CHÚA NHẬT  XXVII THƯỜNG NIÊN NĂM B (07/09/2018)

Thứ ba - 02/10/2018 15:01
2
2
SUY NIỆM PHÚC ÂM CHÚA NHẬT
----oooOooo----

 
TÔI TỚ CHÚA
 
"Này tôi là tôi tớ Chúa,
tôi xin vâng như lời Thiên thần truyền".
 
I. LẮNG NGHE LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG LU-CA (1,26-36):
Khi ấy, Thiên Thần Ga-bri-en được Chúa sai đến một thành xứ Ga-li-lê-a, tên là Na-da-rét, đến với một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giu-se, thuộc chi họ Ða-vít, trinh nữ ấy tên là Maria. Thiên thần vào nhà trinh nữ và chào rằng: "Kính chào Trinh Nữ đầy ơn phước, Thiên Chúa ở cùng Trinh Nữ". Nghe lời đó, Trinh Nữ bối rối và tự hỏi lời chào đó có ý nghĩa gì. Thiên thần liền thưa: "Ma-ri-a đừng sợ, vì đã được ơn nghĩa với Chúa. Này Trinh Nữ sẽ thụ thai, hạ sinh một con trai và đặt tên là Giê-su. Người sẽ nên cao trọng và được gọi là Con Ðấng Tối Cao. Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngôi báu Ða-vít tổ phụ Người. Người sẽ cai trị đời đời trong nhà Gia-cóp, và triều đại Người sẽ vô tận. Nhưng Ma-ri-a thưa với thiên thần: "Việc đó xảy đến thế nào được, vì tôi không biết đến người nam?" Thiên thần thưa: "Chúa Thánh Thần sẽ đến với trinh nữ và uy quyền Ðấng Tối Cao sẽ bao trùm trinh nữ. Vì thế, Ðấng trinh nữ sinh ra sẽ là Ðấng Thánh và được gọi là Con Thiên Chúa. Và này, I-sa-ve chị họ trinh nữ cũng đã thụ thai con trai trong lúc tuổi già và nay đã mang thai được sáu tháng, người mà thiên hạ gọi là son sẻ; vì không có việc gì mà Chúa không làm được". Ma-ri-a liền thưa: "Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên thần truyền". Và thiên thần cáo biệt trinh nữ.
 
II. TÌM HIỂU VÀ SUY NIỆM LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG LU-CA (1,26-36):
2.1 Rất nhiều muốn xung mình là tôi tớ Chúa. Nhưng không phải ai cũng sống xứng danh là tôi tớ Chúa. Chỉ có Đức Ma-ri-a là người đã tuyên bố và đã chu toàn nghĩa vụ của người tôi tớ Thiên Chúa: "Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên thần truyền".  
 
2.2 Cuộc đời của tôi tớ Ma-ri-a được tóm kết trong 3 từ: FIAT, MAGNIFICAT và STABAT.
- Fiat là lời XIN VÂNG mà Người nói với sứ thần Chúa để chấp nhận vai trò làm Mẹ Đấng Cứu Thế.
- Magnificat là lời NGỢI KHEN mà Người cất lên khi đến thăm người họ hàng Y-sa-ve để chúc tụung ngợi khen Chúa trong lịch sử cứu độ.
- Stabat là thế đứng kiên cường của Người bên cạnh cây thập giá trên đó Con yêu dấu của Mẹ - là Đức Giê-su Na-da-rét– đang bị treo.  
III. THỰC THI  LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG LU-CA (1,26-36):
3.1 Cả đời chúng ta phải noi guơng bát chước Đức Ma-ri-a trong (a) Tâm tình là lời XIN VÂNG trước thánh ý của Thiên Chúa. (b) Tâm tình và lời NGỢI KHEN trước mọi kỳ công của Thiên Chúa. (c) Tâm tình và thái độ DŨNG CẢM KIÊN CƯỜNG trước mọi khổ đau thử thách của cuộc đời!
3.2 Riêng trong tháng 10 là Tháng Mân Côi, chúng ta hãy đọc Kinh Mân Côi với lòng sốt mến. Kinh Mân Côi là kinh bình dân dễ thực hiện nhưng đầy ý nghĩa vì là những trang tóm tắt Sách Phúc Âm Ki-tô giáo.
- Năm sự VUI  [Truyền Tin, Thăm Viếng, Giáng Sinh, Dâng Con, Tìm thấy Con],
- Năm sự THƯƠNG [Đổ Mồ Hôi Máu, Bị Đánh Đòn, Đội Mạo Gai, Vác Thập Giá, Bị Đóng Đinh & Chết trên Thập Giá],
- Năm sự SÁNG [Chịu Phép Rửa Trên Sông Gio-đan, Dự Tiệc Cưới Ca-na, Rao Giảng Nước Trời và Kêu Gọi Hoán Cải, Biến Mình Trên Núi Ta-bo, Lập Phép Thánh Thể],
- Năm sự MỪNG [Sống Lại, Lên Trời, Thánh Thần Hiện Xuống, Đức Ma-ri-a lên Trời, Thiên Chúa Thưởng Mẹ Trên Trời]
 
IV. LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN [VỚI LỜI CHÚA TRONG LU-CA (1,26-36)]:
MỞ:
Lạy Thiên Chúa là Cha của Đức Giê-su Ki-tô, trong ngày Lễ Đức Mẹ Mân Côi, chúng con xin dâng lên Cha lời cầu nguyện tha thiết của chúng con:  
 
Ý VÀ LỜI CẦU NGUYỆN:
1.- «Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét, gặp một trinh nữ đã thành hôn.» Cùng với Đức Ma-ri-a là Mẹ Chúa Giê-su và là Mẹ chúng ta, chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho các dân tộc trên thế giới để họ được ơn khám phá ra Chương Trình Cứu Độ lớn lao của Thiên Chúa được thực hiện qua những con người đơn sơ, bé nhỏ và vâng phục như trinh nữ Ma-ri-a của làng Na-da-rét.
Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa!  Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 
 
2.- «Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.» Cùng với Đức Ma-ri-a là Mẹ Chúa Giê-su và là Mẹ chúng ta, chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô, cho các Hồng Y, Giám Mục, Linh Mục và Phó Tế và cho hết mọi Ki-tô hữu để mọi thành phần Dân Chúa biết sống tin yêu và tuyệt đối vâng phục Thiên Chúa như Đức Trinh Nữ Ma-ri-a.
Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 
 
3.- «Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng Bà.»  Cùng với Đức Ma-ri-a là Mẹ Chúa Giê-su và là Mẹ chúng ta, chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho các Ki-tô hữu trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta, để mọi giáo dân già trẻ lớn bé cảm nghiệm được niềm hạnh phúc của mình là có Thiên Chúa ở cùng.
Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 
4.- «Đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.» Cùng với Đức Ma-ri-a là Mẹ Chúa Giê-su và là Mẹ chúng ta, chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho những người kém lòng tin và những kẻ không tin để họ khám phá ra Thiên Chúa  huyền nhiệm và quyền năng.
Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 
 
KẾT:
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã dành cho Đức Ma-ri-a một vai trò quan trọng trong kế họach Cứu Độ của Con Một Chúa, chúng con xin chúc tụng ngợi khen và cảm tạ Chúa!
Chúng con cũng xin chúc tụng ngợi khen và cảm tạ Chúa vì Chúa đã ban cho chúng con một mẫu  gương làm tôi Chúa. Chúng con nguyện noi gương bắt chước Đức Ma-ri-a là Mẹ Chúa Giê-su và Mẹ chúng con mà sống XIN VÂNG, mà cất riếng NGỢI KHEN, mà KIÊN VỮNG trong cuộc đời vì chúng con có Chúa luôn ở cùng.
Chúng con cầu xin, nhờ công nghiệp Chúa Giê-su Ki-tô Con Chúa, Chúa chúng con. Amen
 
Sài-gòn ngày 01 tháng 10 năm 2018
Giêrônimô Nguyễn Văn Nội  

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
LIÊN KẾT WEB SITE

Các Giáo Phận

Giáo phận Bà Rịa
Giáo phận Ban Mê Thuột
Giáo phận Bắc Ninh
Giáo phận Bùi Chu
Giáo phận Cần Thơ
Giáo phận Đà Lạt
Giáo phận Đà Nẵng
Giáo phận Hải Phòng
Tổng Giáo phận Huế
Giáo phận Hưng Hóa
Giáo phận Kon Tum
Giáo phận Lạng Sơn
Giáo phận Long Xuyên
Giáo phận Mỹ Tho
Giáo phận Nha Trang
Giáo phận Phan Thiết
Giáo phận Phát Diệm
Giáo phận Phú Cường
Giáo phận Qui Nhơn
Giáo phận Thái Bình
Giáo phận Thanh Hóa
Tổng Giáo phận TP HCM
Giáo phận Vinh
Giáo phận Vĩnh Long
Giáo phận Xuân Lộc

Các Giáo Phận

Giáo phận Bà Rịa
Giáo phận Ban Mê Thuột
Giáo phận Bắc Ninh
Giáo phận Bùi Chu
Giáo phận Cần Thơ
Giáo phận Đà Lạt
Giáo phận Đà Nẵng
Giáo phận Hải Phòng
Tổng Giáo phận Huế
Giáo phận Hưng Hóa
Giáo phận Kon Tum
Giáo phận Lạng Sơn
Giáo phận Long Xuyên
Giáo phận Mỹ Tho
Giáo phận Nha Trang
Giáo phận Phan Thiết
Giáo phận Phát Diệm
Giáo phận Phú Cường
Giáo phận Qui Nhơn
Giáo phận Thái Bình
Giáo phận Thanh Hóa
Tổng Giáo phận TP HCM
Giáo phận Vinh
Giáo phận Vĩnh Long
Giáo phận Xuân Lộc
CÁC DÒNG TU 
Dòng Chúa Cứu Thế VN 
Dòng Đồng Công (Hoa Kỳ) 
Dòng Ngôi Lời 
Dòng Chúa Cứu Thế (Hoa Kỳ) 
Dòng Thánh Tâm Huế 
Dòng Lasan 
Tỉnh Dòng Đa Minh VN 
Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ 
Dòng Tên Việt Nam 
Dòng Phanxicô VN 
Giáo Hoàng Học Viện Piô X ( Đà Lạt ) 
Đại Chủng Viện Huế 
Đại Chủng Viện Vinh Thanh - GP Vinh 
Đại Chủng Viện Xuân Lộc 
Dòng Thánh Thể 
Dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ 
Đan Viện Biển Đức Thiên Tâm (Hoa Kỳ)
Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm Huế 
Dòng Mến Thánh Giá LA (gốc Phát Diệm) 
Dòng Đức Mẹ Trinh Vương 
Dòng Anh Em Đức Mẹ Lên Trời 
Dòng Đaminh Tam Hiệp 
Dòng Don Bosco 
Tu đoàn Tông Đồ Giáo Sĩ Nhà Chúa 
Dòng Thừa Sai Đức Tin VN 
Liên hiệp bề trên thượng cấp VN 
Dòng Nữ Tử Thánh Phaolô 
Dòng Đồng Công (Việt Nam) 
Dòng Chúa Thánh Thần 
Dòng Thừa Sai Bác Ái Chúa Kitô 
Dòng Truyền Giáo Thánh Carôlô - Scalabrini 
Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm Huế
LỜI HẰNG SỐNG
Nghe Suy Niệm Hằng Ngày

Bài Giảng Lòng Thương Xót
 

 

HHTM TGP Sàigòn Tổ chức Hội Thi Thánh Ca Chủ đề “ĐẾN VỚI CHÚA GIÊSU NHỜ MẸ MARIA” tại thánh đường GX Sao Mai Hạt Chí Hòa Lúc 19g00 Ngày 28-05-2017. Mừng Kính 100 năm Đức Mẹ Hiện ra tại FATIMA.


Nhạc Thánh Ca

 

  Radio Vatican
 
Radio Veritas
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây