HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT BA NGÔI NĂM A    

Chủ nhật - 07/06/2020 04:59
HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT BA NGÔI NĂM A    
                    HH                                  Ga 3,16-18
 1. Đoạn Tin mừng này nằm ở sau câu chuyện nào? Đoạn này có phải là lời của Đức Giêsu không?
 2. Đọc Ga 3,16. Tại sao Thiên Chúa yêu thế gian? Đọc Ga 1,10.29; 4,42. Thế gian có đáng yêu không?
 3. Thiên Chúa có yêu người Con Một của Ngài không? Đọc Ga 1,14.18.
 4. Thiên Chúa “ban Con Một”. Điều đó nghĩa là gì? Đọc Ga 3,14. Có giống với cụ Abraham dâng đứa con một là Isaac không? Đọc Sáng thế 22,1-14.
 5. Khi trao Con Một cho thế gian, Thiên Chúa có yêu thế gian hơn yêu người Con Một không?
 6. Tìm trong bài Tin mừng những từ đồng nghĩa và nghịch nghĩa với “có sự sống đời đời”?
 7.  Đọc Ga 3,15-17. Hãy cho biết vai trò của Người Con Một là Đức Giêsu Kitô, trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa Cha
 8. Đọc Ga 3,18. Tại sao phải tin vào Đức Giêsu Kitô là Ngôi Lời, là Người Con Một, thì mới được cứu độ, còn ai không tin sẽ bị xét xử luận phạt?
GỢI Ý SUY NIỆM Theo ý bạn, tại sao Giáo hội cho chúng ta đọc bài Tin mừng này trong Lễ Kính Chúa Ba Ngôi, dù bài này không                             nói hề nói đến Chúa Thánh Thần? Qua bài Tin mừng ngắn ngủi này, bạn thấy nét đặc biệt nào của Chúa Cha                                và Chúa Con qua bài Tin mừng ngắn ngủi này, bạn thấy nét đặc biệt nào của Chúa Cha và Chúa Con?
PHẦN TRẢ LỜI
 1. Đoạn Tin mừng này nằm trong cuộc gặp gỡ giữa Đức Giêsu và ông Ni-cô-đê-mô ở chương 3 của Tin mừng thánh Gioan. Câu trả lời của Đức Giêsu cho câu hỏi của Ni-cô-đê-mô có thể đã chấm dứt ở Ga 3,15. Gioan 3,16-21 không còn là lời của Đức Giêsu nữa, nhưng là lời của tác giả sách Tin mừng. Con Một là một từ mà chỉ tác giả Tin mừng thứ tư mới sử dụng (Ga 1,14.18; 1 Ga 4,9). Và Đức Giêsu cũng thường không gọi Chúa Cha là Thiên Chúa như ở Ga 3,16.
 2. Thiên Chúa yêu thế gian (kosmos): đây là một khẳng định quan trọng, vì thế gian ở đây không phải là một thế gian tốt đẹp và đáng yêu. Ngược lại, đây là một thế gian tội lỗi cần được cứu độ, một thế gian từ khước và chống lại Thiên Chúa, một thế gian đang bị trầm luân trong sự xa cách với Thiên Chúa. Dầu vậy Thiên Chúa vẫn yêu thế gian ấy, vì đó là thế gian do Ngài tạo dựng nhờ Ngôi Lời (Ga 1,3.10), đó là thế gian mà Ngài muốn xoá đi tội của nó bằng Người Con của Ngài là Đức Giêsu, Chiên Thiên Chúa (Ga 1,29), đó là thế gian mà Ngài muốn cứu độ bằng Người Con của Ngài (Ga 4,42).
 3. Tình yêu của Thiên Chúa đối với Người Con Một là điều rõ ràng trong Tin mừng Gioan. Ngay lối nói Người Con Một (mono genês) cũng cho thấy Người Con này được hưởng một tình yêu đặc biệt của Chúa Cha. Vì yêu, Chúa Cha đã ban cho Người Con Một vinh quang từ vĩnh cửu (Ga 1,14; 17,6.22.24), đã cho Người Con ấy đầy tràn ân sủng và sự thật (Ga 1,14). Người Con Một này là Thiên Chúa (monogenês theos, Ga 1,18) và là Đấng có tương quan độc nhất vô nhị với Thiên Chúa Cha, vì “hằng ở nơi cung lòng Chúa Cha” (Ga 1,18). Chúa Cha yêu Chúa Con đến nỗi trao tất cả những gì mình có cho Chúa Con, để “tất cả những gì con có đều thuộc về Cha, tất cả những gì Cha có đều thuộc về con” (Ga 17,10; x. 16,15).
 4. “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi ban Người Con Một” (Ga 3,16). Ban Người Con Một cho thế gian là hành động cụ thể hoá tình yêu của Thiên Chúa đối với thế gian tội lỗi. Ban Người Con Một là chấp nhận sai Người Con ấy vào trong thế gian, sống phận người như mọi người chúng ta. Hơn nữa, ban Người Con Một còn có nghĩa là chấp nhận để Người Con ấy chịu chết, chịu giương cao trên thập giá (Ga 3,14) để đền tội cho thế gian. Người Con Một là món quà quý giá nhất mà Thiên Chúa Cha có thể trao tặng cho thế gian. Điều này có gì tương tự với việc cụ Abraham dâng đứa con trai yêu dấu duy nhất là Isaac cho Thiên Chúa theo lời yêu cầu của Ngài (St 22,1-14). Cậu bé Isaac là tất cả tình yêu và hy vọng của cụ Abraham, nhưng cụ đã dám sát tế con mình cho Thiên Chúa vì cụ coi Thiên Chúa là trọng hơn.
 5. Qua việc trao ban Người Con Một yêu dấu cho thế gian từ khước và chống đối Ngài, Thiên Chúa cho thấy tình yêu của Ngài lớn biết chừng nào: “Thiên Chúa yêu đến nỗi đã ban…” Chấp nhận để Người Con Một yêu dấu chết trên thập giá, đó là điều chẳng người cha nào muốn, nhưng Thiên Chúa Cha đã dám hy sinh như vậy. Chúng ta không nên nói rằng Chúa Cha yêu thế gian hơn yêu Người Con Một, nhưng chúng ta biết chắc rằng: thế gian, dù hư đốn, vẫn chiếm một chỗ rất lớn trong trái tim Thiên Chúa.
 6. Trong bài Tin mừng, cụm từ “được cứu độ” (Ga 3,17) đồng nghĩa với cụm từ “có sự sống đời đời” (Ga 3,16). Những cụm từ nghịch nghĩa với “có sự sống đời đời” là: “bị diệt vong” (Ga 3,16); “bị xét xử” (Ga 3,18). Bị xét xử chính là bị luận phạt. Trong bài này ta thấy Chúa Cha làm nhiều hành động cho thế gian loài người: yêu mến thế gian, ban Người Con Một, và sai Con vào trong thế gian. Tất cả những gì Chúa Cha làm đều hướng đến thế gian và làm cho thế gian, nhằm cứu độ thế gian khỏi cảnh diệt vong.
 7. Trong chương trình cứu độ thế gian, Người Con Một (= Người Con = Ngôi Lời) đóng một vai trò độc nhất vô nhị. Đó là trở nên Đấng Trung Gian cho ơn cứu độ thế gian. Chúa Cha muốn cứu độ thế gian nhờ (= qua) Người Con (Ga 3,17). Giới từ nhờ (= qua) được nhắc lại ở những đoạn văn quan trọng (Ga 1,3; 10,9; 14,6). Thiên Chúa không muốn cứu thế gian qua trung gian nào khác ngoài Người Con của Ngài: “Thật vậy, ý của Cha tôi là tất cả những ai thấy Người Con và tin vào Người Con, thì có sự sống đời đời, và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết” (Ga 6,40).
 8. Thiên Chúa Cha muốn cứu độ cả thế gian và từng người. Chúa Cha trao cho cả thế gian và cho từng người món quà vô giá, món quà đem lại ơn cứu độ, đó là Người Con Một yêu dấu của Ngài. Để được cứu độ, con người cần đưa hai tay trân trọng đón lấy món quà đó. Thiên Chúa Cha không muốn một ai bị mất sự sống đời đời, nghĩa là mất sự sống vĩnh hằng trong thế giới của Thiên Chúa. Vì lý do đó mà Chúa Cha đã ban điều quý giá nhất của Ngài cho thế gian. Tuy nhiên, ai cố ý không tin, hay cố tình từ khước Người Con này, nghĩa là không đưa hai tay nhận ơn cứu độ, thì ơn cứu độ không thể đến được với người ấy. Người ấy bị luận phạt, không được hưởng sự sống, vì Thiên Chúa Cha tôn trọng tự do của con người.
 
MANNA                            SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT KÍNH CHÚA BA NGÔI, Ga 3,16-18
                                                                 THIÊN CHÚA ĐÃ YÊU THẾ GIAN
                                     Do thái giáo hay Hồi giáo là những tôn giáo độc thần,
                                     tin chỉ có một Thiên Chúa duy nhất mà họ gọi bằng tên khác nhau.
                                     Kitô giáo cũng là một tôn giáo độc thần,
                                     tuy nhiên, một Thiên Chúa duy nhất của Kitô giáo lại không đơn độc,
                                     nhưng có ba Ngôi phân biệt là Cha, Con, và Thánh Thần.
                                     Mỗi Ngôi vị đều là Thiên Chúa trọn vẹn,
                                     cùng được phụng thờ và tôn vinh như nhau.
 
                                     Thánh Gioan đã đưa ra một cái nhìn sâu sắc về Thiên Chúa:
                                     “Thiên Chúa là Tình yêu” (1 Ga 4,8).
                                     Ba Ngôi Thiên Chúa hạnh phúc yêu nhau trong thế giới của mình.
                                     Cha là nguồn mạch mọi sự, nhưng Cha không giữ gì làm của riêng.
                                     Cha sinh ra Con từ vĩnh cửu, và Cha trao tất cả cho Con (Ga 3,36),
                                     đến nỗi Con có thể nói: “Tất cả những gì Con có đều thuộc về Cha,
                                     tất cả những gì Cha có đều thuộc về Con” (Ga 17,10).
                                     Vì yêu Con, Cha đã ban cho Con vinh quang từ đời đời (Ga 17,24),
                                     Vì yêu Cha, Con chẳng tìm điều gì khác ngoài vinh quang Cha,
                                     chỉ làm điều đã thấy Cha làm, chỉ nói điều đã nghe Cha nói.
                                     Lương thực của Con là thi hành ý muốn của Cha (Ga 4,34).
                                     Cha ở trong Con và Con ở trong Cha (Ga 17,21),
                                     đến nỗi “Con và Cha là một” (Ga 10,30).
 
                                     Thiên Chúa Ba Ngôi yêu nhau, nhưng không khép lại nơi mình.
                                     Thiên Chúa cùng mở tung những cánh cửa về phía nhân loại,
                                     một nhân loại đang trầm luân hư mất vì tội lỗi.
                                     Cha mở ra khi sai Con Một yêu dấu vào thế gian để cứu thế gian.
                                     Con cũng mở ra khi bị đóng đinh, bị đâm và giương cao trên thập giá.
                                     Ngôi Hai Thiên Chúa đã chết để đem lại sự sống cho nhân loại.
 
                                     Khi hoàn tất sứ mạng Cha giao, Con nhường chỗ cho Thánh Thần.
                                     Thánh Thần sẽ ở với, ở bên và ở trong các môn đệ (Ga 14,16-17).
                                     Như Đức Giêsu đã tôn vinh Cha (Ga 17,4),
                                     Thánh Thần sẽ tôn vinh Đức Giêsu (Ga 16,14).
                                     Như Đức Giêsu đã làm chứng cho sự thật (Ga 18,37),
                                     Thánh Thần cùng các môn đệ làm chứng cho Đức Giêsu (Ga 15,26-27).
                                     Như Đức Giêsu không tự mình nói điều gì (Ga 8,28),
                                     Thánh Thần chỉ nói lại những điều Đức Giêsu đã nói (Ga 16,13).
                                     Ngôi Ba Thiên Chúa khiêm tốn đóng vai của người phụ đạo, xóa mình đi.
 
                                     Ba Ngôi Thiên Chúa yêu nhau, sống cho nhau, hạnh phúc bên nhau,
                                     cùng phân công và hoạt động để cứu độ con người,
                                     chỉ mong đưa thế giới con người về với thế giới Thiên Chúa.
                                     Nhưng ngay từ bây giờ, Ba Ngôi đã rất gần chúng ta.
                                     “Ai yêu mến Thầy, thì sẽ tuân giữ lời Thầy.
                                     Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy.
                                     Cha Thầy và Thầy sẽ đến và sẽ ở lại nơi người ấy” (Ga 14,23).
                                     Thiên đàng ở ngay trong lòng người giữ lời Thầy Giêsu.
                                     Chúng ta cần quay vào trong để thấy sự hiện diện của Ba Ngôi,
                                     tập trò chuyện và có tương quan riêng tư với từng Ngôi một.
                                     Có nhiều điều ta có thể học được từ đời sống của Ba Ngôi:
                                     khác biệt nhưng vẫn hiệp nhất, không tìm vinh quang cho mình,
                                     chia sẻ mọi sự, chấp nhận được sai đi, tận tuỵ làm việc được giao.
                                     Vì Thiên Chúa là tình yêu, xin cho chúng ta biết yêu như Thiên Chúa.
 
 
                                     LỜI NGUYỆN
 
                                     Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi là Đấng con tôn thờ,
                                     xin giúp con quên mình hoàn toàn,
                                     để ở lại trong Chúa, lặng lẽ và an bình,
                                     như thể hồn con đã sống trong vĩnh cửu.
 
                                     Lạy Đấng thường hằng bất biến,
                                     mong sao không gì có thể khuấy động sự bình an của con,
                                     hay làm cho con ra khỏi Chúa;
                                     nhưng ước chi mỗi phút lại đưa con
                                     tiến xa hơn vào chiều sâu của mầu nhiệm Chúa.
 
                                     Xin làm cho hồn con bình an thanh thản,
                                     xin biến hồn con thành chốn trời cao,
                                     thành nơi cư ngụ dấu yêu của Chúa, nơi Chúa nghỉ ngơi.
 
                                     Ước chi con không bao giờ để Chúa ở đó một mình,
                                     nhưng con luôn có mặt, với trọn cả con người,
                                     với thái độ nhạy bén trong đức tin,
                                     cung kính tôn thờ và phó mình cho Chúa sáng tạo.
 
                                                     Thánh Elisabeth Ba Ngôi
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
LIÊN KẾT WEB SITE

Các Giáo Phận

Giáo phận Bà Rịa
Giáo phận Ban Mê Thuột
Giáo phận Bắc Ninh
Giáo phận Bùi Chu
Giáo phận Cần Thơ
Giáo phận Đà Lạt
Giáo phận Đà Nẵng
Giáo phận Hải Phòng
Tổng Giáo phận Huế
Giáo phận Hưng Hóa
Giáo phận Kon Tum
Giáo phận Lạng Sơn
Giáo phận Long Xuyên
Giáo phận Mỹ Tho
Giáo phận Nha Trang
Giáo phận Phan Thiết
Giáo phận Phát Diệm
Giáo phận Phú Cường
Giáo phận Qui Nhơn
Giáo phận Thái Bình
Giáo phận Thanh Hóa
Tổng Giáo phận TP HCM
Giáo phận Vinh
Giáo phận Vĩnh Long
Giáo phận Xuân Lộc

Các Giáo Phận

Giáo phận Bà Rịa
Giáo phận Ban Mê Thuột
Giáo phận Bắc Ninh
Giáo phận Bùi Chu
Giáo phận Cần Thơ
Giáo phận Đà Lạt
Giáo phận Đà Nẵng
Giáo phận Hải Phòng
Tổng Giáo phận Huế
Giáo phận Hưng Hóa
Giáo phận Kon Tum
Giáo phận Lạng Sơn
Giáo phận Long Xuyên
Giáo phận Mỹ Tho
Giáo phận Nha Trang
Giáo phận Phan Thiết
Giáo phận Phát Diệm
Giáo phận Phú Cường
Giáo phận Qui Nhơn
Giáo phận Thái Bình
Giáo phận Thanh Hóa
Tổng Giáo phận TP HCM
Giáo phận Vinh
Giáo phận Vĩnh Long
Giáo phận Xuân Lộc
CÁC DÒNG TU 
Dòng Chúa Cứu Thế VN 
Dòng Đồng Công (Hoa Kỳ) 
Dòng Ngôi Lời 
Dòng Chúa Cứu Thế (Hoa Kỳ) 
Dòng Thánh Tâm Huế 
Dòng Lasan 
Tỉnh Dòng Đa Minh VN 
Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ 
Dòng Tên Việt Nam 
Dòng Phanxicô VN 
Giáo Hoàng Học Viện Piô X ( Đà Lạt ) 
Đại Chủng Viện Huế 
Đại Chủng Viện Vinh Thanh - GP Vinh 
Đại Chủng Viện Xuân Lộc 
Dòng Thánh Thể 
Dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ 
Đan Viện Biển Đức Thiên Tâm (Hoa Kỳ)
Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm Huế 
Dòng Mến Thánh Giá LA (gốc Phát Diệm) 
Dòng Đức Mẹ Trinh Vương 
Dòng Anh Em Đức Mẹ Lên Trời 
Dòng Đaminh Tam Hiệp 
Dòng Don Bosco 
Tu đoàn Tông Đồ Giáo Sĩ Nhà Chúa 
Dòng Thừa Sai Đức Tin VN 
Liên hiệp bề trên thượng cấp VN 
Dòng Nữ Tử Thánh Phaolô 
Dòng Đồng Công (Việt Nam) 
Dòng Chúa Thánh Thần 
Dòng Thừa Sai Bác Ái Chúa Kitô 
Dòng Truyền Giáo Thánh Carôlô - Scalabrini 
Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm Huế
Lời Chúa Hằng Ngày

Radio Tín Thác

 
Radio Công Giáo

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây