CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN

Thứ bảy - 06/07/2019 19:23
CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN
CĐ:NGƯỜI KI-TÔ HỮU PHẢI TRỞ THÀNH TIN MỪNG NƯỚC TRỜI!
*Bài đọc 1: Is66,10-14c
Bình An Hạnh Phúc của Chúa là dấu chỉ Ơn Cứu Độ!
Này Ta tuôn đổ xuống thành đô ơn thái bình tựa dòng sông cả.
Vừa từ chốn lưu đầy trở về, dân Ít-ra-en đang chán nản vì cảnh quê hương đổ nát hoang tàn, thì được Tiên tri Isaia cho biết tin vui này : Thiên Chúa sẽ ban bình an và hạnh phúc cho họ. Đó là Niềm Hy Vọng mà Chúa muốn đổ xuống lòng dân Chúa, để họ kiên nhẫn đợi chờ Ơn Cứu Độ, là sự sống hoàn toàn hạnh phúc trong Nước Chúa. Vì, Thiên Chúa tạo dựng nên con người không phải để họ sống mãi ở trần gian, nhưng là để họ được sống hạnh phúc đời đời với Thiên Chúa !
**Bài đọc 2 : (Gl6,14-18)
Tôi mang trên mình tôi những dấu tích của Đức Giêsu.
Thánh Phaolô trong Thư gửi tín hữu Galata hôm nay, lại cho chúng ta thấy rằng : Thập giá là Tin Mừng cứu độ tuyệt vời nhất.. Thập gía còn là niềm hãnh diện của người ki-tô hữu. Nếu Bạn sợ thập gía, trốn tránh thập giá, thì chẳng thể làm môn đệ Đức Kitô được. Vì Người đã nói : “Ai muốn theo Tôi, hãy bỏ mình, vác thập gía của mình hằng ngày mà bước theo Tôi” ( Lc9,23 )
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc10,1-9)
1Một hôm, Chúa Giêsu chỉ định bảy mươi hai môn đệ khác, và sai các ông cứ từng hai người một đi trước, vào tất cả các thành, các nơi mà chính Người sẽ đến. 2Người bảo các ông :“Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa sai thợ ra gặt lúa về. 3Anh em hãy ra đi. Này Thầy sai anh em đi như chiên con vào giữa bầy sói. 4Đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép. Cũng đừng chào hỏi ai dọc đường. 5Vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói : “Bình an cho nhà này!”  6Nếu ở đó có ai đáng hưởng bình an, thì bình an của anh em sẽ ở lại với người ấy ; bằng không, thì bình an đó sẽ trở lại với anh em. 7Hãy ở lại nhà ấy, và người ta cho ăn uống thức gì, thì anh em dùng thức đó, vì làm thợ thì đáng được trả công. Đừng đi hết nhà nọ đến nhà kia. 8Vào bất cứ thành nào mà người ta tiếp đón, thì cứ ăn những gì người ta dọn cho anh em. 9Hãy chữa những người đau yếu trong thành, và hãy nói với họ : “Triều đại Thiên Chúa đã đến gần các ông.”
Đó là Lời Chúa.
Suy Niệm :
Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít !
Đại Ý: Chúa Giêsu chỉ định bảy mươi hai môn đệ đi truyền giáo. Thánh Luca, duy mình ngài trong bốn thánh sử, ghi lại bài Tin Mừng này. Ta Suy Niệm 3 điều :
1-Phải thực sự SỐNG Tin Mừng, chứ không chỉ rao giảng bằng lời nói. Khi sai các môn đệ đi truyền giáo, Chúa Giêsu không bảo họ đi rao giảng “một Giáo thuyếtù”, nhưng bảo họ PHẢI “SỐNG NGHÈO” và “YÊU THƯƠNG PHỤC VỤ,” để làm CHỨNG NHÂN cho Chúa Kitô và Nước Trời. Bởi vì, NƯỚC TRỜI là chính “ĐỨC GIÊSU NGHÈO KHÓ” (2Cr8,9), Người cũng chính là “CON NGƯỜI TÁM MỐI PHÚC” (Mt5,2-10). Vì thế, mỗi “Ki-Tô Thứ Hai”chúng ta, cũng PHẢI trở nên GIỐNG NHƯ Kitô thứ Nhất, là ĐỨC KITÔ, như Người “đã làm gương cho chúng ta bắt chước !” (Ga13,15) để :“Người ở đâu, chúng ta cũng phải ở đó; Người đi đâu, chúng ta cũng đi đến đó ” (Ga14,3+4).
*Một hôm, thánh Phanxicô ÁÙt-xi-di nói với một thày dòng: “Nào chúng ta cùng đi giảng đạo.” Rồi hai người đi ra phố, hết con đường này, sang con đường khác, qua vài con đường nữa, rồi hai Thầy trò về nhà. Thày dòng đi với Ngài ngạc nhiên hỏi: “Sao Thầy bảo đi giảng đạo, mà con có Thầây giảng gì đâu ?” Thánh nhân đáp : “Khi chúng ta đi ra đường, cho người ta nhìn thấy chúng ta trong tư cách trang nghiêm, lễ độ, lịch sự … là chúng ta đã giảng rồi đó, chúng ta giảng bằng hành động, bằng những “Lời Nói biết đi…”
2-HÃY loan báo TIN MỪNG, chứ đừng loan báo TIN BUỒN : Chúa Giêsu dặn dò các môn đệ :“Hãy chữa những người đau yếu…” Vì theo tâm lý, thì tin buồân có ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống và trách nhiệm luân lý của con người !
*Vào thập niên 1960, một nhóm chuyên gia tâm lý quần chúng Hoa kỳ đã làm một cuộc thăm dò độc đáo. Đó là họ thử xem có bao nhiêu người trả lại ví tiền mà họ nhặt được. Họ cho rải những chiếc ví ở mấy con đường của một khu phố. Chỉ trong vài ngày sau, hơn một nửa số ví được trả lại ! Nhưng tỷ lệ này chỉ kéo dài tới ngày 04/6/1968, tức là ngày “có tin buồn” : bào đệ của Tổng thống Kennedy bị ám sát. Ngày hôm đó, không một chiếc ví nào được trả lại ! Đó là vì khi chính bản thân có chuyện buồn, hay người chỉ nghe tin buồn đó, thì không “có hứùng” làm việc thiện nữa ! Còn khi gặp chuyện vui, thì người ta quảng đại, dễ tha thứ, bác ái hơn ! Vì thế,trong Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu dạy: “Hãy chữa những người đau yếu và nói với họ : Nước Trời đã đến !”.ø Các môn đệ của Chúa phải loan báo tin mừng theo thể thức ấy của Chúa Giêsu : là đem Yêu Thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lỗi lầm…Để Tạo Điều Kiện Tốt, đem lại HẠNH PHÚC CHO CON NGƯỜI.Vì thế, thánh Irênê, thành Li-ông nói : “Vinh Quang Thiên Chúa là con người được sống !”
3-TRUYỀN GIÁO : CÁI GIÁ PHẢI TRẢ : Ông Henri Dunant, người sáng lập Hội chữ thập đỏ quốc tế, đã nói một câu bất hủ: “Hoặc tôi là ki-tô hữu, hoặc tôi không là gì cả !” Vì đối với ông : Không thể là ki-tô hữu, nếu không loan báo tin mừng ; Và không thể loan báo tin mừng, nếâu chính mình không trở thành tin mừng cho người khác. Đây là điều kiện cần thiết và “cái giá phải trả” cho phần rỗi của mỗi người chúng ta. Vì thế, Thiên Chúa kêu mời chúng ta cộng tác truyền giáo với Người, để ban cho ta một CƠ HỘI được cứu độ đời đời. Vì thế, Thánh Giacôbê Tông đồ nói: “Cứu người là cứu mình (Gc5,20).. Ý thức sâu sắc được điều đó, Thánh Phaolô kinh hãi kêu lên : “Khốn cho tôi, nếu tôi không rao giảng Tin Mừng.” (1Cr9,16).
 
Lạy Chúa Giêsu, Chính Chúa là Tin Mừng cứu độ trần gian.
Xin ban ơn cho mỗi người Chúng Con Trở Thành Tin Mừng như Chúa trước đã
Bằng Đời Sống Khiêm Nhường Yêu Thương Phục Vụ như Chúa đã làm gương cho chúng con. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.
LỜI NGUYỆN CHUNG
CHÚA NHẬT XIV/TN/C
Chủ tế: Anh chị em thân mến, Lúa chín đầy đồng mà thiếu thợ gặt. Chúng con hãy cầu xin Chủ ruộng sai thợ đến gặt lúa của Người :
1-Chúa Giêsu chỉ định bảy mươi hai môn đệ, và sai từng hai người một đi truyền giáo / ước chi các ki-tô hữu hiểu rằng : TRUYỀN GIÁO LÀ BẢN CHẤT VÀ NHIỆM VỤ CỐT YẾU CỦA MỌI KI-TÔ HỮU.
2-Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Ước chi các ki-tô hữu hiểu rằng / RấtÙ NHIỀU LINH HỒN ĐANG CẦN ĐƯỢC ƠN CỨU ĐỘ / MÀ KHÔNG CÓ NGƯỜI mang TIN MỪNG đến CHO HỌ.
3-Thầy sai anh em đi như chiên con vào giữa bầy sói. / ước chi các ki-tô hữu ý thức rằng / MỌI SỰ BÁCH HẠI ĐẠO CHÚA ĐỀU XUẤT PHÁT TỪ QUỶ DỮ / Vì thế, TA PHẢI TỰA NƯƠNG VÀO CHÚA VÀ XIN NGƯỜI GIỮ GÌN HỘI THÁNH.
4-Đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép…/ Ước chi các ki-tô hữu nhớ rằng / KHÔNG THỂ DÙNG TIỀN BẠC MÀ MUA NƯỚC THIÊN ĐÀNG / NHƯNG BẰNG ĐỜI SỐNG VÀ TINH THẦN NGHEO KHÓ CỦA ĐỨC KITÔ.
5-Hãy loan báo : “Triều đại Thiên Chúa đã đến gần.”. / Ước chi các ki-tô hữu nhớù rằng / “TRIỀU ĐẠI THIÊN CHÚA LÀ CHÍNH ĐỨC KITÔ / AI CÓ CHÚA KITÔ SỐNG TRONG MÌNH / LÀ SỐNG TRONG TRIỀU ĐẠI THIÊN CHÚA.”
Chủ tế : Lạy Chúa Giêsu, Chúa sai chúng con đem Bình an của Chúa đến cho thế giới. Xin ban cho chúng con trở nên những người Hiền lành và khiêm nhường như Đức Kitô, để những người sống bên chúng con được hưởng sự bình an của Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.
 
 
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
LIÊN KẾT WEB SITE

Các Giáo Phận

Giáo phận Bà Rịa
Giáo phận Ban Mê Thuột
Giáo phận Bắc Ninh
Giáo phận Bùi Chu
Giáo phận Cần Thơ
Giáo phận Đà Lạt
Giáo phận Đà Nẵng
Giáo phận Hải Phòng
Tổng Giáo phận Huế
Giáo phận Hưng Hóa
Giáo phận Kon Tum
Giáo phận Lạng Sơn
Giáo phận Long Xuyên
Giáo phận Mỹ Tho
Giáo phận Nha Trang
Giáo phận Phan Thiết
Giáo phận Phát Diệm
Giáo phận Phú Cường
Giáo phận Qui Nhơn
Giáo phận Thái Bình
Giáo phận Thanh Hóa
Tổng Giáo phận TP HCM
Giáo phận Vinh
Giáo phận Vĩnh Long
Giáo phận Xuân Lộc

Các Giáo Phận

Giáo phận Bà Rịa
Giáo phận Ban Mê Thuột
Giáo phận Bắc Ninh
Giáo phận Bùi Chu
Giáo phận Cần Thơ
Giáo phận Đà Lạt
Giáo phận Đà Nẵng
Giáo phận Hải Phòng
Tổng Giáo phận Huế
Giáo phận Hưng Hóa
Giáo phận Kon Tum
Giáo phận Lạng Sơn
Giáo phận Long Xuyên
Giáo phận Mỹ Tho
Giáo phận Nha Trang
Giáo phận Phan Thiết
Giáo phận Phát Diệm
Giáo phận Phú Cường
Giáo phận Qui Nhơn
Giáo phận Thái Bình
Giáo phận Thanh Hóa
Tổng Giáo phận TP HCM
Giáo phận Vinh
Giáo phận Vĩnh Long
Giáo phận Xuân Lộc
CÁC DÒNG TU 
Dòng Chúa Cứu Thế VN 
Dòng Đồng Công (Hoa Kỳ) 
Dòng Ngôi Lời 
Dòng Chúa Cứu Thế (Hoa Kỳ) 
Dòng Thánh Tâm Huế 
Dòng Lasan 
Tỉnh Dòng Đa Minh VN 
Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ 
Dòng Tên Việt Nam 
Dòng Phanxicô VN 
Giáo Hoàng Học Viện Piô X ( Đà Lạt ) 
Đại Chủng Viện Huế 
Đại Chủng Viện Vinh Thanh - GP Vinh 
Đại Chủng Viện Xuân Lộc 
Dòng Thánh Thể 
Dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ 
Đan Viện Biển Đức Thiên Tâm (Hoa Kỳ)
Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm Huế 
Dòng Mến Thánh Giá LA (gốc Phát Diệm) 
Dòng Đức Mẹ Trinh Vương 
Dòng Anh Em Đức Mẹ Lên Trời 
Dòng Đaminh Tam Hiệp 
Dòng Don Bosco 
Tu đoàn Tông Đồ Giáo Sĩ Nhà Chúa 
Dòng Thừa Sai Đức Tin VN 
Liên hiệp bề trên thượng cấp VN 
Dòng Nữ Tử Thánh Phaolô 
Dòng Đồng Công (Việt Nam) 
Dòng Chúa Thánh Thần 
Dòng Thừa Sai Bác Ái Chúa Kitô 
Dòng Truyền Giáo Thánh Carôlô - Scalabrini 
Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm Huế
LỜI HẰNG SỐNG
Nghe Suy Niệm Hằng Ngày

Bài Giảng Lòng Thương Xót
 

 

HHTM TGP Sàigòn Tổ chức Hội Thi Thánh Ca Chủ đề “ĐẾN VỚI CHÚA GIÊSU NHỜ MẸ MARIA” tại thánh đường GX Sao Mai Hạt Chí Hòa Lúc 19g00 Ngày 28-05-2017. Mừng Kính 100 năm Đức Mẹ Hiện ra tại FATIMA.


Nhạc Thánh Ca

 

  Radio Vatican
 
Radio Veritas
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây