LÀM CHỨNG VÀ RAO GIẢNG CHÚA KI-TÔ PHỤC SINH!

Thứ tư - 08/04/2020 20:17
LÀM CHỨNG VÀ RAO GIẢNG CHÚA KI-TÔ PHỤC SINH!
[CHÚA NHẬT PHỤC SINH NĂM A (
Sống Lời Chúa Hôm Nay
 
 I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ
Nói theo lô-gic bình thường thì Đức Giê-su Na-da-rét phải phục sinh, vì nếu Người không sống lại từ cõi chết thì tất cả công trình Người xây dựng và rao giảng trở thành vô ích hết!  Nhưng lô-gíc không phải là cơ sở của Niềm Tin Phục Sinh của Ki-tô giáo. Chúng ta tin Chúa Giê-su Ki-tô đã phục sinh là dựa vào lòng tin và lời chứng của Phê-rô, Gio-an và các Tông Đồ là những người đã được diễm phúc sống cùng Người, từ lúc Người công khai xuất hiện ở Ga-li-lê như một vị ngôn sứ của Thiên Chúa!
Niềm Tin Phục Sinh vừa là trọng điểm vừa là cao điểm của Ki-tô giáo vì tất cả đời sống Ki-tô được xây dựng trên và xoay quanh Niềm Tin ấy. Mừng Lễ Phục Sinh thêm một lần nữa, chúng ta hãy xin Thiên Chúa tăng cường cho Niềm Tin Phục Sinh của chúng ta và đồng thời hãy quyết tâm làm chứng và rao giảng Niềm Tin ấy một cách quyết liệt, bằng những việc làm cụ thể và giầu sức thuyết phục.
 
II. NGHE/ĐỌC LỜI CHÚA TRONG CÁC BÀI SÁCH THÁNH

2.1 Bài đọc 1: Cv 10, 34a.37-43: Chúng tôi đã được cùng ăn cùng uống với Người, sau khi Người từ cõi chết sống lại.

34 Bấy giờ tại nhà ông Co-nê-li-ô ở Xê-da-rê, ông Phê-rô lên tiếng nói: 37 “Quý vị biết rõ biến cố đã xảy ra trong toàn cõi Giu-đê, bắt đầu từ miền Ga-li-lê, sau phép rửa mà ông Gio-an rao giảng. 38 Quý vị biết rõ: Đức Giê-su xuất thân từ Na-da-rét, Thiên Chúa đã dùng Thánh Thần và quyền năng mà xức dầu tấn phong Người. Đi tới đâu là Người thi ân giáng phúc tới đó, và chữa lành mọi kẻ bị ma quỷ kiềm chế, bởi vì Thiên Chúa ở với Người. 39 Còn chúng tôi đây xin làm chứng về mọi việc Người đã làm trong cả vùng dân Do-thái và tại chính Giê-ru-sa-lem. Họ đã treo Người lên cây gỗ mà giết đi. 40 Ngày thứ ba, Thiên Chúa đã làm cho Người trỗi dậy, và cho Người xuất hiện tỏ tường, 41 không phải trước mặt toàn dân, nhưng trước mặt những chứng nhân Thiên Chúa đã tuyển chọn từ trước, là chúng tôi, những kẻ đã được cùng ăn cùng uống với Người, sau khi Người từ cõi chết sống lại. 42 Người truyền cho chúng tôi phải rao giảng cho dân, và long trọng làm chứng rằng chính Người là Đấng Thiên Chúa đặt làm thẩm phán, để xét xử kẻ sống và kẻ chết. 43 Tất cả các ngôn sứ đều làm chứng về Người và nói rằng phàm ai tin vào Người thì sẽ nhờ danh Người mà được ơn tha tội."

2.2 Bài đọc 2: Cl 3, 1-4: Anh em hãy tìm kiếm những gì thuộc thượng giới, nơi Đức Ki-tô đang ngự.

1 Thưa anh em, anh em đã được trỗi dậy cùng với Đức Ki-tô, nên hãy tìm kiếm những gì thuộc thượng giới, nơi Đức Ki-tô đang ngự bên hữu Thiên Chúa. 2 Anh em hãy hướng lòng trí về những gì thuộc thượng giới, chứ đừng chú tâm vào những gì thuộc hạ giới. 3 Thật vậy, anh em đã chết, và sự sống mới của anh em hiện đang tiềm tàng với Đức Ki-tô nơi Thiên Chúa. 4 Khi Đức Ki-tô, nguồn sống của chúng ta xuất hiện, anh em sẽ được xuất hiện với Người, và cùng Người hưởng phúc vinh quang.

2.3 Bài Tin Mừng: Ga 20,1-9: Đức Giê-su phải trỗi dậy từ cõi chết.

1 Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Ma-ri-a Mác-đa-la đi đến mộ, thì thấy tảng đá đã lăn khỏi mộ. 2 Bà liền chạy về gặp ông Si-môn Phê-rô và người môn đệ Đức Giê-su thương mến. Bà nói: "Người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ; và chúng tôi chẳng biết họ để Người ở đâu."
3 Ông Phê-rô và môn đệ kia liền đi ra mộ. 4 Cả hai người cùng chạy. Nhưng môn đệ kia chạy mau hơn ông Phê-rô và đã tới mộ trước. 5 Ông cúi xuống và nhìn thấy những băng vải còn ở đó, nhưng không vào. 6 Ông Si-môn Phê-rô theo sau cũng đến nơi. Ông vào thẳng trong mộ, thấy những băng vải để ở đó, 7 và khăn che đầu Đức Giê-su. Khăn này không để lẫn với các băng vải, nhưng cuốn lại, xếp riêng ra một nơi. 8 Bấy giờ người môn đệ kia, kẻ đã tới mộ trước, cũng đi vào. Ông đã thấy và đã tin. 9 Thật vậy, trước đó, hai ông chưa hiểu rằng: theo Kinh Thánh, Đức Giê-su phải trỗi dậy từ cõi chết.
 
III. KHÁM PHÁ DUNG MẠO VÀ GIÁO HUẤN CỦA THIÊN CHÚA
3.1 Dung Mạo (Thiên Chúa là Đấng nào?): Trong ba bài Sách Thánh hôm nay chúng ta khám phá ra Thiên Chúa trong dung mạo của Chúa Giê-su Na-da-rét, Đấng mà Thánh Phê-rô đã mạnh dạn rao giảng và làm chứng về sự can thiệp đặc biệt của Thiên Chúa nơi Người. Chính Thánh Phê-rô và Gio-an đã có mặt trong những phút giây lịch sử của Cuộc Thương Khó của Chúa Giê-su và đã tận mắt thấy ngôi mộ trống và những băng vải đã được dùng để khâm liệm Người trước khi chôn cất. Chính Thánh Phê-rô, Gio-an và các Tông Đồ đã được chứng kiến Chúa Giê-su Ki-tô Phục Sinh hiện ra, ăn uống với các ngài và dậy dỗ các ngài làm chứng và rao giảng cho mọi người biết và tin là Người đã thật sự phục sinh!
 
3.2 Giáo Huấn (Thiên Chúa dậy gì hay muốn chúng ta làm gì?): Qua ba bài Sách Thánh hôm nay, giáo huấn hay sứ điệp của Lời Chúa gồm hai phần:
Trước hết là chúng ta hãy tin vào lời chứng của Thánh Phê-rô, Gio-an và các Tông đồ mà xác tín rằng Chúa Giê-su Ki-tô là Đấng đã được Thiên Chúa quyền năng làm cho trỗi dậy từ cõi chết và đặt làm thẩm phán muôn dân, muôn nước!
Thứ đến là chúng ta hãy noi gương Thánh Phê-rô, Gio-an và các Tông Đồ mà làm chứng và  rao giảng Chúa Giê-su Ki-tô Phục Sinh. Làm chứng và rao giảng bằng lời nói và việc làm, nhất là bằng cách sống mà Thánh Phao-lô gọi là hướng lòng trí về những gì thuộc thượng giới và tìm kiếm những gì thuộc thượng giới, nơi Đức Ki-tô đang ngự bên hữu Thiên Chúa, chứ đừng chú tâm vào những gì thuộc hạ giới.
 
IV. ĐÁP LẠI THIÊN CHÚA
Là làm chứng và rao giảng Chúa Giê-su Ki-tô đã phục sinh từ cõi chết. Làm chứng và rao giảng bằng cách sống hướng lòng trí về những gì là thượng giới và tìm kiếm những gì thuộc thượng giới mà  không chú tâm vào những gì thuộc hạ giới.
Mối bận tâm lớn nhất trong ngày của tôi là chạy theo cơm áo gạo tiền? danh vọng? chức quyền? địa vị? lạc thú trần gian? hay là tìm kiếm những giá trị tinh thần, tâm linh, bất tử?”
 
V. CẦU NGUYỆN CHO HỘI THÁNH VÀ THẾ GIỚI
          (Có thể dùng làm Lời Nguyện Giáo Dân trong Thánh Lễ)
5.1 "Đức Giê-su xuất thân từ Na-da-rét, Thiên Chúa đã dùng Thánh Thần và quyền năng mà xức dầu tấn phong Người.” Chúng ta hãy cầu nguyện cho toàn thể Hội Thánh Chúa Ki-tô, nhất là cho Đức Thánh Cha Bê-nê-đi-tô XVI, cho các Hồng Y, Giám Mục, Linh Mục, Phó Tế và Tu Sĩ Nam Nữ  để mọi Ki-tô hữu xác tín hơn nữa vào Mầu Nhiệm Nhập Thể và Cứu Độ của Chúa Giê-su Na-da-rét.
          X.- Chúng ta cùng cầu xin Chúa.  Đ.- Xin Chúa nhận lời chúng con.
5.2 “Người truyền cho chúng tôi phải rao giảng cho dân, và long trọng làm chứng rằng chính Người là Đấng Thiên Chúa đặt làm thẩm phán, để xét xử kẻ sống và kẻ chết." Chúng ta hãy cầu nguyện cho mọi Ki-tô hữu để ai nấy chu toàn sứ mạng làm chứng và rao giảng Chúa Giê-su Ki-tô là Đấng xét xử kẻ sống và kể chết.
          X.- Chúng ta cùng cầu xin Chúa.  Đ.- Xin Chúa nhận lời chúng con.
5.3  “Đức Giê-su đi tới đâu là Người thi ân giáng phúc tới đó, và chữa lành mọi kẻ bị ma quỷ kiềm chế, bởi vì Thiên Chúa ở với Người.” Chúng ta hãy cầu nguyện cho loài người và thế giới hôm nay để mọi người, mọi nhà được tràn đầy ân phúc của Chúa Giê-su Ki-tô phục sinh.
          X.- Chúng ta cùng cầu xin Chúa.  Đ.- Xin Chúa nhận lời chúng con.
 
         Giêrônimô Nguyễn Văn Nội. 
       
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
LIÊN KẾT WEB SITE

Các Giáo Phận

Giáo phận Bà Rịa
Giáo phận Ban Mê Thuột
Giáo phận Bắc Ninh
Giáo phận Bùi Chu
Giáo phận Cần Thơ
Giáo phận Đà Lạt
Giáo phận Đà Nẵng
Giáo phận Hải Phòng
Tổng Giáo phận Huế
Giáo phận Hưng Hóa
Giáo phận Kon Tum
Giáo phận Lạng Sơn
Giáo phận Long Xuyên
Giáo phận Mỹ Tho
Giáo phận Nha Trang
Giáo phận Phan Thiết
Giáo phận Phát Diệm
Giáo phận Phú Cường
Giáo phận Qui Nhơn
Giáo phận Thái Bình
Giáo phận Thanh Hóa
Tổng Giáo phận TP HCM
Giáo phận Vinh
Giáo phận Vĩnh Long
Giáo phận Xuân Lộc

Các Giáo Phận

Giáo phận Bà Rịa
Giáo phận Ban Mê Thuột
Giáo phận Bắc Ninh
Giáo phận Bùi Chu
Giáo phận Cần Thơ
Giáo phận Đà Lạt
Giáo phận Đà Nẵng
Giáo phận Hải Phòng
Tổng Giáo phận Huế
Giáo phận Hưng Hóa
Giáo phận Kon Tum
Giáo phận Lạng Sơn
Giáo phận Long Xuyên
Giáo phận Mỹ Tho
Giáo phận Nha Trang
Giáo phận Phan Thiết
Giáo phận Phát Diệm
Giáo phận Phú Cường
Giáo phận Qui Nhơn
Giáo phận Thái Bình
Giáo phận Thanh Hóa
Tổng Giáo phận TP HCM
Giáo phận Vinh
Giáo phận Vĩnh Long
Giáo phận Xuân Lộc
CÁC DÒNG TU 
Dòng Chúa Cứu Thế VN 
Dòng Đồng Công (Hoa Kỳ) 
Dòng Ngôi Lời 
Dòng Chúa Cứu Thế (Hoa Kỳ) 
Dòng Thánh Tâm Huế 
Dòng Lasan 
Tỉnh Dòng Đa Minh VN 
Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ 
Dòng Tên Việt Nam 
Dòng Phanxicô VN 
Giáo Hoàng Học Viện Piô X ( Đà Lạt ) 
Đại Chủng Viện Huế 
Đại Chủng Viện Vinh Thanh - GP Vinh 
Đại Chủng Viện Xuân Lộc 
Dòng Thánh Thể 
Dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ 
Đan Viện Biển Đức Thiên Tâm (Hoa Kỳ)
Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm Huế 
Dòng Mến Thánh Giá LA (gốc Phát Diệm) 
Dòng Đức Mẹ Trinh Vương 
Dòng Anh Em Đức Mẹ Lên Trời 
Dòng Đaminh Tam Hiệp 
Dòng Don Bosco 
Tu đoàn Tông Đồ Giáo Sĩ Nhà Chúa 
Dòng Thừa Sai Đức Tin VN 
Liên hiệp bề trên thượng cấp VN 
Dòng Nữ Tử Thánh Phaolô 
Dòng Đồng Công (Việt Nam) 
Dòng Chúa Thánh Thần 
Dòng Thừa Sai Bác Ái Chúa Kitô 
Dòng Truyền Giáo Thánh Carôlô - Scalabrini 
Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm Huế
Lời Chúa Hằng Ngày
Thánh lễ Trực Tuyến hằng ngày
      
 
Radio Công Giáo

 
Hằng Ngày

 


 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây