HIỀN LÀNH VÀ KHIÊM NHƯỜNG

Thứ bảy - 31/08/2019 19:29
HIỀN LÀNH VÀ KHIÊM NHƯỜNG
CHÚA NHẬT XXII/TN/C (01/9/2019)
*Bài đọc 1 : Hc3,17-18.20.28-29
Càng tự hạ, con càng đẹp lòng Chúa .
Bài sách Huấn ca dạy ta sống khiêm tốn trong mọi sự, đó là khôn ngoan của con cái Chúa. Vì khiêm tốn sẽ được người đời mến thương và được Thiên Chúa ban ơn. Càng chức cao quyền trọng, càng phải khiêm tốn. Vì, chẳng có quyền chức nào mà chẳng bởi Trên Cao ban cho (Ga19,11), và mọi chức quyền đều để phục vụ, chứ không phải để thống trị, ăn trên ngồi trốác. Kẻ kiêu căng thì nguy hiểm vô phương cứu chữa.
**Bài đọc 2 :Dt 12,18-19.22-24a
Anh em đã tới núi Sion, tới thành đô Thiên Chúa hằng sống.
Bài thư gửi tín hữu Do thái hôm nay là những lời an ủi và khích lệ những người từ Do thái trở lại kitô giáo đang gặp nhiều thử thách trong đời sống Đức tin. Để củng cố tinh thần họ, tác giả khuyên họ hãy an tâm vững chí, vì họ đang tiến tới gần Chúa hơn. Họ không tiến đến một ngọn núi hữu hình, động chạm đến được, nhưng đến với Si-on, thành đô Giêrusalem trên trời, nơi các thiên thần, các thánh Cựu ước, các con đầu lòng của Thiên Chúa, là nơi Thiên Chúa ngự, có chính Đức Giêsu là trung gian giao ước mới của họ.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca
Chúa Nhật XXII/TN/C Lc14,1.7-14
1Một ngày sa-bát kia, Đức Giêsu đến nhà một ông thủ lãnh nhóm Pha-ri-sêu để dùng bữa : họ cố dò xét Người . 7Người nhận thấy khách dự tiệc cứ chọn chỗ nhất mà ngồi, nên nói với họ dụ ngôn này: 8“Khi anh em được mời đi ăn cưới, thì đừng ngồi vào chỗ nhất, kẻo lỡ có nhân vật nào quan trọng hơn anh cũng được mời, 9và rồi người đã mời cả anh lẫn nhân vật kia phải đến nói với anh rằng:‘Xin ông nhường chỗ cho vị này.’ Bấy giờ anh sẽ phải xấu hổ mà xuống ngồi chỗ cuối. 10Trái lại, khi anh được mời, thì hãy vào ngồi chỗ cuối, để cho người đã mời anh phải đến nói : ‘Xin mời ông bạn lên trên cho.’ Thế là anh được vinh dự trước mặt mọi người đồng bàn. 11Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống ; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên.” 12Rồi Đức Giêsu nói với kẻ đã mời Người rằng: “Khi nào ông đãi khách ăn trưa hay tối, thì đừng mời bạn bè, anh em, hay bà con, hoặc láng giềng giàu có, kẻo họ cũng mời lại ông, và như thế ông được đáp lễ rồi. 13Trái lại, khi ông đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đui mù. 14Họ không có gì đáp lễ, và như thế, ông mới thật có phúc : vì ông sẽ được đáp lễ trong ngày các kẻ lành sống lại.”
Đó là Lời Chúa. 
Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật XXII/TN/C Lc14,1.7-14
Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, Ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên.
Đại Ý : Chúa dạy ta sống khiêm nhường bác ái không phải là cách xử thế theo người đời, nhưng là điều kiện của con cái Chúa, đáng được vào dự tiệc Nước Trời ngày phục sinh vinh quang !
1-HÃY NGỒI VÀO CHỖ CUỐI...Đó là hãy trở nên “khiêm nhường bé nhỏ”, để có thể “lọt qua” được cửa hẹp mà vào Nước Trời. Vì: “Nếu anh em không quay trở lại mà nên như trẻ em, thì anh em chẳng được vào Nước Trời” (Mt18,3). Vì, không phải những tội lỗi, nhưng chính những ý nghĩ kiêu căng chống lại Thiên Chúa. Vì tội lỗi chẳng qua chỉ là sự yếu đuối của con người, còn kiêu ngạo là do Satan xúi giục chống lại Thiên Chúa! Chúa Giêsu đã cảnh cáo các ông Pharisêu kiêu căng : “Những người thu thuế và những cô gái điếm vào Nước Thiên Chúa trước các ông’ (Mt21,31).
2-Hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đui mù.. Theo “Luật Qumram” thời Đức Giêsu, thì đây là những người ô uế không được vào Hội đường. Nhưng đối với Đức Giêsu, thì họ lại là những đối tượng của Lòng Thương Xót, và như Đức Mẹ nói ở Fatima: Họ là “những linh hồn cần đến Lòng Thương Xót Chúa hơn”, nên họ phải được mời đến Bàn Tiệc của Người (Lc14,21). Vì thế, Chúa muốn ta phải học tập và noi theo Lòng Thương Xót ấy của Chúa !
3-VÌ ÔNG SẼ ĐƯỢC ĐÁP LỄ TRONG NGÀY CÁC KẺ LÀNH SỐNG LẠI... Tin Mừng hôm nay dạy ta phải làm sao để được dự Tiệc Mừng PHỤC SINH với Đức Kitô ! Người đời chỉ có thể tổ chức Tiệc Mừng Sinh Nhật, nhưng Đức Kitô dạy ta Tổ Chức Tiệc Mừng PHỤC SINH ngày TẬN THẾ: bằng cách mở rộng bàn ăn hôm nay cho những người tàn tật, đui mù, què quặt… những người không có gì đáp lễ, để “được đáp lễ trong ngày các kẻ lành sống lại,” vì họ cũng là những người anh em của Đức Kitô.
***KHIÊM NHƯỜNG LÀ CỬA MỞ VÀO THIÊN ĐÀNG : Nước Áo có nghi lễ truyền thống an táng các vua chúa trong hoàng tộc Ăng-tuya (Anturs) rất khiêm tốn và cảm động : các ngài được chôn cất trong hầm mộ nhà thờ do các Cha Dòng Capuxinô coi sóc, tại thủ đô Viên (Vienne). Năm 1916, Hoàng đế Phăng-xoa Gio-dép (Fracois Joseph) băng hà, sau Thánh lễ An táng cử hành tại Nhà thờ chánh tòa Thánh Stêphanô ở Viên, linh cữu được chuyển đến hầm mộ nhà thờ, do 8 con ngựa ô kéo. Khi linh cữu Hoàng đế đến nơi, cửa hầm mộ vẫn im lìm đóng kín. Người đánh xe phải bước xuống, khiêm tốn gõ nhẹ lên cánh cửa ba tiếng. Từ bên trong, có tiếng vọng ra hỏi : “Ai đó ?”. Người đánh xe trả lời : “Đại Hoàng đế Phăng-xoa Gio-dép đang chờ ở ngoài đây. Hãy mở mau !”. Từ trong có tiếng đáp lại : “Ta không biết người đó là ai !”. Chờ một lát, người đánh xe lại gõ, và có tiếng vọng ra hỏi : “Ai đó ?”. Người đánh xe trả lời : “Đại Hoàng đế nước Áo, Quốc vương tông truyền của nước Hung-ga-ri-a đang chờ ở ngoài đây. Hãy mở mau !”. Lại có tiếng đáp : “Ta không biết người đó là ai !”. Lần thứ ba, người đánh xe lại gõ, từ trong lại có tiếng hỏi, nhưng câu trả lời lần này rất khiêm tốn : “Thưa, đó là một người tội lỗi. Một người anh em của chúng ta : Phăng xoa Gio-dép ạ !”. Bấy giờ cánh cửa hầm mộ mới từ từ mở ra, và Hoàng Đế nước Áo mới được vào an nghỉ với các bậc tiên đế….
Thánh Phaolô viết:“6Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa, mà không nghĩ phải nhất quyết duy trị địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, 7 nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. 8Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, và chết trên thập gía. 9 Chính vì thế, Thiên Chúa đã siêu tôn Người và tặng ban danh hiệu trổi vượt trên muôn ngàn danh hiệu.” (Pl2,6-9)….
Tiên tri I-sai-a cũng đã nói về sự khiêm nhường hạ mình của Đấng Cứu Thế : “SưÏï thật, chính Người đã mang lấy những bệnh tật của chúng ta, đã gánh chịu những đau khổ của chúng ta, còn chúng ta, chúng ta lại tưởng Người bị phạt, bị Thiên Chúa giáng hoạ, phải nhục nhã ê chề !” (Is52,4) …
Lạy Chúa Giêsu, con xin cúi đầu hết lòng cảm tạ tình thương vô biên của Chúa … Dù con có hạ mình xuống tận đất đen, thì vẫn chưa phải là khiêm nhường,vì con vốn là bụi đất, chỉ trở về với bụi đất mà thôi.
Xin cho con biết sống khiêm nhường đích thật là Hoàn Toàn Bỏ Ý Riêng mình, để sống theo ý Chúa mà thôi. Amen.
LỜI NGUYỆN CHUNG
Chủ tế : Anh chị em thân mến, Lời Chúa hôm nay dạy ta sống khiêm nhường và bác ái. Chúng ta hãy xin cho mọi người biết noi gương Chúa Giêsu, sống bác ái khiêm nhường và hiền lành như Đức Kitô.
1-Khi anh được mời đi ăn cưới, thì hãy vào ngồi chỗ cuối / ước chi các kitô-hữu hiểu rằng / DỰ TIỆC CƯỚI ĐÂY LÀ SỐNG TRONG HỘI THÁNH CỦA CHÚA / NGỒI CHỖ CUỐI LÀ SỐNG BÁC ÁI VÀ KHIÊM NHƯỜNG.
2-Ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên / ước chi các kitô-hữu nhớ rằng / HẠ MÌNH XUỐNG LÀ XÁC NHẬN RẰNG : MỌI SỰ TA CÓ ĐƯỢC LÀ BỞI THIÊN CHÚA BAN / VÌ CHÚA LÀ TẤT CẢ, CON NGƯỜI TA CHỈ LÀ BỤI ĐẤT VÀ HƯ VÔ.
3-Ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên / ước chi các kitô-hữu nhớ rằng / ĐƯỢC TÔN LÊN, LÀ ĐƯỢC THIÊN CHÚA BAN ƠN CỨU ĐỘ, VÌ THIÊN CHÚA CHỐNG LẠI KẺ KIÊU NGẠO, NHƯNG BAN ON CHO NGƯỜI KHIÊM NHƯỜNG.(1Pr5,5)
4-Hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đui mù / ước chi các kitô-hữu nhớ Lời Chúa / ĐÂY LÀ NHỮNG NGƯỜI ĐÃ ĐƯỢC ĐỨC KITÔ NHẬN LÀ ANH EM, VÀ ĐÃ ĐỒNG HÓA VỚI HỌ. (Mt25,40)
 
5-Hãy mời những kẻ không có gì đáp lễ, và như thế, ông mới thật có phúc / ước chi các kitô-hữu xác tín rằng / LÀM VIỆC BÁC ÁI PHẢI CÓ TINH THẦN VỊ THA VÀ VÔ VỊ LỢI, MỚI ĐÁNG ĐƯỢC CHÚA THƯỞNG CÔNG Ở ĐỜI SAU !
Chủ tế : Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã dạy chúng con sống “hiền lành và khiêm nhường” như Chúa (Mt11,29) để đáng được vào Nước Trời. Xin cũng ban ơn cho chúng con biết sống bác ái vị tha vô vị lợi, hấu đáng được phần thưởng Nước Trời. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
LIÊN KẾT WEB SITE

Các Giáo Phận

Giáo phận Bà Rịa
Giáo phận Ban Mê Thuột
Giáo phận Bắc Ninh
Giáo phận Bùi Chu
Giáo phận Cần Thơ
Giáo phận Đà Lạt
Giáo phận Đà Nẵng
Giáo phận Hải Phòng
Tổng Giáo phận Huế
Giáo phận Hưng Hóa
Giáo phận Kon Tum
Giáo phận Lạng Sơn
Giáo phận Long Xuyên
Giáo phận Mỹ Tho
Giáo phận Nha Trang
Giáo phận Phan Thiết
Giáo phận Phát Diệm
Giáo phận Phú Cường
Giáo phận Qui Nhơn
Giáo phận Thái Bình
Giáo phận Thanh Hóa
Tổng Giáo phận TP HCM
Giáo phận Vinh
Giáo phận Vĩnh Long
Giáo phận Xuân Lộc

Các Giáo Phận

Giáo phận Bà Rịa
Giáo phận Ban Mê Thuột
Giáo phận Bắc Ninh
Giáo phận Bùi Chu
Giáo phận Cần Thơ
Giáo phận Đà Lạt
Giáo phận Đà Nẵng
Giáo phận Hải Phòng
Tổng Giáo phận Huế
Giáo phận Hưng Hóa
Giáo phận Kon Tum
Giáo phận Lạng Sơn
Giáo phận Long Xuyên
Giáo phận Mỹ Tho
Giáo phận Nha Trang
Giáo phận Phan Thiết
Giáo phận Phát Diệm
Giáo phận Phú Cường
Giáo phận Qui Nhơn
Giáo phận Thái Bình
Giáo phận Thanh Hóa
Tổng Giáo phận TP HCM
Giáo phận Vinh
Giáo phận Vĩnh Long
Giáo phận Xuân Lộc
CÁC DÒNG TU 
Dòng Chúa Cứu Thế VN 
Dòng Đồng Công (Hoa Kỳ) 
Dòng Ngôi Lời 
Dòng Chúa Cứu Thế (Hoa Kỳ) 
Dòng Thánh Tâm Huế 
Dòng Lasan 
Tỉnh Dòng Đa Minh VN 
Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ 
Dòng Tên Việt Nam 
Dòng Phanxicô VN 
Giáo Hoàng Học Viện Piô X ( Đà Lạt ) 
Đại Chủng Viện Huế 
Đại Chủng Viện Vinh Thanh - GP Vinh 
Đại Chủng Viện Xuân Lộc 
Dòng Thánh Thể 
Dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ 
Đan Viện Biển Đức Thiên Tâm (Hoa Kỳ)
Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm Huế 
Dòng Mến Thánh Giá LA (gốc Phát Diệm) 
Dòng Đức Mẹ Trinh Vương 
Dòng Anh Em Đức Mẹ Lên Trời 
Dòng Đaminh Tam Hiệp 
Dòng Don Bosco 
Tu đoàn Tông Đồ Giáo Sĩ Nhà Chúa 
Dòng Thừa Sai Đức Tin VN 
Liên hiệp bề trên thượng cấp VN 
Dòng Nữ Tử Thánh Phaolô 
Dòng Đồng Công (Việt Nam) 
Dòng Chúa Thánh Thần 
Dòng Thừa Sai Bác Ái Chúa Kitô 
Dòng Truyền Giáo Thánh Carôlô - Scalabrini 
Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm Huế
Lời Chúa Hằng Ngày
Thánh lễ Trực Tuyến hằng ngày
      
 
Radio Công Giáo

 
Hằng Ngày

 


 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây