HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT 2 MÙA VỌNG NĂM C

Thứ bảy - 04/12/2021 18:47
HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT 2 MÙA VỌNG NĂM C
                                                                             Lc 3,1-6                                 
                                               
Đọc Lc 3,1-2. Hai câu này cho ta biết những chi tiết lịch sử đạo đời nào? Chúng có cần thiết không? Tìm câu nào cho thấy ông Gioan, con ông Dacaria, là một ngôn sứ? Đọc Isaia 38,4; Giêrêmia 1,4; 13,3.
 1. Để chuẩn bị cho biến cố ơn cứu độ của Thiên Chúa gần đến, ông Gioan Tẩy giả đã làm những gì, và đã mời dân Do-thái làm gì? Đọc Lc 3,3. Hãy mô tả phép rửa của ông Gioan ở sông Gio-đan.
 2. Đối với Đức Giêsu, sám hối có cần thiết để được ơn tha tội không? Đọc Lc 24,47; Cv 3,19. Sám hối có phải là một ơn Chúa ban không hay do tự sức con người? Đọc Cv 5,31; 11,18.
 3. Khi thời lưu đày ở Babylon sắp kết thúc, ngôn sứ Isaia mời dân Do-thái làm gì để đón ĐỨC CHÚA trở lại? Đọc Is 40,3-5.
 4. Đọc Lc 3,4-6. Ông Gioan trích Is 40,3-5, và mời gọi người ta làm để chuẩn bị đón Đức Chúa. Có nên hiểu câu này theo nghĩa đen không? Nếu hiểu theo nghĩa bóng, những việc làm này tượng trưng cho thái độ nào?
 5. Đức Chúa mà ông Gioan muốn nhắm đến bây giờ là ai? Đọc Lc 1,43; 2,11.
 6. Đọc Lc 3,6. Ơn cứu độ của Thiên Chúa đến cho ai? Dân ngoại có được hưởng ơn này không? Đọc Lc 2,30-32.
 7. Tại sao Giáo hội cho chúng ta đọc bài Tin Mừng này vào Mùa Vọng?
CÂU HỎI SUY NIỆM: Dám hoán cải và dám mời gọi mọi người hoán cải, đó là điều ông Gioan Tẩy giả đã làm. Để làm được như thế cần nhiều can đảm. Giáo hội chúng ta hôm nay, trong tinh thần hiệp hành (synodality) có cần những Gioan như thế không?
PHẦN TRẢ LỜI
 1. Tin mừng Luca 3,1-2 cho ta biết bối cảnh lịch sử, về cả đời lẫn đạo, của biến cố ông Gioan Tẩy giả xuất hiện trong hoang địa. Luca 3,1 nói đến năm thứ mười lăm triều hoàng đế Rôma là Ti-bê-ri-ô (Tiberius), ông này làm hoàng đế (Xê-da) từ 14-37 sau CN. Luca 3,1 cũng nói đến Phong-xi-ô Phi-la-tô là người cai trị vùng Giu-đê; sau đó kể tên ba người con của vua Hêrôđê Cả, mỗi ông là tiểu vương của một vùng. Đặc biệt có ông Hêrôđê làm tiểu vương cai trị vùng Ga-li-lê. Về mặt tôn giáo, Luca 3,2 nói đến tên hai vị thượng tế của Do-thái giáo là Kha-nan (làm thượng tế năm 16-18 sau CN) và Cai-pha (làm thượng tế năm 18-36 sau CN). Những chi tiết lịch sử cả đời lẫn đạo trên đây khá cần thiết vì giúp chúng ta biết bối cảnh lịch sử của thời kỳ Gioan làm phép rửa ở sông Giođan. Hơn nữa, Luca 3,1-2 còn cho thấy tất cả những biến cố xảy ra sau đó, nhất là biến cố Đức Giêsu xuất hiện, đều là biến cố có tính lịch sử. Đây không phải là huyền thoại hay truyền thuyết. “Có lời Thiên Chúa phán cùng…” là một lối nói ta thường gặp trong các sách Ngôn sứ (x. Is 38,4; Gr 1,4; 13,3). Lối nói này cho thấy ông Gioan được Thiên Chúa kêu gọi để làm ngôn sứ cho Ngài.  Lời Thiên Chúa phán cùng ông Gioan, để ông nói lại cho dân: đó là sứ mạng của một ngôn sứ.
 2. Ông Gioan được Thiên Chúa cho biết ơn cứu độ mọi người chờ mong đã đến rồi. Bởi đó ông đã đi khắp vùng ven sông Giođan, mời người ta đến với ông để lãnh nhận phép rửa. Phép rửa này nhằm bày tỏ lòng sám hối để được ơn tha tội (Lc 3,3). Gioan làm phép rửa bằng cách dìm người chịu phép rửa xuống dòng nước sông Gio-đan.
 3. Đối với Đức Giêsu, sám hối là đóng góp của con người, là điều cần thiết để được ơn tha tội (x. Lc 24,47; Cv 3,19). Nhưng sám hối cũng là một ơn Chúa ban (x. Cv 5,31; 11,18).
 4.  Khi thời lưu đày ở Ba-by-lon sắp kết thúc (trước năm 538 trước CN), ngôn sứ Isaia, - được coi là Isaia đệ nhị, sống ở thế kỷ thứ 6 trước Công nguyên, - mời người ta làm một con đường để ĐỨC CHÚA dẫn đưa những người Do-thái bị lưu đầy ở Babylon trở về Giêrusalem (Xion). Con đường được mô tả ở Lc 3,4-5 dĩ nhiên phải được hiểu theo nghĩa bóng. Đó là một con đường băng ngang qua sa mạc để về Xion, thay vì đi dọc theo các con sông của vùng Lưỡng-hà-địa. Để chuẩn bị cho con đường này, cần phải làm nhiều điều. Nếu đọc Is 40,3-4 ta thấy cần phải nắn đường cho thẳng, lấp đầy những thung lũng sâu, bạt xuống cho thấp những đồi núi. Luca 3,4-5 còn nói đến việc phải uốn lại chỗ quanh co, và san cho bằng chỗ gồ ghề. Để làm được một con đường hoàn chỉnh như thế, cần mất nhiều công sức. Khi Gioan Tẩy giả trích Is 40,4-6, ông có ý mời dân của ông làm một cuộc chuẩn bị nghiêm túc để đón Đức Chúa sắp đến.
 5. Ông Gioan Tẩy giả đã muốn dùng Is 40,3-5 để kêu gọi dân Israel chuẩn bị cho thời kỳ đặc biệt của ơn cứu độ đang đến. Chắc ngôn sứ Isaia và ông Gioan không có ý mời dân Do-thái làm một con đường vật chất, nhưng làm một con đường trong lòng người để Chúa có thể đi vào. Để hoàn thành con đường ấy, cần sống ngay thẳng, san bằng những cao ngạo kiêu căng, loại trừ những tham vọng ích kỷ.
 6. Ngôn sứ Isaia mời người ta dọn đường cho ĐỨC CHÚA (Is 40,3). ĐỨC CHÚA ở đây là GIA-VÊ, Đấng ba lần thánh. Còn khi ông Gioan Tẩy giả mời người ta dọn đường cho Đức Chúa (kyrios), thì Đức Chúa ở đây chính là Đức Giêsu (Lc 3,4). Trong Tin Mừng Luca, Đức Giêsu được coi là Đức Chúa (Kyrios). Bởi đó Đức Maria được gọi là Thân mẫu của Đức Chúa (Lc 1,43), và vị thiên sứ hiện ra cho các người chăn chiên cũng gọi Hài Nhi Giêsu là Đức Chúa (Lc 2,11).
 7. Lời của ngôn sứ Isaia cho thấy “hết mọi người phàm sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa” (Lc 3,6; Is 40,5). Như thế ơn cứu độ của Thiên Chúa do Đức Giêsu đem lại  không chỉ giới hạn cho dân Do-thái sau cuộc lưu đày ở Babylon mà thôi, nhưng cho mọi người, kể cả dân ngoại là chính chúng ta (Lc 2,31-32). Điều này đã được ngôn sứ Si-mê-ôn nói trong lời cầu nguyện của ông khi ông ẵm Hài Nhi Giêsu trên tay: “…ơn cứu độ Chúa đã bày ra trước mặt muôn dân: đó là ánh sáng mặc khải cho dân ngoại…” (Lc 2,30-32).
 8. Giáo Hội cho chúng ta đọc bài Tin mừng này trong Mùa Vọng, vì Mùa Vọng là thời gian trông đợi Chúa đến. Vào thời ông Gioan (cũng là thời của Đức Giêsu), người Do-thái khao khát ngóng đợi Đấng Mêsia đến để cứu độ dân tộc họ, đem lại độc lập, bình an, thịnh vượng. Vào Mùa Vọng hôm nay, chúng ta cũng muốn sống lại niềm khao khát ấy của dân Do-thái. Tuy nhiên, chúng ta không chỉ nhớ đến việc Đức Giêsu đã đến cách đây 2000 năm, mà còn tha thiết mong chờ Chúa đến lần thứ hai để cứu độ cách trọn vẹn toàn thể nhân loại và vũ trụ.                                                                                MANNA…..                                                                             
 
 
        MANNA                           SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT 2 MÙA VỌNG NĂM C                                      Lc 3,1-6
                                                                           THẤY ƠN CỨU ĐỘ CỦA THIÊN CHÚA
 
Malakhi được coi là vị ngôn sứ cuối cùng của Cựu ước
Ông viết một lời tiên tri ở cuối cuốn sách của ông:
“Này Ta sai ngôn sứ Êlia đến với các ngươi,
trước khi Ngày của ĐỨC CHÚA đến” (Ml 3,23).
Bởi đó nhiều người Do-thái đã tin và chờ.
Người ta chờ Êlia trở lại để chuẩn bị cho Chúa đến.
Dân Israel đã chờ vị ngôn sứ đó từ năm thế kỷ.
Khi Gioan Tẩy giả xuất hiện, người ta tin ông là Êlia.
 
Nhưng Gioan không xuống từ trời trong cơn gió lốc (2V 2,11).
Ông được sinh ra bởi một đôi vợ chồng cao niên, hiếm muộn.
Thiên sứ đã báo cho người cha là Dacaria biết về Gioan:
em sẽ được đầy thần khí và quyền năng của Êlia (Lc 1,17).
Dacaria biết con mình sẽ là ngôn sứ của Chúa,
đi trước Chúa, để dọn đường cho Ngài,
và giúp dân Israel nhận biết ơn cứu độ (Lc 1,76-77).
 
Mỗi lần đến Mùa Vọng, chúng ta lại gặp Gioan Tẩy giả,
một ngôn sứ thích sống trong hoang địa (Lc 1,80).
Ông đã sống ở đó cho đến khi bắt đầu sứ vụ.
Người Do-thái vui khi nhận ra ông là ngôn sứ,
vì họ biết Thiên Chúa đã muốn nối lại với Israel
cuộc đối thoại bị cắt đứt qua nhiều thế kỷ.
“Có lời Thiên Chúa phán cùng ông Gioan” (Lc 3,2).
Lời Chúa đến với Gioan như xưa đã đến với các ngôn sứ.
Chính hoang địa là nơi Chúa nói với Gioan
để Gioan nói lại cho dân chúng.
Gioan không nói lời của mình, không làm việc của mình.
Ông là người phát ngôn của Chúa và làm việc cho Chúa.
Ông đã đi khắp vùng ven sông Giođan
kêu gọi người ta đến với ông để lãnh nhận phép rửa.
Phép rửa này nhằm giúp họ bày tỏ lòng sám hối,
mong được ơn tha tội, làm hoà với Chúa (Lc 3,3).
Gioan ý thức mình là người dọn đường.
Ông nhận ra mình chính là tiếng hô trong hoang địa,
nên ông tâm đắc với lời mời gọi trong sách Isaia:
“Hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa…” (Is 40,3).
Gioan không mời người ta dọn con đường vật chất,
nhưng con đường trong tâm của mình.
Con đường ấy vốn mấp mô, quanh co, lồi lõm.
nay phải làm cho ngay thẳng, phẳng phiu.
Để chuẩn bị con đường như thế, cần hối cải và hoán cải.
Hoán cải là biến đổi tâm của mình, từ đó đổi cả cuộc đời.
Gioan mời người ta đến để ông dìm họ xuống dòng nước.
Dòng nước thanh tẩy và đưa họ vào cuộc sống mới.
 
Thiên Chúa đã cho xuất hiện ngôn sứ Gioan,
vào thời đế quốc Rôma đô hộ người Do-thái.
Thượng tế Kha-nan đã bị Rôma truất phế
để đưa con rể ông là Cai-pha lên thay.
Vào thời ấy, đất Israel bị chia để trị, một phần cho Philatô,
ba phần dành cho ba con trai của Vua Hêrôđê Cả.
Gioan đến vào cái thời hỗn loạn nhiễu nhương như thế,
để chuẩn bị đường cho Đấng Cứu độ, cho Đức Chúa (Lc 2,11).
 
Thời nào Thiên Chúa cũng tặng cho nhân loại những Gioan,
những người dọn đường cho Con Ngài đến.
Gioan can đảm mời gọi người ta hoán cải đổi đời,
và chính ông cũng có can đảm để sống hoán cải.
Con Thiên Chúa đã đến trần gian từ 2000 năm qua,
nhưng thế giới hôm nay vẫn giống với thời của Gioan Tẩy giả,
vẫn cần tự do, cần bình an, cần hạnh phúc.
Bởi đó vẫn cần những người dọn đường như Gioan.
 
               LỜI NGUYỆN
 
Lạy Chúa, con cám ơn Chúa
về tất cả những điều Chúa đòi hỏi nơi con trong suốt cuộc đời.
Chúc tụng Chúa về thời đại con đang sống.
Chúc tụng Chúa về những giờ phút sướng vui
và những ngày tủi thân buồn bã.
Chúc tụng Chúa về cả những gì
Chúa đã không cho con được hưởng.
 
Lạy Chúa, xin đừng sa thải
người tôi tớ bất xứng và lười biếng của Chúa đây.
Ôi lạy Chúa khôn ngoan, nhân hậu và yêu thương,
xin đừng đuổi con xa Chúa.
Xin giữ con để con luôn phụng sự Chúa trong suốt đời con.
Xin giữ con để con phục vụ bất cứ điều gì Chúa muốn.
Dù khi mỏi mệt, dù khi chán chường,
con xin Chúa vẫn luôn kiên nhẫn,
để không bao giờ mỏi mệt về con,
và giữ con luôn luôn phụng sự Chúa.
 
Xin Chúa đến giúp con,
ban cho con ơn bắt đầu và lại bắt đầu,
cho con biết cậy trông
cả những khi cùng đường tuyệt vọng,
cho con tin chắc rằng Chúa sẽ thắng,
một chiến thắng huy hoàng nơi con.
 
               Karl Rahner
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
LIÊN KẾT WEB SITE

Các Giáo Phận

Giáo phận Bà Rịa
Giáo phận Ban Mê Thuột
Giáo phận Bắc Ninh
Giáo phận Bùi Chu
Giáo phận Cần Thơ
Giáo phận Đà Lạt
Giáo phận Đà Nẵng
Giáo phận Hải Phòng
Tổng Giáo phận Huế
Giáo phận Hưng Hóa
Giáo phận Kon Tum
Giáo phận Lạng Sơn
Giáo phận Long Xuyên
Giáo phận Mỹ Tho
Giáo phận Nha Trang
Giáo phận Phan Thiết
Giáo phận Phát Diệm
Giáo phận Phú Cường
Giáo phận Qui Nhơn
Giáo phận Thái Bình
Giáo phận Thanh Hóa
Tổng Giáo phận TP HCM
Giáo phận Vinh
Giáo phận Vĩnh Long
Giáo phận Xuân Lộc

Các Giáo Phận

Giáo phận Bà Rịa
Giáo phận Ban Mê Thuột
Giáo phận Bắc Ninh
Giáo phận Bùi Chu
Giáo phận Cần Thơ
Giáo phận Đà Lạt
Giáo phận Đà Nẵng
Giáo phận Hải Phòng
Tổng Giáo phận Huế
Giáo phận Hưng Hóa
Giáo phận Kon Tum
Giáo phận Lạng Sơn
Giáo phận Long Xuyên
Giáo phận Mỹ Tho
Giáo phận Nha Trang
Giáo phận Phan Thiết
Giáo phận Phát Diệm
Giáo phận Phú Cường
Giáo phận Qui Nhơn
Giáo phận Thái Bình
Giáo phận Thanh Hóa
Tổng Giáo phận TP HCM
Giáo phận Vinh
Giáo phận Vĩnh Long
Giáo phận Xuân Lộc
CÁC DÒNG TU 
Dòng Chúa Cứu Thế VN 
Dòng Đồng Công (Hoa Kỳ) 
Dòng Ngôi Lời 
Dòng Chúa Cứu Thế (Hoa Kỳ) 
Dòng Thánh Tâm Huế 
Dòng Lasan 
Tỉnh Dòng Đa Minh VN 
Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ 
Dòng Tên Việt Nam 
Dòng Phanxicô VN 
Giáo Hoàng Học Viện Piô X ( Đà Lạt ) 
Đại Chủng Viện Huế 
Đại Chủng Viện Vinh Thanh - GP Vinh 
Đại Chủng Viện Xuân Lộc 
Dòng Thánh Thể 
Dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ 
Đan Viện Biển Đức Thiên Tâm (Hoa Kỳ)
Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm Huế 
Dòng Mến Thánh Giá LA (gốc Phát Diệm) 
Dòng Đức Mẹ Trinh Vương 
Dòng Anh Em Đức Mẹ Lên Trời 
Dòng Đaminh Tam Hiệp 
Dòng Don Bosco 
Tu đoàn Tông Đồ Giáo Sĩ Nhà Chúa 
Dòng Thừa Sai Đức Tin VN 
Liên hiệp bề trên thượng cấp VN 
Dòng Nữ Tử Thánh Phaolô 
Dòng Đồng Công (Việt Nam) 
Dòng Chúa Thánh Thần 
Dòng Thừa Sai Bác Ái Chúa Kitô 
Dòng Truyền Giáo Thánh Carôlô - Scalabrini 
Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm Huế
Lời Chúa Hằng Ngày
Radio Công Giáo

 
Hằng Ngày

 


 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây