CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG

Thứ tư - 11/12/2019 19:58
CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG
 Lúc này ông Gioan đang bị tống giam vì đã dám ngang nhiên tố cáo mối liên hệ bất chính giữa nhà vua Hêrôđê và nàng Hêrôđia là vợ của người em. Tất cả các hoạt động của ông và đám đệ tử bị ngừng trệ. Tuy bị giam tù, nhưng ông và đám đệ tử vẫn quan tâm tới các hoạt động của Đức Giêsu. Mọi liên lạc của ông giữa thế giới tù ngục và thế giới bên ngoài đều được thông báo do đám đệ tử này. Trước những báo cáo của đám đệ tử và sốt ruột trước các hoạt động của Đức Giêsu, ông sai đám đệ tử tới gặp thẳng chính Đức Kitô và chất vấn chính Ngài về sứ vụ của Ngài.
CHIA SẺ TIN MỪNG
ĐỨC GIÊSU VÀ ÔNG GIOAN TẨY GIẢ LÀ AI? (Mt 11:2-11)
1/ BỐI CẢNH

 Lúc này ông Gioan đang bị tống giam vì đã dám ngang nhiên tố cáo mối liên hệ bất chính giữa nhà vua Hêrôđê và nàng Hêrôđia là vợ của người em. Tất cả các hoạt động của ông và đám đệ tử bị ngừng trệ. Tuy bị giam tù, nhưng ông và đám đệ tử vẫn quan tâm tới các hoạt động của Đức Giêsu. Mọi liên lạc của ông giữa thế giới tù ngục và thế giới bên ngoài đều được thông báo do đám đệ tử này. Trước những báo cáo của đám đệ tử và sốt ruột trước các hoạt động của Đức Giêsu, ông sai đám đệ tử tới gặp thẳng chính Đức Kitô và chất vấn chính Ngài về sứ vụ của Ngài.
2/ CÁC NHÂN VẬT
* Ông Gioan Tẩy Giả là ai?
- Là tiên tri, là ngôn sứ dọn đường cho Đức Giêsu, ông Gioan không chỉ làm phép rửa hoặc rao giảng lời sám hối, nhưng ông còn mạnh bạo đứng lên tố giác tội lỗi của con người, kể cả của những giới chức có thẩm quyền nhất. Lời nói của ông không bị giam cầm vì ông nói đại diện cho Thiên Chúa, dù cho thân xác ông đang bị giam cầm vì làm chứng tá cho Tin Mừng cứu độ.
- Trong thời gian ngồi tù, ông Gioan vẫn được thông báo về những hoạt động của Đức Kitô. Phải chăng ông có thể lầm hiểu về sứ vụ của Đức Giêsu khi ông và các môn đệ của ông chưa thấy Ngài biểu lộ ra một hành động nào mang tính chất chính trị nhằm lật đổ chế độ bảo hộ của người La Mã? Hay phải chăng ông vui mừng vì nghe biết Đức Giêsu đang thể hiện sứ vụ của Đấng Cứu Chúa như đã có lần ông công bố với đám đệ tử, ”Ngài phải nổi bật lên và thầy phải lu mờ đi!” (Ga 3:30).
- Chính xác hơn, ở đây phải hiểu ông Gioan là ngôn sứ, là người tiền hô cho Đức Giêsu, do đó ông am hiểu sứ vụ của ông là thế nào rồi: ông dọn đường cho Đấng Cứu Thế đi tới lòng người. Và khi Ngài đang đi tới, ông phải rút lui dần để Ngài nổi bật lên trong các tâm hồn. Ông sai các môn đệ đi tới hỏi Đức Kitô, không phải vì ông tò mò hay ông ghen tức với vị thế của Đức Giêsu trong hiện tại giữa xã hội, nhưng chính yếu, ông muốn các môn đệ của ông đích thực được đến đối diện với Ngài, để họ am hiểu sứ vụ cứu thế của Ngài và sau đó xác tín vào Ngài hơn.
* Các môn đệ của ông Gioan:
- Môn đệ là những người tin theo những lời nói và hành động của ông Gioan Tẩy Giả khi ông hoạt động tại dòng sông Giođanô và họ cùng đến tiếp tay với ông trong sứ vụ cao cả này. Trước đây, khi chưa bị bắt, họ hào hứng thì giờ đây khi thầy mình bị giam giữ rồi, họ cảm thấy ngao ngán chán nản. Con đường trước mắt của họ bị khựng hẳn lại, trong lúc các hoạt động rao giảng Tin Mừng của Đức Giêsu và đám môn đệ của Ngài càng ngày càng trở thành nổi bật. Các ông đến nhà giam bá cáo từng hoạt động của Đức Giêsu hiện nay ở bên ngoài. Đi theo thầy Gioan thật đấy, nhưng các ông chưa hiểu được các hoạt động của Đức Giêsu. Đi theo thầy Gioan đấy, nhưng các ông mới đi vào những hoạt động truyền đạo bên ngoài. Các ông chưa thực sự đi vào đào sâu nội dung và sứ mệnh của công cuộc truyền đạo. Nội dung chính yếu của công việc rao giảng này chính là Đức Mêsia đã được Cựu Ước, nhất là tiên tri Isaia loan báo từ lâu rồi.
- Trong lúc trước đây đã có lần ông Gioan và đám đệ tử nhìn thấy Đức Giêsu đi dọc theo dòng sông Giođanô và ông chỉ cho biết Ngài là ”Con chiên của Thiên Chúa đến giải trừ tội lỗi trần gian” (Ecce Agnus Dei qui tollit peccata mundi), thế mà giờ đây các ông vẫn chưa bị khuất phục nhìn nhận Ngài là Đấng Mêsia và vẫn còn trông mong vào một Đấng Mêsia khác là Đấng mang đầy tính chất trần tục đứng lên giải phóng Israel khỏi ách thống trị ngoại bang.
* Đức Giêsu là ai?
- Khi các môn đệ của ông Gioan tới hỏi xem Ngài có phải thực sự là Đấng Mêsia không, hay họ còn phải chờ một Đấng khác, Ngài không biện bạch bằng những lý luận trừu tượng, nhưng bằng những dẫn chứng thực cụ thể trước mắt khi các ông đang chứng kiến các phép lạ Ngài làm: ”người mù được xem, kẻ què được đi... và nhất là kẻ nghèo được nghe Tin Mừng.” Ngài dành ưu tiên cho sứ vụ của Ngài là đem Tin Mừng Cứu độ đến cho người cùng khổ. Những người cùng khổ là đối tượng quan trọng của công cuộc rao giảng Tin Mừng.
- Chính ở điểm then chốt vừa rồi, Ngài công bố thêm một điều chúc phúc khác nữa trong bát phúc (tám mối phúc thật), đó là đừng ai, nhất là các môn đệ, các cán bộ của Ngài đừng ”vấp ngã vì Ta”. Có nhiều người đi theo Ngài để cầu mong lợi lộc, chức tước, công danh. Có người kỳ vọng vào Ngài phải là nhà cách mạng tạo những thành tích chính trị nổi bật... Họ hãy coi chừng, vì khi ấy Ngài sẽ là cớ vấp phạm cho họ. Khi không đạt được những ý đồ, những nguyện vọng riêng tư, ích kỷ, vật chất, rồi một ngày nào đó họ sẽ bất mãn và thất vọng xa tránh Ngài. Sứ mệnh của Ngài không phải để thỏa mãn những đòi hỏi, những tham lam của họ, nhưng chính yếu để cứu độ họ vượt lên cuộc sống tâm linh, giúp họ tạo chiến thắng nơi cuộc sống siêu linh.
- Sau khi đám môn đệ của ông Gioan đi rồi, Ngài không ngớt lời ca ngợi ông. Có phải họ đến sa mạc tìm ông để nhìn thấy cây sậy khô khẳng? Có phải họ tìm đến ông để nhìn xem ông ăn mặc sang trọng? Thực ra họ đến với ông để nhận ra nơi ông là một ngôn sứ của Thiên Chúa. Ngài chỉ cho đám đông nhìn thấy nơi ông tư cách của một sứ giả Tin Mừng nhẫn nhục kiên trung của một loài sậy đu đưa trước muôn chiều gió nhưng không bị gẫy dập, của một con người sống nếp sống bình dị, can đảm, không đua đòi ăn mặc trưng diện. Tất cả sứ mệnh và nhân cách cao cả của ông là làm ngôn sứ cho Thiên Chúa: tận hiến cả cuộc sống cho công cuộc loan báo Tin Mừng Cứu Độ. Ở đây Chúa còn tôn vinh ông cao trọng hơn cả sứ vụ ngôn sứ nữa: ông đích thực trở thành vị tiền hô của Thiên Chúa, tức là người đi trước mặt dọn đường cho Đức Kitô đến với từng cõi lòng. Nhiệm vụ chính yếu của vị tiền hô là làm tất cả mọi việc chuẩn bị cho Đức Kitô đi tới. Và như vậy, sự xuất hiện của người môn đệ, của cán bộ Nước Trời chính là dọn đường cho Đức Kitô đi vào các tâm hồn. Vẻ cao cả của người môn đệ nằm ở sứ vụ này chứ không phải nơi những quyền uy, những hào nhoáng bề ngoài.
- Trong câu 12, Đức Kitô xưng tụng ông Gioan là một vị Ngôn sứ Cao trọng nhất Cựu Ước vì ông trực tiếp dọn đường cho Con Thiên Chúa đến cứu độ. Ông là vị ngôn sứ kết thúc Cựu Ước. Và như vậy tuy ông cao trọng nhất đấy, nhưng khi sánh với Nước Thiên Chúa mở ra bằng bước đi của Con Thiên Chúa giáng trần, ông lại trở thành nhỏ bé như ông hằng tâm nguyện, ”Người phải lớn lên và tôi phải nhỏ dần”. Còn các môn đệ và tín hữu của Ngài, chúng ta đang lớn lên che khuất Ngài trong sứ vụ hay nhỏ bé lại để Ngài nổi bật trong các hoạt động rao giảng Tin Mừng của chúng ta?
 
3/ CÂU TÂM ĐẮC: ”Kẻ nghèo được nghe Tin Mừng và phúc thay người nào không vấp ngã vì Ta!”
4/ ĐỐI CHIẾU CUỘC SỐNG: xin độc đọc lại từng đoạn chia sẻ và đối chiếu với cuộc sống mình trong quá khứ và hiện tại.
5/ CÂU QUYẾT TÂM: Trong tuần hãy dành ra 10 phút quỳ trước Thánh Kinh để xác nhận lại sứ vụ của mình.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
LIÊN KẾT WEB SITE

Các Giáo Phận

Giáo phận Bà Rịa
Giáo phận Ban Mê Thuột
Giáo phận Bắc Ninh
Giáo phận Bùi Chu
Giáo phận Cần Thơ
Giáo phận Đà Lạt
Giáo phận Đà Nẵng
Giáo phận Hải Phòng
Tổng Giáo phận Huế
Giáo phận Hưng Hóa
Giáo phận Kon Tum
Giáo phận Lạng Sơn
Giáo phận Long Xuyên
Giáo phận Mỹ Tho
Giáo phận Nha Trang
Giáo phận Phan Thiết
Giáo phận Phát Diệm
Giáo phận Phú Cường
Giáo phận Qui Nhơn
Giáo phận Thái Bình
Giáo phận Thanh Hóa
Tổng Giáo phận TP HCM
Giáo phận Vinh
Giáo phận Vĩnh Long
Giáo phận Xuân Lộc

Các Giáo Phận

Giáo phận Bà Rịa
Giáo phận Ban Mê Thuột
Giáo phận Bắc Ninh
Giáo phận Bùi Chu
Giáo phận Cần Thơ
Giáo phận Đà Lạt
Giáo phận Đà Nẵng
Giáo phận Hải Phòng
Tổng Giáo phận Huế
Giáo phận Hưng Hóa
Giáo phận Kon Tum
Giáo phận Lạng Sơn
Giáo phận Long Xuyên
Giáo phận Mỹ Tho
Giáo phận Nha Trang
Giáo phận Phan Thiết
Giáo phận Phát Diệm
Giáo phận Phú Cường
Giáo phận Qui Nhơn
Giáo phận Thái Bình
Giáo phận Thanh Hóa
Tổng Giáo phận TP HCM
Giáo phận Vinh
Giáo phận Vĩnh Long
Giáo phận Xuân Lộc
CÁC DÒNG TU 
Dòng Chúa Cứu Thế VN 
Dòng Đồng Công (Hoa Kỳ) 
Dòng Ngôi Lời 
Dòng Chúa Cứu Thế (Hoa Kỳ) 
Dòng Thánh Tâm Huế 
Dòng Lasan 
Tỉnh Dòng Đa Minh VN 
Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ 
Dòng Tên Việt Nam 
Dòng Phanxicô VN 
Giáo Hoàng Học Viện Piô X ( Đà Lạt ) 
Đại Chủng Viện Huế 
Đại Chủng Viện Vinh Thanh - GP Vinh 
Đại Chủng Viện Xuân Lộc 
Dòng Thánh Thể 
Dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ 
Đan Viện Biển Đức Thiên Tâm (Hoa Kỳ)
Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm Huế 
Dòng Mến Thánh Giá LA (gốc Phát Diệm) 
Dòng Đức Mẹ Trinh Vương 
Dòng Anh Em Đức Mẹ Lên Trời 
Dòng Đaminh Tam Hiệp 
Dòng Don Bosco 
Tu đoàn Tông Đồ Giáo Sĩ Nhà Chúa 
Dòng Thừa Sai Đức Tin VN 
Liên hiệp bề trên thượng cấp VN 
Dòng Nữ Tử Thánh Phaolô 
Dòng Đồng Công (Việt Nam) 
Dòng Chúa Thánh Thần 
Dòng Thừa Sai Bác Ái Chúa Kitô 
Dòng Truyền Giáo Thánh Carôlô - Scalabrini 
Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm Huế
Lời Chúa Hằng Ngày
Thánh lễ Trực Tuyến hằng ngày
      
 
Radio Công Giáo

 
Hằng Ngày

 


 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây