ĐÁ ĐÃ LĂN, KHĂN ĐÃ MỞ

Chủ nhật - 16/04/2017 07:37
ĐÁ ĐÃ LĂN, KHĂN ĐÃ MỞ
CHÚA NHẬT PHỤC SINH - NĂM A (2017)


TGM GIUSE NGÔ QUANG KIỆT

I. TẤM BÁNH LỜI CHÚA
Cv 10,34a.37-43
10,34 Bấy giờ ông Phê-rô lên tiếng nói : 37 Quý vị biết rõ biến cố đã xảy ra trong toàn cõi Giu-đê, bắt đầu từ miền Ga-li-lê, sau phép rửa mà ông Gio-an rao giảng. 38 Quý vị biết rõ : Đức Giê-su xuất thân từ Na-da-rét, Thiên Chúa đã dùng Thánh Thần và quyền năng mà xức dầu tấn phong Người. Đi tới đâu là Người thi ân giáng phúc tới đó, và chữa lành mọi kẻ bị ma quỷ kiềm chế, bởi vì Thiên Chúa ở với Người. 39 Còn chúng tôi đây xin làm chứng về mọi việc Người đã làm trong cả vùng dân Do-thái và tại chính Giê-ru-sa-lem. Họ đã treo Người lên cây gỗ mà giết đi. 40 Ngày thứ ba, Thiên Chúa đã làm cho Người chỗi dậy, và cho Người xuất hiện tỏ tường, 41 không phải trước mặt toàn dân, nhưng trước mặt những chứng nhân Thiên Chúa đã tuyển chọn từ trước, là chúng tôi, những kẻ đã được cùng ăn cùng uống với Người, sau khi Người từ cõi chết sống lại. 42 Người truyền cho chúng tôi phải rao giảng cho dân, và long trọng làm chứng rằng chính Người là Đấng Thiên Chúa đặt làm thẩm phán, để xét xử kẻ sống và kẻ chết. 43 Tất cả các ngôn sứ đều làm chứng về Người và nói rằng phàm ai tin vào Người thì sẽ nhờ danh Người mà được ơn tha tội."
Cl 3,1-4
3,1 Anh em đã được chỗi dậy cùng với Đức Ki-tô, nên hãy tìm kiếm những gì thuộc thượng giới, nơi Đức Ki-tô đang ngự bên hữu Thiên Chúa. 2 Anh em hãy hướng lòng trí về những gì thuộc thượng giới, chứ đừng chú tâm vào những gì thuộc hạ giới. 3 Thật vậy, anh em đã chết, và sự sống mới của anh em hiện đang tiềm tàng với Đức Ki-tô nơi Thiên Chúa. 4 Khi Đức Ki-tô, nguồn sống của chúng ta xuất hiện, anh em sẽ được xuất hiện với Người, và cùng Người hưởng phúc vinh quang.
Ga 20,1-9
20,1 Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Ma-ri-a Mác-đa-la đi đến mộ, thì thấy tảng đá đã lăn khỏi mộ. 2 Bà liền chạy về gặp ông Si-môn Phê-rô và người môn đệ Đức Giê-su thương mến. Bà nói : "Người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ ; và chúng tôi chẳng biết họ để Người ở đâu."
3 Ông Phê-rô và môn đệ kia liền đi ra mộ. 4 Cả hai người cùng chạy. Nhưng môn đệ kia chạy mau hơn ông Phê-rô và đã tới mộ trước. 5 Ông cúi xuống và nhìn thấy những băng vải còn ở đó, nhưng không vào. 6 Ông Si-môn Phê-rô theo sau cũng đến nơi. Ông vào thẳng trong mộ, thấy những băng vải để ở đó, 7 và khăn che đầu Đức Giê-su. Khăn này không để lẫn với các băng vải, nhưng cuốn lại, xếp riêng ra một nơi. 8 Bấy giờ người môn đệ kia, kẻ đã tới mộ trước, cũng đi vào. Ông đã thấy và đã tin. 9 Thật vậy, trước đó, hai ông chưa hiểu rằng : theo Kinh Thánh, Đức Giê-su phải chỗi dậy từ cõi chết.

II. TẤM BÁNH CHIA SẺ
Các môn đệ đến mộ. Thấy phiến đá đậy cửa mộ đã lăn ra một bên. Vào bên trong thì thấy khăn liệm đã mở ra. Gio-an, người môn đệ Chúa yêu thấy đá đã lăn, khăn đã mở. Nên ông đã tin.
Thực vậy phiến đá đậy cửa mộ và khăn liệm quấn quanh xác Chúa là dấu hiệu của sự chết. Là chiến thắng và thống trị của lực lượng sự chết. Lực lượng sự chết là gì?
Trước hết là thói thù hận ganh ghét của giới lãnh đạo Do thái. Sợ dân đi theo Chúa, họ đã giết Chúa.
Rồi đến thói ham chức quyền địa vị của Philatô. Biết Chúa vô tội, nhưng vẫn kết án, vì sợ mất chức .
Cũng phải kể đến thói hay thay lòng đổi dạ của đám đông. Trước kia đi theo Chúa. Nay kết án Chúa.
Không loại trừ thói tham lam tiền bạc của Giu-đa. Bán Chúa. Rồi làm gián điệp chỉ điểm bắt Chúa.
Cộng thêm thói hèn nhát chạy trốn của các môn đệ. Phê-rô chối Chúa. Các môn đệ khác trốn chạy.
Và sự im lặng an thân của những người tốt. Không dám lên tiếng trước những bất công.
Tất cả đã góp phần giết Chúa. Khăn trói đã chặt. Mộ xây đã chắc. Phiến đá lấp cửa mộ đã vĩnh viễn bất di bất dịch. Sự dữ đã hoàn toàn chiến thắng.
Nhưng không ngờ hôm nay đá đã lăn, khăn đã mở. Thiên Chúa vô cùng quyền năng đã phá bỏ giây trói ràng buộc và phá tung nấm mộ giam hãm. Chúa đã đi vào sào huyệt của những lực lượng sự chết để tiêu diệt tận gốc rễ những mầm mống gây nên sự chết.
Để tiêu diệt thần chết, Chúa đã hi sinh đi vào vương quốc sự chết. Chịu trói trong khăn liệm. Chịu chôn trong nấm mồ.
Để tiêu diệt thói hận thù ghen ghét Chúa đã dùng tình yêu lớn lao. Yêu đến hi sinh tính mạng. Tha thứ cho kẻ hại mình. Cầu nguyện cho kẻ giết mình.
Để tiêu diệt thói ham hố chức quyền, Chúa đã hạ mình. Sống như người tôi tớ. Chết như một nô lệ.
Để tiêu diệt thói tham lam tiền bạc, Chúa đã nêu gương khó nghèo. Sống không nhà ở. Chết không mồ chôn.
Để diệt trừ thói thay lòng đổi dạ, Chúa đã sống trung tín. Vâng phục Chúa Cha cho đến chết.
Để diệt trừ thói hèn nhát, im lặng, đồng loã, Chúa đã mạnh dạn lên tiếng đối đầu với sự ác, sự dữ.
Những lực lượng sự sống nơi Chúa đã chiến thắng những lực lượng sự chết. Đá đã lăn, khăn đã mở. Chúa Phục Sinh mở ra kỷ nguyên mới. Kỷ nguyên của tình yêu và sự sống. Đá đã lăn, khăn đã mở. Thế giới từ nay phân cực. Ánh sáng và bóng tối. Sự sống và sự chết. Tình yêu và hận thù. Nước Trời và thế gian. Thượng giới và hạ giới. Thế giới mới cần có con người mới. Hai bài sách thánh trình bày hai mẫu con người mới.
Thánh Phê-rô tiên phong đi vào kỷ nguyên mới bằng dứt bỏ con người cũ, để đi vào tình yêu. Với tình yêu lớn lao ngài không còn hèn nhát chối Chúa và im lặng đồng loã, nhưng mạnh dạn lên tiếng làm chứng. Và kêu gọi mọi người theo gương ngài sám hối trở thành con người mới để được ơn cứu độ.
Thánh Phao-lô cũng đã dứt bỏ con người cũ. Trước kia ngài là con người ganh ghét hận thù đạo Chúa. Và là người gắn bó với danh vọng địa vị trần gian. Nay Ngài từ bỏ danh vọng chức quyền và những mối lợi của thế gian. Chỉ sống cho tình yêu Chúa Ki-tô. Chỉ gắn bó với những sự trên trời. Vì thế ngài khuyên chúng ta “hãy hướng lòng trí về những gì thuộc thượng giới, chứ đừng chú tâm vào những gì thuộc hạ giới”.
Thế giới hôm nay còn nhiều lực lượng sự chết. Khắp nơi người ta đang xây những nấm mồ khổng lồ tiêu diệt nhân loại. Đang mua sắm khăn liệm trói chặt con người. Sự chết thống trị khắp nơi. Từ Syria đến Irak. Từ Ai cập đến Sudan. Tại Việt Nam, thảm hoạ Formosa là điển hình hội tụ tất cả những lực lượng của sự chết như thời Chúa Giê-su. Đó là: thói hận thù ganh ghét, thói ham hố địa vị chức quyền, thói tham lam tiền của, sự bất tín bất trung, sự hèn nhát tránh né, sự im lặng đồng loã.
Những lực lượng sự chết đó cũng đang rình rập trong tâm hồn mỗi người chúng ta. Đang chuẩn bị khăn liệm trói chặt chúng ta. Đang tìm phiến đá lớn giam kín chúng ta.
Trong tình hình đó, Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy cùng Chúa Giê-su phá tan ngôi mộ, bứt tung khăn liệm. Hãy cùng thánh Phê-rô sám hối tội lỗi, từ bỏ con người cũ để sống cho con người mới, con người của Chúa Phục Sinh. Hãy cùng thánh Phao-lô đừng gắn bó với những gì thuộc hạ giới thấp hèn. Hãy yêu mến gắn bó và theo đuổi những gì thuộc thượng giới cao thượng.
Chúa Giê-su đã làm cho đá lăn khăn mở khỏi chính bản thân Người và giải cứu chúng ta. Chúng ta hãy tiếp tay với Người làm cho sức mạnh phục sinh tràn lan. Hãy lăn đá, mở khăn khỏi tâm hồn. Hãy bước ra khỏi nấm mồ để hưởng ơn phục sinh. Và hãy làm cho ơn phục sinh tràn lan khắp vũ trụ.
Lạy Chúa Giê-su Phục Sinh, xin cho con biết ái mộ những sự trên trời. Amen.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
LIÊN KẾT WEB SITE

Các Giáo Phận

Giáo phận Bà Rịa
Giáo phận Ban Mê Thuột
Giáo phận Bắc Ninh
Giáo phận Bùi Chu
Giáo phận Cần Thơ
Giáo phận Đà Lạt
Giáo phận Đà Nẵng
Giáo phận Hải Phòng
Tổng Giáo phận Huế
Giáo phận Hưng Hóa
Giáo phận Kon Tum
Giáo phận Lạng Sơn
Giáo phận Long Xuyên
Giáo phận Mỹ Tho
Giáo phận Nha Trang
Giáo phận Phan Thiết
Giáo phận Phát Diệm
Giáo phận Phú Cường
Giáo phận Qui Nhơn
Giáo phận Thái Bình
Giáo phận Thanh Hóa
Tổng Giáo phận TP HCM
Giáo phận Vinh
Giáo phận Vĩnh Long
Giáo phận Xuân Lộc

Các Giáo Phận

Giáo phận Bà Rịa
Giáo phận Ban Mê Thuột
Giáo phận Bắc Ninh
Giáo phận Bùi Chu
Giáo phận Cần Thơ
Giáo phận Đà Lạt
Giáo phận Đà Nẵng
Giáo phận Hải Phòng
Tổng Giáo phận Huế
Giáo phận Hưng Hóa
Giáo phận Kon Tum
Giáo phận Lạng Sơn
Giáo phận Long Xuyên
Giáo phận Mỹ Tho
Giáo phận Nha Trang
Giáo phận Phan Thiết
Giáo phận Phát Diệm
Giáo phận Phú Cường
Giáo phận Qui Nhơn
Giáo phận Thái Bình
Giáo phận Thanh Hóa
Tổng Giáo phận TP HCM
Giáo phận Vinh
Giáo phận Vĩnh Long
Giáo phận Xuân Lộc
CÁC DÒNG TU 
Dòng Chúa Cứu Thế VN 
Dòng Đồng Công (Hoa Kỳ) 
Dòng Ngôi Lời 
Dòng Chúa Cứu Thế (Hoa Kỳ) 
Dòng Thánh Tâm Huế 
Dòng Lasan 
Tỉnh Dòng Đa Minh VN 
Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ 
Dòng Tên Việt Nam 
Dòng Phanxicô VN 
Giáo Hoàng Học Viện Piô X ( Đà Lạt ) 
Đại Chủng Viện Huế 
Đại Chủng Viện Vinh Thanh - GP Vinh 
Đại Chủng Viện Xuân Lộc 
Dòng Thánh Thể 
Dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ 
Đan Viện Biển Đức Thiên Tâm (Hoa Kỳ)
Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm Huế 
Dòng Mến Thánh Giá LA (gốc Phát Diệm) 
Dòng Đức Mẹ Trinh Vương 
Dòng Anh Em Đức Mẹ Lên Trời 
Dòng Đaminh Tam Hiệp 
Dòng Don Bosco 
Tu đoàn Tông Đồ Giáo Sĩ Nhà Chúa 
Dòng Thừa Sai Đức Tin VN 
Liên hiệp bề trên thượng cấp VN 
Dòng Nữ Tử Thánh Phaolô 
Dòng Đồng Công (Việt Nam) 
Dòng Chúa Thánh Thần 
Dòng Thừa Sai Bác Ái Chúa Kitô 
Dòng Truyền Giáo Thánh Carôlô - Scalabrini 
Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm Huế
Lời Chúa Hằng Ngày

Radio Tín Thác
Radio Công Giáo

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây