CHÚA NHẬT MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA KI-TÔ

Thứ bảy - 18/06/2022 22:20
CHÚA NHẬT MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA KI-TÔ
“Đức Giê-su nói với đám đông về Nước Thiên Chúa và chữa lành những ai cần được chữa”.
(Lc 9,11b-17)
“Đức Giê-su nói với đám đông về Nước Thiên Chúa và chữa lành những ai cần được chữa”.
Đám đông đi theo Chúa. Họ có ý thức mình đi theo Chúa Giê-su để làm gì không? Họ mong muốn điều gì khi đến với Chúa? Có lẽ đám đông không ý thức rõ ràng lý do họ đi theo Chúa. Dường như Chúa Giê-su có một sức hút kỳ lạ, hấp dẫn và lôi kéo người ta đến với Người. Đám đông cảm thấy lờ mờ một sự thôi thúc nào đó khiến họ đi theo Chúa. Họ cần Chúa. Họ cần Chúa để làm gì thì họ không hiểu, nhưng Chúa Giê-su biết rõ đám đông đang cần Người. “Đức Giê-su nói với đám đông về Nước Thiên Chúa và chữa lành những ai cần được chữa”. Chúa Giê-su đã lôi kéo từ trong tâm hồn để hình thành một liên hệ giữa họ với bản thân Người. Bây giờ họ đến với Người, thì Người bắt đầu nói với họ về Nước Thiên Chúa và chữa lành bệnh tật của họ. Khi Người “nói với đám đông về Nước Thiên Chúa”, thì không chỉ là lời loan báo Tin Mừng, nhưng còn là một mặc khải về bản thân Người. Lời đã lên tiếng. Lời vốn ở nơi Thiên Chúa và Lời là Thiên Chúa, vượt trên thời gian và không gian, không ai có thể đến được với Lời hay có thể nghe được Lời. Nay Lời đã thành xác phàm ở giữa loài người. Bằng ngôn ngữ và cách diễn tả của con người, Lời đã lên tiếng, đã tự bày tỏ mình ra cho mọi người. Chúa nói là để đám đông đến với Người, tin vào Người. Đây là mục đích cuối cùng của việc Chúa nói với họ về Nước Thiên Chúa. Và Người “chữa lành những ai cần chữa”. Việc chữa lành các bệnh tật là dấu chỉ của thời thiên sai, thời của Đấng ngự đến nhân danh Chúa. Khi ông Gio-an sai hai môn đệ đến hỏi Chúa rằng: “Thầy có phải là Đấng phải đến, hay là chúng tôi còn phải đợi ai khác?”… Người trả lời hai người ấy rằng: “Các anh cứ về thuật lại cho ông Gio-an những điều mắt thấy tai nghe: người mù xem thấy, kẻ què bước đi, người phong được sạch, kẻ điếc nghe được, người chết trỗi dậy, kẻ nghèo được nghe loan báo Tin Mừng” (Lc 7,19.22). Như vậy, khi chữa lành những ai cần chữa, Chúa Giê-su chứng tỏ mình là Đấng Mê-si-a, Đấng toàn dân đang mong đợi. Đã đến thời Đấng Mê-si-a và mọi người đều được mời gọi đến với Chúa Giê-su và tin vào Người.
Hạnh phúc Nước Thiên Chúa được Chúa Giê-su ví như một bữa tiệc lớn (x.Lc 14,15-24). Đến giờ tiệc, ông chủ sai các đầy tớ đi mời các quan khách, nhưng mọi người được mời đều xin kiếu… Thánh Lễ là Tiệc Thánh Thể. Đến giờ cử hành Thánh Lễ, người ta kéo chuông báo hiệu cho mọi người biết để nhắc người tín hữu đi dự Tiệc Thánh Thể. Tiệc Thánh Thể do chính Chúa Giê-su đứng ra triệu tập và khoản đãi. Mỗi người Ki-tô hữu phải tin rằng tiếng chuông nhà thờ báo giờ dâng lễ, là tiếng Chúa mời gọi các Ki-tô hữu đến dự Tiệc Thánh Thể của Người. Chính Chúa Giê-su đích thân mời gọi và quy tụ đám đông Ki-tô hữu lại với Người. Họ đến với Người. “Người tiếp đón họ, nói với họ về Nước Thiên Chúa và chữa lành những ai cần được chữa”. Phần đầu của Tiệc Thánh Thể là bàn tiệc Lời Chúa. Chúa Giê-su nói lời Chúa với đám đông, tức là cho họ ăn lời của Người. Lời Chúa được công bố và được cộng đoàn tín hữu đón nhận với đức tin, sẽ đi vào lòng trí của dân chúng, thấm nhuần vào con người và cuộc sống của họ. Lời Chúa sẽ thanh tẩy tâm hồn, chữa lành các bệnh tật thiêng liêng,… làm cho người tín hữu thêm đức tin vào Chúa Ki-tô và sống trong Nước Thiên Chúa. Tất nhiên, chỉ những ai nghe lời Chúa dành cho mình, chỉ những ai khát khao đồng hóa với Lời Chúa, mới có thay đổi đời sống, mới được chữa lành trong tâm hồn: “Người chữa lành ai cần được chữa”.
Bạn có tin rằng mỗi lần đi dâng lễ là một lần đáp lại lời mời gọi của Chúa Giê-su không? Bạn có ý thức rằng Thánh Lễ là Tiệc Thánh Thể và đi lễ là đi dự tiệc của Chúa không? Trong bữa tiệc này, trước hết Chúa Ki-tô Phục Sinh mời bạn ăn Lời của Người, bằng cách lắng nghe và thấm nhuần Lời Người vào trong con người bạn. Vậy, bạn đã nghe đọc Sách Thánh trong Thánh Lễ với thái độ nào và với tâm tình nào? Nếu thật sự thấm nhuần Lời Chúa mỗi lần đi dự tiệc Thánh Thể, bạn sẽ có những thay đổi nơi bản thân và cuộc sống. Còn nếu không thấy có gì đổi mới sau bao nhiêu lần đi dâng lễ, nghe Lời Chúa, thì cần nghĩ lại cách bạn lắng nghe Lời Chúa trong Thánh Lễ.
“Bấy giờ Đức Giê-su cầm lấy năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng… rồi bẻ ra trao cho môn đệ để dọn ra cho đám đông”.
Khi ngày về chiều, nhóm Mười Hai đề nghị với Chúa Giê-su giải tán đám đông để họ giải quyết vấn đề ăn uống của họ. Nhưng Chúa Giê-su không đồng ý và yêu cầu các ông lo cho họ. Các ông thấy rõ sức người có hạn, không thể lo lắng cho đám đông khoảng năm ngàn người đàn ông với năm chiếc bánh và hai con cá. Và dĩ nhiên, Chúa Giê-su đã đứng ra nhận trách nhiệm lo cho đám đông. Tất cả các bài chú giải đều đặt song song trình thuật hóa bánh ra nhiều với trình thuật lập phép Thánh Thể và liên quan trực tiếp tới bí tích cao cả này, như một dấu chỉ báo trước. Vậy việc Chúa hóa bánh ra nhiều nhằm nuôi sống đám đông, không chỉ bày tỏ lòng thương xót ân cần của Chúa đối với những nhu cầu vật chất, cần thiết cho sự sống của con người. Người còn đi xa hơn nữa và cho thấy con người còn có những nhu cầu lớn lao hơn, quan trọng hơn, đó là sự sống đời đời. Làm người, ai cũng muốn trường sinh bất tử. Người ta tìm mọi cách, với khoa học tiến bộ vượt bậc, để tìm ra thuốc trường sinh, hay cách sống mãi không chết. Nhưng quả thật là nghịch lý: con người mang thân xác vật chất sẽ hao hụt, tàn lụi rồi tan biến thành cát bụi, thì làm sao có thể sống mãi được! Dầu vậy, người ta vẫn tiếp tục tìm kiếm, khám phá, ít ra là để kéo dài cuộc sống bao lâu có thể. Nhu cầu trường sinh bất tử nơi con người là do Thiên Chúa Tạo Hóa đã in dấu ấn vào trong mỗi người, nên chỉ có Thiên Chúa Hằng Sống mới thỏa mãn được. Khi hóa bánh ra nhiều cho đám đông ăn. Chúa Giê-su nhằm đưa con người vượt qua những nhu cầu sinh sống vật chất đời này để vươn tới những gì cao hơn. Người muốn họ đừng quá chú tâm vào những gì thuộc sự sống đời này, mà phải bận tâm tới những gì đem lại sự sống đời đời. Người muốn họ tin vào Người là Đấng Thiên Chúa sai đến để ban sự sống đời đời cho con người. Sau khi hóa bánh ra nhiều cho dân ăn no nê, Chúa Giê-su gặp lại đám đông bên này hồ Ga-li-lê và nói với họ: “Thật, tôi bảo thật các ông, các ông tìm tôi không phải vì các ông đã thấy những dấu lạ, nhưng vì các ông đã được ăn bánh no nê. Các ông hãy ra công làm việc không phải để có lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực thường tồn đem lại sự sống đời đời. Đó là thứ lương thực Con Người sẽ ban cho các ông, bởi vì chính Con Người là Đấng Thiên Chúa Cha đã đóng dấu xác nhận”. Rồi Người nói tiếp: “Việc Thiên Chúa muốn là các ông tin vào Đấng Người đã sai đến” (Ga 6,26-27.29). Những dấu lạ Chúa Giê-su làm luôn có mục đích chính yếu và căn bản là làm cho người ta tin vào Người để được sống đời đời. Dấu lạ hóa bánh ra nhiều còn mang ý nghĩa sâu xa hơn nữa khi mô tả thái độ cử chỉ và lời nói của Chúa Giê-su khi hóa bánh ra nhiều cũng là thái độ, cử chỉ và lời nói của Người khi lập bí tích Thánh Thể. Chúa muốn hóa bánh ra nhiều để nuôi đám đông có ý nghĩa thật rõ ràng. Người tín hữu phải đi từ của ăn vật chất đến của ăn thiêng liêng, đi từ dấu lạ hóa bánh ra nhiều đến dấu lạ lớn lao và tuyệt vời là phép Thánh Thể. Thánh Thể chính là Chúa Giê-su Đấng Thiên Chúa Cha đã đóng ấn xác nhận, dưới dạng dấu chỉ. Thánh Thể chất chứa cả con người và cuộc đời của Chúa Giê-su lúc làm người trong lòng Trinh Nữ Ma-ri-a đến lúc chết trên thánh giá, sống lại và lên trời. Thánh Thể bao gồm toàn thể các mầu nhiệm liên quan tới Con Một Thiên Chúa làm người: Sáng tạo, Nhập thể và Cứu chuộc. Thánh Thể là điểm tới của công cuộc nhập thể. Thánh Thể là thăng hoa của Con Người Giê-su, Con Thiên Chúa làm người.
Bí tích Thánh Thể có vị trí nào trong đời sống Ki-tô hữu của bạn? Ưu tiên hay bình thường? Người tin vào Chúa Giê-su Ki-tô cũng là người tin vào phép Thánh Thể. Mà tin vào phép Thánh Thể có nghĩa là phải để Chúa Thánh Thể ở trung tâm đời sống và mọi hoạt động của mình. Mọi việc đạo đức và mọi sinh hoạt bình thường đều phải sống khởi đầu và kết thúc nơi Thánh Thể. Bạn có năng đi dâng lễ mỗi khi có thể? Bạn xác tín và cảm nhận được những gì mỗi khi đi dâng lễ? Ngoài khi đi lễ, có khi nào bạn đến Chầu Thánh Thể để tìm lại nguồn sống và sức mạnh cho đời sống? Chúa Thánh Thể vẫn mong mỏi bạn, vẫn chờ đợi bạn, bởi vì Người vẫn yêu bạn và mãi mãi yêu bạn.
“Mọi người đều ăn và ai nấy được no nê. Những miếng vụn còn thừa, người ta thu lại được mười hai thúng”.
Đám đông dân chúng đi theo Chúa đã được ăn no nê và còn dư thừa mười hai giỏ bánh. Nhu cầu không chỉ được thỏa mãn trong lúc này mà còn trong tương lai bất cứ lúc nào: lúc nào nguồn cung cũng dư thừa. Dường như đó là ý nghĩa của chi tiết thánh Lu-ca ghi lại trong câu cuối cùng của trình thuật hóa bánh ra nhiều. Ý nghĩa này đưa chúng ta tới tận nguồn là Chúa Giê-su. Thiên Chúa làm người là để thỏa mãn tất cả mọi nỗi niềm khao khát mong chờ của con người. Những lời hứa về Đấng Mê-si-a trong thời Cựu Ước đã được thực hiện nơi Chúa Giê-su. Nước Thiên Chúa do các Tin Mừng nhất lãm loan báo với nội dung vô cùng phong phú cùng với các đặc tính tuyệt vời, đã tập trung nơi Con Người Giê-su. Và chính phép Thánh Thể cho chúng ta thông phần vào tất cả những điều đó cách đặc biệt sung mãn. Mọi ân phúc hồn xác Thiên Chúa có thể ban cho loài người đều được chất chứa nơi Thánh Thể cách đầy tràn dư thừa. Khi người tín hữu đến với Thánh Thể, họ sẽ nhận được mọi ân huệ chính đáng và cả nhiều ân huệ vượt quá lòng mong ước cách dư thừa. “Xin tôn vinh Đấng có thể dùng quyền năng đang hoạt động nơi chúng ta, mà làm gấp ngàn lần điều chúng ta dám cầu xin hay nghĩ tới, xin tôn vinh Người trong Hội Thánh và nơi Đức Ki-tô Giê-su đến muôn thuở muôn đời. A-men” (Ep 3,20-21).
 Lm. Gioan Nguyễn Như Yêng 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
LIÊN KẾT WEB SITE

Các Giáo Phận

Giáo phận Bà Rịa
Giáo phận Ban Mê Thuột
Giáo phận Bắc Ninh
Giáo phận Bùi Chu
Giáo phận Cần Thơ
Giáo phận Đà Lạt
Giáo phận Đà Nẵng
Giáo phận Hải Phòng
Tổng Giáo phận Huế
Giáo phận Hưng Hóa
Giáo phận Kon Tum
Giáo phận Lạng Sơn
Giáo phận Long Xuyên
Giáo phận Mỹ Tho
Giáo phận Nha Trang
Giáo phận Phan Thiết
Giáo phận Phát Diệm
Giáo phận Phú Cường
Giáo phận Qui Nhơn
Giáo phận Thái Bình
Giáo phận Thanh Hóa
Tổng Giáo phận TP HCM
Giáo phận Vinh
Giáo phận Vĩnh Long
Giáo phận Xuân Lộc

Các Giáo Phận

Giáo phận Bà Rịa
Giáo phận Ban Mê Thuột
Giáo phận Bắc Ninh
Giáo phận Bùi Chu
Giáo phận Cần Thơ
Giáo phận Đà Lạt
Giáo phận Đà Nẵng
Giáo phận Hải Phòng
Tổng Giáo phận Huế
Giáo phận Hưng Hóa
Giáo phận Kon Tum
Giáo phận Lạng Sơn
Giáo phận Long Xuyên
Giáo phận Mỹ Tho
Giáo phận Nha Trang
Giáo phận Phan Thiết
Giáo phận Phát Diệm
Giáo phận Phú Cường
Giáo phận Qui Nhơn
Giáo phận Thái Bình
Giáo phận Thanh Hóa
Tổng Giáo phận TP HCM
Giáo phận Vinh
Giáo phận Vĩnh Long
Giáo phận Xuân Lộc
CÁC DÒNG TU 
Dòng Chúa Cứu Thế VN 
Dòng Đồng Công (Hoa Kỳ) 
Dòng Ngôi Lời 
Dòng Chúa Cứu Thế (Hoa Kỳ) 
Dòng Thánh Tâm Huế 
Dòng Lasan 
Tỉnh Dòng Đa Minh VN 
Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ 
Dòng Tên Việt Nam 
Dòng Phanxicô VN 
Giáo Hoàng Học Viện Piô X ( Đà Lạt ) 
Đại Chủng Viện Huế 
Đại Chủng Viện Vinh Thanh - GP Vinh 
Đại Chủng Viện Xuân Lộc 
Dòng Thánh Thể 
Dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ 
Đan Viện Biển Đức Thiên Tâm (Hoa Kỳ)
Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm Huế 
Dòng Mến Thánh Giá LA (gốc Phát Diệm) 
Dòng Đức Mẹ Trinh Vương 
Dòng Anh Em Đức Mẹ Lên Trời 
Dòng Đaminh Tam Hiệp 
Dòng Don Bosco 
Tu đoàn Tông Đồ Giáo Sĩ Nhà Chúa 
Dòng Thừa Sai Đức Tin VN 
Liên hiệp bề trên thượng cấp VN 
Dòng Nữ Tử Thánh Phaolô 
Dòng Đồng Công (Việt Nam) 
Dòng Chúa Thánh Thần 
Dòng Thừa Sai Bác Ái Chúa Kitô 
Dòng Truyền Giáo Thánh Carôlô - Scalabrini 
Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm Huế
Lời Chúa Hằng Ngày
Radio Công Giáo

 
Hằng Ngày

 


 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây