“Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em”.

Thứ tư - 19/02/2020 19:46
“Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em”.
Luật Mô-sê dạy phải yêu người thân cận. Người thân cận ở đây được hiểu là người đồng đạo và cũng là người đồng bào thuộc dân Ít-ra-en. Chúa Giê-su đã đến kiện toàn luật Mô-sê. Người mở rộng biên giới yêu thương đến chỗ không còn biên giới, không còn hàng rào giới hạn về chủng tộc, về tôn giáo hay về ý thức hệ.
CHÚA NHẬT VII MÙA THƯỜNG NIÊN A (Mt 5, 38-48).
Luật Mô-sê dạy phải yêu người thân cận. Người thân cận ở đây được hiểu là người đồng đạo và cũng là người đồng bào thuộc dân Ít-ra-en. Chúa Giê-su đã đến kiện toàn luật Mô-sê. Người mở rộng biên giới yêu thương đến chỗ không còn biên giới, không còn hàng rào giới hạn về chủng tộc, về tôn giáo hay về ý thức hệ. Tình yêu của người môn đệ phải đi đến bất cứ ai, dù thân quen hay xa lạ, dù dân tộc hay ngoại bang, dù là có đạo hay không có đạo, dù là bạn hay là thù. “Còn Thầy, Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em”. Thông thường ai cũng vậy, có đạo hay không có đạo, vẫn phân biệt rạch ròi bạn với thù, người mình thương mến với người mình có ác cảm. Chúa Giê-su đã hiến thân chịu chết để nối kết mọi người lại với nhau. “Thật vậy, chính Người là bình an của chúng ta: Người đã liên kết đôi bên, dân Do Thái và dân ngoại thành một; Người đã hy sinh thân mình, để phá đổ bức tường ngăn cách là sự thù ghét… Nhờ Người, cả đôi bên, chúng ta được liên kết trong một Thần Khí duy nhất mà đến cùng Chúa Cha” (Ep 2,14.18). Như vậy người môn đệ không được giới hạn tình yêu thương, mà phải mở ra cho hết mọi người, không trừ ai. Nhưng ở đây Chúa Giê-su nhấn mạnh: hãy yêu kẻ thù.
Dĩ nhiên là người Ki-tô hữu không được phép thù ghét bất cứ ai, vì đó là đi ngược với bản chất Ki-tô hữu là: yêu thương! Nhưng người Ki-tô hữu thường bị người khác thù ghét. Chúa đã nói rõ điều đó: “Nếu thế gian thù ghét anh em, anh em hãy biết rằng nó đã thù ghét Thầy trước” (Ga 15,18). Người Ki-tô bị nhiều người thù ghét, nên Chúa dạy: hãy yêu kẻ thù. Lý do thứ nhất phải yêu kẻ thù vì người Ki-tô hữu là con của Cha trên trời. Cha nào con nấy: “vì Người cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính.” Tình Yêu của Cha trên trời là tình yêu phổ quát không thể bị giới hạn bởi bất cứ tư thế hay địa vị của con người. Đó là tình yêu không phân biệt, không điều kiện. Người Ki-tô hữu cũng phải yêu như Cha trên trời, không phân biệt, không điều kiện: yêu cả kẻ thù. Khi yêu như vậy, người Ki-tô hữu không chỉ yêu thương bằng tình yêu tự nhiên của mình, vốn tính toán, hạn hẹp. Hơn nữa, người Ki-tô hữu, vì đã được kết hợp nên một với Chúa Giê-su Ki-tô, họ còn yêu người bằng chính tình yêu của Chúa Giê-su Ki-tô: Thánh Thần Tình Yêu. Khi yêu bằng Thánh Thần Tình Yêu Thiên Chúa, người Ki-tô hữu có thể yêu thương hết mọi người, không loại trừ ai, yêu cả kẻ thù. Vì đó là Tình Yêu Thiên Chúa. Người ta sẽ không hiểu được và không chấp nhận được lệnh truyền yêu thương kẻ thù theo cách thức tự nhiên của con người. Trái lại, chỉ trong Chúa Giê-su Ki-tô và nhờ Thánh Thần Tình Yêu, người Ki-tô hữu mới thực hành được lệnh truyền hãy yêu kẻ thù. Lý do thứ hai của lệnh truyền hãy yêu kẻ thù là để xứng danh Ki-tô hữu, khác với những ai không thuộc về Chúa Ki-tô. “Nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì anh em nào có công chi?... Nếu anh em chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì anh em có làm gì lạ thường đâu?”
Tình Yêu của người Ki-tô hữu không phân biệt thân quen hay xa lạ, không loại trừ kẻ thù, cũng như những người ngược đãi, làm khổ và chơi xấu mình. Đơn giản chỉ vì Chúa Ki-tô, Đấng mà người Ki-tô hữu đã tin theo và nên một, chính Người đã yêu kẻ thù và cầu nguyện cho họ, khi bị hành hạ và thù ghét cho tới chết: “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm” (Lc 23,34).
Yêu kẻ thù là điểm son và độc đáo của Ki-tô giáo. Bởi vì nó vượt trên và vượt xa những ý nghĩ thường tình cũng như cách đối xử tự nhiên. Ki-tô giáo là đạo trời, đạo dạy người ta sống và cư xử như Chúa Giê-su Ki-tô, Thiên Chúa làm người. Người vẫn ở cùng chúng ta mọi ngày cho đến tận thế, để tiếp tục yêu thương và phục vụ mọi người, không loại trừ một ai. Bạn có hiểu và ý thức như vậy không? Hằng ngày đọc kinh Lạy Cha, là lời kinh Chúa Ki-tô dạy và sống, bạn sống thế nào với những lời kinh: “Xin tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con”? Kẻ có nợ đây không chỉ là nợ tiền của, danh giá,… mà còn là nợ tình yêu: “Anh em đừng mắc nợ gì ai, ngoài món nợ tương thân tương ái” (Rm 13,8). Kẻ thù là chính kẻ mà chúng ta mắc nợ tình yêu. Yêu kẻ thù là chúng ta trả nợ tình yêu. Cầu nguyện cho kẻ thù, kẻ ngược đãi,… là cách trả nợ tình yêu, là yêu kẻ thù, là đưa kẻ thù vào trong Nguồn Tình Yêu, là Thiên Chúa Ba Ngôi. Bạn nên nhìn lại cách thức và nội dung các lời cầu nguyện của mình. Ai là những người bạn thường cầu nguyện cho? Phải chăng chỉ là người thân thương? Còn kẻ thù, người làm hại mình, người mình không ưa, gây cho mình nhiều phiền phức, đau khổ thì sao?
“Vậy anh em hãy nên hoàn thiện như Cha anh em trên trời là Đấng Hoàn Thiện”.
Hoàn thiện là tốt lành trọn vẹn, hoàn hảo. Cha trên trời là Đấng tốt lành hoàn toàn, là điều hiển nhiên. Nhưng thật ra, chúng ta chỉ có một ý niệm rất mơ hồ về tính cách hoàn thiện của Thiên Chúa. Thiên Chúa tốt lành vô cùng, mà chúng ta là loài có cùng, thì làm sao hiểu được! Nhưng, còn không thể nào hiểu được và không thể chấp nhận được lời dạy: “Anh em hãy nên hoàn thiện như Cha của anh em trên trời là Đấng hoàn thiện”. Bạn đã có lần nào suy nghĩ và tìm hiểu cách nghiêm chỉnh về lời này, đúng hơn, về lệnh truyền này chưa? Trước hết, chúng ta phải coi đây là lời dạy rõ ràng và nghiêm chỉnh của Chúa Giê-su, không phải là cách nói bóng gió hay kiểu nói nhằm nhấn mạnh. Nhưng đây là lệnh truyền thật sự và là đòi hỏi quyết liệt. Lý do là Cha nào con nấy. Cha chúng ta ở trên trời là Đấng hoàn thiện, thì chúng ta được sinh lại làm con Cha trên trời cũng phải trở nên hoàn thiện như Cha. Khi được sinh ra bởi nước và Thần Khí, mỗi người chúng ta đã thật sự “được thông phần bản tính Thiên Chúa” (2Pr 1,4). “Thông phần bản tính Thiên Chúa” là chúng ta thông phần vào sự hoàn thiện của Thiên Chúa. Như vậy, khi sinh chúng ta làm con, Cha trên trời đã gieo mầm hoàn thiện vào trong con người Ki-tô hữu. Nên hoàn thiện như Cha trên trời là làm cho mầm hoàn thiện của Cha nơi chúng ta lớn lên theo ý định của Cha. Đó là nguyên tắc, nhưng thực tế thì hoàn thiện là gì và làm sao nên hoàn thiện? Chỉ có “Con Một vốn là Thiên Chúa và là Đấng hằng ở nơi cung lòng Chúa Cha, chính Người đã tỏ cho chúng ta biết” (Ga 1,18) về Cha và tính cách hoàn thiện của Cha. Con Một hoàn thiện như Cha, đã làm người và sống cuộc sống như con người để bày tỏ Cha tốt lành hoàn hảo,  đồng thời cho chúng ta được thông phần tốt lành hoàn hảo của Cha. Chúa Giê-su là phản ánh trung thực của Cha trên trời. Ai đến với Chúa Giê-su Ki-tô, tin và gắn bó với Người, nên một với Người thì người đó trở nên hoàn thiện như Cha trên trời. Con Một hoàn thiện như Cha, vậy ai là con trong Con Một, người đó nên hoàn thiện như Cha trên trời. Chúa Giê-su Ki-tô là chính sự hoàn thiện của người Ki-tô hữu. Càng gắn bó nên một với Chúa Giê-su Ki-tô, người tín hữu càng nên hoàn thiện. Nên hoàn thiện, nên thánh cũng là một. Nên hoàn thiện là một tiến trình không ngừng lớn lên. Vậy điều cần thiết duy nhất và là điều quan trọng không thể thiếu được của một Ki-tô hữu là mỗi ngày, mỗi giây phút không ngừng cố gắng kết hợp nên một với Chúa Ki-tô thâm sâu và bền chặt hơn để “nên hoàn thiện như Cha trên trời là Đấng hoàn thiện”.
 
Lm. Gioan Nguyễn Như Yêng

Tổng số điểm của bài viết là: 9 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 4.5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
LIÊN KẾT WEB SITE

Các Giáo Phận

Giáo phận Bà Rịa
Giáo phận Ban Mê Thuột
Giáo phận Bắc Ninh
Giáo phận Bùi Chu
Giáo phận Cần Thơ
Giáo phận Đà Lạt
Giáo phận Đà Nẵng
Giáo phận Hải Phòng
Tổng Giáo phận Huế
Giáo phận Hưng Hóa
Giáo phận Kon Tum
Giáo phận Lạng Sơn
Giáo phận Long Xuyên
Giáo phận Mỹ Tho
Giáo phận Nha Trang
Giáo phận Phan Thiết
Giáo phận Phát Diệm
Giáo phận Phú Cường
Giáo phận Qui Nhơn
Giáo phận Thái Bình
Giáo phận Thanh Hóa
Tổng Giáo phận TP HCM
Giáo phận Vinh
Giáo phận Vĩnh Long
Giáo phận Xuân Lộc

Các Giáo Phận

Giáo phận Bà Rịa
Giáo phận Ban Mê Thuột
Giáo phận Bắc Ninh
Giáo phận Bùi Chu
Giáo phận Cần Thơ
Giáo phận Đà Lạt
Giáo phận Đà Nẵng
Giáo phận Hải Phòng
Tổng Giáo phận Huế
Giáo phận Hưng Hóa
Giáo phận Kon Tum
Giáo phận Lạng Sơn
Giáo phận Long Xuyên
Giáo phận Mỹ Tho
Giáo phận Nha Trang
Giáo phận Phan Thiết
Giáo phận Phát Diệm
Giáo phận Phú Cường
Giáo phận Qui Nhơn
Giáo phận Thái Bình
Giáo phận Thanh Hóa
Tổng Giáo phận TP HCM
Giáo phận Vinh
Giáo phận Vĩnh Long
Giáo phận Xuân Lộc
CÁC DÒNG TU 
Dòng Chúa Cứu Thế VN 
Dòng Đồng Công (Hoa Kỳ) 
Dòng Ngôi Lời 
Dòng Chúa Cứu Thế (Hoa Kỳ) 
Dòng Thánh Tâm Huế 
Dòng Lasan 
Tỉnh Dòng Đa Minh VN 
Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ 
Dòng Tên Việt Nam 
Dòng Phanxicô VN 
Giáo Hoàng Học Viện Piô X ( Đà Lạt ) 
Đại Chủng Viện Huế 
Đại Chủng Viện Vinh Thanh - GP Vinh 
Đại Chủng Viện Xuân Lộc 
Dòng Thánh Thể 
Dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ 
Đan Viện Biển Đức Thiên Tâm (Hoa Kỳ)
Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm Huế 
Dòng Mến Thánh Giá LA (gốc Phát Diệm) 
Dòng Đức Mẹ Trinh Vương 
Dòng Anh Em Đức Mẹ Lên Trời 
Dòng Đaminh Tam Hiệp 
Dòng Don Bosco 
Tu đoàn Tông Đồ Giáo Sĩ Nhà Chúa 
Dòng Thừa Sai Đức Tin VN 
Liên hiệp bề trên thượng cấp VN 
Dòng Nữ Tử Thánh Phaolô 
Dòng Đồng Công (Việt Nam) 
Dòng Chúa Thánh Thần 
Dòng Thừa Sai Bác Ái Chúa Kitô 
Dòng Truyền Giáo Thánh Carôlô - Scalabrini 
Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm Huế
Lời Chúa Hằng Ngày

Radio Tín Thác

 
Radio Công Giáo

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây