:ĐỀN THỜ ĐÍCH THẬT LÀ THÂN THỂ ĐỨC KITÔ

Thứ sáu - 05/03/2021 13:06
:ĐỀN THỜ ĐÍCH THẬT LÀ THÂN THỂ ĐỨC KITÔ
CHÚA NHẬT III MÙA CHAY B

*Bài đọc 1 :Xh20,1-17
Thiên Chúa ban hành Mười Điều răn qua ông Môsê.
Sau khi giải phóng dân Ít-ra-en ra khỏi đất Ai cập, trên đường sa mạc, đến núi Sinai, Thiên Chúa gọi ông Môsê lên núi Sinai và ban cho Mười Điều Răn. Đó cũng gọi là Giao Ước Núi Sinai, vì Thiên Chúa phán rằng : “Đối với kẻ ghét Ta, Ta phạt con cháu đến ba bốn đời vì tội lỗi của cha ông. Còn những ai yêu mến Ta và giữ các mệnh lệnh của Ta, Ta trọn niềm nhân nghĩa đến ngàn đời.” Riêng việc giữ ngày Chúa Nhật ngày nay, Thiên Chúa lưu ý con người cách riêng, phải tuân giữ, vì là ngày thánh được Chúa chúc phúc. Nhưng tiếc thay, ngày nay nhiều người không biết dùng ngày đó để hưởng phúc lành của Chúa, nhưng đã lạm dụng ngày ấy vì tham công tiếc của, thậm chí có người phạm tội lỗi! Mấy ai biết thánh hoá ngày ấy là dùng ngày ấy là sống trong niềm tri ân cảm mến đối với Thiên Chúa.
**Bài đọc 2 :1Cr1,22-25
Chúng tôi rao giảng một Đấng Kitô chịu đóng đinh…
Khi â so sánh sự khôn ngoan của thế gian với sự khôn ngoan của Thiên Chúa, Thánh Phaolô nói : “ Điều mà thế gian cho là điên dại, thì lại là sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Tỉ như thế gian cho thập giá Đức Giêsu là nhục nhã, bất hạnh, thì đối với Thiên Chúa lại là khôn ngoan, vinh dự, là biểu tượng của tình yêu cứu độ. Thánh Gio-an Vi-an-nê đã chỉ vào cây thánh gia mà nói: “Đây là cuốn sách khôn ngoan nhất.” Như vậy, ta không thể lấy cái đầu được tạo dựng từ bùn đất của con người, mà sánh ví với thượng trí vô song của Thiên Chúa …. vì trí khôn con người dù có khôn ngoan thông thái đến đâu, cũng chỉ là sản phẩm từ tro bụi do tay Chúa làm ra.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan
Ga2,13-25
13Gần đến lễ Vượt Qua của người Do thái, Đức Giêsu lên thành Giê-ru-sa-lem. 14Người thấy trong đền thờ có những kẻ bán chiên, bò, bồ câu,và những người đang ngồi đổi tiền.15Người liền lấy dây làm roi mà xua đuổi tất cả bọn họ cùng với chiên bò ra khỏi Đền thờ ; còn tiền của những người đổi bạc, Người đổ tung ra, và lật nhào bàn ghế của họ.16Người nói với những kẻ bán bồ câu : “Đem tất cả những thứ này ra khỏi đây, đừng biến nhà Cha tôi thành nơi buôn bán.” 17Các môn đệ của Người nhớ lời đã chép trong Kinh Thánh : Vì nhiệt tâm lo việc nhà Chúa mà tôi đây phải thiệt thân. 18Người Do thái hỏi Đức Giêsu:“Ông lấy dấu lạ nào chứng tỏ cho chúng tôi thấy là ông có quyền làm như thế ?” 19Đức Giêsu đáp : “Các ông cứ phá hủy Đền thờ này đi, nội ba ngày tôi sẽ xây dựng lại.” 20Người Do thái nói: “Đền thờ này phải mất bốn mươi sáu năm mới xây xong, thế mà nội trong ba ngày ông xây lại được sao?” 21Nhưng Đền thờ Đức Giêsu muốn nói ở đây, là chính thân thể Người. 22Vậy, khi Người từ cõi chết trỗi dậy, các môn đệ nhớ lại Người đã nói điều đó, họ tin vào Kinh Thánh và lời Đức Giêsu đã nói. 23Trong lúc Đức Giêsu ở Giê-ru-sa-lem vào dịp lễ Vượt Qua, có nhiều kẻ tin vào danh Người bởi đã chứng kiến các dấu lạ Người làm. 24Nhưng chính Đức Giêsu không tin họ, vì Người biết họ hết thảy, 25và không cần ai làm chứng về con người. Quả thật, chính Người biết có gì trong lòng con người.
Đó là Lời Chúa.
Suy Niệm Tin Mừng
Đền thờ đích thật là Thân Thể Đức Kitô.
Đại ý : Đức Giêsu “tẩy uế” Đền thờ, để đổi mới sự thờ phượng, và để cho ta biết cốt lõi của sự thờ phượng là tình yêu.
1-Nhà Cha Tôi…Nếu Chúa Giêsu gọi Thiên Chúa là “Cha tôi”, là có ý chứng tỏ rằng : “Người là Con Thiên Chúa.” Đối với Người : thờ phượng trước hết là sống “tình con thảo” đối với Chúa là Cha. Cụ thể là “yêu mến vâng lời, và làm đẹp lòng Chúa ”. Bạn đã biết “sống với” Thiên Chúa như con thảo đối với Cha hiền chưa ?
2-Đừng biến Nhà Cha tôi thành nơi buôn bán… Khi cầu nguyện, ta đừng “xin” như người hành khất, đừng “mà cả” như người buôn bán, nhưng hãy “tin yêu phó thác” như con đến với cha hiền… Vì Thiên Chúa là Cha nhân lành, “Người đã biết rõ anh em cần gì trước khi anh em cầu xin… Vậy khi cầu nguyện, anh em hãy nói : “Lạy Cha chúng con …” (Mt 6,6-13), ý Đức Giêsu muốn nói là : hãy lấy tình con thảo mà đến với Cha chúng ta.
Vậy, Bạn đã biết phó thác tin yêu mà đến với Cha nhân hiền chưa ?
3-“Các ông cứ phá hủy Đền thờ này đi, nội ba ngày tôi sẽ xây dựng lại” : Rõ ràng Đức Giêsu muốn đổi mới việc thờ phượng Thiên Chúa : Về đền thờ, từ nay không phải là những ngôi nhà bằng vật liệu gỗ đá vô tri, mà là “con người sống động” … Của lễ không còn là vật chất, máu thịt chiên bò… mà phải là “tình yêu tự hiến” … Chính Chúa Giêsu đã thực hiện hai điều đó trước hết, để làm gương cho chúng ta, trên Thánh giá.
4-Đền thờ Đức Giêsu muốn nói ở đây, là chính Thân Thể Người. Nếu hiểu Đền thờ là Nơi Chúa ngự, thì Thân thể có hai nghĩa : Một là : Chính Thân xác Đức Giêsu, Con Thiên Chúa, đã tự hiến trên thánh giá và đã phục sinh, là Nơi Thiên Chúa ngự, là Đền Thờ của Giao Ước Mới.
Hai là, Đền thờ cũng là Hội Thánh Toàn thể và cũng là Mỗi người Kitô hữu, như Thánh Phaolô nói:“Anh em là Thân Mình Đức Kitô !” (1Cr12,27) Và : “Nào anh em chẳng biết rằng Anh em là Đền Thờ của Thiên Chúa, và Thánh Thần ngự trong anh em sao ?” (1Cr3,16-17).
***CỐT LÕI Đạo Chúa là TÌNH YÊU : Một đêm đông, trời rét như cắt, không chịu nổi cái lạnh thấu xương ở ngoài trời, vị ẩn sĩ sa mạc phải đến chùa xin trú ngụ… Nửa đêm, nghe thấy tiếng động khác thường, nhà sư trỗi dậy xem, thì thấy ẩn sĩ đang ngồi sưởi bên đống lửa... Nhìn lên bàn thờ, không còn thấy tượng Phật gỗ đâu nữa. Được hỏi, ẩn sĩ chỉ vào đống lửa đáp: “Tôi không chịu nổi cái rét nữa, nên phải chẻ tượng Phật ra đốt lên lấy lửa sưởi cho ấm !” Nhà sư la lớn: “Ông điên rồi sao? Ông có biết ông đã làm gì không ? Đó là tượng Đức Phật. Ông đã thiêu đốt cả Đức Thích Ca của chúng tôi.”…Sáng hôm sau, khi trở lại để đuổi ẩn sĩ đi, nhà sư thấy ông ta đang ngồi bới đống tro như tìm kiếm điều gì. Nhà sư hỏi, thì ẩn sĩ trả lời : “Tôi đang tìm kiếm Hài cốt của Phật, vì ngài bảo là đêm qua tôi đã thiêu đốt Đức Phật Thích Ca của ngài...” Về sau, nhà sư coi chùa này kể lại câu chuyện cho một Vị cao tăng, Vị này đã trách : “Ông đã phạm một sai lầm không thể tha thứ: vì ông đã coi cái chết của một pho tượng gỗ trọng hơn sinh mạng một con người."
Lạy Chúa Giêsu, Chúa chính là Đền thờ Thiên Chúa ở giữa loài người .
CỐT LÕI của việc Thờ Phượng Chúa là Sống TÌNH YÊU.
Xin dạy chúng con biết Sống với Chúa trong Lòng Tin Yêu Phó Thác.
CỐT LÕI của Đời Sống Đạo là YÊU THƯƠNG VÀ PHỤC VỤ .
Xin dạy cho chúng con biết Yêu Thương Phục Vụ mọi người,
Như Chúa đã yêu thương Phục Vụ Chúng Con.
Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.
Chủ tế : Anh chị em thân mến, Đền thờ là nơi Chúa ngự, và là chính Thân thể Đức Giêsu. Chúng ta hãy cầu xin cho mọi người biết thờ phượng trong Tình yêu Thiên Chúa là Đức Giêsu.
1-Đừng biến nhà Cha tôi thành nơi buôn bán / ước chi các ki-tô hữu hiểu rằng / Chúa Giêsu muốn mặc khải : NGƯỜI LÀ CON THIÊN CHÚA / là Đấng duy nhất xứng đáng thờ phượng Thiên Chúa Tình Yêu.
2-Vì nhiệt tâm lo việc nhà Chúa mà tôi đây phải thiệt thân / ước chi các ki-tô hữu hiểu rằng / phải BIẾT HY SINH HÃM MÌNH để giữ LINH HỒN / cho xứng là ĐỀN THỜ CỦA CHÚA THÁNH THẦN.
3-Các ông cứ phá hủy Đền thờ này đi, nội ba ngày tôi sẽ xây dựng lại / ước chi các ki-tô hữu nhớ rằng / PHẢI CHẾT ĐI ĐỐI VỚI TỘI LỖI / ĐỂ ĐƯỢC SỐNG VỚI CHÚA KITÔ (Rm 6,11).
4-Đền thờ là chính thân thể Đức Kitô / ước chi các ki-tô hữu hiểu rằng / CỐT LÕI Của Sự Thờ Phượng Là YÊU MẾN CHÚA GIÊSU / Để NHỜ NGƯỜI, mà TA ĐƯỢC YÊU MẾN PHƯỢNG THỜ THIÊN CHÚA.
5-Đền thờ là chính thân thể Đức Kitô / ước chi các ki-tô hữu hiểu rằng / TOÀN THỂ HỘI THÁNH, MỖI NGƯỜI KITÔ HỮU CHÚNG TA / và nhất là MÌNH THÁNH CHÚA, là THÂN THỂ ĐỨC KITÔ PHỤC SINH.
Chủ tế : Lạy Chúa Giêsu, Cốt lõi đao Chúa là tình yêu, Xin cho chúng con biết thờ phượng Chúa bằng tình yêu và phục vụ, như Chúa đã yêu thương phục vụ chúng con. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.
 
 
 
 
 
 
CHÚA NHẬT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
LIÊN KẾT WEB SITE

Các Giáo Phận

Giáo phận Bà Rịa
Giáo phận Ban Mê Thuột
Giáo phận Bắc Ninh
Giáo phận Bùi Chu
Giáo phận Cần Thơ
Giáo phận Đà Lạt
Giáo phận Đà Nẵng
Giáo phận Hải Phòng
Tổng Giáo phận Huế
Giáo phận Hưng Hóa
Giáo phận Kon Tum
Giáo phận Lạng Sơn
Giáo phận Long Xuyên
Giáo phận Mỹ Tho
Giáo phận Nha Trang
Giáo phận Phan Thiết
Giáo phận Phát Diệm
Giáo phận Phú Cường
Giáo phận Qui Nhơn
Giáo phận Thái Bình
Giáo phận Thanh Hóa
Tổng Giáo phận TP HCM
Giáo phận Vinh
Giáo phận Vĩnh Long
Giáo phận Xuân Lộc

Các Giáo Phận

Giáo phận Bà Rịa
Giáo phận Ban Mê Thuột
Giáo phận Bắc Ninh
Giáo phận Bùi Chu
Giáo phận Cần Thơ
Giáo phận Đà Lạt
Giáo phận Đà Nẵng
Giáo phận Hải Phòng
Tổng Giáo phận Huế
Giáo phận Hưng Hóa
Giáo phận Kon Tum
Giáo phận Lạng Sơn
Giáo phận Long Xuyên
Giáo phận Mỹ Tho
Giáo phận Nha Trang
Giáo phận Phan Thiết
Giáo phận Phát Diệm
Giáo phận Phú Cường
Giáo phận Qui Nhơn
Giáo phận Thái Bình
Giáo phận Thanh Hóa
Tổng Giáo phận TP HCM
Giáo phận Vinh
Giáo phận Vĩnh Long
Giáo phận Xuân Lộc
CÁC DÒNG TU 
Dòng Chúa Cứu Thế VN 
Dòng Đồng Công (Hoa Kỳ) 
Dòng Ngôi Lời 
Dòng Chúa Cứu Thế (Hoa Kỳ) 
Dòng Thánh Tâm Huế 
Dòng Lasan 
Tỉnh Dòng Đa Minh VN 
Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ 
Dòng Tên Việt Nam 
Dòng Phanxicô VN 
Giáo Hoàng Học Viện Piô X ( Đà Lạt ) 
Đại Chủng Viện Huế 
Đại Chủng Viện Vinh Thanh - GP Vinh 
Đại Chủng Viện Xuân Lộc 
Dòng Thánh Thể 
Dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ 
Đan Viện Biển Đức Thiên Tâm (Hoa Kỳ)
Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm Huế 
Dòng Mến Thánh Giá LA (gốc Phát Diệm) 
Dòng Đức Mẹ Trinh Vương 
Dòng Anh Em Đức Mẹ Lên Trời 
Dòng Đaminh Tam Hiệp 
Dòng Don Bosco 
Tu đoàn Tông Đồ Giáo Sĩ Nhà Chúa 
Dòng Thừa Sai Đức Tin VN 
Liên hiệp bề trên thượng cấp VN 
Dòng Nữ Tử Thánh Phaolô 
Dòng Đồng Công (Việt Nam) 
Dòng Chúa Thánh Thần 
Dòng Thừa Sai Bác Ái Chúa Kitô 
Dòng Truyền Giáo Thánh Carôlô - Scalabrini 
Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm Huế
Lời Chúa Hằng Ngày
Thánh lễ Trực Tuyến hằng ngày
      
 
Radio Công Giáo

 
Hằng Ngày

 


 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây