HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA  NĂM C  

Thứ bảy - 08/01/2022 07:17
HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA  NĂM C  
      Lc 3,15-16.21-22
                              
 1. Đọc Lc 3, 15-16. Hãy cho thấy ông Gioan là người khiêm nhường.
 2. Ai đã làm phép rửa cho Đức Giêsu? Đức Giêsu có khiêm nhường không khi Ngài cùng với dân chúng đến nhận phép rửa của Gioan Tẩy giả?
 3. Khi nào thì trời mở ra? Trời mở ra nghĩa là gì?
 4. Khi Đức Giêsu chịu phép rửa, có sự hiện diện của những ai?
 5. Việc Thánh Thần ngự xuống trên Đức Giêsu lúc Ngài chịu phép rửa có ý nghĩa gì? Đọc Lc 3,22.
 6. Lời nói của Thiên Chúa Cha với Đức Giêsu lúc chịu phép rửa có ý nghĩa gì? Đọc Lc 3,22; Tv 2,7; Is 42,1.
 7. Sau khi Đức Giêsu chịu phép rửa bởi Gioan và cầu nguyện, có những biến cố linh thánh từ trời xảy ra.
Theo ý bạn, những biến cố ấy có nâng đỡ tinh thần Đức Giêsu không?
 1. Tin mừng Luca là Tin mừng của cầu nguyện. Tìm những đoạn nói đến việc chính Đức Giêsu cầu nguyện trong Tin mừng Luca. Tìm những chỗ Đức Giêsu dạy cầu nguyện, và tìm những dụ ngôn về cầu nguyện trong Tin mừng Luca.
GỢI Ý SUY NIỆM: Bạn học được bài học nào từ việc Đức Giêsu chịu phép rửa bởi ông Gioan? Bạn có kinh nghiệm về Chúa
                                Thánh Thần đến soi sáng cho mình bao giờ chưa? Bạn có nghe tiếng Chúa Cha nói với mình bao giờ chưa?
PHẦN TRẢ LỜI
 1.  Ông Gioan Tẩy giả hẳn là người khiêm nhường. Người khiêm nhường không phải là người giả vờ tự hạ mình xuống, nhưng là người vui vẻ nhìn nhận mình thực sự là ai. Khi gặp ông Gioan, mọi người nghĩ trong lòng rằng biết đâu ông này chính là Đấng Kitô mà dân đang mong đợi (Lc 3,15). Chắc Gioan đoán biết họ nghĩ như thế về mình, nên ông đã cho gián tiếp trả lời cho họ trong Luca 3,16. Ông nhắc đến một Đấng khác, quyền thế hơn ông, mạnh hơn ông. Đấng ấy cao trọng hơn ông đến mức ông không đáng làm đầy tớ cúi xuống cởi dây giày cho Ngài. Gioan đang có tiếng tăm lừng lẫy vì ông ban phép rửa sám hối cho nhiều người ở sông Giođan, nhưng ông lại thú nhận rằng phép rửa của ông chỉ là phép rửa trong nước, còn Đấng ấy sẽ ban phép rửa trong Thánh Thần và lửa. Như thế gián tiếp Gioan không nhận mình là Đấng Kitô hay Mêsia. Ông không đánh lừa đám đông và không tìm danh tiếng cho mình.
 2. Khi đọc Lc 3,21 ta không thấy nói rõ ai là người ban phép rửa cho Đức Giêsu. Tuy nhiên, chúng ta có thể biết chắc đó là Gioan Tẩy giả, người đang ban phép rửa cho “toàn dân” ở sông Giođan. Hai sách Tin mừng Mát-thêu và Mác-cô nói rõ Gioan đã làm phép rửa cho Đức Giêsu (Mt 3,13; Mc 1,9). Đức Giêsu, Đấng mà Gioan coi là cao trọng vượt bậc, bây giờ lại đứng chung với dân để cùng chịu phép rửa trong nước sông Giođan. Đấng mà sứ thần Gabriel gọi là Đấng Thánh, là Con Thiên Chúa, Đấng được thụ thai bởi Thánh Thần, Đấng được quyền năng của Đấng Tối Cao che phủ (Lc 1,35), bây giờ Đấng ấy lại xin chịu phép rửa bày tỏ lòng hối cải để được tha tội (Lc 3,3). Chúng ta không hiểu được tại sao Đức Giêsu lại làm như thế. Khi thấy Ngài đứng cùng với đám đông tội nhân chờ lãnh nhận phép rửa, ta nhận ra việc Ngài muốn liên đới với họ, muốn chia sẻ thân phận tội nhân của họ, dù Ngài biết mình vô tội. Ngài đã sống sự liên đới này suốt đời, cho đến tận thập giá, khi chịu đóng đinh giữa hai tội nhân (Lc 23,33).
 3. Phép rửa của Gioan gồm nghi thức dìm cả người xuống nước. Khi lên khỏi mặt nước, Đức Giêsu đã cầu nguyện với Thiên Chúa. “Đang khi Ngài cầu nguyện” thì “trời đã mở ra” (Lc 3,21). Trời được coi là nơi Thiên Chúa ngự. Trời mở ra cho thấy sự đáp lại của Thiên Chúa trước lời cầu nguyện của Đức Giêsu. Giữa Thiên Chúa trên trời và Đức Giêsu đứng dưới nước đã có tương quan gặp gỡ nhau.
 4. Trời mở ra báo hiệu sự hiện diện linh thánh của Thiên Chúa ở nơi Đức Giêsu đang đứng cầu nguyện sau khi chịu phép rửa. Luca 3,22 cho thấy có hai Đấng thần linh xuất hiện. Trước hết là Thánh Thần ngự xuống trên Đức Giêsu dưới hình dáng chim bồ câu. Và có tiếng từ trời nói với Ngài rằng: “Con là con yêu dấu của Cha; Cha hài lòng về Con”. Như thế vào lúc này, ở dòng sông này, có cuộc thần hiển của Cha, Con và Thánh Thần. Từ khi được thụ thai đến nay, Cha và Thánh Thần vẫn luôn ở bên Đức Giêsu bằng sự hiện diện âm thầm. Giờ đây, sự hiện diện đó trở nên thấy được (Thánh Thần dưới hình dáng chim bồ câu), và nghe được (tiếng của Cha từ trời).
 5. Thánh Thần đã ngự xuống trên Đức Giêsu cách hữu hình ở sông Giođan khi Ngài hơn ba mươi tuổi. Với Thánh Thần đó, Đức Giêsu đã bắt đầu sứ vụ của mình ở Galilê (Lc 4,14-15), và tại hội đường Nadarét, Ngài biết mình đã nhận được Thần Khí và đã được Đức Chúa xức dầu (Lc 4,18). Như thế, biến cố Thánh Thần ngự xuống trên Đức Giêsu khi chịu phép rửa đã khai mạc sứ vụ của Ngài trong tư cách là Đấng Mêsia, Đấng được Thiên Chúa xức dầu (x. Cv 10,38). Nói cách khác, sau khi nhận Thánh Thần lúc chịu phép rửa, Đức Giêsu biết mình phải bỏ mái nhà Nadarét để lên đường đi sứ vụ.
 6. Thiên Chúa Cha nói chuyện trực tiếp với Đức Giêsu và gọi Ngài là Con. Trong Thánh vịnh 2,7 Thiên Chúa cũng gọi Đấng được xức dầu, Đấng Mêsia là con: “Con là con của Cha, hôm nay Cha đã sinh ra Con”. Hơn nữa, Ngài là Con yêu dấu, tương tự như Isaac là con yêu dấu của Abraham (St 22,2.12.16, theo bản LXX). “Cha hài lòng về Con” lại gợi cho ta nhớ đến Người Tôi trung chịu đau khổ trong ngôn sứ Isaia. Đây là Người Tôi trung mà Chúa hài lòng (Is 42,1). Như thế, Đức Giêsu là Con Thiên Chúa, là Đấng Mêsia và là Người Tôi trung của Chúa.
 7. Những gì xảy ra cho Đức Giêsu sau khi chịu phép rửa của Gioan đều đến từ trời (trời mở ra, Thánh Thần từ trên ngự xuống, tiếng Cha từ trời). Đức Giêsu vui vì khi tự hạ xuống hàng tội nhân, thì Ngài lại được Thiên Chúa nâng lên đến tột cùng. Chúa Cha đã âu yếm gọi Ngài là Con yêu dấu, người có tương quan đặc biệt thân thiết với Cha, người mà Cha rất hài lòng. Có thể Cha hài lòng vì Con đã làm đúng ý Cha, khi đứng chung với tội nhân, liên đới với họ để cứu chuộc họ. Con đã giữ thái độ liên đới này suốt đời. Đức Giêsu vui khi nhận được Thánh Thần, dấu hiệu cho thấy Cha tin cậy Ngài và muốn sai Ngài đi sứ vụ.
 8. Trong Tin mừng Luca, Đức Giêsu cầu nguyện: 3,21; 5,16; 6,12; 9,18.28-29; 11,1; 22,32.40-46; 23,34.46. Đức Giêsu dạy cầu nguyện: 6,28; 11,1-4; 20,47; 22,40.46. Dụ ngôn về cầu nguyện: 11,5-8; 18,1-8.9-14.                                        MANNA…..
 
MANNA                                    SUY NIỆM PHÚC ÂM CHÚA NHẬT LỄ CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA                Lc 3,15-16.21-22
                                                                                  CON YÊU DẤU CỦA CHA
 
“Còn cậu Giêsu thì tăng trưởng về khôn ngoan, về vóc dạng,
và về ân nghĩa trước Thiên Chúa và người ta” (Lc 2,52).
Trong câu trên, thánh Luca gói trọn cuộc sống của Đức Giêsu
từ năm mười hai đến năm hơn ba mươi tuổi.
Chúng ta không biết nhiều về khoảng thời gian này.
Chỉ biết khi Gioan Tẩy giả mời gọi dân đến chịu phép rửa,
để bày tỏ lòng sám hối, hầu được ơn tha tội,
thì ta thấy Đức Giêsu có mặt trong đám đông tội nhân.
 
Cần ngắm nhìn Đức Giêsu lúc hơn ba mươi tuổi.
Mạnh khoẻ, chững chạc, có chiều sâu thiêng liêng.
Từ cậu bé Giêsu đến Anh Giêsu là một con đường dài.
Giêsu mười hai tuổi đã biết Đền thờ là Nhà của Cha mình.
Cậu biết gọi Thiên Chúa là Cha của con.
và đã cảm thấy có một thúc đẩy phải ở lại Nhà Cha.
Đến khi ngoài ba mươi, hẳn Anh Giêsu đã trở nên thân thiết
và gắn bó với Cha sâu hơn biết chừng nào.
Người ngoài có thể nhận ra một điều khác thường nơi Anh.
Anh Giêsu không lập gia đình như những thanh niên khác,
dù anh là người bình thường, dễ mến, thích trẻ con.
Anh vẫn làm việc chăm chỉ với người cha,
nhưng có vẻ Anh đang chờ một điều gì đó.
Nơi Anh ẩn chứa một mầu nhiệm chưa được vén mở.
 
Anh Giêsu có thói quen cầu nguyện từ bé.
Sau khi nhận được phép rửa của Gioan thì Anh cầu nguyện.
Chính vào giây phút đó, thế giới linh thánh mở ra,
và Anh trải qua một cảm nghiệm đặc biệt phi thường.
Thánh Thần từ trên ngự xuống và ở lại trên Anh.
Kinh nghiệm này như một dấu ấn sâu đậm và mạnh mẽ.
Anh bỗng thấy mình đầy quyền năng của Thánh Thần,
được Thiên Chúa xức dầu để trở nên Đấng Mêsia (Cv 10,38),
và được sai đi để hoàn thành một sứ mạng (Lc 4,18).
Quyền năng của Thánh Thần sẽ không bao giờ rời bỏ Anh.
Với quyền năng đó, Anh sẽ thắng quỷ trong hoang địa,
và sẽ đi giảng dạy khắp miền Galilê (Lc 4,1-2.14).
 
Cũng chính vào giây phút Đức Giêsu cầu nguyện
với Thiên Chúa là Người Cha thân thương của mình,
thì Cha đáp lại bằng những lời ngọt ngào trìu mến:
“Con là Con yêu dấu của Cha, Cha hài lòng về Con”.
Cha hài lòng vì Con đã chịu làm người để đem ơn cứu độ.
Cha hài lòng vì Con đã sống âm thầm trong ba mươi năm
như một người thợ bình thường ở làng quê Nadarét.
Và Cha hài lòng vì giờ đây Con đang đứng ở dòng sông này,
cùng với các tội nhân, đồng hành và chia sẻ thân phận của họ.
Tiếng nói của Cha từ trời là một nâng đỡ lớn cho Con.
Đức Giêsu biết mình đi đúng đường, chọn đúng ý của Cha.
Ngài đã sống vâng phục Cha như Người Con yêu dấu.
 
Lễ Chúa chịu phép rửa nhắc ta nhớ lại Bí tích Thánh Tẩy.
Bí tích này vĩnh viễn đóng một ấn tích trên ta,
và đưa ta vào tương quan với từng Ngôi vị Thiên Chúa.
Khi chịu phép Thánh Tẩy, Chúa Cha cũng nói với ta:
“Con là con yêu dấu của Cha”.
Chúa Con cũng nói: “Con là bạn và là anh em của Ta”.
Thánh Thần nói: “Thân xác con là Đền thờ, nơi Ta cư ngụ”.
Phép Thánh Tẩy làm ta trở thành môn đệ Chúa Giêsu,
nên cũng trao cho ta sứ mạng làm muôn dân thành môn đệ.
Dù ngọn nến ta nhận lúc chịu phép Rửa có khi trở nên leo lét,
dù chiếc áo trắng có đôi chỗ lấm lem,
nhưng chẳng bao giờ ấn tích của bí tích Thánh Tẩy bị xoá bỏ.
Chúng ta luôn có cơ hội làm mới lại tương quan với Ba Ngôi,
tiếp tục lên đường, tiếp tục dạy đạo và ban phép rửa,
để cả thế giới này thành môn đệ Chúa Giêsu (Mt 28,19-20).
 
                              LỜI NGUYỆN
 
Lạy Chúa Giêsu, là Con Một của Thiên Chúa Cha,
 
Khi cầu nguyện, Chúa đã gọi Thiên Chúa là Abba.
Tạ ơn Chúa đã cho phép chúng con
cũng được gọi Thiên Chúa là Cha, là Abba.
Tạ ơn Chúa đã dạy chúng cầu nguyện như Chúa,
bắt đầu bằng tiếng gọi Abba thân thương.
 
Tiếng gọi Abba trên môi Chúa
diễn tả tương quan gần gũi thân thiết,
tương quan độc nhất vô nhị của Chúa đối với Cha.
Và Chúa đã cho chúng con được chia sẻ tương quan ấy:
“Chẳng ai biết Cha ngoài Con, và những ai được Con tỏ lộ”.
 
Cám ơn Chúa đã dẫn chúng con vào thế giới của Cha.
Chỉ mình Chúa làm được điều đó,
vì chỉ mình Chúa là Đấng thấy Cha và biết Cha,
vì luôn ở trong cung lòng Cha.
 
Lạy Chúa Giêsu,
Đã bao lần Chúa gọi Cha trong đời.
Chúa gọi Abba trong Vườn Dầu và trên thập giá.
Chúa vẫn gọi Thiên Chúa là Abba
cả trong những giây phút thấy Cha vắng bóng.
 
Nhờ Chúa và trong Thánh Thần,
chúng con được phúc làm nghĩa tử của Cha.
Xin cho chúng con vững tin vào Cha,
người lo cho chúng con cơm ăn áo mặc hàng ngày,
và bảo vệ chúng con khỏi kẻ thù mưu mô cám dỗ.
Xin cho chúng con sống như con thật của Cha,
trở nên hoàn thiện như Cha nhờ yêu thương,
để một ngày nào đó
cả thế giới nhìn nhận Cha là Cha của mọi người. Amen.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
LIÊN KẾT WEB SITE

Các Giáo Phận

Giáo phận Bà Rịa
Giáo phận Ban Mê Thuột
Giáo phận Bắc Ninh
Giáo phận Bùi Chu
Giáo phận Cần Thơ
Giáo phận Đà Lạt
Giáo phận Đà Nẵng
Giáo phận Hải Phòng
Tổng Giáo phận Huế
Giáo phận Hưng Hóa
Giáo phận Kon Tum
Giáo phận Lạng Sơn
Giáo phận Long Xuyên
Giáo phận Mỹ Tho
Giáo phận Nha Trang
Giáo phận Phan Thiết
Giáo phận Phát Diệm
Giáo phận Phú Cường
Giáo phận Qui Nhơn
Giáo phận Thái Bình
Giáo phận Thanh Hóa
Tổng Giáo phận TP HCM
Giáo phận Vinh
Giáo phận Vĩnh Long
Giáo phận Xuân Lộc

Các Giáo Phận

Giáo phận Bà Rịa
Giáo phận Ban Mê Thuột
Giáo phận Bắc Ninh
Giáo phận Bùi Chu
Giáo phận Cần Thơ
Giáo phận Đà Lạt
Giáo phận Đà Nẵng
Giáo phận Hải Phòng
Tổng Giáo phận Huế
Giáo phận Hưng Hóa
Giáo phận Kon Tum
Giáo phận Lạng Sơn
Giáo phận Long Xuyên
Giáo phận Mỹ Tho
Giáo phận Nha Trang
Giáo phận Phan Thiết
Giáo phận Phát Diệm
Giáo phận Phú Cường
Giáo phận Qui Nhơn
Giáo phận Thái Bình
Giáo phận Thanh Hóa
Tổng Giáo phận TP HCM
Giáo phận Vinh
Giáo phận Vĩnh Long
Giáo phận Xuân Lộc
CÁC DÒNG TU 
Dòng Chúa Cứu Thế VN 
Dòng Đồng Công (Hoa Kỳ) 
Dòng Ngôi Lời 
Dòng Chúa Cứu Thế (Hoa Kỳ) 
Dòng Thánh Tâm Huế 
Dòng Lasan 
Tỉnh Dòng Đa Minh VN 
Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ 
Dòng Tên Việt Nam 
Dòng Phanxicô VN 
Giáo Hoàng Học Viện Piô X ( Đà Lạt ) 
Đại Chủng Viện Huế 
Đại Chủng Viện Vinh Thanh - GP Vinh 
Đại Chủng Viện Xuân Lộc 
Dòng Thánh Thể 
Dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ 
Đan Viện Biển Đức Thiên Tâm (Hoa Kỳ)
Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm Huế 
Dòng Mến Thánh Giá LA (gốc Phát Diệm) 
Dòng Đức Mẹ Trinh Vương 
Dòng Anh Em Đức Mẹ Lên Trời 
Dòng Đaminh Tam Hiệp 
Dòng Don Bosco 
Tu đoàn Tông Đồ Giáo Sĩ Nhà Chúa 
Dòng Thừa Sai Đức Tin VN 
Liên hiệp bề trên thượng cấp VN 
Dòng Nữ Tử Thánh Phaolô 
Dòng Đồng Công (Việt Nam) 
Dòng Chúa Thánh Thần 
Dòng Thừa Sai Bác Ái Chúa Kitô 
Dòng Truyền Giáo Thánh Carôlô - Scalabrini 
Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm Huế
Lời Chúa Hằng Ngày
Radio Công Giáo

 
Hằng Ngày

 


 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây