“Của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa”.

Thứ sáu - 16/10/2020 11:24
“Của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa”.
Thiên Chúa tạo dựng tất cả mọi loài, mọi vật từ hư không, riêng con người được tạo dựng nên cách đặc biệt giống hình ảnh Thiên Chúa. Như vậy, mọi người, mọi loài, mọi vật đều thuộc về Thiên Chúa, đều là của Thiên Chúa.
CHÚA NHẬT XXIX MÙA THƯỜNG NIÊN A (Mt 22,15-22)
Thiên Chúa tạo dựng tất cả mọi loài, mọi vật từ hư không, riêng con người được tạo dựng nên cách đặc biệt giống hình ảnh Thiên Chúa. Như vậy, mọi người, mọi loài, mọi vật đều thuộc về Thiên Chúa, đều là của Thiên Chúa. Thiên Chúa là nguồn gốc của con người và của vạn vật hoàn vũ. Mà đã là của Thiên Chúa thì phải trả về Thiên Chúa, phải quy hướng về Chúa. Hơn nữa Thiên Chúa không chỉ là nguồn gốc mà còn là cùng đích của con người cũng như vạn vật hoàn vũ.
Nhìn vào chính bản thân cùng với tất cả mọi người, mọi vật thuộc vể ta, chung quanh ta: tất cả là của Chúa. Này thân xác, linh hồn, trí khôn, ý muốn, mọi khả năng tinh thần và vật chất: tất cả là của Chúa. Gia đình, họ hàng cùng bạn bè thân quen: tất cả là của Chúa. Nhà cửa, quần áo, đồ dùng, tiền bạc, công ăn việc làm và mọi sở hữu hiện tại hay tương lai: tất cả là của Chúa. Của ăn, của uống, không khí để thở, trời đất trăng sao, nắng mưa, gió mát, cảnh vật thiên nhiên: tất cả là của Chúa. Và còn gì nữa? Sau cùng là tội lỗi và mọi điều xấu xa. Thiên Chúa là Đấng Thánh, là nguồn mọi sự tốt lành, nên không thể làm ra tội lỗi và các điều xấu xa. Điều này là do chính con người làm ra. Tội lỗi là của con người, chứ không phải của Thiên Chúa. Vì con người vốn thuộc về Chúa và mọi sự là của Chúa, nhưng con người đã lạm dụng tự do để tự ý quy hướng về mình. Đó là tội lỗi. Tội lỗi là sự bất công với Thiên Chúa. Để đền bù lại bất công do tội lỗi, để trả lại sự công bình tuyệt đối cho Thiên Chúa, Thiên Chúa Cha đã sai Con Một đến thế gian, mặc lấy thân phận con người, nên giống con người về mọi phương diện, ngoại trừ tội lỗi và trở nên anh em của mọi người. Chúa Giê-su là Đấng Thánh không hề vương vấn tội lỗi, cũng không bao giờ phạm tội, nhưng Người đã đón nhận tất cả mọi tội lỗi của toàn thể nhân loại, từ khi tạo dựng con người cho đến lúc chấm dứt lịch sử loài người. Người trở thành Đấng Cứu Chuộc, thành Cứu Chúa duy nhất của toàn thể mọi người và của từng người. Trong Đức Giê-su Ki-tô Cứu Chuộc, Thiên Chúa đã đảm nhận tất cả mọi tội lỗi của con người. Như vậy, tất cả mọi tội lỗi cũng phải trả về cho Đấng Cứu Chuộc là Chúa Giê-su, là Thiên Chúa và là Đức Chúa của mọi người. Như thế mới có sự công bình tuyệt đối giữa loài người và Thiên Chúa.
Mọi sự, mọi loài, mọi người là của Chúa, do Chúa dựng nên, thì phải trả về Thiên Chúa tất cả. Trả về Thiên Chúa là như thế nào?
Đối với mọi người và từng người, trả về Thiên Chúa có nghĩa là xác định Thiên Chúa là chủ tuyệt đối bản thân và cuộc đời, đồng thời quyết tâm thuộc trọn về Chúa mỗi ngày một hơn, cho tới khi hoàn toàn thuộc về Chúa. Tuyên xưng Thiên Chúa là Đấng Sáng Tạo mọi loài, là Đấng Cứu Chuộc duy nhất của loài người và tuyệt đối thần phục Người, lệ thuộc vào Người. Đó là thờ phượng Thiên Chúa. Thờ phượng là trả về Thiên Chúa sự công bình tuyệt đối Người có nơi ta, và qua ta, Người có nơi mọi loài, mọi vật. Nhân đức thờ phượng là nhân đức căn bản của đời sống đạo đức, bao gồm tin, cậy, mến và chi phối mọi nhân đức khác. Khi hoàn toàn hướng về Chúa, lệ thuộc vào Chúa và đón nhận Chúa làm chủ tuyệt đối, con người sẽ sống mối tương giao sâu xa nhất, sẽ trung thành hoàn toàn với Giao Ước và loại trừ mọi tội lỗi. Xét cho cùng, tội lỗi là khước từ chủ quyền của Thiên Chúa trên con người và cuộc sống, là chối bỏ sự thần phục hoàn toàn vào Thiên Chúa.
Đối với tất cả mọi sự liên quan đến con người và thuộc về con người, đối với tất cả vạn vật hoàn vũ, thì trả về cho Thiên Chúa có nghĩa là quy hướng về Thiên Chúa, dâng lại cho Thiên Chúa. Một khi bản thân đã thuộc về Chúa, thì người Ki-tô hữu sẽ quy hướng tất cả mọi người, mọi sự chung quanh mình, liên quan hay xa lạ; tất cả quy về Chúa, thuộc về Chúa. Để Thiên Chúa làm chủ tất cả.
Nhưng làm sao tự sức mình con người có thể thuộc về Thiên Chúa, đồng thời lại có thể quy hướng tất cả mọi sự về Thiên Chúa? Tất cả là nhờ Chúa Giê-su Ki-tô, Thiên Chúa làm người. Chúa Giê-su Ki-tô là Đấng trung gian duy nhất của loài người, là con đường duy nhất dẫn đến Thiên Chúa, bởi vì “không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy”. Con Một Thiên Chúa đến trần gian để thiết lập một nền phụng tự mới, một cách thức thờ phượng mới: “Nhưng giờ đã đến và chính lúc này đây – giờ những người thờ phượng đích thực sẽ thờ phượng Chúa Cha trong Thần Khí và Sự Thật. Quả thế, Chúa Cha tìm kiếm những ai thờ phượng Người như vậy. Thiên Chúa là Thần Khí và những kẻ thờ phượng Người phải thờ phượng trong Thần Khí và Sự Thật” (Ga 4,23-24). Khi làm người và sống kiếp người, Con Thiên Chúa đã đảm nhận mọi người nơi bản thân và đã quy tụ mọi loài, mọi vật nơi mình. Khi hiến thân mình chịu chết trên thánh giá, Chúa Giê-su đã hiến dâng chính mình cùng với mọi người, mọi vật lên Thiên Chúa Cha để lập lại trật tự ban đầu và để thỏa mãn sự công bình của Thiên Chúa. Như thế mọi người, mọi vật đã thuộc về Chúa Ki-tô. Hiện nay chưa thấy như vậy, nhưng phải đợi tới lúc Thiên Chúa “đưa thời gian tới hồi viên mãn, là quy tụ muôn loài trong trời đất dưới quyền một thủ lãnh là Đức Ki-tô” (Ep 1,10).
Vì thế thánh Phao-lô đã khuyên bảo các tín hữu Cô-rin-tô, cũng là khuyên bảo mọi người chúng ta: “Tất cả đều thuộc về anh em, mà anh em thuộc về Đức Ki-tô và Đức Ki-tô lại thuộc về Thiên Chúa” (1Cr 3,22-23). “lúc muôn loài đã quy phục Đức Ki-tô, thì chính Người, vì là Con, cũng sẽ quy phục Đấng bắt muôn loài phải quy phục Người và như vậy Thiên Chúa có toàn quyền trên muôn loài” (1Cr 15,28).
Người Ki-tô hữu biết rõ mình là của Thiên Chúa và mọi loài, mọi vật đều là của Thiên Chúa, nên họ có bổn phận và vinh dự trả về Thiên Chúa tất cả mọi sự. Sống đời Ki-tô hữu là đón nhận mọi người, mọi vật, mọi sự không trừ bất cứ ai hay bất cứ điều gì, kể cả tội lỗi và những điều xấu xa. Đón nhận tất cả nhờ suy nghĩ, nhờ giác quan, người Ki-tô hữu lập tức cùng với Chúa Ki-tô hiến dâng lên Thiên Chúa Cha tất cả và trọn vẹn những người và vật mình đã đón nhận. Đó là xin vâng và xin dâng. Phải xin vâng và xin dâng trong mọi lúc, trong mọi hoàn cảnh và đặc biệt nhất là trong Thánh Lễ. Nhờ Thánh Lễ, người tín hữu Ki-tô thuộc về Chúa Ki-tô trọn vẹn bản thân và cuộc sống, qua việc đón nhận Lời Chúa và Mình Máu Chúa, nên một cách mật thiết với Chúa Thánh Thể. Trong cuộc sống thường ngày, người Ki-tô hữu cùng với Chúa Ki-tô, quy hướng tất cả về Thiên Chúa Cha. Đó là trả về Thiên Chúa, bây giờ và cho đến muôn đời.

 
Lm. Gioan Nguyễn Như Yêng
 

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
LIÊN KẾT WEB SITE

Các Giáo Phận

Giáo phận Bà Rịa
Giáo phận Ban Mê Thuột
Giáo phận Bắc Ninh
Giáo phận Bùi Chu
Giáo phận Cần Thơ
Giáo phận Đà Lạt
Giáo phận Đà Nẵng
Giáo phận Hải Phòng
Tổng Giáo phận Huế
Giáo phận Hưng Hóa
Giáo phận Kon Tum
Giáo phận Lạng Sơn
Giáo phận Long Xuyên
Giáo phận Mỹ Tho
Giáo phận Nha Trang
Giáo phận Phan Thiết
Giáo phận Phát Diệm
Giáo phận Phú Cường
Giáo phận Qui Nhơn
Giáo phận Thái Bình
Giáo phận Thanh Hóa
Tổng Giáo phận TP HCM
Giáo phận Vinh
Giáo phận Vĩnh Long
Giáo phận Xuân Lộc

Các Giáo Phận

Giáo phận Bà Rịa
Giáo phận Ban Mê Thuột
Giáo phận Bắc Ninh
Giáo phận Bùi Chu
Giáo phận Cần Thơ
Giáo phận Đà Lạt
Giáo phận Đà Nẵng
Giáo phận Hải Phòng
Tổng Giáo phận Huế
Giáo phận Hưng Hóa
Giáo phận Kon Tum
Giáo phận Lạng Sơn
Giáo phận Long Xuyên
Giáo phận Mỹ Tho
Giáo phận Nha Trang
Giáo phận Phan Thiết
Giáo phận Phát Diệm
Giáo phận Phú Cường
Giáo phận Qui Nhơn
Giáo phận Thái Bình
Giáo phận Thanh Hóa
Tổng Giáo phận TP HCM
Giáo phận Vinh
Giáo phận Vĩnh Long
Giáo phận Xuân Lộc
CÁC DÒNG TU 
Dòng Chúa Cứu Thế VN 
Dòng Đồng Công (Hoa Kỳ) 
Dòng Ngôi Lời 
Dòng Chúa Cứu Thế (Hoa Kỳ) 
Dòng Thánh Tâm Huế 
Dòng Lasan 
Tỉnh Dòng Đa Minh VN 
Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ 
Dòng Tên Việt Nam 
Dòng Phanxicô VN 
Giáo Hoàng Học Viện Piô X ( Đà Lạt ) 
Đại Chủng Viện Huế 
Đại Chủng Viện Vinh Thanh - GP Vinh 
Đại Chủng Viện Xuân Lộc 
Dòng Thánh Thể 
Dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ 
Đan Viện Biển Đức Thiên Tâm (Hoa Kỳ)
Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm Huế 
Dòng Mến Thánh Giá LA (gốc Phát Diệm) 
Dòng Đức Mẹ Trinh Vương 
Dòng Anh Em Đức Mẹ Lên Trời 
Dòng Đaminh Tam Hiệp 
Dòng Don Bosco 
Tu đoàn Tông Đồ Giáo Sĩ Nhà Chúa 
Dòng Thừa Sai Đức Tin VN 
Liên hiệp bề trên thượng cấp VN 
Dòng Nữ Tử Thánh Phaolô 
Dòng Đồng Công (Việt Nam) 
Dòng Chúa Thánh Thần 
Dòng Thừa Sai Bác Ái Chúa Kitô 
Dòng Truyền Giáo Thánh Carôlô - Scalabrini 
Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm Huế
Lời Chúa Hằng Ngày
Thánh lễ Trực Tuyến hằng ngày
     
Bài Giảng 

Radio Tín Thác 
  
Radio Công Giáo

 
Hằng Ngày

 


 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây