HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT 6 PHỤC SINH NĂM A    

Thứ bảy - 16/05/2020 20:33
HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT 6 PHỤC SINH NĂM A    
Ga 14,15-21
                                               
Đức Giêsu nói những lời trong bài Tin mừng này khi nào? ở đâu? với ai?
 1. Bài Tin mừng này nằm trong bài giảng dài nào của Đức Giêsu? Mục đích của bài giảng dài này là gì?
 2. Đọc Ga 14,15-24. Hãy tìm những câu cho thấy: ai yêu mến Thầy Giêsu thì tuân giữ lời của Thầy. Vậy yêu mến Thầy Giêsu có phải là một cảm xúc hay một tình cảm suông không?
 3. Đọc Ga 14,16. Bạn có thấy Ba Ngôi Thiên Chúa trong câu này không? Qua câu này bạn có thấy Ba Ngôi dành tình thương cho các môn đệ không? Đấng Bảo Trợ đầu tiên là ai? Đọc 1 Ga 2,1.
 4. Tìm ba giới từ trong Ga 14,16-17 được dùng để diễn tả việc Đấng Bảo Trợ ở lại với các môn đệ.
 5. Đọc Ga 14,18. Đức Giêsu không để các môn đệ mồ côi bằng cách nào? Đức Giêsu đến với các môn đệ khi nào?
 6. Đọc Ga 14,20. Ngày đó là ngày nào? Tại sao ngày đó lại làm chúng ta nhận biết tương quan giữa Đức Giêsu với Chúa Cha và tương quan giữa chúng ta với Đức Giêsu?
 7. Đọc Ga 14,21. Đức Giêsu có nói câu này với từng người tín hữu hôm nay không? Khi giữ các điều răn của Đức Giêsu, tôi được gì?
GỢI Ý SUY NIỆM: Đọc Ga 14,15-23. Hãy suy nghĩ về sự hiện diện của Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần trong đời sống của một Kitô hữu. Bạn có thấy đời sống mới của người Kitô hữu là đời sống ở lại trong Ba Ngôi không?
 PHẦN TRẢ LỜI
 1. Dựa theo Tin mừng thứ tư, Đức Giêsu nói những lời ở Ga 14,15-21 với các môn đệ, sau khi Ngài rửa chân cho các ông (Ga 13) trong căn phòng dùng để ăn lễ Vượt Qua, trước khi Ngài bước vào cuộc Khổ nạn.
 2. Bài Tin mừng hôm nay (Ga 14,15-21) nằm trong bài giảng dài của Đức Giêsu sau khi rửa chân cho các môn đệ (Ga 13,31 – 16,33). Bài giảng dài này là những lời cuối, lời trối lại của Đức Giêsu trước khi về với Chúa Cha qua cái chết trên thập giá. Bài giảng dài này có nhiều mục đích: báo cho các môn đệ biết Ngài sắp đi về với Cha để họ khỏi xao xuyến, nhưng rồi Ngài sẽ trở lại; báo về Đấng Bảo Trợ sắp được sai đến để giúp họ; nhắc nhở về điều răn phải yêu thương nhau và gắn bó với Thầy như cành nho với cây nho, và về những thử thách sắp xảy đến cho họ. Nói chung, qua Bài giảng dài này, Đức Giêsu muốn gửi gấm những điều tâm huyết của một vị Thầy khi phải chia tay các môn sinh yêu quý.
 3. Ý tưởng “Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy” được nhắc lại nhiều lần trong Ga 14,15-24.
Ga 14,15 “Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy.”
Ga 14,21 “Ai có các điều răn của Thầy và giữ chúng, kẻ ấy là người yêu mến Thầy.”
Ga 14,23-24 “Nếu ai yêu mến Thầy, người ấy sẽ giữ lời của Thầy… Kẻ không yêu mến Thầy thì không giữ các lời của Thầy…”
Yêu mến Thầy đòi phải giữ lời hay giữ điều răn của Thầy. Như vậy yêu mến ở đây không phải là một tình cảm suông, mà là một thái độ được diễn tả trong cuộc sống qua những hành động cụ thể. Giữ lời hay giữ điều răn của Thầy là điều đòi hỏi nhiều hy sinh từ bỏ, như chính Thầy đã giữ điều răn của Cha Thầy (Ga 15,10) và làm như Cha đã truyền lệnh cho Thầy (Ga 14,31).
 1. Trong Ga 14,16 ta thấy nhắc đến sự hiện diện của Ba Ngôi Thiên Chúa là Cha, Con và Thánh Thần. Thánh Thần ở đây được gọi là Đấng Bảo Trợ khác (Paraklêtos, xem Ga 14,26), để phân biệt với Đức Giêsu được coi là Đấng Bảo Trợ đầu tiên (1 Ga 2,1). Chúa Thánh Thần (=Đấng Bảo Trợ) là quà tặng của Chúa Cha cho các môn đệ, qua lời cầu xin của Chúa Con. Như thế chúng ta thấy rõ tình yêu của Chúa Cha đối với loài người. Cha đã ban Người Con Một của Cha cho thế gian (Ga 3,16). Khi Người Con ấy về với Cha sau khi đã hoàn thành sứ mạng cứu độ, Cha lại ban Thánh Thần, một Đấng Bảo Trợ mới, cho nhân loại. Nói chung, cả Ba Ngôi Thiên Chúa đều yêu thương, và đều đóng vai trò nào đó để cứu độ loài người.
 2. Sự hiện diện của Đấng Bảo Trợ được mô tả trong Ga 14,16-17. “Đấng Bảo Trợ sẽ ở với (meta) anh em mãi mãi” (Ga 14,16). Trong Ga 14,17 Đấng Bảo Trợ còn được gọi là Thần khí sự thật. Thần Khí này “ở lại bên (para) anh em và sẽ ở trong (en) anh em” (Ga 14,17). Ba giới từ khác nhau này: ở với, ở bên, và ở trong cho thấy tương quan khăng khít giữa Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần với người tín hữu. Tương quan này cũng giống như tương quan giữa Đức Giêsu với các môn đệ: “anh em ở trong Thầy và Thầy ở trong anh em” (Ga 14,20). Cũng nên để ý: thế gian từ khước Đức Giêsu thì cũng không thể đón nhận Thần Khí sự thật, Đấng họ không thấy, không biết (Ga 14,17).
 3. Đức Giêsu không để các môn đệ mồ côi khi Ngài bỏ họ mà về với Cha, vì Ngài đã xin Cha sai đến cho họ một Đấng Bảo Trợ khác để ở với, ở bên, và ở trong họ. Nhiều lần Ngài nói: Ngài “đến với anh em” (Ga 14,18). Quả thực Ngài đã “đến” với họ vào ngày Ngài được phục sinh (Ga 20,19.26), ngày “anh em sẽ được thấy Thầy” trong tư cách Đấng đang sống (Ga 14,19).
 4.  “Ngày đó” (Ga 14,20) chính là ngày Đức Giêsu được phục sinh. Khi Đức Giêsu được Chúa Cha phục sinh, một biến cố chưa từng bao giờ xảy ra, các môn đệ thấy rõ Thầy mình là người gắn bó đặc biệt với Chúa Cha và ở trong Chúa Cha. Đồng thời họ cũng biết rằng, từ nay họ sẽ gắn bó đặc biệt với vị Thầy này: họ sẽ sống bằng sự sống mới của Thầy (Ga 14,19; x. Gl 2,20).
 5. Câu Ga 14,21 có thể được coi là câu Đức Giêsu nói với từng người chúng ta hôm nay. Ngài khuyên chúng ta giữ các điều răn của Ngài, đó là điều răn yêu thương nhau như sẽ thấy trong Ga 15,12. Giữ điều răn yêu thương nhau là cách diễn tả tình yêu đối với chính Đức Giêsu. Lập tức một tương quan tam giác xuất hiện: Cha Thầy sẽ yêu mến người nào yêu mến Thầy. Và chính Thầy sẽ yêu mến người ấy và tỏ mình cho người ấy. Như vậy, đời sống thiêng liêng bắt đầu bằng yêu thương và kết thúc bằng yêu thương.
                                                                MANNA Tin mừng Chúa nhật 6 Phục sinh năm A
                                                                   Ở VỚI, Ở BÊN, Ở TRONG
                        SUY NIỆM:     Khi yêu nhau người ta thường muốn ở gần nhau,
                                                ở bên nhau, ở cùng nhau, ở với nhau.
                                                Được ở với người mình yêu là một hạnh phúc lớn.
                                                Thiên Chúa đã muốn ở với nhân loại nơi Đức Giêsu,
                                                Ngài là Đấng là Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng ta.
                                                Khi chia tay các môn đệ sau phục sinh, Đức Giêsu nói:
                                                “Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28,20).
                                                Thật ra Ngài còn muốn ở với họ sau tận thế nữa:
                                                “Con muốn rằng Con ở đâu
                                                thì những người Cha đã ban cho con cũng ở đó với Con” (Ga 17,24).
                                                Thầy Giêsu có một ước mơ của những người yêu nhau:
                                                “Thầy ở đâu, anh em cũng sẽ ở đó” (Ga 14,4; 12,26).
                                                Vì yêu, Thầy Giêsu không hề muốn xa các học trò của mình.
                                                Ngài muốn ở với họ trong nhà Cha mãi mãi.
                                                            Bài Tin mừng Gioan còn nói đến giới từ “ở trong”.
                                                            Giới từ này nói lên tương quan mật thiết giữa Thầy và trò:
                                                            “Anh em ở trong Thầy và Thầy ở trong anh em” (Ga 14,20).
                                                            Nó cũng được dùng để nói lên tương quan giữa Cha và Thầy:
                                                            “Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy” (Ga 14,11; 17,21).
                                                            Bao giờ cũng cần hai chiều để thành một tương quan trọn vẹn.
                                                            Khi các môn đệ yêu thương nhau,
                                                            họ sẽ ở lại trong tình yêu của Thầy (Ga 15,10).
                                                            Khi các môn đệ lãnh nhận bí tích Thánh Thể, họ được ở lại trong Thầy:
                                                            “Ai ăn thịt tôi và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi,
                                                            Và tôi ở lại trong người ấy” (Ga 6,56).
                                                Khi Đức Giêsu về nhà Cha qua con đường thập giá,
                                                Ngài hứa xin Cha ban cho các môn đệ Chúa Thánh Thần,
                                                Đấng Bảo Trợ này sẽ ở với họ mãi mãi,
                                                ở lại bên họ và sẽ ở trong họ (Ga 14,16-17).
                                                Ở với, ở bên, ở trong vẫn là những giới từ quen thuộc
                                                cho thấy sự gần gũi, thân thiết giữa Đấng Bảo Trợ với các môn đệ.
                                                Họ có thể thấy Ngài, biết Ngài,
                                                và đón nhận Ngài vào cuộc đời họ để được Ngài dẫn đi.
                                                Sự trống vắng do Đức Giêsu để lại khi Ngài về với Cha nay được lấp đầy.
                                                Các môn đệ không phải là những đứa trẻ mồ côi,
                                                nhưng họ thấy mình đầy tràn sự hiện diện của một Đấng Bảo Trợ khác,
                                                Khi ở trong Đấng Bảo Trợ này, họ thấy mình ở trong Thầy Giêsu.
                                                            Bài Tin mừng hôm nay được đọc vào gần cuối mùa Phục sinh.
                                                            Những lời Đức Giêsu nói trước khi về với Cha đã được ứng nghiệm.
                                                            “Thầy đến với anh em… Anh em sẽ được thấy Thầy,
                                                            vì Thầy sống và anh em cũng sẽ sống” (Ga 14,18-19).
                                                            Đức Giêsu phục sinh đã đến với các môn đệ và họ đã thấy Ngài.
                                                            Ngài đã trao cho họ Thánh Thần là hơi thở sự sống thần linh.
                                                            Chúng ta mong mình có thể nói được như thánh Phaolô:
                                                            “Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi,
                                                            mà là Đức Kitô sống trong tôi” (Ga 2,20).
                                                            Ước gì chúng ta là những người yêu mến Thầy, giữ lời Thầy,
                                                            nhờ đó được Cha và Thầy yêu mến (Ga 14,21).
            LỜI NGUYỆN:                        Lạy Chúa Kitô, xin ở với con.
                                                Chúa Kitô ở trước con, Chúa Kitô ở sau con.
                                                Chúa Kitô ở trong con, Chúa Kitô ở dưới con, Chúa Kitô ở trên con.
                                                            Chúa Kitô ở bên phải con, Chúa Kitô ở bên trái con.
                                                            Chúa Kitô nơi con nằm, Chúa Kitô nơi con ngồi, Chúa Kitô nơi con đứng.
                                                Chúa Kitô ở trong tim mọi người nghĩ về con,
                                                Chúa Kitô ở trong mắt mọi người thấy con,
                                                Chúa Kitô ở trong tai mọi người nghe con.
                                                            Ơn cứu độ thuộc về Chúa.
                                                            Ơn cứu độ thuộc về Chúa Kitô.
                                                            Lạy Chúa, xin ơn cứu độ của Chúa
                                                            ở mãi bên chúng con.
                                                                             Thánh Patrick (389-461)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
LIÊN KẾT WEB SITE

Các Giáo Phận

Giáo phận Bà Rịa
Giáo phận Ban Mê Thuột
Giáo phận Bắc Ninh
Giáo phận Bùi Chu
Giáo phận Cần Thơ
Giáo phận Đà Lạt
Giáo phận Đà Nẵng
Giáo phận Hải Phòng
Tổng Giáo phận Huế
Giáo phận Hưng Hóa
Giáo phận Kon Tum
Giáo phận Lạng Sơn
Giáo phận Long Xuyên
Giáo phận Mỹ Tho
Giáo phận Nha Trang
Giáo phận Phan Thiết
Giáo phận Phát Diệm
Giáo phận Phú Cường
Giáo phận Qui Nhơn
Giáo phận Thái Bình
Giáo phận Thanh Hóa
Tổng Giáo phận TP HCM
Giáo phận Vinh
Giáo phận Vĩnh Long
Giáo phận Xuân Lộc

Các Giáo Phận

Giáo phận Bà Rịa
Giáo phận Ban Mê Thuột
Giáo phận Bắc Ninh
Giáo phận Bùi Chu
Giáo phận Cần Thơ
Giáo phận Đà Lạt
Giáo phận Đà Nẵng
Giáo phận Hải Phòng
Tổng Giáo phận Huế
Giáo phận Hưng Hóa
Giáo phận Kon Tum
Giáo phận Lạng Sơn
Giáo phận Long Xuyên
Giáo phận Mỹ Tho
Giáo phận Nha Trang
Giáo phận Phan Thiết
Giáo phận Phát Diệm
Giáo phận Phú Cường
Giáo phận Qui Nhơn
Giáo phận Thái Bình
Giáo phận Thanh Hóa
Tổng Giáo phận TP HCM
Giáo phận Vinh
Giáo phận Vĩnh Long
Giáo phận Xuân Lộc
CÁC DÒNG TU 
Dòng Chúa Cứu Thế VN 
Dòng Đồng Công (Hoa Kỳ) 
Dòng Ngôi Lời 
Dòng Chúa Cứu Thế (Hoa Kỳ) 
Dòng Thánh Tâm Huế 
Dòng Lasan 
Tỉnh Dòng Đa Minh VN 
Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ 
Dòng Tên Việt Nam 
Dòng Phanxicô VN 
Giáo Hoàng Học Viện Piô X ( Đà Lạt ) 
Đại Chủng Viện Huế 
Đại Chủng Viện Vinh Thanh - GP Vinh 
Đại Chủng Viện Xuân Lộc 
Dòng Thánh Thể 
Dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ 
Đan Viện Biển Đức Thiên Tâm (Hoa Kỳ)
Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm Huế 
Dòng Mến Thánh Giá LA (gốc Phát Diệm) 
Dòng Đức Mẹ Trinh Vương 
Dòng Anh Em Đức Mẹ Lên Trời 
Dòng Đaminh Tam Hiệp 
Dòng Don Bosco 
Tu đoàn Tông Đồ Giáo Sĩ Nhà Chúa 
Dòng Thừa Sai Đức Tin VN 
Liên hiệp bề trên thượng cấp VN 
Dòng Nữ Tử Thánh Phaolô 
Dòng Đồng Công (Việt Nam) 
Dòng Chúa Thánh Thần 
Dòng Thừa Sai Bác Ái Chúa Kitô 
Dòng Truyền Giáo Thánh Carôlô - Scalabrini 
Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm Huế
Lời Chúa Hằng Ngày
Thánh lễ Trực Tuyến hằng ngày
      
 
Radio Công Giáo

 
Hằng Ngày

 


 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây