Chúa Nhật XVII Thường Niên C

Thứ sáu - 26/07/2019 05:21
Chúa Nhật XVII Thường Niên C
Sau khi thấy Chúa Giêsu đang cầu nguyện sốt sắng một môn đệ xin Chúa dạy cầu nguyện như ông Gioan dạy các môn đệ của ông. Và chúa Giêsu đã dạy các môn đệ Kinh Lạy Cha. Chúa Giêsu cũng được coi như đứng đầu một nhóm tôn giáo và mỗi nhóm như vậy đều có lối cầu nguyện riêng của mình.

"Thưa Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện".

Sau khi thấy Chúa Giêsu đang cầu nguyện sốt sắng một môn đệ xin Chúa dạy cầu nguyện như ông Gioan dạy các môn đệ của ông. Và chúa Giêsu đã dạy các môn đệ Kinh Lạy Cha. Chúa Giêsu cũng được coi như đứng đầu một nhóm tôn giáo và mỗi nhóm như vậy đều có lối cầu nguyện riêng của mình. Nhưng thật ra người ta không thể so sánh lối cầu nguyện của môn đệ Chúa Giêsu với các người khác như ông Gioan Tẩy Giả và cũng không thể so sánh lối cầu nguyện của môn đệ Chúa Giêsu với các môn đệ của các nhóm khác. Các nhóm khác đều đặt ra một số hình thức, một số kinh để các thành viên cầu nguyện. Đối với chúa Giêsu thì không phải thế: dù rằng người cũng dậy một kinh cho các môn đệ của mình đó là kinh Lạy Cha.

Khi dạy kinh lay cha, Chúa Giêsu không có ý bảo ta chỉ phải đọc kinh ngắn gọn đó, nhưng người muốn rằng nhờ kinh lạy cha mà người đã dạy, ta sống tâm tình thích hợp với Cha Trên Trời. Trước hết,  Chúa dạy ta kêu lên Thiên Chúa là Cha chúng ta. Cha chúng ta ở trên trời là ai? Là Cha của chúa Giêsu, Con Một Thiên Chúa.  Từ đời đời Thiên Chúa vẫn là Cha, là Con và là Thánh Thần. Cha sinh ra Con, Cha lúc nào cũng là Cha và Con bao giờ cũng là Con. Tình thắm thiết sâu xa giữa Cha-Con là Thánh Thần Tình Yêu. Cha yêu Con, đối xử với Con, liên hệ với Con, bằng Thánh Thần của Cha ta gọi là Thánh Thần Hiền Phụ. Con yêu Cha đối xử với Cha liên hệ với Cha bằng Thánh Thần của Con ta gọi đó là Thánh Thần Hiếu Thảo. Chỉ có một Thánh Thần Tình Yêu duy nhất liên hệ giữa Chúa Cha và Chúa Con. Khi Chúa Con là người sống kiếp phàm nhân thì mang danh hiệu là Chúa Giêsu. Chúa Giêsu chính là Con từ muôn thuở muôn đời, nay mang lấy thân xác loài người. Và Chúa Giêsu vẫn tiếp tục sống tình Cha- Con với Chúa Cha thường xuyên liên tục, không ngừng nghỉ, không đứt đoạn. Như vậy chỉ có một mình Chúa Giêsu là Con duy nhất của Chúa Cha và sống trọn vẹn tình Con với Chúa Cha bằng Thánh Thần Hiếu Thảo. Từ mối tình hiếu thảo duy nhất và độc quyền, Chúa Giêsu muốn chia sẻ mối tình Cha-Con của mình cho tất cả mọi người chúng ta. Nhờ thông phần với Con Một Yêu Dấu của Chúa Cha là Chúa Giêsu, chúng ta được nhận làm con trong Chúa Con và được quyền kêu lên Thiên Chúa là Cha trong Chúa Giêsu, với Chúa Giêsu và như Chúa Giêsu. " Để chứng thực anh em là con cái, Thiên Chúa để sai Thần Khí của Con mình đến ngự trong lòng anh em mà kêu lên: 'Apba, Cha ơi'" (Gl 4,6).

Thiên Chúa Cha đã nhận chúng ta làm con từ bao giờ? Từ ngày chúng ta được sinh ra trong Phép Rửa. Từ ngày đó, Thánh Thần của Chúa Con đến trong chúng ta vừa để xác nhận ta là con như dấu ấn, vừa để chúng ta có thể sống và cư xử với Cha trên trời như là những đứa con thật sự. Khi Chúa Giêsu dạy các môn đệ cầu nguyện bằng Kinh Lạy Cha, thì Người có ý bảo rằng: Cầu nguyện là sống thân tình với Chúa Cha từ lúc ta chịu Phép Rửa. Như vậy cầu nguyện đâu có phải là cái gì thêm vào đời sống Kitô Hữu, nhưng cầu nguyện thực sự là thuộc bản chất của Kitô Hữu. Cầu nguyện là đi từ xác tín ta là con của Cha Trên Trời để sống hiếu thảo với Cha. Nhưng làm sao để xác tín mối tình Cha Con, làm sao để sống hiếu thảo với Cha Trên Trời?

Đúng ra, chỉ có một mình Chúa Giêsu, Con duy nhất của Chúa Cha, mới có tình Cha-Con, mới sống tình hiếu thảo đích thực với Cha Trên Trời. Tất cả mọi người chúng ta chỉ nhận làm con Của Cha Trên Trời, chỉ có thể sống hiếu thảo như những người con ngoan trong Chúa Giêsu Kitô mà thôi. Tùy theo mức độ Kitô Hữu kết hợp nên một với Chúa Giêsu, mà người đó sống hiếu thảo nhiều ít với Cha Trên Trời: “Thầy là Con Đường là Sự Thật và là Sự Sống không ai có thể đến với Chúa cha mà không Qua Thầy" ( Ga 14, 6). Cầu nguyện là đến với Chúa Cha qua Chúa Giêsu Kitô, là sống tình hiếu thảo với Cha trong Con Một Yêu Dấu. Vậy trước hết, cầu nguyện là gắn bó với chúa Giêsu là Con Một Chúa Cha, là nên một với Chúa Giêsu Đấng trung gian duy nhất giữa Thiên Chúa và loài người. Gắn bó, nên một, kết hợp với chúa Giêsu thì Tin Mừng gọi một cách khác là đi là đi theo Chúa Giêsu. " Ai muốn đi theo Tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo". Muốn cầu nguyện, thì người môn đệ đầu tiên phải muốn theo Chúa Giêsu, muốn kết hợp  nên một với Người. Tôi có thường xuyên muốn kết hợp mật thiết với Chúa để nên một với Người chưa? Chúa Giêsu đã đưa ra những lý do, những cản trở khiến chúng ta không muốn theo Chúa, không thể kết hợp với Chúa. Đó là vì chúng ta còn quyến luyến, dính bén với bản thân: còn nhiều tự ái, ích kỷ, tham lam, hận thù, nói tắt là chưa từ bỏ chính mình. Đồng thời còn là vì chúng ta chưa chấp nhận những khó khăn nghịch cảnh trong cuộc sống, chưa đón nhận ý Chúa trong hết mọi biến cố xảy đến, nói tắt là chưa vác Thập Giá mình hàng ngày. Chúa đã dạy chúng ta cách thức cầu nguyện rồi đó: từ bỏ chính mình và vác Thập Giá mỗi ngày. Vậy bây giờ tôi quyết định thế nào?

Khi đi theo Chúa, kết hợp nên một với Chúa Giê-su thì điều gì sẽ xảy ra? Lúc đó chúng ta được đưa ngay vào trong chính mối liên hệ Cha Con Thần Linh, được sống với và sống giữa cộng đồng Ba Ngôi Thiên Chúa. Chúng ta ở trong Chúa Giê-su và Thánh Thần của Chúa Con tức là Thánh Thần Hiếu Thảo tràn ngập và thấm nhuần tấm thân chúng ta. Chúng ta sống quan hệ thân mật và sâu xa với Cha bằng chính quan hệ của Chúa Con với Chúa Cha nhờ Thánh Thần của Chúa Con. Khi đón nhận tình hiếu thảo của Chúa Giê-su trong chúng ta. Chúa Cha hoàn toàn thỏa mãn và xác nhận chúng ta như đã xác nhận nơi Chúa Giê-su: "Con là Con yêu dấu của Cha, Cha hài lòng về Con" (Mc 1,11). Xác nhận như vậy thì Chúa Cha tuôn đổ Thánh Thần của Cha tức là Thánh Thần Hiền Phụ xuống ta, để bày tỏ tình Cha và đáp lại tình con thảo của ta. Trong Chúa Giê-su, chúng ta được tràn đầy Thánh Thần của Thiên Chúa. Đó là Thánh Thần của Chúa Cha đồng thời là Thánh Thần của Chúa Con. Khi cầu nguyện chúng ta được tràn đầy Thánh Thần Tình Yêu là như vậy. Ta hiểu câu nói của Chúa Giê-su :" Phương chi Cha trên trời lại không ban Thánh Thần cho các kẻ tin người sao? "

Đằng khác, khi chúng ta nên một với Chúa Giêsu, thì lúc đó không phải chúng ta cầu nguyện, mà là chính Thánh Thần của Chúa Giêsu ở trong ta cầu nguyện. Thánh Thần cầu nguyện trong ta mới đẹp lòng Thiên Chúa và luôn được Chúa nhận lời :" Vì Thần Khí cầu thay nguyện giúp cho các Thánh theo đúng ý Thiên Chúa " (Rm 8, 27). Thánh Thần cầu nguyện trong chúng ta bằng những tiếng rên xiết khôn tả nghĩa là để nói lên nỗi khao khát mong chờ, nói lên sự day dứt trước những giới hạn của con người và cuộc sống trần thế, trong khi đó thì Thánh Thần hướng ta lên những thực tại tuyệt đối, viên mãn, không giới hạn của Thiên Chúa. "Hơn nữa lại có Thần Khí giúp đỡ chúng ta là những kẻ yếu hèn, vì chúng ta không biết cầu nguyện thế nào cho phải; nhưng chính Thần Khí cầu thay nguyện giúp chúng ta bằng những tiếng rên xiết khôn tả " (Rm 8, 26).

Ta có thể kết luận. Cầu nguyện là nhập vào Chúa Giê-su và để cho Thánh Thần của Chúa Con tự do tác động trong ta, đưa ta vào trong mối liên hệ sâu xa mật thiết với Ba Ngôi Thiên Chúa. Khi xin Chúa Giêsu dạy ta cầu nguyện, là chúng ta bày tỏ ý muốn được sống mối liên hệ giữa Chúa Con và Chúa Cha và ta hoàn toàn sẵn sàng để cho Thánh Thần Chúa Giêsu tác động, đưa dẫn ta theo ý muốn và đường lối mầu nhiệm của Người.

Lm. Gioan Nguyễn Như Yêng


 

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

LIÊN KẾT WEB SITE

Các Giáo Phận

Giáo phận Bà Rịa
Giáo phận Ban Mê Thuột
Giáo phận Bắc Ninh
Giáo phận Bùi Chu
Giáo phận Cần Thơ
Giáo phận Đà Lạt
Giáo phận Đà Nẵng
Giáo phận Hải Phòng
Tổng Giáo phận Huế
Giáo phận Hưng Hóa
Giáo phận Kon Tum
Giáo phận Lạng Sơn
Giáo phận Long Xuyên
Giáo phận Mỹ Tho
Giáo phận Nha Trang
Giáo phận Phan Thiết
Giáo phận Phát Diệm
Giáo phận Phú Cường
Giáo phận Qui Nhơn
Giáo phận Thái Bình
Giáo phận Thanh Hóa
Tổng Giáo phận TP HCM
Giáo phận Vinh
Giáo phận Vĩnh Long
Giáo phận Xuân Lộc

Các Giáo Phận

Giáo phận Bà Rịa
Giáo phận Ban Mê Thuột
Giáo phận Bắc Ninh
Giáo phận Bùi Chu
Giáo phận Cần Thơ
Giáo phận Đà Lạt
Giáo phận Đà Nẵng
Giáo phận Hải Phòng
Tổng Giáo phận Huế
Giáo phận Hưng Hóa
Giáo phận Kon Tum
Giáo phận Lạng Sơn
Giáo phận Long Xuyên
Giáo phận Mỹ Tho
Giáo phận Nha Trang
Giáo phận Phan Thiết
Giáo phận Phát Diệm
Giáo phận Phú Cường
Giáo phận Qui Nhơn
Giáo phận Thái Bình
Giáo phận Thanh Hóa
Tổng Giáo phận TP HCM
Giáo phận Vinh
Giáo phận Vĩnh Long
Giáo phận Xuân Lộc
CÁC DÒNG TU 
Dòng Chúa Cứu Thế VN 
Dòng Đồng Công (Hoa Kỳ) 
Dòng Ngôi Lời 
Dòng Chúa Cứu Thế (Hoa Kỳ) 
Dòng Thánh Tâm Huế 
Dòng Lasan 
Tỉnh Dòng Đa Minh VN 
Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ 
Dòng Tên Việt Nam 
Dòng Phanxicô VN 
Giáo Hoàng Học Viện Piô X ( Đà Lạt ) 
Đại Chủng Viện Huế 
Đại Chủng Viện Vinh Thanh - GP Vinh 
Đại Chủng Viện Xuân Lộc 
Dòng Thánh Thể 
Dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ 
Đan Viện Biển Đức Thiên Tâm (Hoa Kỳ)
Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm Huế 
Dòng Mến Thánh Giá LA (gốc Phát Diệm) 
Dòng Đức Mẹ Trinh Vương 
Dòng Anh Em Đức Mẹ Lên Trời 
Dòng Đaminh Tam Hiệp 
Dòng Don Bosco 
Tu đoàn Tông Đồ Giáo Sĩ Nhà Chúa 
Dòng Thừa Sai Đức Tin VN 
Liên hiệp bề trên thượng cấp VN 
Dòng Nữ Tử Thánh Phaolô 
Dòng Đồng Công (Việt Nam) 
Dòng Chúa Thánh Thần 
Dòng Thừa Sai Bác Ái Chúa Kitô 
Dòng Truyền Giáo Thánh Carôlô - Scalabrini 
Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm Huế
LỜI HẰNG SỐNG
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây