CHÚA CHA GIỚI THIỆU CON CỦA NGƯỜI

Thứ bảy - 12/03/2022 09:40
CHÚA CHA GIỚI THIỆU CON CỦA NGƯỜI
SUY NIỆM PHÚC ÂM

CHÚA NHẬT II MÙA CHAY NĂM C (13/3/2022)

 

---ooOoo---
"Đây là Con Ta yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời Người”

I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ

Ngay ở những ngày đầu tiên trong đời sống công khai, Chúa Giêsu Nagiaret đã được Chúa Cha long trọng giới thiệu sau khi Người bước lên khỏi dòng sống Giocđan: "Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người”  (Mt 3,17). Không bao lâu sau đó Chúa Cha lại long trọng giới thiệu Con của Người một lần nữa. Đó là câu chuyện (hay sự kiện) được kể lại trong bài Phúc âm Chúa Nhật II Mùa Chay hôm nay. Khung cảnh có khác với lần giới thiệu thứ nhất đôi chút, Và nội dung mặc khải cũng có thêm chi tiết:  "Đây là Con Ta yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời Người” (Lc 9,35).

Chúng ta hãy đọc và suy niệm bài Phúc âm của Chúa Nhật II Mùa Chay Năm C hôm nay để rút ra những bài học cần thiết cho  đời sống đức tin của mình.

II. LẰNG NGHE LỜI CHÚA TRONG BÀI PHÚC ÂM Lc 9,28-36: Khi ấy, Chúa Giêsu đưa Phêrô, Giacôbê và Gioan lên núi cầu nguyện. Và đang khi cầu nguyện, diện mạo Người biến đổi khác thường và áo Người trở nên trắng tinh sáng láng. Bỗng có hai vị đàm đạo với Người, đó là Môsê và Êlia, hiện đến uy nghi, và nói về sự chết của Người sẽ thực hiện tại Giêrusalem. Phêrô và hai bạn ông đang ngủ mê, chợt tỉnh dậy, thấy vinh quang của Chúa và hai vị đang đứng với Người. Lúc hai vị từ biệt Chúa, Phêrô thưa cùng Chúa Giêsu rằng: "Lạy Thầy, chúng con được ở đây thì tốt lắm; chúng con xin làm ba lều, một cho Thầy, một cho Môsê, và một cho Êlia". Khi nói thế, Phêrô không rõ mình nói gì. Lúc ông còn đang nói, thì một đám mây bao phủ các Ngài và thấy các ngài biến vào trong đám mây, các môn đệ đều kinh hoàng. Bấy giờ từ đám mây có tiếng phán rằng: "Đây là Con Ta yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời Người". Và khi tiếng đang phán ra, thì chỉ thấy còn mình Chúa Giêsu. Suốt thời gian đó, các môn đệ giữ kín không nói với ai những điều mình đã chứng kiến.

 

III. SUY NIỆM LỜI CHÚA TRONG BÀI PHÚC ÂM Lc 6,17.20-26:  

3.1 Khung cảnh và ý nghĩa của lời giới thiệu Chúa Giêsu Nagiaret  của Chúa Cha:

a) Khung cảnh của lời giới thiệu Chúa Giêsu Nagiaret  của Chúa Cha: Sự kiện xẩy ra trên núi Tabo, sau cuộc đàm thoại quan trọng về Cuộc Thương Khó của Đấng Mêsia giữa Chúa Giêsu và hai nhân vật quan trọng của Cựu Uớc là Môsê và Êlia, đại diện cho Lề Luât và Ngôn Sứ.

b) Ý nghĩa của lời giới thiệu Chúa Giêsu Nagiaret của Chúa Cha: Qua lời mà ba tông đồ của Chúa Giêsu nghe được từ trời cao, Chúa Cha muốn giới thiệu Chúa Giêsu là Con yêu dấu của Cha với loài người của mọi thời đại xưa cũng như nay: "Đây là Con Ta yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời Người"  Nếu chúng ta muốn biết tại sao Chúa Cha lại muốn loài người biết Con của Người thì có những lý lẽ sau đây: một là muốn biết Cha thì loài người phải biết Con, vì Con là Con, là Lời của Cha; hai là nhận biết Con của Cha chinh là cách loài người được cứu độ!

3.2 Thông điệp hay lời nhắn gửi của Chúa Cha dành cho các tông đồ và các Kitô hữu là Chúa Cha muốn các môn đệ của Chúa Giêsu (các Tông đồ và các Kitô hữu) nghe lời của Người: "Đây là Con Ta yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời Người" Nghe lời Người có nghĩa là vâng lời Chúa Giêsu Kitô, là làm theo sự hướng dẫn của Chúa Giêsu Kitô.

IV. THỰC THI LỜI CHÚA TRONG BÀI PHÚC ÂM Lc 6,17.20-26:   

4.1 Chúng ta hãy lắng nghe lời Người  cũng là lời của Cha vì Chúa Giêsu là Ngôi Lời nhập thể làm người. Muốn  nghe lời Người thì chúng ta phải siêng năng đọc, học và suy niệm Thánh Kinh, nhất là Phúc Âm, vì Thánh Kinh, nhất là Phúc Âm cho chúng ta biết rất nhiều điều về Chúa Giêsu. Không phải vô cớ mà Thánh tiến sĩ Giêrônimô đã nói “Không biết Thánh Kinh là không biết Chúa Kitô” Mẹ thánh Têrêxa Calcutta thì nói: “Khi chúng ta đọc kinh là lúc chúng ta nói với Chúa, còn khi chúng ta đọc Thánh Kinh hay Phúc âm là lúc Chúa nói với chúng ta”

Vậy để nghe lời Người (tức Chúa Giêsu) chúng ta hãy siêng năng đọc Thánh Kinh nhất là bốn Phúc Âm.

 

4.2 Chúng ta hãy vâng nghe lời Người: Nghe lời Người (tức Chúa Giêsu) không chỉ đơn giản là chúng ta nghe bằng hai tai mà chúng ta  còn phải nghe bằng trái tim hay tầm lòng. Nói  cách khác là chúng ta phải mở lòng đón nhận và yêu mến trân quý những điều chúng ta nghe được. Hơn nữa chúng ta phải thực hành tức làm theo những lời chúng ta nghe được từ chính Chúa Giêsu Kitô. Như vậy chúng ta mới là những người khôn, những người xây nhà trên đá vững chắc chứ không xây nhà trên cát dễ dàng lún trôi khi mua gió đổ xuống.

V. CẦU NGUYỆN VỚI LỜI CHÚA TRONG BÀI PHÚC ÂM Lc 6,17.20-26:       

Lạy Thiên Chúa là Cha chúng con, chúng con cảm tạ, ngợi khen và chúc tụng Cha vì Cha đã ban cho chúng con Con Một Cha là Chúa Giêsu Kitô, là Đấng đã được Cha sai đến để rao giảng Tin Mừng cho mọi người. Cha đã long trọng  giới thiêu Con Cha là Chúa Giêsu Kitô cho các môn đệ và chúng con. Xin Cha nghe lời chúng con cầu xin.

Ý VÀ LỜI CẦU NGUYỆN

1.- «Khi ấy, Chúa Giêsu đưa Phêrô, Giacôbê và Gioan lên núi cầu nguyện. Và đang khi cầu nguyện, diện mạo Người biến đổi khác thường và áo Người trở nên trắng tinh sáng láng»  Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Thiên Chúa cho càng ngày càng có nhiều người nhận biết Chúa Giêsu Kitô..   

Xướng: Chúng ta cùn g cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

2.- «Bỗng có hai vị đàm đạo với Người, đó là Môsê và Êlia, hiện đến uy nghi, và nói về sự chết của Người sẽ thực hiện tại Giêrusalem» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Thiên Chúa cách riêng cho Đức Giáo Hoàng Phanxicô, cho các Hồng Y, Giám Mục, Linh Mục, Phó Tế và Tu Sĩ Nam Nữ để các vị ấy xác tín về Chúa Giêsu và hết lòng phụng sự Người. 

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

3.- «Lạy Thầy, chúng con được ở đây thì tốt lắm; chúng con xin làm ba lều, một cho Thầy, một cho Môsê, và một cho Êlia»  Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho các Kitô hữu trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta và trong các cộng đoàn giáo xứ khác, để mọi Kitô hữu có lòng khao khát được nếm trải vinh quang của Thiên Chúa.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

4.- «Bấy giờ từ đám mây có tiếng phán rằng: "Đây là Con Ta yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời Người» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho tât cả các Kitô hữu biêt đón nhận mạc khải của Thiên Chúa Cha về Con của Người là Chúa Giêsu Kitô và nghe lời Người.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

LỜI KẾT:

Lạy Thiên Chúa là Cha của Chúa Giêsu và là Cha của chúng con, chúng con xin chúc tụng ngợi khen và cảm tạ Cha, vì Cha đã ban Con Một Cha là Chúa Giêsu Kitô cho nhân loại chúng con. Cha đã long trọng giới thiêu Người cho các môn đệ và cho chúng con. Cha còn dậy các môn đệ và chúng con nghe lời Người.

Chúng con xin Cha ban cho chúng con ánh sáng và sức mạnh của Thánh Thần để chúng con siêng năng học, đọc và suy niệm Thánh Kinh để chúng con biết nhiều về Con của Cha và thực thi những điều Con Cha đã truyền dậy. Chúng con cầu xin vì danh Chúa Giêsu Kitô, Con Cha và Chúa chúng con  Amen.

Sàigòn ngày 11 tháng 3 năm 2022

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội  

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
LIÊN KẾT WEB SITE

Các Giáo Phận

Giáo phận Bà Rịa
Giáo phận Ban Mê Thuột
Giáo phận Bắc Ninh
Giáo phận Bùi Chu
Giáo phận Cần Thơ
Giáo phận Đà Lạt
Giáo phận Đà Nẵng
Giáo phận Hải Phòng
Tổng Giáo phận Huế
Giáo phận Hưng Hóa
Giáo phận Kon Tum
Giáo phận Lạng Sơn
Giáo phận Long Xuyên
Giáo phận Mỹ Tho
Giáo phận Nha Trang
Giáo phận Phan Thiết
Giáo phận Phát Diệm
Giáo phận Phú Cường
Giáo phận Qui Nhơn
Giáo phận Thái Bình
Giáo phận Thanh Hóa
Tổng Giáo phận TP HCM
Giáo phận Vinh
Giáo phận Vĩnh Long
Giáo phận Xuân Lộc

Các Giáo Phận

Giáo phận Bà Rịa
Giáo phận Ban Mê Thuột
Giáo phận Bắc Ninh
Giáo phận Bùi Chu
Giáo phận Cần Thơ
Giáo phận Đà Lạt
Giáo phận Đà Nẵng
Giáo phận Hải Phòng
Tổng Giáo phận Huế
Giáo phận Hưng Hóa
Giáo phận Kon Tum
Giáo phận Lạng Sơn
Giáo phận Long Xuyên
Giáo phận Mỹ Tho
Giáo phận Nha Trang
Giáo phận Phan Thiết
Giáo phận Phát Diệm
Giáo phận Phú Cường
Giáo phận Qui Nhơn
Giáo phận Thái Bình
Giáo phận Thanh Hóa
Tổng Giáo phận TP HCM
Giáo phận Vinh
Giáo phận Vĩnh Long
Giáo phận Xuân Lộc
CÁC DÒNG TU 
Dòng Chúa Cứu Thế VN 
Dòng Đồng Công (Hoa Kỳ) 
Dòng Ngôi Lời 
Dòng Chúa Cứu Thế (Hoa Kỳ) 
Dòng Thánh Tâm Huế 
Dòng Lasan 
Tỉnh Dòng Đa Minh VN 
Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ 
Dòng Tên Việt Nam 
Dòng Phanxicô VN 
Giáo Hoàng Học Viện Piô X ( Đà Lạt ) 
Đại Chủng Viện Huế 
Đại Chủng Viện Vinh Thanh - GP Vinh 
Đại Chủng Viện Xuân Lộc 
Dòng Thánh Thể 
Dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ 
Đan Viện Biển Đức Thiên Tâm (Hoa Kỳ)
Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm Huế 
Dòng Mến Thánh Giá LA (gốc Phát Diệm) 
Dòng Đức Mẹ Trinh Vương 
Dòng Anh Em Đức Mẹ Lên Trời 
Dòng Đaminh Tam Hiệp 
Dòng Don Bosco 
Tu đoàn Tông Đồ Giáo Sĩ Nhà Chúa 
Dòng Thừa Sai Đức Tin VN 
Liên hiệp bề trên thượng cấp VN 
Dòng Nữ Tử Thánh Phaolô 
Dòng Đồng Công (Việt Nam) 
Dòng Chúa Thánh Thần 
Dòng Thừa Sai Bác Ái Chúa Kitô 
Dòng Truyền Giáo Thánh Carôlô - Scalabrini 
Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm Huế
Lời Chúa Hằng Ngày
Radio Công Giáo

 
Hằng Ngày

 


 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây