Ngôn nói về Sự khôn ngoan của Thiên Chúa được nhân cách hóa như một nhân vật thuộc về Thiên Chúa. Người hiện diện từ nguyên thủy, trước khi núi non, mây trời, biển khơi được tạo thành. Người được tấn phong từ đời đời. Người hằng hiện diện bên Thiên Chúa… Những cách diễn tả ấy ám chỉ về Ngôi Hai Thiên Chúa, Đấng sẽ nhập thể làm người là Đức Kitô Giêsu. Xuất phát từ những tư tưởng này, trong bài tựa Tin Mừng, Thánh Gioan đã nói về Đức Kitô, Ngôi Lời của Thiên Chúa như sau : “Từ nguyên thuỷ đã có Ngôi Lời, và Ngôi Lời ở nơi Thiên Chúa, và Ngôi Lời là Thiên Chúa …Nhờ Người mà muôn loài thụ tạo được tạo thành…”
**Bài đọc 2 :Rm5,1-5
Do tình yêu mà Thánh Thần đổ vào lòng chúng ta,
Để ta được đến cùng Chúa Cha, nhờ Đức Kitô.
Bài thư Roma nói về vai trò của Ba Ngôi trong đời sống người ki-tô hữu : Khi ta tin vào Chúa Giêsu, thì Thiên Chúa đổ Thánh Thần Tình yêu của Người vào lòng chúng ta, biến đổi chúng ta từ thân phận tội nhân, thù nghịch, trở nên con cái, được gọi Thiên Chúa là Cha. Nhờ ơn làm nghĩa tử này, màø ta được thông chia sự sống thần linh với Chúa Ba Ngôi, được hưởng quyền thừa kế gia nghiệp Nước Trời Đức Kitô, là sự sống đời đời. Vì thế, Chúa Thánh Thần hằng ngự trong linh hồn chúng ta, những khi gặp thử thánh gian trân, Người nâng đỡ, trợ giúp ta chịu đựng thử thánh, vững lòng tin tưởng cậy trông. Đây là những sự thật mà Thiên Chúa dành để cho những kẻ yêu mến Người.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan Ga16,12-15
12Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng : “Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em. Nhưng bây giờ, anh em không có sức chịu nổi. 13Khi nào Thần Khí Sự Thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới Sự Thật Toàn Vẹn. Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng tất cả những gì Người nghe, Người sẽ nói lại, và loan báo cho anh em biết những điều sẽ xảy đến. 14Người sẽ tôn vinh Thầy, vì Người sẽ lấy những gì là của Thầy mà loan báo cho anh em. 15Mọi sự Chúa Cha có đều là của Thầy. Vì thế, Thầy đã nói : Người lấy những gì là của Thầy mà loan báo cho anh em.”
Đó là Lời Chúa.
Suy Niệm:
THIÊN CHÚA LÀ TÌNH YÊU
Đại ý bài Tin Mừng : Đức Giêsu loan báo rằng : Khi Chúa Thánh Thần đến Người sẽ dạy dỗ cho chúng ta biết dần dần về Mầu Nhiệm Chúa Ba Ngôi, vì khả năng hạn hẹp của trí năng con người chúng ta không thể ngay một lúc được hiểu hết về Thiên Chúa là Chân lý toàn vẹn.
Gọi là Mầu Nhiệm vì đó là điều vượt quá trí hiểu của loài người. Tuy chúng ta không thể hiểu thấu mầu nhiệm đó. Nhưng may thay qua Chúa Giêsu, chúng ta thấy được những biểu hiện của mầu nhiệm một Chúa Ba Ngôi chính Là Mầu Nhiệm Của Tình Yêu :
1-Thiên Chúa Ba Ngôi là Tình Yêu Hiệp Thông. Ba Ngôi Thiên Chúa liên kết với nhau trong tình yêu. Tình yêu đó khiến cho Ba Ngôi trở nên một. Đây là điều Chúa Giêsu nhiều lần khẳng định: “Ta và Cha Ta là một”; “Xin cho chúng nên một như Cha ở trong Con và như Con ở trong Cha” (Ga 17,21). Nên một trong tư tưởng. Nên một trong hành động. Nên Chúa Giêsu luôn làm theo thánh ý Chúa Cha: “Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy, như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương của Người” (Ga 15,10). Và Đức Chúa Thánh Thần cũng không làm gì ngoài ý muốn của Chúa Giêsu như Chúa Giêsu khẳng định trong bài Tin Mừng hôm nay: “Người sẽ tôn vinh Thầy, vì Người sẽ lấy những gì của Thầy mà loan báo cho anh em”. Sự hiệp thông trọn vẹn đến nỗi một Ngôi chính là biểu hiện của cả Ba Ngôi như Chúa Giêsu cho biết: “Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha” (Ga 14,9). Thật là một sự kết hiệp trọn vẹn.
2-Thiên Chúa Ba Ngôi là Tình Yêu Dâng Hiến. Chúa Cha có gì thì ban cho Chúa Con tất cả. Như lời Chúa Giêsu nói trong bài Tin Mừng hôm nay: “Mọi sự Chúa Cha có đều là của Thầy” 15). Chúa Cha ban cho Chúa Con cả chính bản thân mình nên Chúa Con là Hình Ảnh hoàn hảo của Chúa Cha. Đến nỗi “ai thấy Chúa Con là thấy Chúa Cha” (Ga 14,9). Ngược lại, nhận được gì thì Chúa Con dâng lại cho Chúa Cha. Dâng cả bản thân. Dâng cả ý muốn. Dâng cả mạng sống. Khi hấp hối trong vườn Giệtsimani, Chúa Giêsu sợ hãi cái chết theo thánh ý Chúa Cha. Người đã tha thiết cầu nguyện: “Áp ba, Cha ơi, Cha làm được mọi sự, xin cất chén này xa con. Nhưng xin đừng làm điều con muốn, mà làm điều Cha muốn” (Mc 14,36). Quả thật tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa là một tình yêu dâng hiến hoàn toàn. Dâng hiến đến không còn giữ gì cho bản thân mình.
3-Thiên Chúa Ba Ngôi là là Tình Yêu Tác Sinh. Sự dâng hiến không làm cho tình yêu nghèo nàn đi. Trái lại càng làm cho tình yêu thêm sung mãn. Càng cho đi lại càng thêm phong phú. Càng nhận lãnh lại càng thêm năng lực cho đi. Tình yêu đó lan toả đến cả muôn loài muôn vật trong vũ trụ. Tình yêu tràn trề sung mãn nơi Ba Ngôi Thiên Chúa tuôn đổ xuống muôn loài, làm cho muôn loài được hiện hữu, được sống, được tham dự vào nguồn tình yêu vô biên để được hạnh phúc vĩnh cửu.
*** Thiên Chúa là tình yêu. Chúng ta được tạo dựng nên giống hình ảnh Thiên Chúa.. Đời sống của chúng ta chỉ có ý nghĩa khi biết yêu thương. Chúng ta chỉ được hạnh phúc khi tham dự vào tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi. Nhưng tội lỗi làm cho chúng ta xa lìa tình yêu của Chúa. Sự ghen ghét hận thù làm cho khuôn mặt chúng ta lem luốc méo mó, không còn giống khuôn mặt Thiên Chúa.
Hôm nay ta hãy biết sống theo khuôn mẫu của Chúa Ba Ngôi. Đó là biết sống hiệp nhất với nhau. Biết dâng hiến bản thân mình, biết cho đi, biết chia sẻ, biết sống chan hoà tình bác ái. Để thực hiện những điều ấy, ta phải biết bỏ ý riêng, hoàn toàn sống theo thánh ý Thiên Chúa. Khi biết bỏ mình như thế, ta sẽ nên giống hình ảnh Thiên Chúa. Khi hoàn toàn quên mình để sống cho tình yêu ta sẽ được kết hiệp với tình yêu của Thiên Chúa. Đó chính là hạnh phúc thiên đàng. Đó chính là đích điểm của đời chúng ta. (Theo ĐC,Giuse N.Q. Kiệt)
Lạy Ba Ngôi Thiên Chúa, xin cho con ngày càng trở nên giống hình ảnh của Chúa. Xin ban Thánh Thần Tình yêu vào lòng chúng con, để Người dẫn chúng con tới Sự Thậtù Toàn Vẹn, cụ thể là "Yêu như Chúa Yêu" Amen
LỜI NGUYỆN CHUNG
Chủ tế : Anh chị em thân mến, “Thiên Chúa là Tình Yêu, ai yêu thương thì ở tronh Thiên Chúa và Thiên Chúa ở trong người ấy.” (1Ga4,16) Chúng ta hãy xin biết sống yêu thương để được nên giống Thiên Chúa.
1-Thầy còn nhiều điều phải nói, nhưng anh em không có sức chịu nổi / ước chi mọi người nhớ rằng / TA PHẢI CẦU XIN CHÚA BAN THÊM ĐỨC TIN CHO / VÌ DUY THIÊN CHÚA CÓ THỂ BAN CHO TA MÀ THÔI.
2-Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới Sự Thật Toàn Vẹn. Ước chi mọi người hiểu rằng / SỰ THẬT TOÀN VẸN LÀ CHÍNH ĐỨC GIÊSU KITÔ / LÀ NGÔI HAI THIÊN CHÚA THẬT, VÀ LÀ NGƯỜI THẬT.
3-Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng nghe gì, Người sẽ nói lại / ước chi mọi người hiểu rằng / CHÚA THÁNH THẦN HẰNG KẾT HỢP LÀM MỘT VỚI CHÚA CHA VÀ CHÚA CON, BA NGÔI KHÔNG BAO GIỜ ĐỐI NGHỊCH NHAU !
4-Người sẽ lấy những gì là của Thầy mà loan báo cho anh em./ ước chi mọi người hiểu rằng / BA NGÔI THIÊN CHÚA HẰNG TRAO HIẾN CHO NHAU, LUÔN LUÔN THUỘC VỀ NHAU, VÀ LÀ CỦA NHAU.
5-Mọi sự Chúa Cha có đều là của Thầy../ ước chi mọi người hiểu rằng : / BA NGÔI THIÊN CHÚA CÙNG MỘT BẢN THỂ, CÙNG MỘT QUYỀN NĂNG, CÙNG MỘT UY QUYỀN NGANG NHAU.
Chủ tế : Lạy Chúa Ba Ngôi cực thánh hằng hiện diện trong mọi loài thụ tạo, nhất là trong linh hồn chúng con. Xin đổ xuống lòng chúng con tràn đầy tình yêu Chúa, để chúng con biết yêu mến Chúa trong mọi ngươiø, và trong mọi sự, hầu trở nên chứng nhân cho tình thương của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
LIÊN KẾT WEB SITE

Các Giáo Phận

Giáo phận Bà Rịa
Giáo phận Ban Mê Thuột
Giáo phận Bắc Ninh
Giáo phận Bùi Chu
Giáo phận Cần Thơ
Giáo phận Đà Lạt
Giáo phận Đà Nẵng
Giáo phận Hải Phòng
Tổng Giáo phận Huế
Giáo phận Hưng Hóa
Giáo phận Kon Tum
Giáo phận Lạng Sơn
Giáo phận Long Xuyên
Giáo phận Mỹ Tho
Giáo phận Nha Trang
Giáo phận Phan Thiết
Giáo phận Phát Diệm
Giáo phận Phú Cường
Giáo phận Qui Nhơn
Giáo phận Thái Bình
Giáo phận Thanh Hóa
Tổng Giáo phận TP HCM
Giáo phận Vinh
Giáo phận Vĩnh Long
Giáo phận Xuân Lộc

Các Giáo Phận

Giáo phận Bà Rịa
Giáo phận Ban Mê Thuột
Giáo phận Bắc Ninh
Giáo phận Bùi Chu
Giáo phận Cần Thơ
Giáo phận Đà Lạt
Giáo phận Đà Nẵng
Giáo phận Hải Phòng
Tổng Giáo phận Huế
Giáo phận Hưng Hóa
Giáo phận Kon Tum
Giáo phận Lạng Sơn
Giáo phận Long Xuyên
Giáo phận Mỹ Tho
Giáo phận Nha Trang
Giáo phận Phan Thiết
Giáo phận Phát Diệm
Giáo phận Phú Cường
Giáo phận Qui Nhơn
Giáo phận Thái Bình
Giáo phận Thanh Hóa
Tổng Giáo phận TP HCM
Giáo phận Vinh
Giáo phận Vĩnh Long
Giáo phận Xuân Lộc
CÁC DÒNG TU 
Dòng Chúa Cứu Thế VN 
Dòng Đồng Công (Hoa Kỳ) 
Dòng Ngôi Lời 
Dòng Chúa Cứu Thế (Hoa Kỳ) 
Dòng Thánh Tâm Huế 
Dòng Lasan 
Tỉnh Dòng Đa Minh VN 
Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ 
Dòng Tên Việt Nam 
Dòng Phanxicô VN 
Giáo Hoàng Học Viện Piô X ( Đà Lạt ) 
Đại Chủng Viện Huế 
Đại Chủng Viện Vinh Thanh - GP Vinh 
Đại Chủng Viện Xuân Lộc 
Dòng Thánh Thể 
Dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ 
Đan Viện Biển Đức Thiên Tâm (Hoa Kỳ)
Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm Huế 
Dòng Mến Thánh Giá LA (gốc Phát Diệm) 
Dòng Đức Mẹ Trinh Vương 
Dòng Anh Em Đức Mẹ Lên Trời 
Dòng Đaminh Tam Hiệp 
Dòng Don Bosco 
Tu đoàn Tông Đồ Giáo Sĩ Nhà Chúa 
Dòng Thừa Sai Đức Tin VN 
Liên hiệp bề trên thượng cấp VN 
Dòng Nữ Tử Thánh Phaolô 
Dòng Đồng Công (Việt Nam) 
Dòng Chúa Thánh Thần 
Dòng Thừa Sai Bác Ái Chúa Kitô 
Dòng Truyền Giáo Thánh Carôlô - Scalabrini 
Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm Huế
Lời Chúa Hằng Ngày

Radio Tín Thác
Radio Công Giáo

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây