HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT 25 THƯỜNG NIÊN NĂM B            \

Thứ bảy - 18/09/2021 18:32
HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT 25 THƯỜNG NIÊN NĂM B            \
Mc 9,30-37
                                   
 
 1. Đọc ba đoạn sau đây: Mc 8,31-38; 9,30-50; 10,32-45. Hãy cho biết ba đoạn này có gì giống nhau về hình thức (cấu trúc hay dàn bài).
 2. Trong Tin mừng Mác-cô, Đức Giêsu ba lần loan báo cuộc khổ nạn và phục sinh cho ai? Vì sao Ngài loan báo cho họ như vậy?
 3. Ai là người đã “nộp” Đức Giêsu? Đọc Mc 9,31; 14,18; 15,1; 15,15; Cv 2,23; Rm 8,32.
 4. Tại sao các môn đệ không hiểu lời loan báo trên của Đức Giêsu? Đọc Mc 4,13; 7,18; 8,18.21.
 5. Khi các môn đệ cãi nhau xem ai là người lớn nhất trong nhóm, Đức Giêsu đã làm gì để dạy các ông? Đối với văn hoá của người Do-thái thời Đức Giêsu, các em nhỏ tượng trưng cho điều gì?
 6. Đọc Mc 9,36-37. Đức Giêsu đã đón tiếp một em nhỏ như thế nào?
 7. Đọc Mc 9,35. Đức Giêsu mời các môn đệ phục vụ “mọi người”, nhưng cụ thể là ai?
 8. Đọc chậm Mc 9,33-37. Bạn học được gì về khoa sư phạm của Thầy Giêsu trong đoạn văn này?
CÂU HỎI SUY NIỆM: Tại sao ở đời người ta thích làm người lớn nhất, người đứng đầu, người lãnh đạo?
                                      Theo ý bạn, giá trị đích thật của một người nằm ở chỗ nào?
                                      Nếu người đứng đầu phải phục vụ mọi người, thì bạn có thích làm người đứng đầu không?
PHẦN TRẢ LỜI
 1. Cả ba đoạn văn này đều có hình thức (cấu trúc hay dàn bài) như nhau:
A. Đức Giêsu tiên báo 3 lần cho các môn đệ về cuộc khổ nạn và phục sinh của Ngài (8,31-32a; 9,30-32; 10,32-34). Các lời tiên báo càng lúc càng rõ hơn.
B. Thái độ của các môn đệ sau những lời tiên báo (8,32b-33; 9,33-37; 10,35-41). Họ thường tỏ ra không hiểu, không đón nhận hay không muốn đi vào con đường hẹp mà Thầy sắp đi.
C. Lời giáo huấn của Đức Giêsu là lời mời các môn đệ đi vào con đường Thầy đi (8,34-38; 9,38-50; 10,42-45).
 1. Trong Tin mừng Mác-cô, Đức Giêsu ba lần loan báo cuộc khổ nạn và phục sinh cho các môn đệ (8,27.31; 9,31; 10,32). Các môn đệ ở đây là Nhóm Mười Hai (9,35; 10,32.41). Ngài loan báo cho họ để chuẩn bị họ đón nhận những biến cố kinh hoàng sắp xảy đến cho Thầy mình.
 2. Có nhiều người “nộp” Đức Giêsu. Người đầu tiên chúng ta thường nghĩ đến là Giuđa Ít-ca-ri-ốt(Mc 3,19; 14,10.18.21.42). Anh là một người trong Nhóm Mười Hai. Kế đến là các nhà lãnh đạo Do-thái giáo. Họ đã nộp Đức Giêsu cho quan Philatô, vì họ muốn nhờ tay Philatô mà đóng đinh Đức Giêsu (Mc 15,1.10). Cuối cùng là Philatô, kẻ đã nộp Ngài cho quân lính đóng đinh (Mc 15,15). Tuy nhiên, vì việc trao nộp này nằm trong kế hoạch cứu độ từ trước của Thiên Chúa (Cv 2,23), nên thánh Phaolô dám nói rằng Thiên Chúa đã trao nộp chính Con của mình vì chúng ta (Rm 8,32).
 3. Các môn đệ không hiểu lời loan báo cuộc khổ nạn và phục sinh của Thầy Giêsu (Mc 9, 32). Họ không hiểu vì họ có một hình ảnh khác về Đấng Kitô/Mêsia. Đối với họ, Đấng Kitô/Mêsia phải là Đấng mạnh mẽ oai hùng, có khả năng giải phóng dân tộc Ítraen, chứ không phải là Đấng chịu thất bại, chịu đau khổ và chịu chết. Họ cũng không hiểu được chuyện Thầy báo sẽ sống lại sau ba ngày, vì đối với Do-thái giáo, người ta chỉ sống lại vào ngày tận thế. Trong Tin mừng Mác-cô, các môn đệ vẫn thường không hiểu lời Thầy dạy (Mc 4,13; 7,18; 8,18.21).
 4. Trên đường đi, các môn đệ tranh cãi xem ai là người lớn nhất. Khi về nhà, Đức Giêsu đã giảng dạy về sự phục vụ khiêm hạ. Ngài còn dùng một em nhỏ để minh hoạ cho bài học của Ngài. Trong văn hoá thời Đức Giêsu, một em nhỏ không tượng trưng cho sự ngây thơ, trong sáng, nhưng tượng trưng cho sự lệ thuộc: em không có chỗ đứng trong xã hội, không thể tự sống một mình, và phải tùy thuộc vào người lớn về mọi phương diện.
 5. Đức Giêsu đã đem một em nhỏ, đặt em vào giữa các môn đệ, và ôm em ấy trong cánh tay (Mc 9,36). Cử chỉ này cho thấy Ngài quý em, dù trong văn hoá Do-thái thời đó, trẻ em không được người ta coi trọng. Hơn nữa, Đức Giêsu còn tuyên bố em có giá trị cao quý, vì đón tiếp bất cứ em nhỏ nào như em này, nhân danh Thầy, là đón tiếp chính Đức Giêsu. Mà đón tiếp Đức Giêsu là đón tiếp chính Thiên Chúa, Đấng đã sai Ngài (Mc 9,37). Như thế cũng có thể nói, không đón tiếp một em nhỏ là không đón tiếp Đức Giêsu và Chúa Cha. Một em nhỏ bị coi thường trong xã hội lúc bấy giờ, lại được Đức Giêsu coi như hình ảnh cụ thể của Thiên Chúa đang cần sự đón tiếp. Đức Giêsu không chỉ ở nơi người đói khát, trần trụi, yếu đau (Mt 25) mà còn ở nơi một em nhỏ yếu đuối, không được quý trọng, không có vị thế trong xã hội.
 6. Khi các môn đệ tranh nhau làm người đứng đầu, Đức Giêsu mời gọi họ làm người đứng cuối mọi người, và làm người phục vụ mọi người (Mc 9,35). Mọi người ở đây chẳng trừ ai, nhưng đặc biệt là những người yếu thế, như phụ nữ, trẻ em, người nhập cư, bệnh nhân, người nghèo, người bị đẩy ra ngoài lề xã hội…Trong cộng đoàn luôn có những người bị bỏ rơi vì yếu kém mặt này mặt khác. Đức Giêsu đòi các môn đệ quan tâm đến những người không được ai quan tâm.
 7. Sau khi Đức Giêsu loan báo cuộc khổ nạn lần thứ hai, trên đường về Caphácnaum, các môn đệ đã cãi nhau xem ai là người lớn nhất (Mc 9,34). Điều này cho thấy tim họ không đập cùng một nhịp với Thầy của mình trong những ngày cuối đời. Họ vẫn sống trong mộng tưởng về chức quyền và chỗ đứng trong nhóm. Dù biết họ cãi nhau, nhưng Đức Giêsu đã không mắng họ ngoài đường. Chỉ khi về đến nhà, Ngài mới tế nhị giả vờ hỏi xem họ bàn chuyện gì trên đường đi. Dù sao Đức Giêsu đã không ép các ông phải trả lời câu hỏi này, Ngài chấp nhận họ làm thinh (Mc 9,33-34). Sau đó Ngài mới ngồi xuống, gọi họ lại và dạy các ông một bài học rất sống động. Qua những phản ứng trên, ta thấy Đức Giêsu là một nhà sư phạm khôn ngoan, tự chủ, biết cách truyền đạt sống động một bài học.                                                                    MANNA…..
 
 
      MANNA                                       SUY NIỆM PHÚC ÂM CHÚA NHẬT 25 THƯỜNG NIÊN NĂM B                           Mc 9,30-37                                                                                    ĐỨC GIÊSU GỌI NHÓM MƯỜI HAI
                                                            Trong Tin mừng Mác-cô, Đức Giêsu là một vị Thầy.
                                                            Nhiệm vụ chính của Thầy Giêsu là dạy các môn đệ.
                                                            Động từ dạy nhiều lần được nhắc đến.
                                                            Trong bài Tin mừng hôm nay, Ngài cũng là vị Thầy,
                                                            luôn rong duổi với các môn đệ từ nơi này sang nơi khác.
                                                            Ngài tận dụng thời gian đi đường xa để dạy các ông.
                                                            Họ là Nhóm Mười Hai môn đệ thân thiết (Mc 9,35).
                                                            Một cách kín đáo, Ngài đi băng qua miền Galilê,
                                                            vì Ngài biết thời gian Ngài sống trên đời không còn nhiều.
 
                                                            Thầy Giêsu lần thứ hai dạy cho các môn đệ biết
                                                            những gì sắp xảy đến cho đời Thầy.
                                                            Thầy sẽ bị nộp vào tay người đời.
                                                            Đúng là Giuđa Ítcariốt sẽ nộp Thầy cho các thượng tế,
                                                            đúng là các thượng tế sẽ nộp Thầy cho Philatô,
                                                            đúng là Philatô sẽ nộp Thầy cho quân lính đóng đinh,
                                                            nhưng thật ra chẳng ai nộp được Thầy,
                                                            đúng hơn, chính Thiên Chúa trao nộp Con Một yêu dấu
                                                            như cách thức biểu lộ tình thương để cứu độ nhân loại.
                                                            Cả cái chết sắp đến của Thầy cũng nằm trong ý Cha.
                                                            Nhóm Mười Hai không hiểu những lời Thầy mới nói.
                                                            Họ càng không hiểu được chuyện Thầy sẽ sống lại.
                                                            Như thế họ vẫn đứng ngoài con đường Thầy sắp đi.
 
                                                            Thầy Giêsu đành chấp nhận chuyện chậm hiểu của họ.
                                                            Thầy cũng chấp nhận chuyện họ tranh luận trên đường
                                                            vì một lý do rất xa lạ với suy nghĩ của Thầy:
                                                            cãi nhau xem ai là người lớn nhất trong nhóm.
                                                            Địa vị, quyền lực, là những thèm muốn có từ xa xưa.
                                                            Con người đấu đá tranh giành với nhau vì chuyện đó.
                                                            Không rõ làm người lớn nhất trong nhóm của Thầy Giêsu
                                                            thì được đặc ân nào, nhưng họ vẫn bận tâm về chuyện đó.
                                                            Thầy Giêsu không ép các môn đệ phải khai tội của họ.
                                                            Thầy chấp nhận họ làm thinh, vì xấu hổ.
                                                            Rồi Thầy còn chỉ cho họ cách làm lớn, làm đầu nữa.
                                                            Vào thời xưa, khiêm tốn hiền lành là dấu hiệu của hèn yếu.
                                                            Người có quyền thì mong được phục vụ bởi nhiều người.
                                                            Người ta thích làm lớn vì được phục vụ.
                                                            Không ai ngờ Thầy Giêsu lại dạy môn đệ cách làm lớn.
                                                            Đó làm người đứng cuối mọi người và phục vụ mọi người.
 
                                                            Phục vụ mọi người cách khiêm tốn là trở nên lớn.
                                                            Nhưng mọi người ở đây là ai?
                                                            Thầy Giêsu đã tìm được một em nhỏ để dạy bài học cụ thể.
                                                            Thời xưa, em nhỏ bị coi thường, phải lệ thuộc hoàn toàn.
                                                            Cả đến mạng sống của em cũng không được coi trọng.
                                                            Thầy Giêsu đã trìu mến ôm em nhỏ này trong cánh tay.
                                                            Và nhất là Thầy đã dạy một điều thời đó chưa ai dám nghĩ:
                                                            “Ai đón tiếp một em nhỏ vì danh Thầy là đón tiếp Thầy.
                                                            Ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng sai Thầy” (Mc 9,37).
                                                            Thầy tự đồng hoá mình với một em nhỏ,
                                                            như Thầy đã tự đồng hoá mình với người đói khát,
                                                            trần trụi hay ở tù, yếu đau hay vô gia cư (Mt 25,40).
                                                            Mỗi em nhỏ là sự hiện diện của Thầy cần được đón tiếp,
                                                            là sự hiện diện của Thiên Chúa cần được yêu thương.
 
                                                            Bài Tin mừng cho ta thấy Đức Giêsu như vị Thầy mẫu mực.
                                                            Ngài chịu đựng sự chậm hiểu và khiếm khuyết của môn đệ.
                                                            Ngài kiên nhẫn và tự chủ khi phải la rầy.
                                                            Hôm nay, chúng ta đón tiếp Ngài nơi những trại tỵ nạn,
                                                            thấy khuôn mặt Ngài nơi các trẻ em suy dinh dưỡng,
                                                            săn sóc Ngài trong các bệnh viện dã chiến mới xây.
                                                            Chỉ xin được ơn làm lớn bằng cách phục vụ mọi người,
                                                            nhất là những ai bị bỏ rơi vì nhỏ bé quá.
 
                                                                           LỜI NGUYỆN
 
                                                            Lạy Chúa Giêsu,
                                                            Ai cũng thích đi trên đường rộng thênh thang.
                                                            Đường hẹp là đường chẳng ai muốn đi.
                                                            Vậy mà Chúa lại bảo chúng con đi vào đường hẹp.
 
                                                            Đường hẹp là đường Cha chọn cho Chúa,
                                                            cũng là đường Chúa chọn đi suốt đời.
                                                            Dù là Con Thiên Chúa,
                                                            Chúa đã sống phận người như chúng con.
                                                            sống nghèo, nay đây mai đó, bữa đói bữa no,
                                                            và chết nghèo, trần trụi trên thập giá như một tử tội.
 
                                                            Khi theo Chúa nghiêm túc,
                                                            Chúng con nhận ra những đòi hỏi của Chúa.
                                                            Chúng con không thể vừa chọn Chúa
                                                            vừa chọn thế gian, với những thần tượng của nó.
                                                            Chúng con không thể vừa muốn sống theo ý Chúa,
                                                            vừa chiều theo khuynh hướng tự nhiên.
 
                                                            Xin cho con chọn đi đường hẹp,
                                                            vì biết đó là đường dẫn đến sự sống.
                                                            Xin cho con vui sướng
                                                            khi đi trên Đường mang tên Giêsu, 
                                                             vì đó là Đường duy nhất dẫn đến Thiên Chúa Cha. men 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
LIÊN KẾT WEB SITE

Các Giáo Phận

Giáo phận Bà Rịa
Giáo phận Ban Mê Thuột
Giáo phận Bắc Ninh
Giáo phận Bùi Chu
Giáo phận Cần Thơ
Giáo phận Đà Lạt
Giáo phận Đà Nẵng
Giáo phận Hải Phòng
Tổng Giáo phận Huế
Giáo phận Hưng Hóa
Giáo phận Kon Tum
Giáo phận Lạng Sơn
Giáo phận Long Xuyên
Giáo phận Mỹ Tho
Giáo phận Nha Trang
Giáo phận Phan Thiết
Giáo phận Phát Diệm
Giáo phận Phú Cường
Giáo phận Qui Nhơn
Giáo phận Thái Bình
Giáo phận Thanh Hóa
Tổng Giáo phận TP HCM
Giáo phận Vinh
Giáo phận Vĩnh Long
Giáo phận Xuân Lộc

Các Giáo Phận

Giáo phận Bà Rịa
Giáo phận Ban Mê Thuột
Giáo phận Bắc Ninh
Giáo phận Bùi Chu
Giáo phận Cần Thơ
Giáo phận Đà Lạt
Giáo phận Đà Nẵng
Giáo phận Hải Phòng
Tổng Giáo phận Huế
Giáo phận Hưng Hóa
Giáo phận Kon Tum
Giáo phận Lạng Sơn
Giáo phận Long Xuyên
Giáo phận Mỹ Tho
Giáo phận Nha Trang
Giáo phận Phan Thiết
Giáo phận Phát Diệm
Giáo phận Phú Cường
Giáo phận Qui Nhơn
Giáo phận Thái Bình
Giáo phận Thanh Hóa
Tổng Giáo phận TP HCM
Giáo phận Vinh
Giáo phận Vĩnh Long
Giáo phận Xuân Lộc
CÁC DÒNG TU 
Dòng Chúa Cứu Thế VN 
Dòng Đồng Công (Hoa Kỳ) 
Dòng Ngôi Lời 
Dòng Chúa Cứu Thế (Hoa Kỳ) 
Dòng Thánh Tâm Huế 
Dòng Lasan 
Tỉnh Dòng Đa Minh VN 
Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ 
Dòng Tên Việt Nam 
Dòng Phanxicô VN 
Giáo Hoàng Học Viện Piô X ( Đà Lạt ) 
Đại Chủng Viện Huế 
Đại Chủng Viện Vinh Thanh - GP Vinh 
Đại Chủng Viện Xuân Lộc 
Dòng Thánh Thể 
Dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ 
Đan Viện Biển Đức Thiên Tâm (Hoa Kỳ)
Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm Huế 
Dòng Mến Thánh Giá LA (gốc Phát Diệm) 
Dòng Đức Mẹ Trinh Vương 
Dòng Anh Em Đức Mẹ Lên Trời 
Dòng Đaminh Tam Hiệp 
Dòng Don Bosco 
Tu đoàn Tông Đồ Giáo Sĩ Nhà Chúa 
Dòng Thừa Sai Đức Tin VN 
Liên hiệp bề trên thượng cấp VN 
Dòng Nữ Tử Thánh Phaolô 
Dòng Đồng Công (Việt Nam) 
Dòng Chúa Thánh Thần 
Dòng Thừa Sai Bác Ái Chúa Kitô 
Dòng Truyền Giáo Thánh Carôlô - Scalabrini 
Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm Huế
Lời Chúa Hằng Ngày
Radio Công Giáo

 
Hằng Ngày

 


 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây