CHÚA NHẬT XXX MÙA THƯỜNG NIÊN A (Mt 22,34-40)

Thứ năm - 22/10/2020 00:19
V 2018 CN4TN Mc1 21 28 6
V 2018 CN4TN Mc1 21 28 6
“Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi”.
Mến Chúa hết lòng và yêu người như mình, đó là “tất cả luật Mô-sê và các sách ngôn sứ”. Hai điều răn ấy là của dân Do Thái sống theo luật Cựu ước, đã được Chúa Giê-su lấy lại và kiện toàn cho các Ki-tô hữu, là những người sống theo luật của Tân ước, tức là luật của Thần Khí (x.Rm 8,2). Đối với người Ki-tô hữu chỉ có một điều răn, một luật Tình Yêu là mến Chúa yêu người. Mến Chúa hết lòng và yêu người như Chúa yêu. Đó là luật của Thánh Thần Tình Yêu.
Con người tự mình chỉ có tình yêu tự nhiên, cũng gọi là tình yêu xác thịt. Tình yêu tự nhiên này chỉ có đối tượng là con người và các loài thụ tạo khác như con vật, thiên nhiên. Tình yêu tự nhiên và giới hạn của con người không thể nào đạt tới Thiên Chúa vốn ở ngoài giới hạn của con người và vô cùng trổi vượt. Yêu là đến gần, là gặp gỡ và ở với và cuối cùng là nên một. Làm sao con người có thể đến gần Thiên Chúa bằng khả năng tự nhiên của mình? Làm sao con người có thể gặp gỡ Thiên Chúa bằng sức lực có hạn của mình? Phương chi là ở với và nên một với Thiên Chúa, là những điều ở ngoài tầm tay, nhưng con người vẫn hướng tới, vẫn khát khao? Cho nên chỉ có Thiên Chúa mới đến gần con người, để con người được gần Chúa. Chỉ có Thiên Chúa đi bước trước đến gặp gỡ con người, để con người đón nhận Chúa, gặp được Chúa. Chỉ có Thiên Chúa đã tự nguyện trở thành Em-ma-nu-en, nghĩa là “Thiên Chúa ở cùng chúng ta”, để chúng ta ở cùng Thiên Chúa. Và thực sự Thiên Chúa đã nên một với chúng ta nơi Đức Giê-su Ki-tô, Con Một của Người. Khi Chúa Giê-su trở nên một con người như ta, sống kiếp người như ta và nhất là nhờ chết và sống lại vì ta, thì đồng thời Thiên Chúa cũng ban Thánh Thần Tình Yêu cho ta. “Vì Thiên Chúa đã đổ tình yêu của Người vào lòng chúng ta, nhờ Thánh Thần mà Người ban cho chúng ta” (Rm 5,5). Chính Thánh Thần Tình Yêu đã sinh chúng ta ra làm Ki-tô hữu, làm con của Cha trên trời, từ lúc chịu Thánh Tẩy. Từ lúc đó, mỗi Ki-tô hữu có thể đến gần, gặp gỡ, sống với và nên một với Thiên Chúa. Tất cả nhờ Chúa Giê-su Ki-tô, trong Chúa Thánh Thần. Khi người Ki-Tô hữu mến Chúa yêu người thì không còn là mến Chúa yêu người theo tính tự nhiên xác thịt của họ, mà chính Thánh Thần Tình Yêu trong họ đã mến Chúa yêu người. Đó là tình yêu siêu nhiên, tình yêu được thần hóa, Tình Yêu Thánh Thần. Chúa Giê-su đã hứa như vậy và sau khi từ cõi chết sống lại Người đã thực hiện lời hứa đó: “Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một Đấng bảo trợ khác đến ở với anh em luôn mãi. Đó là Thần Khí sự thật, Đấng mà thế gian không thể đón nhận, vì thế gian không thấy và cũng chẳng biết Người. Còn anh em biết Người vì Người luôn ở giữa anh em và ở trong anh em” (Ga 14,16-17).
Đối với đa số các Ki-tô hữu, thì việc đi lễ, rước lễ, đọc kinh, lần hạt, là mến Chúa đủ rồi. Và giúp đỡ người nghèo, thăm nom những người già cả neo đơn, bệnh tật, là yêu người như Chúa đòi hỏi rồi. Thật ra Tin Mừng còn đi xa hơn nhiều! Những đòi hỏi của Thiên Chúa còn trổi vượt hơn tất cả các việc làm đạo đức mà người ta vẫn căn cứ và cậy dựa vào. Điều cốt yếu không phải việc này việc kia, mà là động lực thúc đẩy và chi phối đời sống cũng như các việc làm mến Chúa yêu người của người Ki-tô hữu chính là Thánh Thần Tình Yêu, Thiên Chúa Ngôi Ba. Thánh Thần Tình Yêu được ban xuống trong lòng các tín hữu để họ có thể mến Chúa cho xứng đáng và yêu người như Chúa yêu. Tùy mức độ Thánh Thần chiếm hữu mà người Ki-tô hữu có thể chu toàn điều răn lớn nhất và đứng đầu, cũng như điều răn thứ hai. Chỉ trong Chúa Thánh Thần người Ki-tô hữu mới có thể mến Chúa và yêu người như Tin Mừng đòi buộc. Vì thế có thể nói rằng: sống đời Ki-tô hữu là sống Thánh Thần. Điều cần thiết duy nhất của người Ki-tô hữu là luôn có Thánh Thần, đầy tràn Thánh Thần và thấm nhuần Thánh Thần. Làm sao được như vậy? Phải thuộc về Chúa Ki-tô Giê-su mỗi ngày một trọn vẹn hơn. Thánh Phao-lô đã sống Thánh Thần một cách sung mãn khi tuyên bố và mời gọi chúng ta: “Tôi cùng chịu đóng đinh với Đức Ki-tô vào thập giá. Tôi sống nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Ki-tô sống trong tôi. Hiện nay tôi sống trong xác phàm, là sống trong niềm tin vào Con Thiên Chúa, Đấng đã yêu mến tôi và hiến mạng vì tôi” (Gl 2,19-20). “Vì đối với tôi, sống là Đức Ki-tô” (Pl 1,21). Đã hoàn toàn chết cho bản thân khi cùng chịu đóng đinh với Đức Ki-tô vào thập giá, để hoàn toàn thuộc về Đức Ki-tô, được Đức Ki-tô làm chủ trọn vẹn, đến nỗi chỉ có Đức Ki-tô sống, chỉ có Đức Ki-tô yêu mến, chỉ có Đức Ki-tô hành động, Thánh Phao-lô đã sống và yêu mến bằng Thánh Thần của Đức Ki-tô.
Đối với chúng ta cũng vậy, muốn sống bằng Thánh Thần, muốn yêu mến bằng Thánh Thần, chỉ có một cách duy nhất là nên một với Chúa Giê-su Ki-tô. Bước đầu tiên để nên một với Chúa Ki-tô là diệt trừ tội lỗi và từ bỏ bản thân mình, nghĩa là cùng chịu đóng đinh với Đức Ki-tô vào thập giá. Không có con đường nào khác, ngoài con đường từ bỏ theo Tin Mừng: “Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo” (Mt 16,24). Bước thứ hai để nên một với Chúa Ki-tô là đọc và sống lời Chúa. Lời Chúa là chính Chúa Ki-tô. Ghi nhớ lời Chúa và suy đi nghĩ lại trong lòng đến chỗ lời Chúa thành máu thịt, thành sự sống, thành ánh sáng soi đường, thành tiêu chuẩn duy nhất hướng dẫn đời sống, thì lúc đó người tín hữu nên một với Chúa Ki-tô. Đức Ma-ri-a đã đi con đường này một cách tuyệt vời nhất, hoàn hảo nhất. Nên Chúa Giê-su đã mời gọi các môn đệ là chúng ta, theo gương Mẹ của Người: “Mẹ tôi và anh em tôi, chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành” (Lc 8,21). Bước thứ ba để nên một với Chúa Ki-tô là đón nhận Mình Máu của Người. “Ai ăn thịt tôi và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai tôi đến và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy” (Ga 6,56-57).
Chúa Giê-su Ki-tô sống và yêu bằng Thánh Thần của Chúa Con. Người yêu mến Cha và yêu thương mọi người bằng Thánh Thần Tình Yêu vốn luôn đầy tràn nơi Người. Khi từ cõi chết sống lại, Chúa Phục Sinh hằng luôn tuôn tràn Thánh Thần Tình Yêu xuống trên các tín hữu. Người tín hữu đích thật, là người kết hợp với Chúa Ki-tô như cành nho gắn liền với cây nho, thì Thánh Thần Tình Yêu Sự Sống của Chúa Ki-tô tuôn trào thường xuyên liên tục vào trong người môn đệ Ki-tô. Khi đó, người Ki-tô hữu sống và mến Chúa yêu người bằng Thánh Thần Tình Yêu Sự Sống, như Chúa Ki-tô Phục Sinh đang sống và đang yêu.
 
Lm. Gioan Nguyễn Như Yêng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
LIÊN KẾT WEB SITE

Các Giáo Phận

Giáo phận Bà Rịa
Giáo phận Ban Mê Thuột
Giáo phận Bắc Ninh
Giáo phận Bùi Chu
Giáo phận Cần Thơ
Giáo phận Đà Lạt
Giáo phận Đà Nẵng
Giáo phận Hải Phòng
Tổng Giáo phận Huế
Giáo phận Hưng Hóa
Giáo phận Kon Tum
Giáo phận Lạng Sơn
Giáo phận Long Xuyên
Giáo phận Mỹ Tho
Giáo phận Nha Trang
Giáo phận Phan Thiết
Giáo phận Phát Diệm
Giáo phận Phú Cường
Giáo phận Qui Nhơn
Giáo phận Thái Bình
Giáo phận Thanh Hóa
Tổng Giáo phận TP HCM
Giáo phận Vinh
Giáo phận Vĩnh Long
Giáo phận Xuân Lộc

Các Giáo Phận

Giáo phận Bà Rịa
Giáo phận Ban Mê Thuột
Giáo phận Bắc Ninh
Giáo phận Bùi Chu
Giáo phận Cần Thơ
Giáo phận Đà Lạt
Giáo phận Đà Nẵng
Giáo phận Hải Phòng
Tổng Giáo phận Huế
Giáo phận Hưng Hóa
Giáo phận Kon Tum
Giáo phận Lạng Sơn
Giáo phận Long Xuyên
Giáo phận Mỹ Tho
Giáo phận Nha Trang
Giáo phận Phan Thiết
Giáo phận Phát Diệm
Giáo phận Phú Cường
Giáo phận Qui Nhơn
Giáo phận Thái Bình
Giáo phận Thanh Hóa
Tổng Giáo phận TP HCM
Giáo phận Vinh
Giáo phận Vĩnh Long
Giáo phận Xuân Lộc
CÁC DÒNG TU 
Dòng Chúa Cứu Thế VN 
Dòng Đồng Công (Hoa Kỳ) 
Dòng Ngôi Lời 
Dòng Chúa Cứu Thế (Hoa Kỳ) 
Dòng Thánh Tâm Huế 
Dòng Lasan 
Tỉnh Dòng Đa Minh VN 
Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ 
Dòng Tên Việt Nam 
Dòng Phanxicô VN 
Giáo Hoàng Học Viện Piô X ( Đà Lạt ) 
Đại Chủng Viện Huế 
Đại Chủng Viện Vinh Thanh - GP Vinh 
Đại Chủng Viện Xuân Lộc 
Dòng Thánh Thể 
Dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ 
Đan Viện Biển Đức Thiên Tâm (Hoa Kỳ)
Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm Huế 
Dòng Mến Thánh Giá LA (gốc Phát Diệm) 
Dòng Đức Mẹ Trinh Vương 
Dòng Anh Em Đức Mẹ Lên Trời 
Dòng Đaminh Tam Hiệp 
Dòng Don Bosco 
Tu đoàn Tông Đồ Giáo Sĩ Nhà Chúa 
Dòng Thừa Sai Đức Tin VN 
Liên hiệp bề trên thượng cấp VN 
Dòng Nữ Tử Thánh Phaolô 
Dòng Đồng Công (Việt Nam) 
Dòng Chúa Thánh Thần 
Dòng Thừa Sai Bác Ái Chúa Kitô 
Dòng Truyền Giáo Thánh Carôlô - Scalabrini 
Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm Huế
Lời Chúa Hằng Ngày
Radio Công Giáo

 
Hằng Ngày

 


 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây